Leksykon struktur katowickiego sportu i turystyki

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   V   W   Y   Z   Ż

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł

 


 

A

ALMATUR, Biuro Wczasów Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich (wcześniej Biuro Podróży i Turystyki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, spółka z o.o., zał. 1956, z inicjatywy Komitetu ds. Turystyki Ogólnopolskiego Komitetu Współpracy Organizacji Młodzieży z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 7. Struktura Almaturu w l. 80. XX w. obejmowała: agencje w Gliwicach i Katowicach (Uniwersytet Śląski), Zakład Treningowy Koni Akademickich Klubów Jeździeckich w Zbrosławicach, Ośrodek Jeździecki Akademickich Klubów Jeździeckich w Trachach, Akademicki Klub Żeglarski ►Armada Katowice, hotel na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach. Świadczy usługi turystyczne dla środowiska akademickiego (turystyka krajowa i zagraniczna), prowadzi międzynarodowe obozy studenckie, utrzymuje kontakty z akademickimi biurami w Europie. Aktualnie jest organizatorem turystyki studentów i dzieci.
J. Gaj: Dzieje turystyki w Polsce. Warszawa 2008.

ALPINO KATOWICE, szkolny klub narciarski, zał. 2005 w Kostuchnie, z siedzibą przy ul. Baranowicza. Działa też oddział w Pawłowicach Śląskich. Prowadzi sekcje: narciarską, nart wodnych, pływacką, skatingu, łyżworolek, snowboardu, tenisa ziemnego, żeglarską. Funkcję prezesa pełni Tymoteusz Marcin Błaszczyk.

ALTES TURNVEREIN KATTOWITZ (także: Männer Turnverein Deutsche Forposten, Männer Turnverein, 1871–1918), niemiecka organizacja kultury fizycznej, pierwsza w Katowicach, zał. 12 V 1860, zapoczątkowała odrodzenie niemieckiego ruchu turnerskiego na Górnym Śląsku (wokół niej powstawały organizacje gimnastyczne w całej rejencji opolskiej). Jej powstaniu przyświecała misja cywilizacyjna, jaką ludność napływowa zamierzała zrealizować (z pobudek zdrowotnych, pedagogicznych i nacjonalistycznych) w okresie poprzedzającym powstanie miasta Katowice. W pierwszym okresie skupiała przedstawicieli przyszłych elit miejskich, w tym „ojców miasta”: dr. Richarda Holtzego, Friedrich Wilhelm Grundmanna, pastora Oskara Clausnitzera. Głównym determinantem jej powstania na obszarze wiejskim były względy taktyczne (ośrodki miejskie na Górnym Śląsku były opanowane przez ►Gildie Strzeleckie, z którymi turnerzy nie zamierzali rywalizować o wpływy). W 1861 odegrała istotną rolę w powstaniu w Gliwicach okręgu gimnastycznego (►I Turngau); do 1870/1871 stabilna organizacyjnie, w strukturze uwzględniała wyłącznie podział na płeć i wiek (oddziały: młodych dziewcząt, kobiet, chłopców, mężczyzn i oldboyów). Wskutek kryzysu kadrowego (spadek liczebności członków ze 134 w 1862 do 16 w 1876) stanęła przed dylematem wyboru dalszego kierunku działań ideowych. Opanowana przez filantropów w 1875 dała początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach. Od 1884 dysponowała halą gimnastyczną na zapleczu szkoły świeckiej przy ul. Friedrichstraβe (ob. ul  Warszawska). Organizowała (1874, 1897, 1907) święta gimnastyczne (Turnfest); w 1901 zainicjowała budowę Wieży Bismarcka w Parku Południowym; uczestniczyła w akcji ►Volks- und Jugendspiele. do 1905 w jej strukturach (Jugendabteilung) działała sekcja piłki nożnej. W okresie powstań śląskich współpracowała z Grenzschutzem, zwalczała polski ruch narodowo-niepodległościowy. Straty osobowe związane z I wojną światową zostały zrekompensowane po decyzji ►Deutscher Turnerschaft in Polnisch Schlesien z 1921 o komasacji małych organizacji turnerskich w miejscowościach o przewadze ludności polskiej; jedna z 3 niemieckich organizacji gimnastycznych na terenie Katowic w 1926 skupiała 455 członków, wspierana ze środków finansowych Volksbundu. W 1923 odegrała pionierską rolę w rozwoju piłki ręcznej 11-osobowej w województwie śląskim; w 2 poł. l. 30. XX w. należała do Polskiego Związku Piłki Ręcznej, ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej; do III 1939 bez większych sukcesów brała udział w rozgrywkach mistrzowskich tych central; od 1926 w ►Deutsche Turnerschaft in Polen; wiosną 1939 zerwała kontakty z organizacjami polskimi. W 1935 wydała jubileuszową jednodniówkę na 75-lecie istnienia. Po 1939 jedna z niewielu organizacji kultury fizycznej, która za zasługi zachowała swoją nazwę; zlikwidowana w 1945. Działacze: Thomas Ronge, Georg Vogt, Karl Dulawski.
T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. 1998.

ALTUS, Śląski Klub Paralotniowy, zał. 1994, z siedzibą przy ul. Osikowej 48 w Wełnowcu. Prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową – szkoła pilotażu paralotni z certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W l. 1994–2008 wyszkolono 400 pilotów.
http://paralotnie.katowice.pl

ARMADA, Akademicki Klub Żeglarski Armada, największy żeglarski klub akademicki w Polsce, z siedzibą przy ul. Krzywej 4 w Katowicach. Działał jako Yacht Club Związku Studentów Polskich Katowice (26 IV 1967–1969), Katowicki Yacht Club ZSP (1969–1977), Katowicki Yacht Club ZSP Armada (1978–1989), Akademicki Klub (1990 – nadal). W 1969 skupiał 98, a w 1975 – 200 członków. Dysponuje własnymi jachtami: „Karolinka”, „Dar Śląska”, „Carbonia” oraz bazą sprzętowa na Mazurach. Uczestniczył w Wielkich Regatach Columbus 92 (śladami Krzysztofa Kolumba). Osiągnięcia: 1 m. DMP Yacht Clubów ZSP (1969).
http://klubarmada.republika.pl.

ATOM KATOWICE II (Zawodzie), KS przy Fabryce Chemicznej „Giesche”, zał. 30 IX 1946, jednosekcyjny klub piłkarski. Działacze: Józef Frey, Wiktor Horboła, Józef Kędzior, Wiktor Piechota. Boisko dzierżawione od KS Ferrum (zob. ►Słowian Katowice). Po fuzji w VIII 1948 z RKS ►Naprzód Szopienice działał pod nazwą KS ►Atom-Naprzód Szopienice.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

ATOM-NAPRZÓD SZOPIENICE, powstał w 1948 w wyniku scalenia KS: Atom przy Fabryce Chemicznej Montokwas w Katowicach-Zawodziu i ►Naprzód przy Zakładach Budowlanych w Szopienicach (1948); prowadził sekcję piłki nożnej. Zob. też ►Hetman 22 Dąbrówka Mała.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.
tlok-atom-naprzod

Odcisk tłoka pieczętnego ZKS Atom Naprzód Szopienice, 1949 r.

AUTOBUSY, najstarsze aktualnie istniejące regulaminowe ognisko ►Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach, zał. 1959 przy Zajezdni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zawodziu (ob. siedziba przy ul. Mickiewicza w Katowicach); uznawane za najbardziej aktywne spośród ognisk zakładowych w Katowicach. Prowadzi sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisa stołowego, kolarską. Jest organizatorem Miejskich Turniejów Piłki Nożnej Old Boy’s „Liga dla młodych duchem”.
http://www.tkkf.bnx.pl/viewpage.php?page_id=20; http://www.tkkf.bnx.pl/viewpage.php?page_id=3.

AVE, pierwsze na Śląsku biuro turystyczne (zał. 15 VIII 1991) specjalizujące się w pielgrzymkach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Gawronów 20. Rozpoczęło swoją działalność, służąc organizacją pielgrzymek do miejsc świętych i najpiękniejszych sanktuariów świata szlakami: apostołów i świętych (m.in. św. Piotra i Pawła – Turcja, Grecja, Malta, Włochy, św. Bartłomieja – wyspy Eolskie, św. Andrzeja – Grecja, Włochy, św. Jakuba – Hiszpania), biblijnymi (Izrael, Palestyna, Jordania, Egipt, Syria, Liban), sanktuariów Maryjnych (Gwadelupa), sacrum chrześcijaństwa (wyspy Morza Śródziemnego, kraje bałtyckie, skandynawskie, prawosławne) i wieloma innymi. Biuro organizowało wiele wyjazdów na ważne dla chrześcijanin wydarzenia (m.in. kanonizacje w Rzymie, beatyfikacje, światowe spotkania młodzieży, światowe spotkania w Taize, pogrzeb papieża Jana Pawła II i z okazji rocznicy jego śmierci). Pielgrzymi podróżowali z AVE m.in. do Ameryki (USA, Kanada, Meksyk, Gwatemala, Honduras, Brazylia, Peru, Boliwia, Wenezuela, Argentyna), Azji (Japonia, Chiny, Filipiny), Afryki (Egipt, Tunezja, Maroko i Etiopia) oraz krajów europejskich.. Od 1998 roku zajmuje się również organizacją pielgrzymek dla obcokrajowców po Polsce. Z tej oferty skorzystali już pielgrzymi m.in. z Francji, Niemiec, Irlandii, Singapuru.
http://www.ave.turystyka.pl/page_historia_biura.html.

AZS AKADEMII MUZYCZNEJ I AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, powstał w l. 50. XX w. ze scalenia Międzyuczelnianego Klubu AZS Akademii Muzycznej w Katowicach (1948) i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (1950), z siedzibą w Akademii Muzycznej; wszedł w skład ►AZS Środowisko (1970–1974). Odrodzony w poprzedniej formie w 1985 liczył 65 członków; w 1989  zakończył działalność. Prowadził sekcje: koszykówki, lekkoatletyki, narciarstwa alpejskiego, piłki nożnej, siatkówki, żeglarską. Był organizatorem akademickich mistrzostw Polski szkół artystycznych w narciarstwie alpejskim i siatkówce. Osiągnięcia: medale na Akademickich Mistrzostwach Wyższych Szkół Artystycznych w siatkówce, narciarstwie alpejskim, piłce nożnej. Działacz: Lucjan Walichnowski.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

AZS AWF KATOWICE, wielosekcyjny Akademicki Klub Sportowy przy ►Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Powstał 8 III 1971 jako środowiskowo-międzyuczelniany KS AZS przy Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego; jego struktury tworzyło 6 klubów akademickich województwa katowickiego; 18 XII 1974 nastąpiła fuzja z SKS ►„Ekonomik” i MKS ►KATOWICE. Działające sekcje: akrobatyka sportowa (1976–2012), biathlon (1999 – nadal), bobsleje (2010 – nadal), dżudo (2005 – nadal), karate (1983-2000), koszykówka mężczyzn (1974–1977, 2005 – nadal), koszykówka kobiet (1974–2010), lekkoatletyka (1970–1973, sekcja wchodziła do struktur ►AZS ŚLĄSK Katowice, istnieje nadal), łyżwiarstwo figurowe (2010), narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie (1989 – nadal), skoki, kombinacja norweska, alpejskie (2005 – nadal), piłka nożna kobiet (2010 – nadal), piłka ręczna kobiet (1974–2005), piłka ręczna mężczyzn (1974–1984), pływanie (2000 – nadal), saneczkarstwo lodowe (2011 – nadal), siatkówka kobiet (1974–1984), siatkówka mężczyzn (1974–1984, 1991 – nadal), snowboard, szermierka (1980 – nadal), triathlon (2007 – nadal), trójbój siłowy. W 1982 skupiał 451, a w 2010 – 353 członków.  Drużyny: hokeja na trawie, piłki ręcznej kobiet (1974), koszykówki kobiet (1979), lekkoatletyczna (1974–1976) brały udział w rozgrywkach I ligi, a drużyny piłki ręczna mężczyzn (1974) i siatkówka kobiet (1976) w rozgrywkach II ligi.
Osiągnięcia międzynarodowe: sportowcy AZS AWF na wysokiej rangi imprezach międzynarodowych zdobyli co najmniej 175 (44–60–71) medali: 61 (13–23–25) medali w akrobatyce sportowej, w tym 19 (1–6–12) medali MŚ i 42 (12–17–13) medale ME; 28 (6–10–12) medali w biathlonie, w tym: 4 (0–2–2) medale MŚ, 11 (2–3–6) medali w ME, 10 (2-4-4) medali U,  1 (0–1–0) medal MEJ i 2 (2–0–0) medale ŚIW; 1(0-0-1) medal w dżudo na ME; 27 (8–6–13) medali w lekkoatletyce, w tym 2 (0–1–1) medale MŚ, 7 (1–0–6) medali ME, 9 (5–1–3) medali U, 5 (1–3–1) medali IP, 2 (1–0–1) medale MME, 1 (0–0–1) medal MEJ, 1 (0–1–0) medal w światowej rewii sztafet; 29 (10–11–8) medali w narciarstwie, w tym: 5 (2–1–2) medali IO, 7 (1–2–4) medali MŚ, 17 (7–8–2) medali U; 9 (3–3–3)medali w pływaniu, w tym: 1 (0–1–0) medal MŚ, 4 (2–1–1) medale ME, 4 (1–1–2) medale MEJ; 5 (3–0–2) medali w snowboardzie, w tym: 1 (0–0–1) medal MŚ, 4 (3–0–1) medale U; 15 (1–7–7) medali w szermierce, w tym: 5 (0–2–3) medali MŚ, 7 (1–3–3) medali ME, 3 (0–2–1) medale U. Od 1970 do 22 XII 2017 zdobyli 1183 medale MP, w tym 204 (64–64–76) medale w pływaniu (1999–2017), 143 (53–50–40) medale w akrobatyce sportowej (1982–2010), 92 (34–30–28) medale w biathlonie (2001–2017), 13 (2–5–6) medali w dżudo (2015–2017), 10 (4–2–2) medali w kajakarstwie, 311 (106–97–108) medali w lekkoatletyce (1977–2017), 30 (10-8-12) medali w łyżwiarstwie szybkim, 163 (99–66–39) medale w narciarstwie klasycznym i alpejskim, 12 (2–4–6) medali w narciarstwie letnim, 185 (55–58–72) medali w pływaniu (1999–2011), 9 (2–4–3) medali w saneczkarstwie, 84 (26–30–28) medale w snowboardzie, 90 (28–36–26) medali w szermierce, 33 (8–7–18) medale w triathlonie.
M. Sraga: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970–2005 i jej rola w kształceniu kadr kultury fizycznej. Katowice 2009.

Osiągnięcia międzynarodowe w akrobatyce sportowej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1985 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce ME brązowy
1985 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
1986 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
1987 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1990 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
1986 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
1988 skoki na ścieżce brązowy
1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce drużynowo ME brązowy
1986 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
2008 Adrian Bryłka skoki na ścieżce ME srebrny
1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce – układ II brązowy
1992 Tomasz Kies skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
1994 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
1998 skoki – układ dynamiczny złoty
1998 skoki – wielobój brązowy
1991 skoki – układ II ME brązowy
1991 skoki ME brązowy
1993 skoki ME złoty
1993 skoki – wielobój ME brązowy
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
1993 skoki na ścieżce ME złoty
1995 skoki na ścieżce ME srebrny
1990 Marcin Leszczaniecki skoki drużynowo brązowy
1992 skoki na ścieżce MS brązowy
1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1991 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej open ME srebrny
2006 Oskar Lipa skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
2008 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
1983 Witold Majka skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1990 Andrzej Sokołowski dwójki mieszane – układ I brązowy
2004 Sebastian Sondel skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME brązowy
2006 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
2008 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
1992 Jerzy Trzaska skoki na ścieżce akrobatycznej srebrny
1993 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
1992 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II srebrny
1992 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój brązowy
1992 skoki na ścieżce akrobatycznej – drużynowo srebrny
1992 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo – układ I srebrny
1989 skoki na ścieżce ME srebrny
1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1988 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
1988 skoki na ścieżce akrobatycznej układ II ME srebrny
1988 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME brązowy
1987 skoki na ścieżce ME brązowy
1989 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME srebrny
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej ME złoty
1991 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
1993 skoki na ścieżce dwubój ME brązowy
1993 skoki na ścieżce ME złoty
1995 skoki na ścieżce ME srebrny
1990 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II ME brązowy
1991 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
1992 skoki na ścieżce – układ II ME srebrny
1992 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
1993 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
1996 skoki na ścieżce – układ I ME brązowy
1986 skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
1988 skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
1990 skoki drużynowo brązowy
2006 Jacek Wodyk skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
1976 Stanisław Wygas wielobój – układ I brązowy

E. Polak: Akrobatyka sportowa w Polsce, Rzeszów 2003; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w biathlonie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2010 Paulina Bobak sprint 7,5 km ŚIW złoto
2000 Magdalena Grzywa 7,5 km ME srebrny
2000 10 km ME złoty
2000 10 km ME brązowy
2005 7 km U złoty
2005 10 km U złoty
2007 15 km ME brązowy
2013 Monika Hojnisz bieg indywidualny ME brązowy
2013 sprint ME brązowy
2013 bieg pościgowy ME złoty
2013 bieg masowy brązowy
2013 sprint U srebrny
2013 bieg pościgowy U srebrny
2005 Weronika Nowakowska (Ziemniak) sztafeta MEJ srebrny
2009 bieg pościgowy U brązowy
2012 sprint ME brązowy
2013 bieg pościgowy U brązowy
2013 bieg indywidualny U srebrny
2013 bieg masowy U srebrny
2013 sprint U złoty
2013 bieg pościgowy U złoty
2015 sprint ME srebrny
2015 bieg pościgowy brązowy
2015 sprint srebrny
2013 Krystyna Pałka bieg pościgowy srebrny
2010 sprint 7,5 km ŚIW złoto
2017 pojedyncza sztafeta mieszana ME srebrny
2004 Michał Piecha 4 x 7,5 km ME brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1991 Barbara Grzywocz sztafeta 4 x 400 m U brązowy
1992 Waldemar Kikolski 800 m IPO złoty
1996 1500 m IPO srebrny
1996 3000 m IPO srebrny
1996 10000 m IPO srebrny
2000 maraton IPO brązowy
1991 Robert Korzeniowski chód na 20 km U złoty
1993 chód na 20 km U złoty
2001 Beniamin Kuciński chód na 20 km MEJ brązowy
2003 chód na 20 km MME złoty
1991 Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m U brąz
1999 Zuzanna Radecka bieg na 200 m U brąz
1999 sztafeta 4 x 100 m   srebrny
2002 sztafeta 4 x 400 m ME brąz
1973 Ryszard Skowronek dziesięciobój U złoty
2015 Monika Szczęsny sztafeta 4 x 400 m brązowy
2013 Justyna Święty bieg na 400 m MME brązowy
2015 sztafeta 4 x 400 m U złoty
2015 sztafeta 4 x 400 m HME brązowy
2016 sztafeta 4 x 400 m HMŚ srebrny
2017 sztafeta 4 x 400 m HME złoty
2017 bieg na 400 m HME brązowy
2017 sztafeta 4 x 400 m brązowy
2017 sztafeta 4 x 400 m Światowa Rewia Sztafet srebrny
2017 sztafeta 4 x 400 m U złoty
2011 Wojciech Theiner skok wzwyż U srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w dżudo

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2006 Jakub Kubieniec drużynowo ME brązowy

 

Osiągnięcia międzynarodowe w narciarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2005 Marcin Bachleda skoki narciarskie drużynowo U srebrny
2013 Adam Cieślar kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
2013 kombinacja klasyczna – Gundersen U złoty
2013 kombinacja start wspólny U srebrny
2015 kombinacja start wspólny U złoty
2015 kombinacja start wspólny U złoty
2017 kombinacja start wspólny U złoty
2017 kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
2017 kombinacja klasyczna – Gundersen U srebrny
2006 Justyna Kowalczyk bieg na 30 km IO brązowy
2009 bieg na 10 km brązowy
2009 bieg na 30 km złoty
2010 sprint IO srebrny
2010 bieg na 15 km IO brązowy
2010 bieg na 30 km IO złoty
2011 bieg na 15 km srebrny
2011 bieg na 10 km srebrny
2011 bieg na 30 km brązowy
2013 bieg na 30 km brązowy
2014 bieg na 10 km IO złoty
2015 sprint drużynowy brązowy
2003 Łukasz Kruczek skoki indywidualne U brązowy
2017 Paweł Słowiok kombinacja norweska U brązowy
2003 Grzegorz Sobczyk skoki indywidualne U srebrny
2005 Rafał Śliż skoki narciarskie drużynowo U srebrny
1995 Krzysztof Wańczyk bieg na 15 km U złoty
1995 bieg na 30 km U srebrny
1995 sztafeta 3 x 10 km U srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2007 Katarzyna Maria Wilk 4 x 100 m stylem zmiennym MEJ złoty
2011 Michał Poprawa 4 x 200 m dowolnym MEJ brązowy
2011 Katarzyna Maria Wilk 4 x 50 m stylem zmiennym ME (25 m) brązowy
2012 Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym MEJ srebrny
2012 Michał Poprawa 4 x 200 m stylem dowolnym MEJ brązowy
2014 Konrad Czerniak 100 m stylem motylkowym ME złoty
2014 Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym ME srebrny
2015 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym ME (25 m) złoty
2016 Konrad Czerniak 100 m stylem motylkowym srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w snowboardzie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
2005 Paulina Ligocka snowboard half-pipe U złoty
2007 snowboard half-pipe brązowy
2007 snowboard half-pipe U złoty
2007 Mateusz Ligocki snowboard half-pipe U złoty
2013 Zuzanna Smykała snowboard boardercross U brązowy

 

Osiągnięcia międzynarodowe w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1990 Leszek Bandach floret drużynowo srebrny
2007 Małgorzata Bereza szpada U brązowy
2008 szpada drużynowo brązowy
1994 Małgorzata Jeziorowska szpada drużynowo brązowy
1996 szpada indywidualnie ME złoty
2004 Marcin Koniusz szabla indywidualnie ME srebrny
2003 szabla drużynowo ME brązowy
2004 szabla drużynowo ME srebrny
2005 szabla drużynowo ME srebrny
1989 Iwona Oleszyńska szpada drużynowo U srebrny
1991 szpada drużynowo ME brązowy
1989 Beata Rajca-Achenbach szpada drużynowo U srebrny
1998 Barbara Wolnicka-Szewczyk floret drużynowo brązowy
1999 floret drużynowo srebrny
2000 floret drużynowo IO srebrny
2000 floret drużynowo ME brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

MP w akrobatyce sportowej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1982 Sławomir Borejdo skoki na ścieżce 2
1982 Stanisław Wygas skoki na ścieżce 2
1983   akrobatyka zespołowo 3
1983 Stanisław Wygas skoki na ścieżce 3
1983 Sylwia Eustachewicz skoki na ścieżce 3
1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 1
1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce IFSA 2
1984 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce 3
1984 Duszyńska Katarzyna skoki na ścieżce IFSA 1
1984 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 2
1984 Marcin Leszczeniecki skoki na ścieżce FIT 2
1984 Joanna Pieczka skoki na ścieżce IFSA 3
1984 Violetta Obelga, Agata Ostrowska dwójki kobiet 2
1984 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce IFSA 1
1985 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce 2
1985 Elżbieta Białek skoki na ścieżce 3
1985 Agata Ostrowska skoki na ścieżce 3
1986   akrobatyka zespołowo 3
1986 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 1
1986 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 1
1986 Alicja Hartel skoki na ścieżce FITA  
1986 Grażyna Targosz, Violetta Odelga dwójki kobiet 3
1986 Targosz Katarzyna skoki na ścieżce FITA 3
1986 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce FITA 1
1987 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce FITA 2
1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 1
1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 3
1987 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 3
1987 Alicja Hartel skoki na ścieżce FITA 3
1987 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 1
1987 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce FITA 1
1987 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FIT 3
1988 Elżbieta Białek skoki na ścieżce IFSA 2
1988 Elżbieta Białek skoki na ścieżce FITA 2
1988 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce FITA 1
1988 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce FITA 1
1988 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 2
1989 Katarzyna Duszyńska skoki na ścieżce FITA 1
1989 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce 2
1989 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1990 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce FITA 3
1990 Alicja Hartel skoki na ścieżce FITA 1
1990 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 3
1990 Marcin Leszczeniecki skoki na ścieżce FITA 2
1990 Aleksandra Piecha skoki na ścieżce FITA 2
1990 Aleksandra Piecha skoki na ścieżce FIT 1
1990 Joanna Pieczka skoki na ścieżce FIT 2
1990 Andrzej Sokołowski, Violetta Odelga dwójki mieszane 2
1990 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1990 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1991 Bożena Dusza, Andrzej Sokołowski dwójki mieszane 3
1991 Andrzej Gudzio skoki na ścieżce IFSA 2
1991 Alicja Hartel skoki na ścieżce FIT 1
1991 Marcin Leszczeniecki skoki na ścieżce IFSA 2
1991 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FITA 1
1991 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce IFSA 1
1992 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FIT 1
1993 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce FIT 1
1994   skok IFSA drużynowo 2
1994 Beata Bednarek skoki FITA 2
1994 Tomasz Kies skoki na ścieżce FITA 1
1994 Adam Sienkiewicz skoki FITA 2
1994 Jerzy Trzaska skoki FITA 3
1995 Krzysztof Wilusz skoki FIT 1
1995 Krzysztof Wilusz skok IFSA 1
1996   FIT zespołowo 2
1996   IFSA zespołowo 1
1996 Agnieszka Chudała skok IFSA 3
1996 Tomasz Kies skok IFSA 3
1996 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet 2
1996 Beata Maczuga, Anna Kozioł, Barbara Skotniczy trójki kobiet 3
1996 Anna Pałka skoki FIT 3
1996 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1996 Wiktoria Weselak skok IFSA 1
1996 Krzysztof Wilusz skoki FIT 2
1996 Krzysztof Wilusz skok IFSA 2
1997 Agnieszka Chudała skoki FIT 2
1997 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 1
1997 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 2
1997 Tomasz Kies skoki na ścieżce IFSA 1
1997 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki 3
1997 Monika Skowrońska skoki FIT 3
1997 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1997 Krzysztof Wilusz skoki FIT 3
1997 Krzysztof Wilusz skoki IFSA 3
1998   skoki FIT drużynowo 3
1998   skoki IFSA drużynowo 1
1998 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet 1
1998 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet 1
1998 Patrycja Majka skoki FIT 3
1998 Anna Pałka skoki FIT 2
1998 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1999 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 2
1999 Tomasz Kies skoki na ścieżce IFSA 1
1999 Patrycja Majka skoki na ścieżce IFSA 2
1999 Marek Starowiejski skoki na ścieżce FIT 3
1999 Marek Starowiejski skoki na ścieżce IFSA 2
1999 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
1999 Wiktoria Weselak skoki na ścieżce IFSA 1
2000   FIT drużynowo 3
2000   skoki drużynowo 1
2000 Tomasz Kies skoki na ścieżce FIT 3
2000 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet dynamiczne 1
2000 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet wielobój 1
2000 Anna Kozieł, Sylwia Łobińska dwójki kobiet statyczne 2
2000 Anna Pałka skoki FIT 3
2000 Wiktoria Weselak skoki FIT 1
2003   skoki drużynowo 1
2003 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane 3
2003 Anna Oziemczuk skoki 3
2003 Sebastian Sądel skoki 3
2004 Janas Agnieszka skoki na ścieżce FITA 2
2004 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane statyczne 2
2004 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane dynamiczne 2
2004 Roksana Kołodziejczyk, Sebastian Popowicz dwójki mieszane wielobój 2
2004 Sebastian Sądel skoki 2
2005 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet statyczne 2
2005 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet wielobój 3
2005 Aleksander Brzozowski skoki 1
2005 Oskar Lipa skoki 1
2005 Ewa Mikos skoki 1
2006 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet wielobój 1
2006 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet statyczne 2
2006 Anna Bryłka, Anna Filipowska dwójki kobiet dynamiczne 1
2006 Agnieszka Janas skoki na ścieżce FITA 2
2006 Agnieszka Nawrocka, Anna Szostak, Aleksandra Chlebisz trójki kobiet wielobój 3
2006 Sebastian Sądel skoki 2
2006 Jacek Wodyk skoki 3
2007   skoki kobiet drużynowo 1
2007 Adrian Bryłka skoki na ścieżce 3
2007 Janas Agnieszka skoki na ścieżce FITA 1
2007 Oskar Lipa skoki na ścieżce 2
2007 Agnieszka Nawrocka, Anna Szostak, Aleksandra Chlebisz trójki kobiet 2
2007 Sebastian Sądel skoki na ścieżce 1
2008 Adrian Bryłka skoki na ścieżce FITA 2
2008 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas dwójki kobiet 2
2008 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas, Anna Filipowska trójki kobiet 2
2008 Agnieszka Janas skoki na ścieżce FITA 2
2008 Agnieszka Rawinis, Ryszard Bota dwójki mieszane 2
2009 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas dwójki kobiet 1
2009 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas, Anna Filipowska trójki kobiet 2
2010 Aleksandra Chlebisz, Katarzyna Białas, Anna Filipowska trójki kobiet 2

E. Polak: Akrobatyka w Polsce. Rzeszów 2003.

MP w biathlonie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2001 Katarzyna Grońska bieg na 7,5 km 3
2002 Magdalena Grzywa bieg na 7,5 km 1
2002 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 1
2003   sztafeta 4 x 6 km 2
2003 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 2
2003 Magdalena Grzywa bieg na 7,5 km 1
2003 Magdalena Grzywa bieg na 10 km 1
2004 Paulina Bobak bieg na 7,5 km 3
2004 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2004 Paulina Bobak, Tiffany Tyrała, Krystyna Pałka, Magdalena Grzywa sztafeta 4 x 5 km 1
2004 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 3
2005 Grzegorz Bodziana bieg na 10 km 3
2006 Paulina Bobak, Krystyna Pałka, Tifany Tyrała, Magdalena Grzywa sztafeta 4 x 7,5 km 1
2006 Grzegorz Bodziana bieg na 20 km 3
2007 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2007 Paulina Bobak, Weronika Nowakowska, Krystyna Pałka, Tiffany Tyrała sztafeta 4 x 6 km 1
2007 Grzegorz Bodziana bieg na 12,5 km 3
2007 Grzegorz Bodziana bieg na 10 km 3
2007 Grzegorz Bodziana bieg na 20 km 1
2008 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2009 Paulina Bobak bieg na 15 km 3
2009 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
2009 Paulina Bobak bieg na 7,5 km 3
2009 Paulina Bobak, Krystyna Pałka, Patrycja Hojnisz, Krystyna Nowakowska sztafeta 4 x 7,5 km 1
2008 Weronika Nowakowska bieg na 7,5 km 2
2008 Weronika Nowakowska bieg na 10 km 1
2009 Weronika Nowakowska bieg na 15 km 1
2003 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2004 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2004 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2004 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2005 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2005 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2006 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2006 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
2006 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2007 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2007 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
2007 Krystyna Pałka bieg na 10 km 1
2008 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2009 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
2009 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
2009 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
2004 Michał Piecha bieg na 10 km 3
2004 Michał Piecha bieg na 20 km 2
2005 Michał Piecha bieg na 12 km 3
2005 Michał Piecha bieg na 20 km 2
2006 Michał Piecha bieg na 10 km 3
2006 Michał Piecha bieg na 10 km 3
2006 Michał Piecha bieg na 12 km 1
2009 S. Puda, G. Witek, G. Bril, Ł Witek sztafeta 2
2011 Tomasz Sikora bieg na 10 km 2
2011 Maciej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Bril, Tomasz Sikora, Rafał Lepel sztafeta 4 x 7,5 km 2
2011 Karolina Pitoń bieg na 7,5 km 3
2011 Paulina Bobak bieg na 10 km 2
2011 Beata Szymańczak bieg na 12,5 km 3
2011 Karolina Pitoń, Krystyna Szymańczak, Krystyna Pałka, Paulina Bobak sztafeta 4 x 6 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg na 10 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg na 12,5 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg na 15 km 1
2012 Tomasz Sikora bieg 20 km 1
2012 Mirosław Kobus bieg na 12,5 km 2
2012 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
2012 Mirosław Kobus Bieg na 12,5 km 2
2012 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
2012 Mirosław Kobus, Tomasz Sikora, Grzegorz Bril, Rafał Lepel sztafeta 4 x 7,5 km 1
2012 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2012 Krystyna Pałka bieg na 10 km 1
2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 10 km 2
2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 12,5 km 1
2012 Krystyna Pałka bieg na 15 km 1
2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 15 km 3
2012 Patrycja Hojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak, Krystyna Pałka, Beata Szymańczak sztafeta 4 x 6 km 1
2013 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
2014 Grzegorz Bril bieg na 12,5 km 3
2014 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
2014 Paulina Bobak bieg na 12,5 km 1
2015 Karolina Pitoń bieg na 7,5 km 2
2015 Monika Hojnisz bieg na 7,5 km 3
2015 Paulina Bobak bieg na 12,5 km 1
2015 Anna Mąka bieg na 12,5 km 3
2015 Karolina Batożyńska, Martyna Piech, Patrycja Hojnisz, Krystyna Guzik sztafeta 2
2016 Rafał Penar bieg na 10 km 3
2016 Aleksander Piech, Kamil Cymerman, Marcin Piasecki, Rafał Penar sztafeta 2
2016 Krystyna Guzik bieg na 7,5 km 1
2016 Karolina Batożyńska, Monika Hojnisz, Patrycja Hojnisz, Krystyna Guzik sztafeta 4 x 6 km 2
2017 Monika Hojnisz bieg na 7,5 km 1
2017 Monika Hojnisz bieg na 12,5 km 1
2017 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 12,5 km 3
2017 Kamila Żuk bieg na 10 km 1
2017 Monika Hojnisz bieg na 10 km 2
2017 Krystyna Guzik, Kamila Żuk, Szymon Kaczyński, Marcin Piasecki sztafeta 2

F. Mojak, K. Konarski, M. Turczyn: Na nartach z karabinem. Praca zbiorowa pod red. F. Mojaka. Krosno 2010; Kronika sportu polskiego za lata: 2010, 2011, 2012, 2013.

MP w dżudo

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
2014 Agnieszka Bezrączko 63kg 3
2014 Jakub Kubieniec 81 kg 2
2015 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 3
2015 Patryk Wawrzyczek do 66 kg 2
2015 Jacek Brysz do 66 kg 3
2015 Jakub Kubieniec do 81 kg 1
2016 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 2
2017 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 1
2017 Adrian Wala do 60 kg 2
2017 Jacek Brysz 66kg 3
2017 Wiktor Mrówczyński 73kg 3
2017 Jakub Kubieniec 81 kg 2
2017   drużynowo 3

 

MP w kajakarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 3
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 200 m 2
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek, Aleksandra Cader, Ewelina Pilarz K-4 500 m 1
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 200 m 3
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 2
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1

 

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1981 Anna Rokitowska rzut dyskiem 2
1981 Lucyna Rokitowska chód na 5 km 3
1982 (h) Anna Rokitowska chód na 3 km 3
1982 Bożena Sadowska siedmibój 3
1982 Bożena Sadowska pięciobój 3
1982 Lucyna Rokitowska chód na 3 km 3
1982 Lucyna Rokitowska chód na 5 km 2
1982 (h) Elżbieta Więcek pięciobój 2
1983 Lucyna Rokitowska chód na 10 km 3
1985 (h) Beata Niewójt chód na 5 km 2
1986 Beata Niewójt chód na 5 km 3
1988 (h) Andrzej Karnicki bieg na 800 m 1
1988 Joanna Smolarek bieg na 100 m 3
1988 Joanna Smolarek bieg na 200 m 3
1988 (h) Robert Korzeniowski chód na 10 km 3
1989 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 3
1989 (h) Jerzy Sieczko chód na 10 km 3
1989 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1989 Lidia Camberg bieg na 10 km 1
1989 Lidia Camberg bieg na 3 km 3
1989 (h) Mirosław Radzyński ośmiobój 3
1989 Rafał Cieśla bieg na 110 m przez płotki 3
1989 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 m przez płotki 2
1989 (h) Robert Korzeniowski chód na 10 km 2
1989 Robert Korzeniowski chód na 20 km 2
1989 Robert Korzeniowski chód na 20 km 2
1989 Joanna Smolarek, Barbara Sikora, sztafeta 4 x 100 m 1
  Bożena Łebek, Anna Brochacka    
1990 Andrzej Popa bieg na 100 m 3
1990 Andrzej Popa bieg na 200 m 3
1990 Barbara Betlej chód na 10 km 3
1990 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 3
1990 Barbara Grzywocz bieg na 400 m przez płotki 3
1990 (h) Beata Niewójt chód na 5 km 2
1990 (h) Bożena Górecka chód na 5 km 3
1990 Bożena Górecka chód na 5 km 2
1990 Joanna Pachut bieg na 200 m 3
1990 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1990 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1990 Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 60 m 1
1990 (h) Joanna Smolarek bieg na 60 m 1
1990 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 przez płotki 2
1990 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1991 Andrzej Popa bieg na 100 m 3
1991 Anna Hilszczanka, Bogumiła Dzionsko, Joanna Smolarek, Joanna Pachut sztafeta 4 x 100 m 1
1991 Barbara Grzywocz bieg na 400 m przez płotki 3
1991 Barbara Grzywocz, Bogumiła Dzionsko, Barbara Pyszny, Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m 3
1991 (h) Bożena Górecka chód na 5 km 1
1991 Sylwia Cieślik skok w dal 3
1991 Joanna Pachut bieg na 200 m 2
1991 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1991 Joanna Smolarek bieg na 200 m 1
1991 Krzysztof Filusz bieg na 1500 m 2
1991 Krzysztof Jaźwiński bieg na 400 m przez płotki 3
1991 Lidia Camberg bieg na 1500 m 3
1991 Paweł Chacuś, Piotr Ludera, Grzegorz Serkies, Bogdan Karkoszka sztafeta 4 x 400 m 3
1991 (h) Paweł Grzegorzewski bieg na 60 m przez płotki 3
1991 Rafał Cieśla bieg na 110 m przez płotki 3
1991 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 m przez płotki 2
1991 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1992 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 3
1992 Bogumiła Dzionsko, Joanna Smolarek, Joanna Pachut, Justyna Dybowska sztafeta 4 x 100 m 3
1992 Joanna Smolarek bieg na 100 m 1
1992 Joanna Smolarek, Joanna Pachut, Bogumiła Dzionsko, Justyna Dybowska sztafeta 4 x 100 m 3
1992 Lidia Camberg bieg na 10 km 2
1992 Rafał Cieśla bieg na 110 m przez płotki 2
1992 (h) Rafał Cieśla bieg na 60 m przez płotki 2
1992 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1992 Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1992 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1992 (h) Lidia Tlałka skok w dal 3
1993 Barbara Grzywocz, Małgorzata Filo, Iwona Krupa, Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m 3
1993 (h) Grzegorz Miechciński bieg na 60 m 3
1993 Paweł Kotlarski bieg na 400 m przez płotki 1
1993 (h) Paweł Twardowski trójskok 3
1993 Robert Korzeniowski chód na 20 km 1
1993 Robert Korzeniowski chód na 50 km 1
1993 (h) Robert Korzeniowski chód na 5000 m 1
1993 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
1993 (h) Roland Mehlich bieg na 60 m przez płotki 2
1993 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 2
1993 Sylwia Pachut bieg na 400 m przez płotki 1
1993 Sylwia Pachut bieg na 60 m 1
1993 (h) Sylwia Pachut bieg na 60 m 1
1994 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 2
1994 Barbara Grzywocz, Anita Ogrodowczyk, Sylwia Pachut, Aleksandra Rosół sztafeta 4 x 400 m 1
1994 (h) Grzegorz Miechciński bieg na 60 m 3
1994 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1994 Paweł Kotlarski bieg na 400 m przez płotki 1
1994 Krzysztof Maślanek Piotr Kotlarski, Krzysztof Mehlich, Józef Stelmaszczyk sztafeta 4 x 400 m 3
1994 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1994 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1994 Sylwia Pachut bieg na 400 m przez płotki 2
1994 (h) Sylwia Pachut bieg na 60 m 1
1995 (h) Aleksandra Dereń bieg na 60 przez płotki 3
1995 Barbara Grzywocz bieg na 400 m 1
1995 Barbara Grzywocz, Małgorzata Posłuszna, Małgorzata Filo, Barbara Łazarczyk sztafeta 4 x 400 m 3
1995 (h) Grzegorz Miechciński bieg na 60 m 3
1995 Krzysztof Jaślanek, Piotr Kotlarski, Krzysztof Mehlich, Józef Stelmaszczyk sztafeta 4 x 400 m 2
1995 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1995 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 przez płotki 3
1995 Paweł Kotlarski bieg na 400 m przez płotki 2
1995 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1995 (h) Sylwia Pachut bieg na 200 m 1
1995 (h) Sylwia Pachut bieg na 60 m 3
1996 Barbara Grzywocz, Małgorzata Posłuszna, Małgorzata Filo, Barbara Łazarczyk sztafeta 4x400 m  3
1996 Beata Łazarczyk bieg na 400 m przez płotki 3
1996 Bożena Górecka chód na 10 km 3
1996 Bożena Górecka chód na 5 km 1
1996 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1996 Lidia Camberg bieg na 5 km 3
1996 (h) Mariusz Pietruszka Bieg na 110 m przez płotki 3
1996 Monika Bańka Chód na 5 km 3
1996 (h) Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1996 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
1996 Zuzanna Radecka, Małgorzata Filo, Lidia Tlałka, Justyna Dybowska sztafeta 4 x 100 m 2
1997 Anna Adamczyk, Justyna Dybowska, Zuzanna Radecka, Agnieszka Rychlik sztafeta 4 x 100 m 2
1997 Bożena Górecka chód na 10 km 2
1997 Krystyna Pieczulis półmaraton 2
1997 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1997 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1997 (h) Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1997 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 1
1997 (h) Sylwia Kwilińska bieg na 400 m 1
1998 Anna Łopaciuch bieg na 800 m 2
1998 (h) Bożena Górecka chód na 3 km 3
1998 Inga Tarnawska, Iwona Tomczyk, Marta Styza, Renata Zomerska sztafeta 4 x 100 m 3
1998 Krystyna Pieczulis półmaraton 3
1998 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 m przez płotki 2
1998 Mirosław Dec pchnięcie kulą 2
1998 (h) Mirosław Dec pchnięcie kulą 2
1998 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
1998 (h) Roland Mehlich bieg na 60 m przez płotki 1
1998 Zuzanna Radecka bieg na 100 m 3
1998 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 3
1999 Bożena Górecka chód na 10 km 2
1999 (h) Bożena Górecka chód na 3000 m 1
1999 Krystyna Pieczulis półmaraton 2
1999 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
1999 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 m przez płotki 2
1999 Michał Modelski dziesięciobój 1
1999 (h) Michał Modelski siedmiobój 3
1999 Mirosław Dec pchnięcie kulą 1
1999 (h) Mirosław Dec pchnięcie kulą 1
1999 (h) Agnieszka Olesz chód na 3000 m 2
1999 Zuzanna Radecka bieg na 100 m 1
1999 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
1999 (h) Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
1999 (h) Zuzanna Radecka bieg na 60 m 1
2000 Dominik Kij, Dawid Grzegorczyk, Marek Motyka, Mariusz Bizon sztafeta 4 x 400 m 3
2000 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 przez płotki 2
2000 Michał Modelski dziesięciobój 1
2000 (h) Michał Modelski siedmiobój 2
2000 Roland Mehlich bieg na 110 m przez płotki 3
2000 Zuzanna Radecka bieg na 100 m 1
2000 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
2000 (h) Zuzanna Radecka bieg na 200 m 1
2000 (h) Zuzanna Radecka bieg na 60 m 1
2002 (h) Agnieszka Falasa pięciobój 3
2002 Agnieszka Falasa pięciobój 2
2002 (h) Agnieszka Falasa pięciobój 3
2002 Agnieszka Falasa siedmiobój 2
2002 Agnieszka Falasa skok wzwyż 1
2002 Beniamin Kuciński chód na 20 km 3
2002 (h) Beniamin Kuciński chód na 5 km 3
2002 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 m przez płotki 1
2002 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 2
2002 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2003 (h) Agnieszka Falasa pięciobój 3
2003 (h) Agnieszka Falasa skok wzwyż 2
2003 Agnieszka Olesz chód na 20 km 3
2003 (h) Beniamin Kuciński chód na5 km 2
2003 Karolina Jarzyńska bieg na 5 km 2
2003 Katarzyna Czyż bieg na 5 km 3
2003 Krzysztof Mehlich bieg na 110 m przez płotki 2
2003 (h) Krzysztof Mehlich bieg na 60 przez płotki 2
2003 Marek Motyka bieg na 400 m przez płotki 3
2003 Patrycja Włodarczyk bieg na 10 km 1
2003 Patrycja Włodarczyk bieg na 3 km z przeszkodami 1
2003 Przemysław Rączkowski, Michał Matyjaszczyk, Marek Motyka, Mariusz Bizon sztafeta 4 x 400 m 2
2003 Sylwia Korzeniowska chód na 20 km 1
2003 (h) Zuzanna Radecka bieg na 200 m 2
2004 Agnieszka Olesz chód na 20 km 2
2004 Beniamin Kuciński chód na 20 km 3
2004 (h) Grzegorz Sudoł chód na 5 km 2
2004 Marek Motyka bieg na 400 m przez płotki 3
2004 Sylwia Korzeniowska chód na 20 km 1
2004 Zuzanna Radecka bieg na 200 m 2
2004 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 3
2004 (h) Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2005 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 3
2005 Agnieszka Olesz chód na 20 km 1
2005 (h) Agnieszka Olesz chód na 5 km 2
2005 Beniamin Kuciński chód na 20 km 1
2005 (h) Beniamin Kuciński chód na 5 km 3
2005 (h) Joanna Kuś bieg na 1500 m 3
2005 Katarzyna Kwoka chód na 20 km 2
2005 Marek Motyka bieg na 400 m przez płotki 3
2005 Mateusz Parlicki trójskok 3
2005 (h) Sylwia Korzeniowska chód na 5 km 1
2005 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2006 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 3
2006 (h) Agnieszka Dygacz chód na 5 km 2
2006 Agnieszka Olesz chód na 20 km 1
2006 (h) Agnieszka Olesz chód na 5 km 1
2006 Beniamin Kuciński chód na 20 km 1
2006 h Beniamin Kuciński chód na 5 km 2
2006 h Joanna Kuś bieg na 800 m 3
2006 (h) Joanna Muchy bieg na 3 km 3
2007 (h) Joanna Kuś bieg na 1500 m 3
2007 Joanna Kuś bieg na 800 m 2
2007 (h) Joanna Kuś bieg na 800 m 2
2007 (h) Mateusz Parlicki trójskok 3
2007 Zuzanna Radecka bieg na 400 m 1
2007 (h) Zuzanna Radecka bieg na 400 m 2
2008 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2008 (h) Agnieszka Dygacz chód na 5 km 3
2008 Mateusz Parlicki trójskok 3
2008 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 2
2008 Rafał Ostrowski bieg na 400 m przez płotki 2
2009 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2009 Agnieszka Mizera bieg 24-godznny 2
2009 Aleksandra Nwińska bieg 24-godznny 1
2009 Małgorzata Wolska, Joanna Kuś, Jolanta Handzlik, Tina Polak sztafeta 4 x 400 m 2
2009 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 3
2009 Rafał Ostrowski bieg na 400 m przez płotki 2
2010 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2010 (h) Agnieszka Dygacz chód na 5 km 1
2010 Agnieszka Mizera bieg na 100 km 2
2010 Agnieszka Mizera bieg 24-godziny 2
2010 Agnieszka Mizera bieg 24-godznny 2
2010 Aleksandra Nwińska bieg na 100 km 1
2010 Aleksandra Nwińska bieg 24 godziny 1
2010 Aleksandra Nwińska bieg 24-godznny 1
2010 Magdalena Cisek, Joanna Kuś, Jolanta Handzlik, Tina Polak sztafeta 4 x 400 m 3
2010 Krzysztof Tomasiak skok w dal 3
2010 Łukasz Oślizło bieg na 10 km 2
2010 Olaf Paruzel bieg na 100 m 2
2010 (h) Olaf Paruzel bieg na 200 m 2
2010 (h) Olaf Paruzel bieg na 60 m 1
2010 Rafał Fedaczyński chód na 20 km 1
2010 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 3
2010 Rafał Ostrowski bieg na 400 m przez płotki 2
2010 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2010 Tina Polak bieg na 400 m przez płotki 2
2010 Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2011 Agnieszka Mizera bieg 24-godziny 3
2011 Agnieszka Mizera bieg 24-godznny 3
2011 Aleksandra Nwińska bieg 24-godziny 1
2011 Aleksandra Nwińska bieg 24-godznny 1
2011 (h) Olaf Paruzel bieg na 60 m 1
2011 (h) Rafał Fedaczyński chód na 5 km 2
2011 (h) Tina Polak bieg na 400 m 3
2011 Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2011 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2012 Agnieszka Mizera bieg 24-godznny 3
2012 Aleksandra Nwińska bieg 24-godznny 1
2012 Justyna Święty bieg na 400 m 2
2012 Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2013 Aleksandra Nwińska bieg 24-godziny 1
2013 Aleksandra Nwińska bieg 24-godznny 1
2013 Dorota Szyszko bieg 24-godznny 3
2013 Justyna Święty bieg na 400 m 3
2013 Patrycja Bereznowska bieg 24-godziny 2
2013 Patrycja Bereznowska bieg 24-godznny 2
2013 (h) Angelika Stępień bieg na 60 m 2
2014 Agnieszka Dygacz chód na 20 km 1
2014 Justyna Święty bieg na 400 m 2
2014 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2014 (h) Katarzyna Golba chód na 3 km 3
2014 (h) Katarzyna Golba chód na 3000 m 3
2014 Marcin Londzin, Michał Pietrzak, Paweł Gwiazdoń, Rafał Smoleń sztafeta 4 x 400 m 2
2014 Monika Mochnia, Tina Matusińska, Monika Szczęsna, Justyna Święty sztafeta 4 x 400 m 2
2014 Rafał Fedaczyński chód na 20 km 2
2014 (h) Angelika Stępień bieg na 60 m 2
2014 (h) Justyna Święty bieg na 400 m 1
2014 Wojciech Theiner skok wzwyż 2
2014 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2014 (h) Wojciech Theiner skok wzwyż 1
2015 Adrian Błocki chód na 50 km 3
2015 (h) Dawid Tomala chód na 5 km 1
2015 (h) Justyna Świety bieg na 400 m 1
2015 Katarzyna Golba chód na 20 km 3
2015 Katarzyna Kopyto, Monika Szczęsna, Tina Matusińska, Justyna Święty sztafeta 4 x 400 m 3
2015 Monika Kapera chód na 20 km 1
2015 (h) Monika Szczęsna, Justyna Święty, Tina Matusińska, Katarzyna Kopyto sztafeta 4 x 200 m 1
2015 Paweł Gwiazdoń bieg na 400 m przez płotki 3
2015 Justyna Święty bieg na 400 m 3
2015 Tina Matusińska bieg na 400 m przez płotki 3
2015 Wojciech Theiner skok wzwyż 3
2016 Adrian Błocki chód na 50 km 2
2016 Artur Brzozowski chód na 20 km 3
2016 (h) Dawid Tomala chód na 5 km 1
2016 Justyna Świety bieg na 400 m 1
2016 (h) Justyna Świety bieg na 400 m 1
2016 (h) Katarzyna Golba chód na 3 km 3
2016 Monika Kapera chód na 20 km 3
2016 (h) Rafał Sikora chód na 5 km 3
2017 Adrian Błocki chód na 50 km 2
2017 Artur Brzozowski chód na 50 km 1
2017 (h) Dawid Tomala chód na 3 km 1
2017 Ewa Swoboda bieg na 100 m 1
2017 (h) Ewa Swoboda bieg na 60 m 1
2017 Katarzyna Golba chód na 10 km 2
2017 Katarzyna Golba chód na 10 km 2
2017 (h) Katarzyna Golba chód na 3 km 3
2017 Łukasz Oślizło bieg na 3 km z przeszkodami 2
2017 Artur Brzozowski chód na 20 km  
2017 Patrycja Bereznowska bieg 24 godzinny 1

Legenda: h – zawody rozgrywane w hali.

H. Kurzyński, L. Luftman, J. Rozum, M. Rychwalski, A. Socha: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 1922–2011. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński, S. Pietkiewicz, J. Rozum, T. Wołejko: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 1920–2007. Konkurencje męskie. Szczecin 2009; Kronika sportu polskiego za rok 2010, 2011, 2012, 2013.

MP w łyżwiarstwie szybkim

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2017 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
2017 Katarzyna Woźniak 3000 m kobiet 1
2017 Magdalena Czyszczoń, Angelika Fudalej, Katarzyna Woźniak bieg drużynowy 1
2017 Katarzyna Woźniak wieloboj 1
2017 Konrad Niedźwiedzki 1500 m 1
2017 Katarzyna Woźniak 5000 m 2
2017 Aleksandra Kapruziak, Urszula Włodarczyk, Andżelika Wójcik bieg drużynowy 2
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś wieloboj 2
2016 Urszula Włodarczyk 3000 m 3
2016 Katarzyna Woźniak wielobój 3
2017 Katarzyna Woźniak bieg ze startu wspólnego 3
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 1500 m 3
2017 Konrad Niedźwiedzki 5000 m 3
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 5000 m 3
2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 3000 m 3
2017 Magdalena Czyszczoń wieloboj 3
2018 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
2018 Katarzyna Woźniak wielobój 1
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 3000 m 1
2018 Konrad Niedźwiedzki 1500 m 1
2018 Konrad Niedźwiedzki 1000 m 1
2018 Konrad Niedźwiedzki 5000 m 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś bieg ze startu wspólnego 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 1000 m 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś wielobój 2
2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 1500 m 2
2018 Katarzyna Woźniak 5000 m 3
2018 Magdalena Czyszczoń wielobój 3
2018 Magdalena Czyszczoń bieg ze startu wspólnego 3
2018 Andżelika Wójcik 500 m 3

 

MP w narciarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1995 Krzysztof Wańczyk bieg na 30 km 2
1996 Krzysztof Wańczyk bieg na 50 km 1
1996 Henryk Gazurek bieg na 50 km 2
1997 Janusz Krężelok bieg na 30 km 1
1997 Krzysztof Wańczyk bieg na 30 km 2
1997 Henryk Gazurek bieg na 30 km 3
1997 Janusz Krężelok bieg na 15 km 2
1997 Krzysztof Wańczyk bieg na 15 km 2
1997 Henryk Gazurek bieg na 15 km 3
1997 Krzysztof Wańczyk bieg na 10 km 1
1997 Janusz Krężelok bieg na 10 km 2
1997 Henryk Gazurek bieg na 10 km 3
1998 Janusz Krężelok bieg na 50 km 1
1998 Krzysztof Wańczyk bieg na 50 km 2
1999 Piotr Bryja bieg na 50 km 2
1999 Janusz Krężelok bieg na 50 km 1
1999 Janusz Krężelok bieg na 15 km 3
2000 Katarzyna Gębala bieg na 10 km 2
2000 Eliza Surdyka bieg na 15 km 3
2000 Janusz Krężelok bieg na 50 km 2
2000 Piotr Bryja bieg na 30 km 3
2000 Eliza Surdyka bieg na 5 km 1
2000 Janusz Krężelok bieg na 10 km 1
2000 Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka, Katarzyna Gębala sztafeta 4 x5 km 1
2000 Adam Kwak, Piotr Bryja, Janusz Krężelok sztafeta 3 x 10 km 1
2001 Tomasz Kałużny bieg na b50 km 1
2001 Liliana Podżorska, Aleksandra Wróbel, Eliza Surdyka sztafeta 3 x 5 km 1
2001 Dorota Dziadkowiec sprint 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 10 km stylem klasycznym 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 10 km stylem łyżwiarskim 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km stylem dowolnym 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 41 km 1
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km 3
2001 Dorota Dziadkowiec bieg na 41 km 1
2001 Tomasz Kałużny bieg na 15 km 3
2001 Tomasz Kałużny bieg na 20 km 1
2001 Tomasz Kałużny bieg na 30 km 2
2001 Janusz Krężelok bieg na 50 km 2
2001 Janusz Krężelok sprint 1
2001 Janusz Krężelok bieg na 15 km stylem klasycznym 1
2001 Janusz Krężelok bieg na 20 km stylem dowolnym 2
2001 Janusz Krężelok bieg na 30 km stylem dowolnym 1
2001 Magdalena Oleksiak bieg na 41 km 3
2001 Eliza Surdyka bieg na 10 km klas 1
2001 Eliza Surdyka bieg na 15 km dow 2
2002 Janusz Krężelok sprint 1
2002 Tomasz Kałużny sprint 2
2002 Marcin Roszkowski sprint 3
2002 Tomasz Kałużny bieg na 10 km 1
2002 Tomasz Kałużny bieg na 30 km 1
2002 Adam Kwak bieg na 10 km 3
2002 Adam Kwak bieg na 15 km 3
2002 Adam Kwak bieg na 30 km 2
2002 Tomasz Kałużny skoki K-120 2
2002 Dorota Dziadkowiec bieg na 10 km 2
2002 Dorota Dziadkowiec bieg na 5 km 2
2002 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km 3
2003 Janusz Krężelok sprint 1
2003 Janusz Krężelok bieg na 10 km 2
2003 Tomasz Kałużny bieg na 10 km 1
2003 Tomasz Kałużny bieg na 30 km 1
2003 Piotr Kocoń bieg na 10 km 3
2003 Andrzej Michalak bieg na 30 km 2
2003 Andrzej Michalak bieg na 50 km 2
2003 Justyna Kowalczyk sprint 1
2003 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2003 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km 1
2003 Dorota Dziadkowiec bieg na 5 km 3
2003 Dorota Dziadkowiec bieg na 15 km 3
2003 Dorota Dziadkowiec bieg na 25 km 1
2003 Daniel Bachleda kombinacja igielit 3
2004 Justyna Kowalczyk sprint 1
2004 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2004 Krystian Długopolski, Maciej Maciusia, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner skoki drużynowo 1
2004 Maciej Kreczmer sprint 1
2004 Piotr Kocoń sprint 3
2004 Maciej Kreczmer sprint stylem dowolnym 1
2004 Piotr Kocoń sprint stylem dowolnym 2
2004 Dorota Dziadkowiec bieg na 5 km 3
2004 Dorota Dziadkowiec sprint 3
2005 Justyna Kowalczyk sprint 1
2005 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2005 Agnieszka Szymańczak sprint 2
2005 Agnieszka Szymańczak bieg na 5 km 3
2005 Kornelia Marek sprint 3
2005 Kornelia Marek bieg na 15 km 1
2005 Weronika Przyczynek bieg na 15 km 2
2005 Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Weronika Przyczynek, Justyna Kowalczyk sztafeta 4 x 5 km 1
2005 Krystian Długopolski skoki 2
2005 Krystian Długopolski, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała, Tomisław Tajner skoki drużynowo 2
2005 Janusz Krężelok sprint 1
2005 Maciej Kreczmer sprint 2
2005 Piotr Kocoń sprint 3
2006 Wojciech Zagórski supergigant 1
2006 Michał Kałwa supergigant 2
2006 Michał Kałwa slalom 1
2006 Michał Kałwa slalom gigant 1
2006 Justyna Kowalczyk sprint 1
2006 Sylwia Jaśkowiec sprint 2
2006 Kornelia Marek sprint 3
2006 Janusz Krężelok sprint 1
2006 Maciej Kreczmer sprint 2
2006 Andrzej Michalak sprint 3
2006 Sylwia Jaśkowiec bieg na 5 km 1
2006 Kornelia Marek bieg na 5 km 2
2006 Janusz Krężelok bieg na 10 km techniką dowolną 1
2006 Maciej Kreczmer bieg na 10 km techniką dowolną 2
2006 Weronika Przyczynek, Kornelia Marek, Małgorzata Kleszczyńska, Sylwia Jaśkowiec sztafeta 4 x 5 km 1
2006 Mariusz Hluchnik, Piotr Śliwka, Dawid Waluś, Janusz Krężelok sztafeta 4 x 10 km 1
2006 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km 1
2006 Kornelia Marek bieg na 15 km 2
2006 Maciej Kreczmer bieg na 30 km 1
2006 Piotr Śliwka bieg na 30 km 3
2006 Piotr Śliwka bieg na 50 km 1
2006 Kornelia Marek bieg na 50 km 2
2006 Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała skoki drużynowo 3
2007 Justyna Kowalczyk sprint 1
2007 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2007 Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek, Aleksandra Rekurant sztafeta 4 x 5 km 1
2007 Sylwia Jaśkowiec sprint 2
2007 Sylwia Jaśkowiec bieg na 5 km 2
2007 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km 1
2007 Kornelia Marek sprint 3
2007 Kornelia Marek bieg na 5 km 3
2007 Janusz Krężelok sprint 1
2007 Janusz Krężelok bieg na 10 km 1
2007 Maciej Kreczmer sprint 2
2007 Maciej Kreczmer bieg na 10 km 2
2007 Mateusz Michałek bieg na 30 km 1
2007 Krzysztof Styrczula, Tomisław Tajner, Marcin Bachleda, Mateusz Wantulok skoki drużynowo 3
2007 Agnieszka Szymańczak bieg na 30 km 1
2007 Dorota Dziadkowiec-Michoń bieg na 30 km 2
2007 Weronika Przyczynek bieg na 30 km 3
2007 Piotr Kocoń bieg na 42 km 1
2007 Marcin Kreczmar bieg na 42 km 2
2007 Janusz Krężelok sztafeta 4 x 10 km 2
2007   sztafeta 4 x 10 km 1
2007 Andrzej Michałek bieg na 10 km 3
2008 Sylwia Jaśkowiec sprint 1
2008 Kornelia Marek sprint 3
2008 Janusz Krężelok sprint 1
2008 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km technika dowolną 1
2008 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km technika dowolną 2
2008 Kornelia Marek bieg na 15 km technika dowolną 3
2008 Mariusz Michałek bieg na 30 km technika dowolną 1
2008 Janusz Krężelok bieg na 30 km technika dowolną 2
2008 Kornelia Marek, Agnieszka Szymańczak, Kinga Bieszczad, Justyna Kowalczyk sztafeta 4 x5 km 1
2008 Aleksandra Prekurat, Monika Napora, Weronika Kocoń, Sylwia Jaśkowiec sztafeta 4 x 5 km 2
2008 Piotr Kocoń, Piotr Śliwka, Mariusz Michałek, Janusz Krężelok sztafeta 4 x 10 km 2
2009 Janusz Krężelok bieg na 10 km techniką dowolną 2
2009 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km techniką klasyczną 1
2009 Adam Cieślar kombinacja norweska – sprint 3
2009 Adam Cieślar kombinacja norweska 2
2009 Adam Broda Kombinacja norweska 3
2009 Justyna Kowalczyk, Agnieszka Szymańczyk, Aleksandra Prekurat, Kornelia Marek sztafeta 4 x 5 km 1
2009 Sylwia Jaśkowiec, Agata Marek, Kinga Bieszczad, Beata Szymańczak sztafeta 4 x 5 km 2
2009 Sylwia Jaśkowiec bieg na 15 km techniką klasyczną 2
2009 Janusz Krężelok bieg na 30 km techniką klasyczną 2
2009 Mariusz Michałek bieg na 30 km techniką klasyczną 3
2009 Justyna Kowalczyk 30 km techniką dowolną 1
2009 Sylwia Jaśkowiec 30 km techniką dowolną 2
2009 Kornelia Marek bieg na 30 km techniką dowolną 3
2009 Justyna Kowalczyk sprint na 1,2 km techniką klasyczną 1
2009 Sylwia Jaśkowiec sprint na 1,2 km techniką klasyczną 2
2009 Janusz Krężelok sprint na 1,2 km techniką klasyczną 1
2009 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km techniką dowolną 1
2009 Sylwia Jaśkowiec bieg na 5 km techniką dowolną 2
2009 Kornelia Marek bieg na 5 km techniką dowolną 3
2010 Sylwia Jaśkowiec sprint 1
2010 Janusz Krężelok sprint 2
2010 Sylwia Jaśkowiec kobiety - 5 km techniką klasyczną 2
2010 Mariusz Michałek 10 km technika dowolna 3
2011 Mariusz Michałek bieg na 10 km 2
2011 Mariusz Michałek bieg na 30 km 2
2011 Krzysztof Stec, Marcin Rzeszótko, Andrzej Nędza-Kubiniec, Marian Michałek sztafeta 4 x 10 km 1
2011 Agnieszka Szymańczak sprint 2
2011 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km techniką dowolną 1
2011 Justyna Kowalczyk bieg na 15 km technika dowolną 1
2011 Justyna Kowalczyk, Natalia Grzybiarz, Agnieszka Szymańczak, Justyna Modarska sztafeta 4 x 2,5 km 1
2012 Michał Kałwa superkombinacja 1
2012 Michał Kałwa slalom 3
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy slalom gigant 1
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy slalom specjalny 2
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy supergigant 1
2012 Aleksandra Kluś-Zamiedzowy superkombinacja 1
2012 Jakub Ilewicz supergigant 1
2012 Wojciech Szczepanik supergigant 3
2013 Agnieszka Szymańczak sprint 1
2013 Justyna Mordarska sprint 3
2013 Agnieszka Szymańczak bieg na 5 km 1
2013 Beata Szymańczak, Agnieszka Szymańczak sprint drużynowy 2
2015 Zuzanna Witych free-ski sloop style 1
2015 Szczepan Karpiel free-ski sloop style 2
2015 Kornelia Kubińska sprint 3
2015 Kornelia Kubińska bieg na 5 km 3
2015 Kornelia Kubińska, Justyna Mordarska sprint drużynowy 1
2016 Justyna Kowalczyk bieg na 5 km 1
2017 Kornelia Kubińska sprint 3
2017 Kornelia Kubińska bieg na 5 km 1
2017 Jan Antolec, Kacper Antolec sprint drużynowy 2
2017 Kornelia Kubińska bieg na 15 km 1
2017 Jan Antolec bieg na 10 km 2
2017 Kornelia Kubińska, Magdalena Galewicz sprint drużynowy 1
2017 Kacper Antolec, Jan Antolec sprint drużynowy 2
2017 Kornelia Kubińska bieg na 15 km 1
2017 Martyna Galewicz bieg na 15 km 2
2017 Jan Antolec bieg na 30 km 1
2017 Kornelia Kubińska, Jan Antolec sprint-mixt drużynowy  
2017 Katarzyna Stokfisz, Kornelia Kubińska, Magdalena Czusz, Martyna Galewicz sztafeta 4 x 5 km 1
2017 Dawid Bril, Jan Antolec, Marcin Piasecki, Kacper Antolec sztafeta 4 x 10 km 1
2016 Adam Chrapek slalom gigant 1
2016 Adam Chrapek slalom specjalny 1
2017 Maciej Bydliński slalom gigant 2
2017 Maciej Bydliński slalom specjalny 1
2017 Dominik Białobrzycki slalom specjalny 2

A. Więcek, współpr. H. Kurzyński [i in.]: Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym i alpejskim 1919–2013. Nowy Sącz–Warszawa–Zamość 2014.

MP w narciarstwo igielitowym (letnim)

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2004 Krystian Długopolski skoki – średnia skocznia 3
2004 Krystian Długopolski skoki – duża skocznia 3
2005 Marcin Bachleda skoki – średnia skocznia 2
2005 Marcin Bachleda skoki – duża skocznia 3
2005 Michał Cieślar kombinacja norweska 3
2006 Michał Cieślar kombinacja norweska – sprint 1
2007 Michał Cieślar kombinacja norweska – K 120 2
2012 Paweł Słowiok kombinacja 2
2012 Mateusz Wańtulok kombinacja 3
2013 Paweł Słowiok kombinacja 1
2013 Szczepan Kupczak kombinacja 2
2013 Paweł Wańtulok kombinacja 3

A. Więcek, współpr. H. Kurzyński [i in.]: Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym i alpejskim 1919–2013. Nowy Sącz–Warszawa–Zamość 2014.

MP w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2014 Wojciech Kurowski jedynki 1
2014 Patryk Poręba, Karol Mikrut dwójki 2
2014 Karol Mikrut jedynki 3
2015 Wojciech Kurowski, Paula Kruk, Patryk Poręba, Mateusz Żakowicz sztafeta 1
2015 Wojciech Kurowski jedynki 2
2015 Patryk Poręba, Mateusz Żakowicz dwójki 2
2015 Karol Mikrut jedynki 3
2016 Mateusz Sochowicz, Paula Kruk, Wojciech Chmielewski, Jan Kowalewski sztafeta 2
2016 Paula Kruk jedynki 3
2017 Mateusz Sochowicz jedynki 2
2017 Mateusz Sochowicz, Paula Kruk, Tomasz Sieniuta sztafeta 2

http://www.pzssan.com.pl/data/uploads/wyniki/wyniki_mps_2017.pdf.

MP w snowboardzie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2003 Marek Sasiadek half-pipe 2
2003 Marek Sasiadek half-pipe 2
2004 Szczepan Ligocki half-pipe 2
2004 Szczepan Ligocki half-pipe 2
2005 Dorota Żyła gigant równoległy 3
2005 Bianka Iselonis slalom równoległy 2
2005 Bianka Iselonis gigant równoległy 1
2005 Bianka Iselonis gigant równoległy 1
2005 Marek Sasiadek big air 2
2005 Dorota Żyła slalom równoległy 3
2005 Dorota Żyła slalom równoległy 3
2006 Bianka Iselonis gigant równoległy 2
2006 Bianka Iselonis slalom równoległy 1
2006 Bianka Iselonis gigant równoległy 2
2006 Bianka Iselonis slalom równoległy 1
2006 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 3
2006 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 3
2007 Karolina Hula slalom równoległy 3
2007 Małgorzata Kukucz slalom równoległy 2
2007 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 1
2007 Małgorzata Kukucz snowboardcross 3
2007 Małgorzata Kukucz slalom równoległy 2
2007 Małgorzata Kukucz gigant równoległy 1
2008 Mateusz Adamski slalom gigant 3
2008 Mateusz Adamski slalom równoległy 3
2008 Mateusz Adamski slalom gigant 3
2008 Mateusz Adamski slalom równoległy 3
2008 Mariusz Kołodziejczak slalom gigant 1
2008 Mariusz Kołodziejczak slalom gigant 1
2008 Małgorzata Kukucz-Legień snowboardcross 1
2008 Małgorzata Kukucz-Legień snowboardcross 1
2008 Marek Sasiadek half-pipe 3
2008 Marek Sasiadek half-pipe 3
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kołacz big air 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom gigant 1
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom gigant 1
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Małgorzata Kukucz-Legień slalom równoległy 2
2009 Magdalena Pasko snowcross 3
2009 Magdalena Pasko snowboardcross 3
2009 Magdalena Pasko snowboardcross 3
2009 Magdalena Pasko snowcross 3
2010 Paulina Ligocka half-pipe 1
2010 Joanna Zając half-pipe 2
2010 Michał Ligocki big air 3
2011 Michał Ligocki big air 2
2011 Michał Ligocki sloop style 2
2011 Joanna Zając sloop style 2
2012 Michał Ligocki big air 2
2012 Julia Piasecka big air 2
2012 Marek Sasiadek big air 3
2013 Piotr Janosz big air 1
2013 Michał Ligocki big air 1
2013 Julia Piasecka big air 2
2012 Małgorzata Kołacz big air 3
2012 Julia Piasecka sloopstyle 3
2012 Sasiadek Marek sloopstyle 3
2012 Marek Sasiadek sloopstyle 3
2012 Maciej Jodko snowboardcross 3
2012 Michał Ligocki snowboardcross 1
2012 Michał Ligocki snowboardcross 1
2012 Magdalena Pasko snowboardcross 1
2012 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2012 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2013 Piotr Janosz sloopstyle 1
2013 Małgorzata Kołacz sloopstyle 3
2013 Michał Ligocki sloopstyle 2
2013 Julia Piasecka sloopstyle 2
2013 Maciej Jodko snowboardcross 2
2013 Małgorzata Kukucz-Legień snowboardcross 1
2013 Nina Orzeł snowboardcross 2
2013 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2014 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2014 Marcin Bocian snowboardcross 3
2015 Marcin Bocian snowboardcross 3
2016 Marcin Bocian snowboardcross 1
2016 Zuzanna Smykała snowboardcross 1
2016 Maksymilian Strąg sloopstyle 3
2016 Łukasz Hornik big air 3
2017 Zuzanna Smykała snowboardcross 2

Kronika sportu polskiego z lat 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1988 Anita Iwańska, Beata Rajca-Achenbach, Iwona Oleszyńska, Magdalena Jeziorowska, Iwona Skiba szpada 1
1990 Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Marian Wojciechowski, Kordian Lisiecki floret 2
1990 Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadecka, Anna Stokłosa, Barbara Malik, Irena Korczyk floret 2
1990 Leszek Bandach floret 3
1990 Irena Korczyk, Barbara Malik, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka floret 2
1990 Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Kordian Lisiecki, Marek Wojciechowski, Dariusz Zieliński floret 2
1991 Leszek Bandach floret 1
1991 Leszek Bandach, Adam Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Kordian Lisiecki floret 3
1991 Magdalena Jeziorowska szpada 2
1991 Maciej Kołodziejczyk, Michał Morys, Piotr Sozański, Robert, Sucharski, Dariusz Zieliński szpada 2
1991 Maciej Kołodziejczyk szpada 2
1991 Agnieszka Rachel, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka, Hanna Zima floret 2
1992 Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima floret 2
1992 Piotr Sozański szpada 2
1993 Magdalena Jeziorowska szpada 1
1993 Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany szpada 2
1993 Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima floret 2
1994 Magdalena Jeziorowska szpada 2
1994 Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany szpada 1
1994 Stokłosa Anna floret 3
1995 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Hanna Zima floret 2
1995 Ewa Wolany szpada 3
1996 Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 2
1996 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Magdalena Jeziorowska, Anna Stokłosa floret 3
1996 Anna Stokłosa floret 1
1996 Anna Stokłosa floret 3
1997 Barbara Szewczyk-Wolnicka floret 2
1997 Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 1
1997 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Anna Stokłosa, Barbara Szewczyk-Wolnicka, Hanna Zima floret 2
1998 Barbara Szewczyk-Wolnicka floret 3
1998 Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński szabla 1
1998 Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 1
1999 Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński szabla 2
1999 Magdalena Jeziorowska szpada 3
1999 Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany szpada 3
2000 Dariusz Zieliński, Tomasz Szklarski, Mariusz Zimmermann, Artur Fajkis szpada 2
2000 Dariusz Gilman szabla 2
2000 Magdalena Jeziorowska szpada 1
2001 Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska szpada 3
2001 Piotr Kucięba szabla 3
2002 Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Monika Sozańska, Justyna Szewczyk szpada 2
2002 ? szabla 3
2003 Magdalena Jeziorowska szpada 3
2003 Adam Skrodzki szpada 3
2004 Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska, Agnieszka Kumiet, Aleksandra Magnowska szpada 1
2004 Jakub Ceranowicz szabla 3
2004 Adam Skrodzki szabla 1
2005 Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Justyna Szewczyk, ? szpada 3
2005 Jeziorowska Magdalena szpada 2
2005 Marcin Koniusz szabla 3
2005 Marcin Koniusz, Piotr, Kucięba, Adam Kufieta, Adam Skrodzki szabla 1
2006 Małgorzata Bereza szpada 3
2006 Golda Marcin, Marcin Koniusz, Piotr Kucięba, Adam Skrodzki szabla 1
2007 Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Marczak szabla 2
2007 Wojciech Marczak szabla 3
2008 Jakub Ceranowicz szabla 2
2008 Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Warczak szabla 1
2008 Marcin Koniusz szabla 1
2009 Małgorzata Bereza szpada 2
2009 Marcin Koniusz szabla 3
2009 Adam Skrodzki szabla 1
2010 Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska szpada 2
2010 Marcin Koniusz szabla 1
2010 Marcin Koniusz, Jakub Ceranowicz, Wojciech Marczak, Bartosz Koniusz szabla drużynowo 1
2011 Bartosz Koniusz, Krzysztof Koniusz, Marcin Koniusz, Piotr Koniusz szabla 3
2011 Jakub Ceranowicz szabla 2
2011 Jakub Ceranowicz, Maciej Radwański, Adam Skrodzki, Ryszard Szymik szabla 2
2011 Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska szpada 3
2011 Marcin Koniusz szabla 1
2012 Adam Skrodzki szabla 1
2012 Jakub Ceranowicz, Bartosz Koniusz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki szabla 1
2012 Małgorzata Bereza szpada 2
2012 Małgorzata Bereza, Dominika Mosler, Karolina Mrochem, Martyna Szymańska szpada 2
2012 Marcin Koniusz szabla 2
2013 Adam Skrodzki szabla 1
2013 Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski szabla 2
2013 Kamil Marzec, Jakub Ociński, Adam Skrodzki, Marcin Wystel szabla 2
2014 Adam Skrodzki szabla 1
2014 Adam Skrodzki szabla 1
2014 Dominika Mosler, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska szpada 3
2014 Jan Wenglarczyk, Mateusz Antkiewicz, Adrian Dziedzic, Damian Merkel szpada drużynowo 3
2014 Martyna Swatowska szpada 3
2014 Martyna Szymańska szpada 3
2015 Danuta Dmowska-Andrzejuk szpada 1
2015 Jakub Ociński szabla 2
2015 Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski szabla drużynowo 1
2015 Karolina Mrochem, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska szpada 2
2016 Adam Skrodzki szabla 1
2016 Danuta Dmowska-Andrzejuk, Stella Klimek, Magdalena Lużyńska, Martyna Swatowska szpada 1
2016 Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski szabla 2

H. Marzec. Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002; H. Marzec: Medalowe riposty: 80 lat śląskiej szermierki. Katowice 2007; H. Marzec: 85 lat śląskiej szermierki: trenerzy i ich medaliści. Katowice 2012; Kronika sportu polskiego 2013.

MP w triathlonie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2009 Sylwester Kuster sprint 1
2010 Anna Grzesiak, Mariola Krzemińska, Natalia Rypel sztafeta 1
2010 Anna Grzesiak duathlon 1
2011 Sylwester Kuster triathlon – sprint 1
2014 Tomasz Brembor, Łukasz, Michalak, Tomasz Marcinek sztafeta 1
2014 Agata Litwin, Agnieszka Cieślak, Mariola Krzemińska sztafeta 1
2014 Sabina Rzepka cross triathlon 1
2015 Agata Litwin cross triathlon 1
2010 Sylwester Kuster triathlon – sprint 2
2011 Sylwester Kuster triathlon – dystans olimpijski 2
2012 Adam Głogowski aquathlon 2
2014 Agata Litwin, Tomasz Brembor, Agnieszka Cieślak, Tomasz Marcinek sztafeta mieszana 2
2014 Katarzyna Rogacz, Magda Wiśniewska, Aleksandra Sypniewska sztafeta 2
2014 Agnieszka Cieślak cross triathlon 2
2015 Dariusz Kowalski triathlon – supersprint 2
2007 Sylwester Kuster aquathlon 3
2007 Krystian Biesiadecki, Sylwester Kuster, Mateusz Miodoński sztafeta 3
2008 Anna Grzesiak, Karolina Grzyb, Małgorzata Otrzanowska sztafeta 3
2009 Sylwester Kuster aquathlon 3
2009 Anna Grzesiak, Mariola Krzemińska, Oliwia Bryja sztafeta 3
2010 Sylwester Kuster triathlon – dystans olimpijski 3
2010 Sylwester Kuster, Tomasz Macoszek, Jakub Golinowski sztafeta 3
2010 Anna Grzesiak cross triathlon 3
2011 Tomasz Brembor, Jakub Goliniewski sztafeta 3
2013 Tomasz Brembor triathlon – długi dystans 3
2013 Adam Głogowski triathlon – sprint 3
2014 Katarzyna Rogacz, Łukasz Michalak, Mariola Krzemińska, Jan Pacan sztafeta mieszana 3
2014 Tomasz Marcinek triathlon – długi dystans 3
2015 Tomasz Marcinek triathlon – supersprint 3
2015 Marcin Neumann triathlon – długi dystans 3
2015 Agata Litwin triathlon – długi dystans 3
2015 Tomasz Brembor triathlon – dystans olimpijski 3
2016 Agata Litwin triathlon – dystans olimpijski 3

Kronika sportu polskiego za lata 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1999 Wojciech Gabrysz, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 3
1999 Michał Sapoń 100 m stylem motylkowym 3
1999 Michał Sapoń 200 m stylem dowolnym 1
1999 Michał Sapoń 200 m stylem motylkowym 3
1999 (z) Michał Sapoń 100 m stylem dowolnym 1
2000 (b.k.) Michał Sapoń 100 m stylem dowolnym 1
2000 (b.k.) Michał Sapo 200 m stylem dowolnym 1
2000 (b.k.) Michał Spławiński 50 m stylem klasycznym. 1
2000 (z) Michał Sapoń 200 m stylem dowolnym 1
2001 Sapoń Michał 100 m st. dowolnym 2
2001 Michał Sapoń 100 m stylem dowolnym 3
2001 Adrian Błaszczyk 1500 m stylem dowolnym 3
2001 Adrian Błaszczyk 200 m stylem klasycznym 3
2001 Adrian Błaszczyk 200 m stylem klasycznym 2
2001 Michał Sapo, Paweł Bladowski, Piotr Gęgotek, Adrian Błaszczyk sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2001 Michał Sapoń 50 m stylem dowolnym 2
2001 Adrian Błaszczyk 50 m stylem klasycznym 2
2001 Adrian Błaszczyk 50 m stylem klasycznym 3
2001 Michał Sapoń 50 m stylem motylkowym 3
2002 Adrian Błaszczyk 100 m stylem klasycznym 3
2002 Marek Małopolski 100 m stylem klasycznym 3
2002 Piotr Gęgorek 200 m stylem dowolnym 2
2002 Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 3
2002 Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2002 Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2002 Michał Sapoń, Michał Spławiński, Piotr Gęgotek, Tomasz Dziedzic sztafeta 4 x100 m stylem dowolnym 1
2002 Adrian Błaszczyk 50 m stylem klasycznym 3
2002 Marek Małopolski 50 m stylem klasycznym 2
2002 (z) Tomasz Dziedzic 100 m stylem zmiennym 2
2002 (z) Piotr Gęgorek 200 m stylem dowolnym 2
2003 Tomasz Dziedzic 100 m stylem dowolnym 3
2003 Marek Małopolski 100 m stylem klasycznym 2
2003 Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 3
2003 Marek Małopolski 50 m stylem klasycznym 2
2003 Tomasz Dziedzic 50 m stylem motylkowym 3
2004 Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 2
2004 Rafał Kuchta 200 m stylem motylkowym 3
2004 Paweł Bladowski 200 m stylem zmiennym 2
2004 Krzysztof Żołdak 200 m stylem zmiennym 1
2004 Krzysztof Żołdak, Marcin Unold, Szymon Jędrzejczak, Paweł Bladowski sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2004 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 1
2004 Marcin Unold 50 m stylem dowolnym 3
2004 Tomasz Pyk 50 m stylem klasycznym 3
2004 (b.k.) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 3
2004 (b.k.) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 1
2004 (b.k.) Michał Rokicki 200 m stylem dowolnym 3
2004 (b.k.) Marcin Unold 200 m stylem grzbietowym 3
2004 (b.k.) Sławomir Wolniak 200 m stylem klasycznym 3
2004 (b.k.) Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 2
2004 (b.k.) Marcin Unold 50 m stylem motylkowym 3
2005 Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 2
2005 Sławomir Wolniak 100 m stylem klasycznym 3
2005 Marcin Unold 200 m stylem grzbietowym 2
2005 Sławomir Wolniak 200 m stylem klasycznym 3
2005 Marcin Unold, Psota Ireneusz, Rafał Kuchta, Krzysztof Żołdak sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2005 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 2
2005 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 3
2005 Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 2
2005 Sławomir Wolniak 50 m stylem klasycznym 3
2006 Bartosz Wiśniewski 200 metrów stylem motylkowym 3
2006 Sylwia Kula 200 m stylem zmiennym 3
2006 Krzysztof Żołdak 200 m stylem zmiennym 2
2006 Bartosz Wiśniewski, Bartosz Religa, Ireneusz Psota, Krzysztof Żołdak sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2006 Krzysztof Żołdak 400 m stylem zmiennym 3
2007 Piotr Łuczak, Robert Wilk, Marcin Unold, Patryk Wakuła sztafeta 4 x100 m stylem dowolnym 3
2007 (z) Dawid Kundzik 50 m stylem motylkowym 3
2008 Robert Wilk 100 m stylem dowolnym 2
2008 Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 1
2008 Wojciech Gnela, Piotr Gęgorek, Robert Wilk, Marcin Unold sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2008 Marcin Unold, Przemysław Gorczyca, Bartosz Wiśniewski, Robert Wilk sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 2
2008 Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2008 Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 1
2008 Paweł Gorczyca 50 m stylem klasycznym 3
2008 (z) Piotr Łuczak 200 m stylem motylkowym 3
2008 (z) Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 3
2008 (z) Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 2
2009 Marcin Unold, Jakub Kieruj, Bartosz Wiśniewski, Robert Wilk sztafeta 4x100 m stylem zmiennym 2
2009 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 3
2009 Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 3
2009 Robert Wilk, Bartosz Wiśniewski, Wojciech Gnela, Marcin Unold sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2009 Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2009 Marcin Unold 50 m. stylem grzbietowym 2
2009 Paweł Gorczyca 50 m stylem klasycznym 3
2009 (z) Robert Wilk 100 m stylem dowolnym 3
2009 (z) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 2
2009 (z) Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 3
2009 (z) Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 2
2009 (z) Dominika Gawełczyk 200 m stylem dowolnym 2
2009 (z) Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2009 (z) Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 3
2009 (z) sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2009 (z) Marcin Unold 50 m stylem grzbietowym 1
2009 (z) Dominika Gawełczyk 400 m stylem dowolnym 3
2013 Karol Zaczyński, Kacper Klich, Kajetan Załuski, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 3
2010 (z) Agnieszka Ostrowska 100 m stylem klasycznym 2
2010 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 3
2010 (z) Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 2
2010 Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 3
2011 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 3
2011 Michał Poprawa 200 m stylem dowolnym 2
2011 Marcin Unold, Mikołaj Machnik, Robert Wilk, Michał Poprawa Sztafeta 4 x100 m stylem zmiennym 3
2011 Karol Zaczyński 800 m stylem dowolnym 2
2012 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2012 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2012 Marcin Unold 100 m stylem grzbietowym 3
2012 (z) Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 1
2012 Karol Zaczyński 1500 m stylem dowolnym 1
2012 Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2012 (z) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 1
2012 (z) Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 3
2012 Marcin Unold, Karol Zaczyński,   Sławiński, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2012 (z) Karol Zaczyński, Michał Poprawa, Mateusz Żymańczyk, Krzysztof Wilk sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2012 Marcin Unold, Karol Zaczyński, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m. stylem zmiennym 1
2012 Marcin Unold, Karol Zaczyński, Herniak, Michał Poprawa sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2012 Karol Zaczyński 400 m stylem dowolnym 3
2012 Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 1
2012 (z) Karol Zaczyński 400 m stylem zmiennym 2
2012 Katarzyna Wilk 50 m stylem dowolnym 3
2012 Katarzyna Wilk 50 m stylem dowolnym 3
2012 (z) Michał Poprawa 50 m stylem motylkowym 3
2013 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2013 Karolina Szczepaniak 200 m stylem zmiennym 2
2013 Katarzyna Wilk, Klimas, Bartoszek, Joanna Szczepaniak sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
2013 Karolina Szczepaniak 400 m stylem zmiennym 1
2013 Katarzyna Wilk 50 m stylem dowolnym 1
2013 Karol Zaczyński, Kacper Klich, Kajetan Załuski, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 3
2013 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2014 (z) Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2014 (z) Tomasz Polewka, Konrad Czerniak, Martyna Nowak, Julia Jagoda sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2014 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 3
2014 Mikołaj Machnik 100 m stylem klasycznym. 1
2014 Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 1
2014 Karolina Szczepaniak 200 m stylem zmiennym 3
2014 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 3
2014 Tomasz Polewka, Machnik Mikołaj, Jerzy Twardowski, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2014 Karolina Szczepaniak 400 m stylem zmiennym 1
2014 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 3
2014 Michał Poprawa 50 m stylem motylkowym 1
2015 Mikołaj Machnik 100 m stylem klasycznym 1
2015 (z) Mikołaj Machnik 100 m stylem klasycznym 1
2015 Konrad Czernik 100 m stylem motylkowym 1
2015 (z) Konrad Czernik 100 m stylem motylkowym 1
2015 (z) Łukasz Chmiel 100 m stylem zmiennym 2
2015 Konrad Czerniak 100 m stylem dowolnym 3
2015 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2015 (z) Konrad Czerniak 100 m stylem dowolnym 2
2015 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2015 (z) Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2015 (z) Maciej Falaciński 100 m stylem grzbietowym 3
2015 (z) Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2015 (z) Maciej Falaciński 100 m stylem grzbietowym 3
2015 (z) Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2015 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 3
2015 (z) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2015 Katarzyna Wilk 200 m stylem dowolnym 2
2015 (z) Maciej Falaciński, Bartosz Famulok, Rafał Bugdol, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2015 Konrad Czerniak, Mikołaj Machnik, Tomasz Polewka, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2015 (z) Tomasz Polewka, Konrad Czerniak, Krzysztof Tokarski, Maciej Falaciński sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2015 (z) Maciej Falaciński, Michał Poprawa, Wojciech Głyk, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
2015 Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Mikołaj Machnik, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2015 (z) Tomasz Polewka, Konrad Czerniak, Krzysztof Tokarski, Maciej Falaciński sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2015 Karolina Szczepaniak 400 m stylem zmiennym 2
2015 (z) Krzysztof Tokarski 50 m stylem klasycznym 2
2015 (z) Konrad Czerniak 50 m stylem motylkowym 1
2015 (z) Julia Jagoda 50 m stylem motylkowym 2
2015 Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym 1
2015 (z) Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym 1
2015 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 1
2016 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2016 Katarzyna Wilk 100 m stylem dowolnym 1
2016 Kacper Majchrzak 100 m stylem dowolnym 1
2016 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2016 (z) Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 1
2016 Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 1
2016 (z) Dariusz Puk, Rafał Bugdol, Grzegorz Kłos, Michał Poprawa sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2016 (z) Paulina Peda, Martyna Nowak, Julia Jagoda, Weronika Jagoda sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 3
2016 Konrad Czerniak 50 m stylem dowolnym
2016 Maciej Falaciński, Rafał Bugdol, Michał Poprawa, Konrad Czerniak sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2016 (z) Tomasz Polewka, Paulina Peda, Krzysztof Tokarski, Julia Jagoda sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem zmiennym 2
2017 Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 1
2017 Mikołaj Machnik 100 m stylem klasyczny 3
2017 Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2017 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2017 Michał Poprawa 200 m stylem zmiennym 1
2017 Michał Poprawa 200 m stylem motylkowym 2
2017 Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2017 Tomasz Polewka, Mikołaj Machnik, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2017 Wojciech Głyk, Michał Poprawa, Grzegorz Kłos, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
2017 Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 1
2017 Rafał Bugdol 50 m stylem grzbietowym 3
2017 (b.k.) Tomasz Polewka 50 m stylem grzbietowym 1
2017 (b.k.) Krzysztof Tokarski 50 m stylem klasycznym 1
2017 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 1
2017 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Dariusz Puk, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Michał Poprawa, Rafał Bugdol sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Paula Żukowska 400 m stylem zmiennym 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka, Krzysztof Tokarski, Paulina Peda, Julia Jagoda sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym mixt 1
2017 (b.k.) Tomasz Polewka 100 m stylem grzbietowym 2
2017 (b.k.) Maciej Hołub 50 m stylem klasycznym 2
2017 (b.k.) Mikołaj Machnik 200 m stylem klasycznym 2
2017 (b.k.) Michał Poprawa 100 m stylem motylkowym 2
2017 (b.k.) Michał Poprawa 200 m styl zmiennym 2
2017 (b.k.) Karol Zaczyński, Wojciech Głyk, Michał Galon, Michał Poprawa sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
2017 (b.k.) Paula Żukowska 400 m stylem dowolny 2
2017 (b.k.) Julia Jagoda, Paula Żukowska, Natalia Pawlaczek, Paulina Peda sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
2017 (b.k.) Mikołaj Machnik 50 m stylem klasycznym 3
2017 (b.k.) Krzysztof Tokarski 100 m stylem klasycznym 3
2017 (b.k.) Paulina Peda 100 m stylem motylkowym 3
2017 (b.k.) Paulina Peda, Marlena Dudek, Julia Jagoda, Amelia Pisarczyk sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym 3

Legenda: b.k. – basen krótki (25 m); z – zimowe mistrzostwa Polski.

A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

AZS GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ, zał. 1999, prezes Jerzy Orliński. Prowadzi sekcje: kolarstwo górskie, koszykówka (mężczyźni), narciarstwo alpejskie, piłka nożna halowa, pływanie, siatkówka, tenis stołowy (mężczyźni), tenis ziemny, taniec towarzyski, a także Klub Szachowy.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

AZS UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Katowicach, nawiązuje do AZS Wyższej Szkoły Ekonomicznej, które powstało w 1945. W 1985 związek skupiał 300 członków. Działają sekcje: aerobiku, badmintona, judo, kolarstwa (MTB), koszykówki (kobiet i mężczyzn), pływacka, snowboardowa, tenisa stołowego, turystyczna, wspinaczki skałkowej, żeglarska, beach-volley, darta, trójboju siłowego.
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, zał. 1968; w 1978 skupiało 6 tys. członków, którzy działali w 56 grupach sportowych. Dysponuje basenem, halami i boiskami; organizuje biegi przełajowe, akcje obozowe zimą i latem, prowadzi turystykę krajową. Agendy specjalistyczne: Akademicki Klub Narciarski, Akademicki Klub Jeździecki, Yacht Club Akademicki, Klub Alpinistyczny. Aktywnie działały sekcje: badmintona (w 1981 rozgrywki I ligi), hokeja na trawie, siatkówki, koszykówki (w 1986 rozgrywki w II lidze kobiet). Działacze: Grzegorz Maciążek, Beata Widawska, Teresa Pezold. Od 2008 AZS prowadzi sekcje: aerobik, aikido, brydż, badminton, judo, hippika, karate kyokushin, karate tradycyjne, koszykówka kobiet i mężczyzn, kolarstwo górskie, kendo, la, narciarstwo alpejskie, piłka nożna, piłka ręczna mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, pływanie, snowboard, szachy, tenis, tenis stołowy, kung-fu, wspinaczka, żeglarstwo, fitness, paintball, step, salsa, taniec irlandzki, taniec towarzyski, trójbój siłowy. Osiągnięcia: 7 (3–2–2) medali MP w hokeju na trawie kobiet – 1 m. (1984–1986), 2 m. (1983, 1987), 3 m. (1982, 1989) oraz 11 (5–4–2) medali MP w hokeju halowym kobiet – 1 m. (1984–1987, 1990), 2 m. (1983, 1989, 1991, 1993), 3 m. (1988, 1992).
60 lat AZS Katowice. Cz. 2: Wspomnienia. Red. A. Miszta. Katowice 2006.

 

B

BAILDON KATOWICE, klub sportowy, zał. 24 II 1945 w Katowicach-Dębie. Po nieudanej próbie reaktywowania KS ►„Dąb” Katowice działacze sportowi z Huty Baildon utworzyli KS Baildon Katowice. W 1949 po fuzjach z KS ►„Pogoń” Katowice i KS ►„Ferrum” Zawodzie przekształcił się w klub o zasięgu ogólnomiejskim. W l. 1950–1957 działał jako Koło Sportowe ►„Stal” nr 4 przy Hucie „Baildon”, stając się strukturą branżową; w 1957 odzyskał osobowość prawną; pod koniec l. 50. XX w. był jednym z największych KS w Polsce. Prowadził sekcje: boks, brydż, gimnastyka sportowa, hokej na lodzie, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka wodna, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka, skoki do wody, sporty motorowe, szachy, szermierka, tenis, tenis stołowy, zapasy, a także szkółki dziecięce i klasy sportowe w szkołach na Osiedlu Tysiąclecia: szermierczą i tenisową. Dysponował takimi obiektami, jak: basen ►Bugla, boisko piłkarskie przy ul. Gliwickiej, ►Hala Sportowa Baildon przy ul. Chorzowskiej, ►Korty Tenisowe przy ul. Astrów, stadion lekkoatletyczny przy ul. Kościuszki, plansza szermiercza, stoły pingpongowe przy ul. Żelaznej. Przestał funkcjonować w po zlikwidowaniu zakładu patronującego (po 2000). Był organizatorem Międzynarodowych Tenisowych Mistrzostw Polski. Działacze: Paweł Ciasnocha, Walenty Czyrski (pierwszy prezes klubu), Alojzy Farnik, Zbigniew Grajkowski, Henryk Jonszta, Marian Liberka, Zbigniew Ochoński, Feliks Olszak. Kronikarski zapis dziejów klubu na łamach „Głosu Baildonu” opracowali: Zbigniew Grajkowski i Henryk Czarnik. Drużyny klubowe uczestniczyły w rozgrywkach I ligi: siatkówki kobiet (1959–1961) i mężczyzn (1989–1991), hokeja na lodzie (1959–1982), lekkoatletyki (1959, 1963–1965), szermierki (1959), tenisa (1956–1958, 1960–1964, 1966–1973), koszykówki mężczyzn (1969–1970, 1978, 1986) oraz II ligi: brydż (1970–1972, 1974–1978, 1982– 1984). 13 zawodników reprezentowało Polskę na IO: hokeiści na lodzie – Feliks Góralczyk, Robert Góralczyk, Wiesław Jobczyk, Gerard Langner, Tadeusz Obłój, Jerzy Ogórczyk, Augustyn Skórski, Andrzej Zabawa, Karol Żurek; szermierze – Krystyna Urbańska (Machnicka), Marceli Wiech, Ryszard Zub, tenisista stołowy – Leszek Kucharski. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal IO – 3 m. w szermierce (1956); 5 (1–2–2) medali MŚ – 3 złote (1961), 2 srebrne (1965, 1967) i 2 brązowe (1964, 1971) w szermierce; 2 (1–0–1) medale ME – 1 m. w sztafecie 4 x 100 m kobiet (1962) i 3 m. w tenisie stołowym; 176 (54–52–70) medali MP, w tym w 7 (0–3–4) medali w hokeju na lodzie (1970–1978) zdobytych przez 45 zawodników, 27 (2–12–13) medali w lekkoatletyce (1956–1963) zdobytych przez 17 zawodników, 4 (3–1–0) medale w podnoszeniu ciężarów (1946–1948) zdobyte przez 3 zawodników, 41 (5–16–20) medali szermierce (1957–1995) zdobytych przez 52 zawodników, 78 (36–16–26) medali w tenisie (1957–1983) zdobytych przez 15 zawodników, 19 (8–4–7) medali w tenisie stołowym (1991–1996) zdobytych przez 12 sportowców. Osiągnięcia z lat 1950–1956 zob. ►Stal Katowice. Wybitni sportowcy: Lucjan Błaszczyk, Jadwiga Jędrzejowska, Leszek Kucharski, Franciszek Sobczak, Elżbieta Szyroka (rekordzistka Europy w lekkoatletyce), Krystyna Urbańska; trenerzy: Franciszek i Walerian Klimontowiczowie, Emil Nikodemowicz, Antoni Sobik, Wilhelm Weglenda, Roman Wontroba, Teodor Zaczyk.
APK, zesp. Okręgowy Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 51; B. Cimała, A. Steuer: Sport w województwie katowickim struktura, baza, kadry. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku: rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919–1989. Red. M. Ponczek, K.H. Schodrok. T. 1. Katowice 2009; Z. Grajkowski: 40 lat Klubu Sportowego „Baildon” Katowice 1945–1985. Informator. Katowice 1985; U. Rzewiczok: Huta Baildon i jej twórca. Katowice 2009; 50 lat tenisa w KS „Baildon” Katowice. Katowice 1985; Mała encyklopedia sportu. T. 1: A–K. Warszawa 1984.
tlok-baildon

Odcisk tłoka pieczętnego KS Baildon Katowice-Dąb,  1946 r.

Osiągnięcia sportowe KS Baildon Katowice

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1970 Andrzej Bala, Robert Bobrowski, Bronisław Chyski, Feliks Góralczyk, Robert Góralczyk, Krystian Hampel, Bogdan Kądziołka, Gerard Langer, Andrzej Macior , Roman Mateja, Tadeusz Obłój, Manfred Prudko, Jan Tomanek, Karol Żurek 3
1972 Robert Bobrowski, Bronisław Chyski, Bronisław Garbocz, Feliks Góralczyk, Robert Góralczyk, Michał Grodzki, Krystian Hampel, Adam Iwanowski, Janusz Kalisz, Bogdan Kądziołka, Janusz Kwiatkowski, Gerard Langer, Andrzej Macioł, Piotr Marniok, Roman Mateja, Tadeusz Obłój, Manfred Prudło, Jan Siedek, Marek Świerszcz, Henryk Święty, Jan Tomanek, Karol Żurek 2
1973 Robert Bołbotowski, Zygmunt Chrobok, Bronisław Chyski, Bronisław Garbocz, Robert Góralczyk, Michał Grodzki, Adam Iwanowski, Bogdan Kądziołka, Bogdan Krawczyk, Janusz Kwiatkowski, Bogusław Malinowski, Gerard Langer, Piotr Maryniok, Eugeniusz Mateja, Roman Mateja, Tadeusz Obłój, Jan Piecko, Manfred Prudło, Jan Siedek, Marek Świerszcz, Henryk Święty, Jan Tomanek, Karol Żurek 3
1974 Robert Bołbotowski, Bronisław Garbocz, Michał Grodzki, Adam Iwanowski, Henryk Jaworowski, Wiesław Jobczyk, Janusz Kalisz, Jan Kądziołka, Bogdan Krawczyk, Janusz Kwiatkowski, Gerard Langer, Bogusław Malinowski, Eugeniusz Mateja, Roman Mateja, Krystian Michna, Tadeusz Obłoj, Jan Piecko, Manfred Prudło, Tadeusz Tomanek, Jan Siedek, Wiesław Siedlarczyk, Marek Świerszcz, Henryk Święty, Karol Żurek 2
1975 Zygmunt Chrobok, Bronisław Chyski, Bronisław Garbocz, Robert Góralczyk, Michał Grodzki, Ryszard Jarocki, Ryszard Jobczyk, Janusz Kalisz, Bogdan Kądziołka, Bogdan Krawczyk, Janusz Kwiatkowski, Gerard Langer, Bogusław Malinowski, Piotr Maryniok, Eugeniusz Mateja, Roman Mateja, Krystian Michna, Adam Mrowca, Wiesław Mrowia, Eugeniusz Nieszporek, Tadeusz Obłoj, Jan Piecko, Manfred Prudło, Wiesław Siedlarczyk, Jan Tomanek, Eugeniusz Walczak, Karol Żurek 3
1976 Bronisław Garbocz, Robert Góralczyk, Michał Grodzki, Ryszard Jarocki, Wiesław Jobczyk, Bogdan Kądziołka, Bogdan Krawczyk, Janusz Kwiatkowski,Gerard Langer, Bogusław Malinowski, Eugeniusz Mateja, Roman Mateja, Krystian Michna, Adam Mrowca, Eugeniusz Nieszporek, Tadeusz Obłoj, Jan Piecko, Wiesław Siedlarczyk, Jan Tomanek, Eugeniusz Walczak, Karol Żurek 2
1977 Jerzy Chrust, Zdzisław Czarnomski, Janusz Drab, Robert Góralczyk, Zbigniew Jabłoński, Ryszard Jarocki, Wiesław Jobczyk, Bogdan Kądziołka, Bogdan Krawczyk, Henryk Kubala, Józef Labuszka, Gerard Langer, Bogusław Malinowski, Eugeniusz Mateja, Roman Mateja, Adam Mrowca, Wiesław Mrowca, Eugeniusz Nieszporek, Jan Piecko, Krzysztof Ślusarczyk, Jan Tomanek, Eugeniusz Walczak, Andrzej Zabawa, Karol Żurek 3

W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica Zdrój 2006.

Osiągnięcia międzynarodowe lekkoatletów

RokImię, nazwiskoKonkurencjaImprezaMedal
1962 Elżbieta Szyroka sztafeta 4 x 100 m ME złoty

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskaKonkurencjaMiejsce
1956 Elżbieta Ćmok, Stefania Jankowska, Michalina Wawrzynek, Krystyna Wątroba sztafeta 4 x 100m 3
1957 Michalina Wawrzynek bieg na przełaj 800 m 2
1958 Elżbieta Ćmok, Stefania Jankowska, Pastuszka, Krystyna Wątroba, sztafeta 4 x 100m 2
1958 Stefania Jankowska 400 m 2
1958 Zdzisław Lipkowski 800 m 2
1958 Elżbieta Ćmok 200 m 3
1958 Barbara Legawiec skok w dal 3
1959 Zenon Frańczak skok w dal 2
1959 Zdzisław Lipkowski, Józef Psujka, Ernest Stokłosa, Zdzisław Szyroki, sztafeta 4 x 400 m 3
1960 Renata Heinówna, Stefania Jankowska, Beata Kopiec, Elżbieta Szyroka sztafeta 4 x 100 m 2
1960 Stefania Jankowska 400 m 2
1960 Zdzisław Lipkowski 800 m 2
1961 Elżbieta Ćmok 200 m 3
1961 Renata Heinówna skok w dal 3
1961 Renata Heinówna skok w dal 3
1962 Elżbieta Szyroka, Stefania Cebulko, Renata Heinówna, Władysława Kukwa sztafeta 4 x 100 m 1
1962 Elżbieta Szyroka 200 m 2
1962 Stefania Cebulko 400 m 2
1962 Elżbieta Szyroka 100 m 3
1962 Zdzisław Lipkowski 800 m 3
1962 Zenon Frańczak skok w dal 3
1963 Elżbieta Szyroka 100 m 1
1963 Elżbieta Szyroka 200 m 2
1963 Renata Heinówna skok w dal 2
1963 Renata Heinówna, Władysława Kukwa,Elżbieta Szyroka, Krystyna Uliczka sztafeta 4 x 100 m 3
1964 Renata Heinówna skok w dal 3
1964 Renata Heinówna skok w dal 3

H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011: konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1920–2007: konkurencje męskie. Szczecin 2008.

MP w podnoszeniu ciężarów

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1947 Jerzy Herok lekka 1
1947 Józef Szklorz lekka 1
1948 Jerzy Kaczmarczyk kogucia 1
1948 Jerzy Herok lekka 2

M. Szyk: 80 lat polskiej sztangi. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 1925–2005. Warszawa 2005; S. Zgondek: Kartki z historii 40 lat sportu ciężarowego w Polsce. Warszawa 1965.

Osiągnięcia międzynarodowe w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaZawodyMedal
1956 Jerzy Zub szabla drużynowo IO brązowy
1961 Franciszek Sobczak szabla drużynowo złoty
1961 Jerzy Wandzioch szabla drużynowo złoty
1961 Jerzy Zub szabla drużynowo złoty
1964 Józef Nowara szabla indywidualna MŚ (do 20. r.ż.) brązowy
1965 Eugeniusz Gos szabla indywidualne MŚ (do 20. r.ż.) srebrny
1967 Zbigniew Matwiejew szpada MŚ (do 20. r.ż.) srebrny
1971 KrystynaUrbańska floret drużynowy brązowy

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1956 Wojciech Rydz szpada 1
1957 Wojciech Rydz szpada 1
1957 Wanda Pastuszka-Macioszek floret 2
1957 Ryszard Zub szabla 2
1957 Genowefa Migas floret 3
1957 Arnold Kulczyk, Henryk Mandera, Wojciech Rydz, Marcin Szczerba floret mężczyzn drużynowo 3
1958 Alina Ciupka, Barbara Jon, Herta Liszkowska-Stanoszek, Genowefa Migas, Wanda Pastuszka -Macioszek floret kobiet drużynowo 2
1958 Franciszek Sobczak, Marcin Szczerba, Erwin Śmieszek, Ryszard Zub szabla mężczyzn drużynowo 2
1959 Barbara Klimza, Herta Liszkowska-Stanoszek, Genowefa Migas, Wanda Pastuszka-Macioszek floret kobiet drużynowo 3
1959 Franciszek Sobczak, Marcin Szczerba, Erwin Śmieszek, Ryszard Zub szabla mężczyzn drużynowo 3
1960 Gerard Kubica, Franciszek Sobczak, Marcin Szczerba, Erwin Śmieszek, Jerzy Wandziach, Ryszard Zub szabla mężczyzn drużynowo 2
1961 Franciszek Sobczak szabla 2
1962 Genowefa Migas floret 2
1963 Jerzy Chrobok, Józef Nowara, Franciszek Sobczak, Marcin Szczyrba, Erwin Śmieszek, Jerzy Wandziach szabla mężczyzn drużynowo 3
1964 Dietmar Brehmer, Jerzy Chrobok, Eugeniusz Gos, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Jerzy Wandzioch szabla mężczyzn drużynowo 3
1965 Franciszek Sobczak szabla 2
1965 Jerzy Chrobok, Eugeniusz Gos, Franciszek Sobczak, Marcin Szczerba, Erwin Śmieszek szabla mężczyzn drużynowo 3
1966 Krystyna Urbańska floret 2
1966 Franciszek Sobczak szabla 2
1967 Franciszek Sobczak szabla 2
1967 Krystyna Urbańska floret 2
1967 Eugeniusz Gos, Jerzy Kubiczek, Jan Nowara, Erwin Śmieszek, Jerzy Wandzioch, Bogdan Żmidziński, szabla mężczyzn drużynowo 3
1969 Krystyna Urbańska floret 2
1970 Krystyna Urbańska floret 3
1971 Kinga Dybczyńska, Elżbieta Radziewska, Krystyna Urbańska, Jadwiga Urbańska-Dobrakowska, Aleksandra Wirowska floret kobiet drużynowo 3
1972 Kinga Dybczyńska, Elżbieta Radziewska, Krystyna Urbańska, Jadwiga Urbańska -Dobrakowska, Aleksandra Wirowska floret kobiet drużynowo 3
1975 Krystyna Urbańska floret 2
1975 Marceli Wiech szpada 3
1978 Krystyna Urbańska floret 1
1979 Barbara Szeja-Wysoczańska floret 1
1987 Ewa Jabłońska, Jolanta Kozyra, Elżbieta Niestolik-Krajewska, Krystyna Salak, Joanna Witkowska floret kobiet drużynowo 3
1989 Kozyra Jolanta, Elżbieta Niestolik-Krajewska, Krystyna Urbańska, Jadwiga Urbańska-Dobrakowska floret kobiet drużynowo 2
1989 Leszek Gajda szabla 3
1990 Leszek Gajda szabla 1
1990 Wojciech Strzała szabla 2
1990 Ewa Jabłońska, Krystyna Jabłońska, Jolanta Kozyra, Elżbieta Niestolik-Krajewska, Krystyna Mysza floret kobiet drużynowo 3
1990 Jacek Banaszewski, Leszek Gajda, Adam Skarbonkiewicz, Wojciech Strzała, Marcin Zieliński floret mężczyzn drużynowo 3
1991 Leszek Gajda szabla 3
1992 Leszek Gajda, Jacek Magoska, Wojciech Strzała, Rafał Sznajder, MarcinZieliński szabla mężczyzn drużynowo 3
1995 Krzysztof Bittner, Sebastian Góra, Piotr Kucięba, Maciej Litwiński szabla mężczyzn drużynowo 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w tenisie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1957 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1957 Jadwiga Jędrzejowska, F. Fogelman („Olsza” Kraków) debel 1
1957 Andrzej Licis singel 1
1957 Jadwiga Jędrzejowska singel (hala) 1
1957 Andrzej Licis, Jadwiga Jędrzejowska, Edward Skorupa, Eryk Bratek drużynowo 1
1957 Lidia Licisówna z Szmidtówną debel 2
1957 Andrzej Licis singel (hala) 2
1957 Andrzej Licis, Henryk Skonecki debel (hala) 3
1958 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1958 Jadwiga Jędrzejowska, Krystyna Żmijanka („Baildon” Katowice) debel 1
1958 Krystyna Żmijanka, Jadwiga Jędrzejowska debel 1
1958 Jadwiga Jędrzejowska, Wiesław Gąsiorek („Warta” Poznań) mikst 1
1958 Andrzej Licis singel 1
1958 Andrzej Licis singel (hala) 1
1958 Jan Chytrowski, Andrzej Licis, Edward Skorupa, Zdzisław Trytko, Krystyna Żmijanka drużynowo 2
1958 Krystyna Żmijanka singel (hala) 3
1959 Andrzej Licis, Jadwiga Jędrzejowska mikst 1
1959 Jadwiga Jędrzejowska, Krystyna Żmijanka („Baildon” Katowice) debel 1
1959 Krystyna Żmijanka, Jadwiga Jędrzejowska („Baildon” Katowice) debel 1
1959 Jadwiga Jędrzejowska, Andrzej Licis („Baildon” Katowice) mikst 1
1959 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1959 Andrzej Licis mikst (hala) 1
1959 Andrzej Licis singel 3
1959 Józef Orlikowski debel (hala) 3
1959 Andrzej Licis singel 3
1960 Krystyna Żmijanka singel (hala) 2
1960 Wiesław Biełanowicz debel (hala) 3
1961 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1961 Jadwiga Jędrzejowska, Krystyna Żmijanka („Baildon” Katowice) debel 1
1961 Krystyna Żmijanka, Jadwiga Jędrzejowska („Baildon” Katowice) debel 1
1961 Zenneg, Józef Orlikowski debel 3
1961 Józef Orlikowski, Zenneg debel 3
1961 Józef Orlikowski singel (hala) 3
1962 Wiesław Biełanowicz, A. Bratek, Jadwiga Jędrzejowska, E. Pokładek, Zenneg, Krystyna Żmijanka drużynowo 1
1962 Jadwiga Jędrzejowska, Wiesław Gąsiorek („Warta” Poznań) mikst 1
1962 Józef Orlikowski singel (hala) 1
1962 Wiesław Biełanowicz  debel (hala) 1
1962 Józef Orlikowski, Władysław Skonecki (MKT Łódź) debel (hala) 2
1962 Józef Orlikowski singel 2
1962 Józef Orlikowski, Władysław Skonecki (MKT Łódź) debel 3
1962 Krystyna Żmijanka mikst 3
1962 Krystyna Żmijanka debel 3
1962 Ryszard Bratek, Mieczysław Kubaty („Nadwiślan” Kraków) debel (hala) 3
1963 Jadwiga Jędrzejowska, Wiesław Gąsiorek („Warta” Poznań) mikst 1
1963 Józef Orlikowski singel (hala) 2
1963 Józef Orlikowski, Wiesław Nowicki („Legia” Warszawa) debel (hala) 2
1964 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1964 Wiesław Biełanowicz, Mieczysław Rybarczyk debel (hala) 3
1964 Krystyna Żmijanka-Makowska mikst 3
1965 Jadwiga Jędrzejowska, Wiesław Gąsiorek („Warta” Poznań) mikst 1
1965 Krystyna Makowska, Jadwiga Jędrzejowska debel 1
1965 Jadwiga Jędrzejowska, Krystyna Żmijanka-Makowska debel 1
1965 Józef Orlikowski debel (hala) 2
1965 Andrzej Biełanowicz-Osadca mikst 3
1966 Jadwiga Jędrzejowska, Danuta Wieczorek (Baildon Katowice) debel 1
1966 Jadwiga Jędrzejowska, Wiesław Gąsiorek (Warta Poznań) mikst 2
1966 Krystyna Makowska, Dracz debel 3
1967 Danuta Wieczorek, Wiesław Rybarczyk („Warszawianka” Warszawa) mikst 1
1967 Danuta Wieczorek, Danuta Rylska („Legia” Warszawa) debel 2
1967 Krystyna Makowska debel 3
1968 Danuta Wieczorek singel 1
1968 Danuta Wieczorek, Barbara Olszowska („Spójnia” Warszawa) debel 1
1968 Danuta Wieczorek, Wiesław Biełanowicz mikst 3
1968 Wiesław Biełanowicz, Danuta Wieczorek mikst 3
1969 Wiesław Biełanowicz debel 2
1970 Danuta Wieczorek singel (hala) 1
1970 Danuta Wieczorek singel 1
1970 Danuta Wieczorek, Anna Zdun (Sopocki Klub Tenisowy Sopot) debel 2
1970 Wiesław Biełanowicz Singel (hala) 3
1970 Stanisław Kończak, Czesław Dobrowolski („Zagłębie” Wałbrzych) debel 3
1971 S. Dąbrowski, Stanisław Kończak debel (hala) 3
1971 Stanisław Kończak, S. Dąbrowski debel (hala) 3
1978 Andrzej Wiśniewski, Grzegorz Niestrój debel 2
1980 Andrzej Wiśniewski debel (hala) 1
1980 Andrzej Wiśniewski-J. Gąsior debel 2
1981 Andrzej Wiśniewski debel 3
1983 Waldemar Rogowski singel 2
1983 Andrzej Wiśniewski debel 3

„Sport” 1957, nr 123; Kronika: dokumentacja prasowa najważniejszych wydarzeń w kraju i za granicą [1971 i 1978]. Red. M. Zawadka. Warszawa 1971 i Warszawa 1978; Z. Chmielewski i in.: Tenis polski ma 100 lat. Warszawa 1997.

Osiągnięcia międzynarodowe w tenisie stołowym

RokImię, nazwiskoKonkurencjaZawodyMedal
1994 Lucjan Błaszczyk, Ells Billen (Belgia) mixt ME brązowy
1996 Jakub Kosowski, [?] debel ME kadet złoty

 

MP w tenisie stołowym

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1992 Leszek Kucharski singel 2
1992 R. Domagała, I. Gudilkin, Leszek Kucharski, J. Łowicki, Piotr Napiórkowski drużynowo 1
1992 Piotr Napiórkowski, Mojski debel 1
1993 Abramienko, J. Kołodziejczyk, J. Łowicki, Piotr Napiórkowski drużynowo 2
1993 Piotr Napiórkowski, Staszak debel 3
1993 J. Kołodziejczyk, J. Łowicki debel 3
1994 Lucjan Błaszczyk, I. Gudilkin, J. Kołodziejczyk, Leszek Kucharski, J. Łowicki, Piotr Napiórkowski, Andrzej Płodzień drużynowo 2
1994 Lucjan Błaszczyk, Skierski debel 2
1995 Lucjan Błaszczyk singel 1
1995 Lucjan Błaszczyk, Skierski debel 1
1995 Lucjan Błaszczyk, J. Langosz mixt 1
1996 Marcin Kusiński,[?] drużynowo 1

W. Pięta: Tenis stołowy na Górnym Śląsku w latach 1929–2004. Częstochowa 2004.

BARBARA, staw (zbiornik wodny) w dolinie potoku Bolina na południe od centrum Katowic, w dzielnicy Giszowiec. Powstał w sposób naturalny, na skutek łączenia się wielu cieków wodnych przecinających ►Las Murckowski; dno zbiornika bardzo zróżnicowane, nieregularne, pełne dołów i wypłyceń; otoczony lasami, częściowo podmokłymi, poprzecinanymi pasami sosnowo-modrzewiowych młodników, rosnących na piaskowych wzgórzach. Staw jest łowiskiem okręgu ►Polskiego Związku Wędkarskiego Katowice; systematycznie zarybiany (przeważają płocie, liny, wzdręgi, leszcze, karpie i karasie, szczupaki, okonie). Ze zbiornikiem ►Janina tworzy Ośrodek Wypoczynkowy ►Janina–Barbara.
J. Jaros, H. Sekuła: Kopalnia „Staszic” 1964–1984. Katowice 1984; Ekologiczny system Obszarów Chronionych (ESOCh) – www.katowice.eu. [dostęp 19 IV 2011]; L. Jabłoński: Na trasie Balkan Ekspresu – Giszowiec, Nikiszowiec, Szopienice. Przewodnik po dzielnicach Katowic. Katowice 2003.

BAR KOCHBA KATOWICE, Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne; pierwsza żydowska organizacja kultury fizycznej, zał. 1909. Pierwotnie związana z ruchem gimnastycznym, w 1919 przekształcona w KS, nad którym mecenat sprawowała Izraelicka Gmina Wyznaniowa w Katowicach. Opanowana przez asymilatorów orientacji proniemieckiej (Martin i Tea Siedner). W l. 1928–1932 nieczynna; reaktywowana przez działaczy syjonistycznych: Fritza Bettera, Jerzego Kornreicha. Uległa likwidacji 1 IX 1939. W 1926 skupiała 137 członków. Prowadziła sekcje: bokserską (1936–1939), gimnastyczną (1909–1919], lekkoatletyczną (1920–1928), pływacką (1919–1922). Wyróżniającym się sportowcem był sprinter Salo Blitzer, odnoszący sukcesy w zawodach lekkoatletycznych rangi regionalnej.
W. Jaworski: Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939. Katowice 1996; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

BESKIDENVEREIN, turystyczna organizacja niemiecka, zał. 28 V 1893 we Frydku, później siedzibę przeniesiono do Bielska. Dała początek zorganizowanej turystyce na obszarze Katowic. Na przełomie XIX–XX w. pierwsze sekcje powstały w Murckach, Katowicach, Wełnowcu i Ligocie. Sekcja katowicka w 1908 liczyła 295 członków. (1908); w okresie II Rzeczpospolitej rozwijała się w ramach Verband Beskidenveine in Polen w Bielsku (1928), którego siedziba w 1943 została przeniesiona do Katowic (do lokalu narożnego przy ul. Dyrekcyjnej i Dworcowej). Pozostawało w ostrym konflikcie z ►Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.
P. Greiner, R. Kaczmarek: Leksykon mniejszości niemieckiej w województwie śląskim w latach 1922–1939. Zarys dziejów, organizacje, działacze. Katowice 2002.

BIAŁY ORZEŁ SZOPIENICE, Towarzystwo Ciężkoatletyczne, zał. 1920. Dało początek Robotniczemu Klubowi ►Siła Mała Dąbrówka (1924) i sekcji ciężkoatletycznej (1928) ►Policyjnego Klubu Sportowego. Reaktywowane w 1934. Sekcja atletyczna (1935) działała przy KS ►Strzelec Szopienice. W 1926 skupiało 54 członków. Przyczyniło się do powstania ►Górnośląskiego Związku Ciężkiej Atletyki, Polskiego Związku Ciężkiej Atletyki, Polskiego Związku Atletycznego. Osiągnięcia: 8 (6–1–1) medali MP w podnoszeniu ciężarów; 1 (0–1–0) medal MP w zapasach w stylu klasycznym. Wybitni sportowcy: Kazimierz Hahn, Augustyn Musioł, Paweł Szwarc, Brunon Szczęsny.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku (1878–1945). Katowice 1986.

bialy-orzel-szopienice

Biały Orzeł Szopienice, Towarzystwo Ciężkoatletyczne (1925 r.)

Osiągnięcia sztangistów Towarzystwa Biały Orzeł Szopienice na MP

RokImię, nazwiskoKategoriaMiejsce
1925 Kazimierz Hahn musza 1
1925 Augustyn Musioł lekka 1
1925 Paweł Solorz piórkowa 1
1925 Brunon Szczęsny półciężka 1
1927 Paweł Szwarc średnia 1
1928 Paweł Szwarc średnia 1
1928 Paweł Baron musza 3
1929 Paweł Szwarc średnia 2

Osiągnięcia zapaśników Towarzystwa Biały Orzeł Szopienice na MP

RokImię, nazwiskoKategoriaMiejsce
1925 Kazimierz Hahn musza 2

BIAŁY ORZEŁ WEŁNOWIEC, Towarzystwo Atletyczne, zał. 1933 przy szpitalu hutniczym w Wełnowcu. W 1935 skupiało 6 członków. Specjalizowało się w ►zapasach. Było organizatorem XI Atletycznych MP (1935). W 1936 wchłonięte przez KS ►Strzelec Wełnowiec. Czołowi sportowcy: R. Szmatłoch, R. Zientek.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku (1878–1945). Katowice 1986.

BOKSERSKI KLUB SPORTOWY KATOWICE, jednosekcyjna struktura sportowa, zał. 15 III 1925 (wyodrębniona z ►Prywatnego Klubu Sportowego Katowice). Jeden z najbardziej stabilnych klubów, nie podlegał większej fluktuacji kadrowej; w 1926 liczył 62 i 61 członków w 1930. W 1928 został wzmocniony pięściarzami z Boxing Club Królewska Huta. Ok. 1931 wchłonięty przez ►Policyjny Klub Sportowy Katowice. Siedziba mieściła się Strzesze Górniczej. Odegrał pionierską rolę w uspołecznieniu sportu pięściarskiego na terenie Katowic. Osiągnięcia: 14 (5–3–6) medali MP (1925–1931). Reprezentantami Polski byli: Jan Górny, Jerzy Snopek, Józef Wieczorek, Teodor Wochnik. Działacze: Władysław Wieczorek, Paweł Snopek, Wilhelm Snopek.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

bks-katowice

BKS Katowice (Polonia 1930, nr 2003)

bks-katowice

BKS Katowice (Polonia 1931, nr 2313)

 

odznaka-bks

Odznaka Bokserskiego Klubu Sportowego Katowice (poł. lat 20. XX w.)

 

Osiągnięcia bokserów Bokserskiego Klubu Sportowego Katowice na MP

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1925 Jerzy Denisach średnia 1
1925 JerzySnopek półśrednia 3
1926 Józef Wieczorek półśrednia 3
1928 Górny Jan piórkowa 1
1928 Alfred Kupka ciężka 1
1929 Wiktor Moczko musza 1
1929 Teodor Wochnik lekka 1
1929 Teodor Pyka kogucia 2
1929 Wieczorek Józef średnia 2
1929 Kowalik półśrednia 3
1930 Wiktor Moczko musza 1
1930 Teodor Wochnik lekka 1
1930 Michalski musza 3
1930 Józef Wieczorek średnia 3
1930 Jerzy Wocka ciężka 3
1931 Wiktor Moczko musza 1
1931 Józef Wieczorek średnia 2
1932 Wiktor Moczko musza 2
1934 Wiktor Moczko musza 2

 

BOLINA, ośrodek wypoczynkowy w Katowicach (pomiędzy dzielnicami Janów i Giszowiec) przy ul. Leśnego Potoku, zał. w l. 50. XX w. z inicjatywy kierownictwa kopalni „Wieczorek”. Zajmuje obszar 4,71 ha, w jego obrębie leży zbiornik wodny (2,8 ha) zasilany przez potok Bolina. Pierwotnie na terenie kompleksu oprócz parku znajdowały się: pole namiotowe, basen, przystań kajakowa, bar, plac zabaw oraz „muszla” koncertowa. Z upływem czasu część urządzeń została zdewastowana, a basen zasypany; przyczyniły się do tego też szkody górnicze i zalewający teren potok. Obecnie pieczę nad kompleksem sprawuje Stowarzyszenie Utrzymania i Ochrony Ośrodka Zieleni „Bolina”, inicjator odbudowy ośrodka (2006–2007) sfinansowanej z budżetu miejskiego. Aktualnie ośrodek dysponuje trawiastym boiskiem do gry w piłkę nożną, betonowym wielofunkcyjnym boiskiem do gry w koszykówkę i siatkówkę, 2 stołami do ping-ponga, 9 stołami do gry w szachy, placem zabaw, zadaszonym miejscem na grilla oraz kręgiem estradowym.
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2009/12/30/1262693839.pdf.

bolina

Bolina

osrodek-bolina

Ośrodek wypoczynkowy Bolina

BUDOWLANI KATOWICE, Klub Hokeja na Trawie, zał. w 1977 przez Ryszarda Twardowskiego na bazie sekcji hokeja na trawie przy SP nr 20 w Katowicach-Załężu; przekształcona w sekcję hokeja na trawie ►AZS Uniwersytet Śląski (1982). Osiagnięcia: 1 (1–0–0) medal MP – 1 m. w rozgrywkach kobiet w hokeju na trawie kobiet (1981). Wyróżniające się zawodniczki: Jolanta Błędowska – uczestniczka IO (1980), Grażyna Podsiadlik, Ewa Skrzypkowska, Jolanta Wieczorek – reprezentantki Polski.
T. Socholik: 50 lat: jubileusz śląskiego hokeja na trawie. Katowice 2000.
tlok-budowlani-1

Odcisk tłoka pieczętnego KS Budowlani Katowice Ligota, 1957

tlok-budowlani-2

Odcisk tłoka pieczętnego KS Budowlani Katowice-Ligota, 1959 r.

BUDOWLANI LIGOTA, KS Przedsiębiorstwa „Elektrobudowa” w Katowicach-Ligocie: Koło Sportowe Zrzeszenia Sportowego „Unia” (1953[?]–1956), KS „Elektrobudowa” (1956–1958), KS Budowlani Ligota (1959–1964); w 1964 nastąpiła fuzja z KS ►„Sparta” Katowice. Uważany za jednego ze spadkobierców KS ►„Ligocianka” Ligota. Działały sekcje: piłki nożnej (1956–1964), podnoszenia ciężarów (1961–1964), siatkówki mężczyzn (1963–1964). Działacze Eugeniusz Kwaśny, Leon Słanina. Osiągnięcia: podnoszenie ciężarów – II liga (1962); piłka nożna – kl. A (1961).
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 150; S. Jarecki, B. Gryszczyk: 50 lat BKS Sparty Katowice. [1974]; S. Zgondek: Kartki z historii 40 lat sportu ciężarowego w Polsce. Warszawa 1965; Ligota pewna swego awansu. „Sport Śląski” 1961, nr 1.

BUGLA, ostatni obiekt kultury fizycznej w Katowicach z rodowodem z okresu II RP; jeden z największych (pow. 6 ha) w Europie Środkowej zespół obiektów do uprawiania sportów pływackich (ustępował jedynie budapeszteńskiemu Palatinusowi); w okresie międzywojennym ośrodek rekreacyjny cieszący się popularnością wśród mieszkańców, administrowany przez władze miejskie (►Miejski Ośrodek Wychowania Fizycznego). Zlokalizowany na granicy Śródmieścia i Załęża – powstał w miejscu chłodni i wytwórni lodu Edwarda Bugli. Był zasilany potokiem Osiek. W l. 1928–1929 powstała przystań kajakowo-wioślarska; po przebudowie w 1933 kompleks 10 basenów pływackich z wieżami (ostatnia została zlikwidowana w 2001) i trampolinami do skoków do wody. Od poł. l. 30 XX w. miejsce międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów pływackich (m.in. podczas największej imprezy w międzywojennych Katowicach – VIII Wszechpolskiego Zlotu Sokolstwa Polskiego w 1937), a także treningów sekcji pływackich klubów: KS ►„Pogoń” Katowice, KS ►„Dąb” Katowice, ►EKS Katowice oraz lekcji pływania dla dzieci i młodzieży. Od 1 X 1938 wielofunkcyjny zespół obiektów kultury fizycznej, z otwartą strzelnicą Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Katowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej (1941–1945) użytkowany (z czynnymi basenami pływackimi – nauka pływania) przez Hitlerjugend, Wehrmacht, Gildię Strzelecką. Obiekt przeżywał renesans na pocz. l. 60 XX w.; w l. 2009–2011 został poddany przebudowie prowadzonej w 3 etapach. Obecnie czynne są 4 baseny i zjeżdżalnia (lustro wody 1 ha), otoczone plażą trawiasto-piaszczystą (obiekty gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu, boisko do siatkówki). W okresie letnim frekwencja wynosi od 6,5 do 7 tys. osób dziennie.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.
bugla-1

bugla-2

bugla-3

Bugla, okres międzywojenny

bugla-4

Kąpielisko Bugla, 1946 r.

 

C

CARBON KATOWICE, Śląski Klub Petanque, zał. 2012. Siedziba mieści się przy Rynku 8 w Katowicach, bulodrom zaś w parku Kościuszki. W 2012 liczył 24 członków. Zrzeszony w Polskiej Federacji Petanque. Dwie drużyny występują w III lidze (2014).

CEL GISZOWIEC, Klub Sportowy, zał. 1923; początkowo z sekcją ciężkoatletyczną; od 1924 z sekcją piłkarską. W l. 1925–1930 nieczynny. Wznowił działalność w 1931. Członek ►Śląskiego Związku Atletycznego.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku (1878–1945). Katowice 1986.

CZUWAJ, Harcerski Klub Sportowy w Janowie, zał. 1933. Zrzeszał harcerzy sportowców z Janowa, Giszowca i Nikiszowca; prowadził sekcje: gimnastyki sportowej, łyżwiarstwa, koszykówki, lekkoatletyki, narciarstwa, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, szachów, turystyki rowerowej.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007.

druzyna-czuwaj-janow

Drużyna kajakarsko-żeglarska HKS Czuwaj Janów , lata 30. XX w.

 

D

DĄB DĄB zob. ►Dąb Katowice.

DĄB KATOWICE, KS, początkowo pod nazwą Sport Club „Eiche” Domb (1912), potem KS Dąb Dąb (1923–1924) i KS Dąb Katowice (1925–1939); 24 I 1945 nieudana próba reaktywowania pod nazwą Dąb Katowice; zob. KS ►Baildon Katowice; w l. 1957–1968 powrócił do niej GKS Dąb Katowice. Pierwotnie klub niemiecki – jednosekcyjny (piłkarski); od 1923 polski – wielosekcyjny (od 1936). Główny klub sportowy Rudzkiego Gwarectwa Węglowego, wykorzystujący organizacyjne doświadczenia i częściowo kadrę klubów tego zjednoczenia: „Slawii” i „Naprzodu” Ruda Śląska, „Pogoni” i KS „Kopalnia Pokój” Nowy Bytom. Prowadził sekcje: boks, ciężka atletyka, gry sportowe, hokej na lodzie, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka wodna, pływanie ze skokami do wody, tenis stołowy. Pod koniec l. 30. XX w. współuczestniczył w rozbudowie bazy sportowej („Strefa Miasta Katowice”). Polityka kadrowa zakładów Rudzkiego Gwarectwa Węglowego umożliwiła zatrudnienie najwybitniejszych sportowców Polski, m.in. reprezentantów Polski w hokeju na lodzie (np. w Hucie „Baildon” i kopalni „Eminencja”). Działacze: Zygmunt Czuszek, Feliks Demuth, Antoni Keller, Feliks Olszak, Leon Wolf. Do tradycji tego klubu odwoływał się KS ►Baildon Katowice. Osiągnięcia: 1 olimpijczyk; 39 (24–6–9) medali MP (1937–1939), w tym: 1 (1–0–0) medal w hokeju na lodzie (1939), 24 (16–4–4) medale w pływaniu (1938–1939), 13 (7–1–5) medali w skokach do wody (1937–1939), 1 (0–1–0) medal w zapasach w stylu klasycznym (1937). W l. 1936–1937 drużyna piłki nożnej uczestniczyła w rozgrywkach I-ligowych. Wyróżniający się sportowcy: Helmut Bredlich, Kazimierz Burda, Ewald Dytko, Ewald Heidrich, Richard Hermann, Mieczysław Kasprzycki, Zofia Szczepańska, Adam Szczepański, Kazimierz Tarłowski, Henryk Ursoń, Alfred Ziaja.
Z. Grajkowski: 40 lat Klubu Sportowego „Baildon”. Katowice 1945–1985. Informator. Katowice 1985; A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolite. W: Katowice w minionej rzeczywistości. Katowice w 140. rocznice uzyskania praw miejskich. Katowice 2006, s. 167–201; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; U. Rzewiczok: Dąb: dzieje dzielnicy Katowic. Katowice 2014.

Osiągnięcia sportowe KS Dąb Katowice

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1939 Walter Arlt, Mieczysław Burda, B. Jarecki, Mieczysław Kasprzycki, Z. Nowak, Piechota, Kazimierz Tarłowski, Henryk Ursoń 1

W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica Zdrój 2006.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1937   3 x 100 m stylem zmiennym 2
1937 Materla 400 m stylem dowolnym 3
1937 Machowski 100 m stylem grzbietowym 2
1937 Ewald Heinrich 100 m stylem klasycznym 1
1937 Ewald Heinrich 200 m stylem klasycznym 1
1938 Fonfara 100 m stylem grzbietowym 1
1938 Heidrich 200 m stylem klasycznym 1
1938 Ewald Heinrich Jarecki, [?] Wolf 3 x 100 m stylem zmiennym 1
1938 Walter Priebe 200 m stylem dowolnym 2
1938   3 x 100 m stylem zmiennym 3
1938 Machowski 100 m stylem grzbietowym 3
1938 Pioszczyk 100 m stylem klasycznym 3
1938 Metzerówna 400 m stylem dowolnym 3
1938 (z) Ewald Heinrich 500 m stylem klasycznym 1
1938 (z) Kowalec 300 m stylem zmiennym 1
1938 (z) Ewald Heinrich 100 m stylem klasycznym 1
1938 (z) Ewald Heinrich 200 m stylem klasycznym 1
1938 (z) Matternówna 100 m stylem dowolnym 1
1938 (z) Matternówna 400 m stylem dowolnym 1
1938 (z) Pioszczykówna 100 m stylem grzbietowym 1
1938 (z)   3 x 100 m stylem zmiennym 2
1938 (z)   4 x 100 m stylem dowolnym 2
1938 (z)   3 x 100 m stylem klasycznym 2
1939 Walter Priebe, Ewald Heinrich, Machowski 3 x 100 m stylem zmiennym 1
1939 Ewald Heinrich, Machowski, Walter Priebe 3 x 100 m stylem zmiennym 1
1939 Ewald Heinrich 100 m stylem klasycznym 1
1939 Pioszczyk 100 m stylem klasycznym 3
1939 Matternówna 100 m stylem dowolnym 3
1939 Ewald Heinrich 200 m stylem klasycznym 1

Legenda: z – zimowe mistrzostwa Polski.

W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012. Historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

MP w skokach do wody

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1937 Zofia Szczepańska trampolina 1
1938 HelmutBredlich trampolina 1
1938 (z) Helmut Bredlich trampolina 2
1938 Zofia Szczepańska trampolina 1
1939 (z) Helmut Bredlich trampolina 3
1939 Helmut Bredlich trampolina 3
1939 Helmut Bredlich wieża 3
1939 (z) Lipówna trampolina 3

A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolite. W: Katowice w minionej rzeczywistości. Katowice w 140. rocznice uzyskania praw miejskich. Katowice 2006, s.198–200

MP w zapasach (styl klasyczny)

RokImię, nazwiskoWagaMiejsce
1937 Antoni Fojt kogucia 2

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986.

DĄB KATOWICE, Górniczy KS, zał. 1946; nazwy Górniczy Związkowy KS „Kopalnia Eminencja”, Górniczy Związkowy KS „Górnik” Dąb-Załęże (1949), Koło Sportowe „Górnik” przy kopalni „Eminencja – Gottwald” (1950–1956), GKS D.K. (1957–1968), połączył się z ►GKS Katowice; uważał się za jednego z dwóch spadkobierców przedwojennego KS ►„Dąb” Katowice. Prowadził sekcje: boks, piłka nożna, piłka ręczna, szachy, tenis stołowy. Działacze: F. Demuth, dr. W. Rusecki, J. Sosin. Osiągnięcia: piłka nożna – II liga (1962–1963); sportowcy: Edward Hermann.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice, Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 116 III; A. Steuer: Górnicze kluby i koła sportowe Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo kulturowe na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Red. A. Barciak. Katowice 2010, s.408–433; U. Rzewiczok: Dąb: dzieje dzielnicy Katowic. Katowice 2014.

DEUTSCHE FORPOSTEN zob. ►Altes Turnverein Katowice.

DEUTSCHE TURNERSCHAFT IN POLNISCH OBERSCHLESIEN, zał. 13 XI 1921; funkcję prezesa sprawowali: Thomas Ronge i Gustaw Vogt; skupiało 10 towarzystw w 2 okręgach (Gau) –  zadecydowano o redukcji istniejących niemieckich organizacji turnerskich do najsilniejszych. Od 1925 siedziba mieściła się w Katowicach w Deutsche Turnerschaft in Polen; czasopismo „Mitteilungen der Deutsche Turnerschaft in Polnisch Oberschlesien”; pod koniec l. 30 XX w. podporządkowany młodoniemcom.
T. Jurek: Rozwój organizacyjny niemieckiego, związku gimnastycznego na śląsku w okresie międzywojennym. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Red. B. Woltmanna. Chycina 1997.

DEUTSCHE TURNERSCHAFT IN POLEN zob. ►Deutsche Turnerschaft in Polnisch Oberschlesien.

DIANA KATOWICE, drugi w Katowicach klub piłki nożnej, zał. 13 II 1905 przez urzędników dyrekcji kolei i uczniów katowickich gimnazjów; kuźnia kadr dla polskich klubów sportowych. Organizacja, nominalnie niemiecka, brała udział w Akcji ►Volks- und Jugendspiele, była jednak przeciwna panującym w innych niemieckich klubach tendencjom nacjonalistycznym. W nazwie nawiązywała do antyku i integrujących wzorców kultury fizycznej z tamtych czasów. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej sportowcy nagminnie używali słów polskich i gwarowych (na co zwracali uwagę piłkarze „Pogoni” Lwów, „Cracovii” Kraków, z łatwością porozumiewający się z katowiczanami). Wbrew zarządzeniom władz niemieckich central sportowych „Diana” Katowice wznowiła kontakty z tymi polskimi klubami w okresie propagandy plebiscytowej. Należała do: Kattowitzer Ballspielverband (1906), Süd-Ostdeutscher Fußballverband (1907–1921) oraz ►Wojewodschaft Fußballverband (1921–1923). Na jej boisku (wybudowanym w 1921) doszło do „zbrojnej” demonstracji oddziału ►Związku Byłych Powstańców (niewykluczone, że akcja ta została wcześniej dokładnie omówiona pomiędzy środowiskiem powstańczo-niepodległościowym a propolskimi integrystami w klubie), która doprowadziła do likwidacji niemieckiej centrali sportowej i przyłączenia niemieckich klubów piłkarskich do ►Górnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W 1924 klub skupiał 120 członków; prowadził sekcje: boksu, lekkoatletyczną i piłki nożnej. W 1925 nasiliły się procesy emigracyjne – do Niemiec wyjechali niektórzy czujący się bardziej Niemcami działacze; komisarycznym prezesem został Stanisław Nogaj. Z okazji jubileuszu 25- i 30-lecia prasa polska stawiała klub za wzór do naśladowania dla niemieckich klubów sportowych. W czasie okupacji władze hitlerowskie nie dopuściły do reaktywowania klubu. Działacze: Alojzy Budniok, Erich Burczyk, Paweł Snopek, Wilhelm Snopek, Georg Tschoede. Wychowankowie: Paweł Lubina, Alfons Rychter, Jerzy Snopek. Osiągnięcia: mistrzostwo Śląska w piłce nożnej (1913).
T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp.–Poznań 2002; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

25 WEŁNOWIEC KS, zał. I 1925. Należał do Federacji Klubów Polskich Kopalń Skarbowych Skarboferm. Siedziba mieściła się w szybie „Alfred” kopalni w Wełnowcu. Działacze: Franciszek Gondzik, Augustyn Marszalski, Augustyn Pytlok, Eryk Susek, Aleksander Szweda. Drużyna piłki nożnej w l. 1932–1938 uczestniczyła w rozgrywkach ligi B.
A. Konieczny: Piłka jest okrągła i A. Steuer: Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. W: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Red A. Barciak. Katowice 2007; „Siedem Groszy” 1936, nr 10; 1938, nr 50.

ryngraf-ks25-welnowiec

Ryngraf Śląskiego Związku Piłki Nożnej dla KS 25 Wełnowiec z okazji 10-lecia, 1935

DZIELNICA ŚLĄSKA ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” W POLSCE, centrala regionalna polskiego ruchu gimnastycznego; utworzona 25 X 1920 w Bytomiu, od 1922 działająca w Katowicach. W 1936 skupiała 11 okręgów: nowobytomski, katowicki (zob. ►Katowicki Okręg Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”), chorzowski, tarnogórski, siemianowicki, mysłowicki, pszczyński, rybnicki, wodzisławski, cieszyński, brzeziński, w których funkcjonowało 116 gniazd, zrzeszających 9373 członków. Od 1938 objęła zasięgiem również Zaolzie. Dysponowała 5 sokolniami, 12 boiskami własnymi, 115 obiektami dzierżawionymi. Od 1933 traktowana jako regionalna centrala gimnastyki sportowej; organizator VIII Wszechpolskiego Zlotu Sokolstwa w Katowicach (1937), Dzielnicowych Zlotów Sokoła w: Katowicach (1920), Królewskiej Hucie (1928), Krywałdzie (1932), Orłowej (1939). W strukturach Dzielnicy Śląskiej działały: Przewodnictwo Dzielnicowe, Rada Dzielnicowa, Komisja Oświatowa, a także centralne sekcje sportowe reprezentujące Dzielnicę na zewnątrz: gier sportowych, kajakarstwa, lekkoatletyki. Miała własny organ prasowy: „Sokół na Śląsku”; wydawała: „Kalendarz Sokoli” oraz sprawozdania roczne. Prezesi: Michał Wolski (1920–1922), Józef Dreyza (1922–1932), Tomasz Kowalczyk (1932–1939).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997. Red. E. Małolepszy, Z. Pawluczuk. Częstochowa 2001; W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.
dyplom-dzielnica-slaska

Dyplom Dzielnicy Śląskiej TG Sokół (1926 r.)

 

E

EICHE DOMB zob. ►Dąb Katowice.

ELEKTROBUDOWA LIGOTA zob. ►Budowlani Ligota.

 

F

FRISCHAUF KATTOWITZ, pierwsza drużyna (sekcja lub klub) piłki nożnej w Katowicach, zał. 1903 lub 1904 przy parafii św. Piotra i Pawła. Rozpadła się na: Sport Club ►Diana, Sport Club ►Germania, Sport Club 05 Preußen (Erster Fußballclub Kattowitz – zob. ►I FC Katowice). Dysponowało placem do gry (boiskiem) w kwadracie ul. Plebiscytowej (Heinzelstraße), Ligonia (Charlotenstraße), Królowej Jadwigi (Königin Luisestraße), Powstańców (Bernhardistraße).
P. Czado: Początki piłki nożnej w Katowicach. W: „Zeszyty Metodyczno-Naukowe”. Nr 18. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katowice 2005.

 

G

GKS KATOWICE, Górniczy Klub Sportowy (Geksa, Gieksa), zał. 7 XI 1964 z siedzibą przy ul. Bukowej 11 w Katowicach. Wielosekcyjna struktura sportowa powstała w wyniku stopniowych, długoletnich (1960–1968) starań. Powstanie klubu poprzedziły: starania o scalenie ►Górniczych Klubów Sportowych w Katowicach położonych na północnym brzegu Rawy oraz dążenie do odbudowy dawnej, silnej pozycji Katowic w zapasach (z udziałem KS ►Moj Katowice i ►Orzeł Wełnowiec), a także bardziej rozległy proces – ukształtowania prężnego katowickiego ośrodka górniczego w piłce nożnej (który w założeniach miał dorównywać osiągnięciom KS „Górnik” Zabrze), nawiązujący do przedwojennych działań organizacyjnych podjętych w koncernie Giesche, lecz niedokończonych z powodu wybuchu II wojny światowej. Inicjatorem tych działań był Karol Fabris (w l. 60. XX w. wiceminister Górnictwa i Energetyki). Proces ten, zapoczątkowany w 1962, rozpoczął się od zmian w klubie ►Rapid – Orzeł Wełnowiec. W 1964 nastąpiło największe nasilenie, doszło wówczas do fuzji: Rapidu – Orła i: ►„Górnika 1920” Katowice, KS ►„Koszutka” Katowice, ►Katowickiego Klubu Łyżwiarskiego, KS ►„Górnik” Katowice, Górniczego Klubu Żeglarskiego ►Szkwał; scalenie KS ►„06 Kleofas” (1965) i GKS ►„Dąb” Katowice (1968) zakończyło ten proces. Powstały klub, w którym uprawiano: boks (1965–1989), hokej na lodzie (1964–1990), łyżwiarstwo figurowe (1964–1971), narciarstwo (1964–1968), piłkę nożną (1964 – nadal), piłkę ręczną (1964–1971), piłkę wodną (1964–1970), pływanie (1964–1971), saneczkarstwo (1964–1970), siatkówkę (1964–1970), szachy (1971), szermierkę (1964–1989), tenis (1964–1989), tenis stołowy (1970), zapasy (1964–1992) i żeglarstwo (1964–1989), objęły mecenatem 32 instytucje i firmy górnicze z Katowic. W 1972 klub liczył 2490 członków. W 1968 rozpoczęto redukcję struktury organizacyjnej GKS: do ROW Rybnik przekazano narciarzy, do „Górnika” Siemianowice – siatkarzy, do ►„Centrum” Katowice – łyżwiarzy figurowych; wskutek zmian urbanizacyjnych w mieście (likwidacja basenu ) doszło do zakończenia działalności sekcji pływackiej. Największe zmiany organizacyjne nastąpiły w l. 1989–1990 i ukształtowały nową sportową mapę Katowic; pięściarze wrócili pod szyld ►06 Kleofas, hokeiści na lodzie odtworzyli Klub Hokejowy ►„Górnik 1920”, utworzyli też ►Górnośląski Klub Sportowy, tenisiści ►Giszowieckie Towarzystwo Tenisowe, zapaśnicy wpierw utworzyli ►„Tytan 92” Giszowiec, następnie reaktywowali KS ►„Orzeł” Wełnowiec. GKS Katowice przekształcił się w jednosekcyjną (piłka nożna) strukturę sportową. Klub dysponował licznymi obiektami sportowymi: Halą Sportową „Józefowska”, basenem „Rybka”, stadionem przy ul. Bukowej, ►Torkatem, ►kompleksem kortów tenisowych na ul. Bankowej i w Giszowcu, zespołem obiektów narciarskich w Koniakowie, terenami w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie Park Śląski) w Chorzowie (tor do suchej zaprawy saneczkarskiej), torem saneczkowym w Mikuszowicach; żeglarze mieli bazę na Pogorii. Wyróżniający się sportowcy: Roman Bierła, Jan Dołgowicz, Roman Kierpacz, Barbara Kral-Olsza, Barbara Piecha, Andrzej Supron, Henryk Średnicki, Piotr Świerczewski, Wiesława Martyka. Osiągnięcia: 4 (1–3–0) medale IO (1980, 1992), w tym: 1 (0–1–0) w piłce nożnej (1992) i 3 (0–3–0) w zapasach w stylu klasycznym (1980); 14 (2–6–6) medali MŚ (1970–1972), w tym: 2 (1–0–1) w saneczkarstwie i 12 (1–6–5) w zapasach w stylu klasycznym (1970–1987); 28 (4–11–13) medali ME (1967–1989), w tym: 1 (1–0–0) w boksie (1974), 2 (0–0–2) w saneczkarstwie (1967–1971), 3 (0–2–1) w tenisie (1971), 22 (3–9–10) w zapasach w stylu klasycznym (1972–1989); 313 (136–101–76) medali MP, w tym: 5 (1–2–2) w boksie, 7 (3–2–2) w hokeju na lodzie, 6 (1–1–4) w łyżwiarstwie figurowym, 8 (0–4–4) w piłce nożnej, 41 (20–14–7) w pływaniu, 11 (5–3–3) w saneczkarstwie, 63 (22–20–21) w szermierce, 38 (20–14–4) w tenisie, 134 (64–41–29) w zapasach w stylu klasycznym. Zawodnicy GKS Katowice występowali w I lidze w takich dyscyplinach, jak: boks, hokej na lodzie (1965–1980, 1982–1990), piłka nożna (1966–1971, 1979–1980, 1983–1995), siatkówka mężczyzn (1964–1968 i 2016), tenis (1969–1970, 1977), tenis stołowy (1969–1970), zapasy w stylu klasycznym (1969–1970, 1975–1987).
T. Bagier: Sport województwa katowickiego przedstawia się. Katowice 1971; A. Steuer: Górnicze Kluby Sportowe w Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Katowice 2009; A. Baran: 100 lat sportu zapaśniczego w Katowicach. Katowice 2005; T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 1: 1964–1984. Katowice 2010; H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.
gks-katowice

GKS Katowice - drużyna piłki nożnej (lata 80. XX w.)

Osiągnięcia na zawodach międzynarodowych w boksie

RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1974 ME Henryk Średnicki waga papierowa złoty

P. Osmólski: Leksykon boksu. Warszawa 1989.

MP w boksie

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1969 M. Gołąb piórkowa 2
1974 Henryk Średnicki papierowa 1
1977 Marian Wilaszek lekkośrednia 2
1990 Jarosław Butowicz półciężka 3
1990 Krzysztof Kusz papierowa 3

H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1965 Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Karol Hampel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Kazimierz Małysiak, Tadeusz Przewoźnik, Przykleng, Hubert Sitko, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Alfred Wróbel II 1
1966 Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Kazimierz Małysiak, Tadeusz Przewoźnik, Przykleng, Henryk Reguła, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Józef Wacław, Sylwester Wilczek 3
1967 Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Kazimierz Małysiak, Tadeusz Przewoźnik, Henryk Reguła, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Andrzej Tkacz, Wilczek Sylwester 2
1968 Piotr Białoń, Borowski, Broda, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Malicki, Kazimierz Małysiak, Olesiński, Tadeusz Przewoźnik, Henryk Reguła, Siemiński, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Świerszcz, Andrzej Tkacz, Sylwester Wilczek 1
1969 Piotr Białoń, Borowski, Broda, Mieczysław Brzoza, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Kordian Jajszczok, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Tadeusz Malicki, Kazimierz Małysiak, Jerzy Olesiński, Tadeusz Przewoźnik, Henryk Reguła, Siemiński, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Świerszcz, Andrzej Tkacz, Sylwester Wilczek 2
1970 Piotr Białoń, Borowski, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Gabriel, Artur Hartmann, Kordian Jajszczok, Mikolaj Kretek, Maksymilian Lebek, Tadeusz Malicki, J. Modzelewski, Jerzy Olesiński, Piotr Przykleng, Henryk Reguła, Siemiński, Hubert Sitko, Stzelecki, Andrzej Tkacz, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel 1
1975 Henryk Buk, Andrzej Fonfara, Henryk Gruth, Kordian Jajszczok, Marek Kopel, Leszek Kuczyński, Maksymilian Lebek, Marek Łapaj, Tadeusz Malicki, Andrzej Małysiak, Marek Marcińczak, Mieczysław Nahuńko, Józef Nibus, Ryszard Okoń, Ryszard Piechuta, Krystian Polok, Piotr Przykleng, Witold Pułka, Mirosław Sikora, Piotr Słomiany, Henryk Stalmach, Andrzej Szczepaniec, Andrzej Tkacz, Leszek Tokarz, Wiesław Tokarz, Andrzej Woźniński 3

 

MP w łyżwiarstwie figurowym

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1966 Halina Bartlakowska solistki 3
1968 Halina Bartlakowska solistki 3
1968 Grzegorz Czakon soliści 3
1968 Janina Porembska, Piotr Sczypa pary 1
1969 Grzegorz Czakon soliści 3
1971 Janusz Czakon soliści 2

 

Osiągnięcia międzynarodowe w piłce nożnej

RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1992 IO Piotr Świerczewski piłka nożna mężczyzn srebrny

 

MP w piłce nożnej mężczyzn

RokSkład drużynyMiejsce
1987 Marek Biegun, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Krzysztof Hetmański, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Zbigniew Krzyżoś, Mirosław Kubisztal, Łuczak, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Robert Razakowski, Rzeszutek, Dariusz Rzeźniczek, Robert Sęk, Robert Soprych, Krzysztof Wijas, Zając 3
1988 Marek Biegun, Bogdan Długajczyk, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Krzysztof Hetmański, Dariusz Grzesik, Janusz Jojko, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Zbigniew Krzyżoś, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Robert Razakowski, Dariusz Rzeźniczek, Robert Soprych, Jerzy Wijas 2
1989 Marek Biegun, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Dariusz Grzesik, Janusz Jojko, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Robert Miterwandu, Wiktor Morcinek, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Andrzej Rudy, Dariusz Rzeźniczek, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Jerzy Wijas 2
1990 Marek Baran, Mirosław Dreszer, Jacek Duchowski, Dariusz Grzesik, Haładyn, Janusz Jojko, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Krzysztof Łacina, Robert Mitwerandu, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Piotr Prabucki, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Roman Szewczyk, Piotr Szlezinger, Marek Świerczewski, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Rafał Witkowski, Arkadiusz Wołowicz 3
1992 Gja Dżiszkariani, Dariusz Grzesik, Gija Guruli, Janusz Jojko, Kłębek, Adam Książek, Adam Ledwoń, Andrzej Lesiak, Krzysztof Maciejewski, Piotr Piekarczyk, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Roman Szewczyk, Marek Szymiński, Marek Świerczewski, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Dariusz Wolny, Arkadiusz Wołowicz 2
1994 Grzegorz Borawski, Marian Janoszka, Janusz Jojko, Bartosz Karwan, Adam Kucz, Adam Ledwoń, Krzysztof Maciejewski, Nikodem, Osyra, Bartłomiej Pawłowski, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Arkadiusz Szczygieł, Marek Świerczewski, Kazimierz Węgrzyn, Mirosław Widuch, Dariusz Wolny 2
1995 Grzegorz Borawski, Jerzy Brzęczek, Marian Janoszka, Janusz Jojko, Bartosz Karwan, Adam Kucz, Adam Ledwoń, Krzysztof Maciejewski, Nikodem, Osyra, Krzysztof Pawłowski, Grzegorz Pawłuszek, Dariusz Rzeźniczek, Andrzej Sermak, Zdzisław Strojek, Arkadiusz Szczygieł, Marek Świerczewski, Krzysztof Walczak, Kazimierz Węgrzyn, Mirosław Widuch, Sławomir Wojciechowski 3
2003 Paweł Adamczyk, Admir Adżem, Artur Andruszczak, Adam Bała, Marcin Bojarski, Leonardo da Silva, Grzegorz Fonfara, Krzysztof Gajtkowski, Marcin Janus, Dariusz Klytta, Kmietowicz, Jacek Kowalczyk, Damian Kroczek, Marek Kubisz, Krzysztof Majda, Mariusz Muszalik, Krzysztof Sadzawicki, Robert Sierka, Mirosław Sznaucner, Jarosław Tkocz, Philip Umukuro, Mirosław Widuch, Stanisław Wróbel, Jacek Wysocki, Moussa Yahaya 3

T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 2: 1984–1994. Katowice 2012; T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 3: 1994–2004. Katowice 2013.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1964 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1964 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1964 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
1964 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1965 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
1965 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1966 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1966 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1966 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1966 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1966 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1966 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1967 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1967 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1967 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1967 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1967 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1967 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1968 (l) Julita Traczewska 100 m styl klasyczny 1
1968 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1968 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 2
1968 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1968 (z) Gostyński 400 m styl dowolny 1
1968 (z) Julita Traczewska 200 m styl motylkowy 2
1968 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1968 (z) Krystian Langer 200 m styl grzbietowy 2
1969 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 2
1969 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1969 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1969 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1969 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1970 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1970 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1970 (l) Krystian Langer 100 m styl dowolny 3
1970 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1970 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1970 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
1970 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1972 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1972 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 3
1981 (l) Mariusz Okaj 200 m styl dowolny 3

A.W. Parczewski, współpr. H. Kurzyński: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1965 Wiesława Martyka jedynki MEJ złoty
1967 Helena Macher jedynki ME brązowy
1968 Wiesława Martyka jedynki MEJ brązowy
1970 Barbara Piecha jedynki złoty
1971 Barbara Piecha jedynki ME brązowy
1971 Barbara Piecha jedynki brązowy

 

MP w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1964 Helena Macher jedynki 3
1965 Irena Pawełczyk-Kowalska jedynki 1
1965 Wiesława Martyka jedynki 2
1965 Helena Macher jedynki 3
1966 Helena Macher jedynki 3
1967 Wiesława Martyka jedynki 1
1969 Wiesława Martyka, Helena Macher, Barbara Piecha oraz dwójki męźczyźn drużynowo 2
1969 Wiesława Martyka jedynki 1
1969 Elżbieta Zimna jedynki 2
1970   drużynowo 1
1970 Wiesława Martyka jedynki 1
1971 Barbara Piecha jedynki 1

 

Osiągnięcia międzynarodowe w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1966 Halina Balon floret indywidualny MŚJ srebrny

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1965 Anna Adamczyk, Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Krystyna Rój, Świerczyńska floret kobiet drużynowo 1
1966 Anna Adamczyk, Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Sylwia Julito floret kobiet drużynowo 1
1968 Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba- Rak floret kobiet drużynowo 1
1969 Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba- Rak floret kobiet drużynowo 1
1971 Halina Balon floret 1
1971 Jerzy Bartecki, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, szpada mężczyzn drużynowo 2
1972 Franciszek Sobczak, Bogusław Rosa, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Maciej Dmochowski szabla mężczyzn drużynowo 3
1971 Jacek Burian, Jerzy Sztok, Marek Widera, Jan Żwak, Jerzy Bartecki floret mężczyzn drużynowo 3
1972 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, szabla mężczyzn drużynowo 3
1972 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski szpada mężczyzn drużynowo 2
1973 Sobczak Franciszek szabla 1
1973 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska floret kobiet drużynowo 3
1973 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki szabla mężczyzn drużynowo 2
1973 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski szpada mężczyzn drużynowo 3
1974 Feliks Drożdżowski szpada 1
1974 Edward Korfanty szabla 3
1974 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Klyta Marek szpada mężczyzn drużynowo 1
1974 Bortnowska-Zaczek Ludmiła floret 1
1974 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 1
1974 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Sobczak Marian szabla mężczyzn drużynowo 2
1975 Grażyna Staszak- Makowska floret 1
1975 Danuta Balon-Zugaj, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 2
1975 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Marek Widera, Mirosław Nowakowski floret mężczyzn drużynowo 3
1976 Grażyna Staszak-Makowska floret 1
1976 Henryk Fabian szpada 1
1976 Danuta Balon-Zugaj, Halina Balon, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 1
1976 Feliks Drożdżowski szpada 3
1976 Edward Korfanty szabla 3
1976 Antoni Bartecki, Jan Kiermasz, Edward Korfanty, Krzysztof Misztal, Franciszek Sobczak szabla 2
1976 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Mirosław Nowakowski, Bogdan Urbaniak, Marek Widera, Jan Żwak floret mężczyzn drużynowo 3
1977 Jerzy Janikowski szpada 1
1977 Grażyna Staszak-Makowska floret 2
1977 Henryk Fabian szpada 2
1977 Edward Korfanty szabla 3
1977 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 1
1978 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Węgliński Piotr szpada 2
1978 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 3
1979 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
1979 Henryk Fabian szpada 1
1979 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek szabla mężczyzn drużynowo 1
1979 Ludmiła Bortnowska – Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 2
1979 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 2
1980 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek szabla mężczyzn drużynowo 2
1980 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Jerzy Tomala szpada mężczyzn drużynowo 2
1980 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak floret 3
1981 Leszek Bandach floret 1
1981 Jerzy Janikowski szpada 1
1981 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Ryguła Jan szabla mężczyzn drużynowo 2
1982 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
1982 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian, Iwona Orzechowska- Pawlik floret kobiet drużynowo 2
1982 Leszek Bandach, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak, Artur Wojtyczka szpada mężczyzn drużynowo 3
1983 Jerzy Janikowski szpada 1
1984 Grażyna Staszak-Makowska floret 1
1984 Krystyna Tchórz-Rachel,Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik floret kobiet drużynowo 2
1984 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski szpada mężczyzn drużynowo 2
1984 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Artur Wojtyczka, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 3
1985 Adam Bandach floret 3
1985 Wojciech Mróz szpada 3
1985 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 2
1986 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
1986 Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik, Iwona Klimczok floret kobiet drużynowo 2
1986 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Zbigniew Skrzypulec floret mężczyzn drużynowo 2
1986 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski, Marek Julczewski szpada mężczyzn drużynowo 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

Zawody międzynarodowe w zapasach w stylu klasycznym

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaRanga zawodówMedal
1970 Bernard Szczepański 48 kg brązowy
1972 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1973 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1974 Andrzej Supron 68 kg brązowy
1974 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1975 Andrzej Supron 68 kg MS srebrny
1975 Andrzej Supron 68 kg ME złoty
1975 Roman Bierła 100 kg MŚJ 20 brązowy
1977 Roman Bierła 100 kg MŚJ 20 złoty
1978 Andrzej Supron 68 kg srebrny
1978 Roman Kierpacz 48 kg złoty
1978 Jan Dołgowicz 82 kg ME srebrny
1978 Roman Kierpacz 48 kg MEJ 20 brązowy
1979 Andrzej Supron 68 kg złoty
1979 Jan Dołgowicz 82 kg ME srebrny
1979 Roman Bierła 100 kg ME srebrny
1979 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1979 Roman Kierpacz 52 kg MSJ 20 brązowy
1979 Andrzej Supron 68 kg U brązowy
1980 Andrzej Supron 68 kg IO srebrny
1980 Jan Dołgowicz 82 kg IO srebrny
1980 Roman Bierła 100 kg IO srebrny
1980 Roman Kierpacz 48 kg ME złoty
1980 Roman Bierła 100 kg ME srebrny
1981 Jan Dołgowicz 82 kg ME brązowy
1981 Andrzej Supron 74 kg ME brązowy
1981 Henryk Tomanek 130 kg ME brązowy
1982 Andrzej Supron 74 kg srebrny
1982 Jan Dołgowicz 82 kg brązowy
1982 Andrzej Supron 74 kg ME złoty
1982 Roman Kierpacz 48 kg ME brązowy
1983 Andrzej Supron 74 kg srebrny
1983 Andrzej Supron 74 kg ME srebrny
1983 Jerzy Kopański 68 kg ME srebrny
1983 Roman Kierpacz 52 kg ME brązowy
1984 Andrzej Supron 74 kg Turniej Przyjaźni srebrny
1984 Roman Kierpacz 48 kg Turniej Przyjaźni brązowy
1984 Jerzy Kopański 68 kg Turniej Przyjaźni brązowy
1984 Henryk Tomanek 130 kg ME srebrny
1985 Bogusław Klozik 62 kg srebrny
1987 Roman Kierpacz 52 kg srebrny
1987 Jerzy Kopański 68 kg MS brązowy
1987 Bogusław Klozik 62 kg ME srebrny
1987 Roman Kierpacz 52 kg ME brązowy
1989 Sławomir Zrobek 130 kg ME srebrny
1989 Wojciech Grochowski 100 kg MŚJ 20 brązowy

A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922-2012. Warszawa 2012.

MP w zapasach w stylu klasycznym

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1964 Stanisław Turos półciężka 3
1967 Antoni Masternak 82 kg 2
1967 Eugeniusz Bojko 62 kg 2
1967 Henryk Tomanek 100 kg 2
1967 Roman Bierła ciężka 3
1969 Szczepański Bernard 48 kg 1
1970 Jan Dołgowicz 68 kg 1
1970 Roman Bierła 100 kg 1
1970 Bernard Szczepański 48 kg 1
1971 Krzesiński Adam 74 kg 1
1971 Roman Bierła 100 kg 3
1971 Bernard Szczepański 48 kg 2
1972 Antoni Masternak 82 kg 2
1972 Roman Bierła 100 kg 2
1973 Krzesiński Adam 74 kg 1
1973 Roman Bierła 100 kg 1
1974 Krzesiński Adam 74 kg 1
1974 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
1974 Antoni Masternak 81 kg 1
1974 Andrzej Supron 68 kg 2
1974 Henryk Tomanek 100 kg 3
1975 Henryk Bierła +100 kg 3
1975 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
1975 Antoni Masternak 82 kg 1
1975 Roman Bierła 100 kg 2
1975 Andrzej Supron 74 kg 1
1975 R. Ślosarek 62 kg 2
1975 Jan Średniewski 57 kg 2
1975 Henryk Tomanek +100 kg 1
1976 Jan Dołgowicz 74 kg 2
1976 Czesław Kowalik 62 kg 3
1976 Krzesiński Adam 82 kg 1
1976 Stanisław Małdachowski 52 1
1976 Antoni Masternak 82 kg 3
1976 Andrzej Supron 74 kg 1
1976 Henryk Tomanek +100 kg 1
1977 Jan Dołgowicz 82 kg 1
1977 Czesław Kowalik 62 kg 2
1977 Krzesiński Adam 82 kg 3
1977 Antoni Masternak 82 kg 2
1977 Andrzej Supron 74 kg 1
1977 Henryk Tomanek + 100 kg 1
1978 drużynowo 1
1978 Henryk Bierła 100 kg 1
1978 Jan Dołgowicz 82 kg 1
1978 Roman Kierpacz 48 kg 2
1978 Czesław Kowalik 62 kg 3
1978 Stanisław Małdachowski 52 kg 1
1978 Antoni Masternak 90 kg 2
1978 Andrzej Supron 74 kg 1
1978 Henryk Tomanek +100 kg 1
1979 drużynowo 1
1979 Jerzy Choromański 100 kg 2
1979 Czesław Kowalik 69 kg 3
1979 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
1979 Ryszard Szyper 48 2
1980 drużynowo 1
1980 Andrzej Supron 74 kg 1
1980 Ryszard Szyper 48 kg 1
1981 drużynowo 1
1981 Jerzy Choromański 100 kg 3
1981 Roman Kierpacz 52 kg 1
1981 Bogusław Klozik 52 kg 2
1981 Jerzy Kopański 74 kg 3
1981 Piotr Szymoniak 57 kg 3
1981 Ryszard Szyper 48 kg 1
1981 Henryk Tomanek +100 kg 2
1982 drużynowo 1
1982 Jerzy Choromański 100 kg 1
1982 Jan Dołgowicz 82 kg 1
1982 Roman Kierpacz 57 kg 1
1982 Jerzy Kopański 68 kg 2
1982 Andrzej Supron 74 kg 1
1982 Ryszard Szyper 48 kg 2
1982 Henryk Tomanek +100 kg 2
1983 drużynowo 1
1983 Roman Bierła 100 kg 1
1983 Jerzy Choromański 100 kg 3
1983 Roman Kierpacz 52 kg 1
1983 Jerzy Kopański 74 kg 3
1983 Andrzej Supron 74 kg 1
1983 Ryszard Szyper 52 kg 3
1983 Henryk Tomanek +100 kg 1
1984 Jerzy Choromański 100 kg 2
1984 Andrzej Kierpacz 62 kg 1
1984 Roman Kierpacz 52 kg 1
1984 Jerzy Kopański 74 kg 1
1985 Roman Bierła 100 kg 2
1985 Jerzy Choromański 100 kg 3
1985 Roman Kierpacz 52 kg 1
1985 Andrzej Kierpacz 62 kg 2
1985 Andrzej Supron 74 kg 1
1985 Henryk Tomanek +100 kg 1
1985 Sławomir Zrobek +100 kg 3
1986 drużynowo 1
1986 Roman Kierpacz 52 kg 2
1986 Jerzy Kopański 74 kg 1
1986 Mariusz Przygoda 68 kg 3
1986 Sławomir Zrobek +100 kg 3
1987 Roman Bierła 100 kg 1
1987 Jerzy Choromański 130 kg 2
1987 Roman Kierpacz 52 kg 1
1987 Bogusław Klozik 68 kg 3
1987 Paweł Rozenbajger 96 kg 1
1987 Sławomir Zrobek +100 kg 3
1988 drużynowo 1
1988 Jerzy Choromański 130 kg 1
1988 Andrzej Kierpacz 62 kg 1
1988 Roman Kierpacz 52 kg 1
1988 Jerzy Kopański 74 kg 2
1988 Paweł Rozenbajger 96 kg 2
1989 Robert Banaś 57 kg 1
1989 Marcin Borkowski 82 kg 1
1989 Harald Foster 52 kg 3
1989 Mariusz Przygoda 68 kg 2
1989 Paweł Rozenbajger 100 kg 3
1989 Jarosław Siuj 74 kg 2
1989 Robert Wajszczuk 90 kg 2
1989 Sławomir Zrobek +100 kg 1
1990 drużynowo 1
1990 Robert Banaś 57 kg 3
1990 Jerzy Choromański +100 kg 1
1990 Wacław Laskowski 62 kg 3
1990 Andrzej Olszynka 57 kg 1
1990 Paweł Rozenbajger 100 kg 2
1990 Jarosław Siuj 74 kg 2
1991 Robert Banaś 57 kg 2
1991 Jerzy Choromański +100 kg 1
1991 Harald Foster 52 kg 2
1991 Andrzej Olszynka 57 kg 3
1991 Mariusz Przygoda 74 kg 2
1991 Paweł Rozenbajger 100 kg 2
1991 Jarosław Siuj 74 kg 1
1991 Krzysztof Tarasiński 82 kg 3

A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922–2012. Warszawa 2012.

GOLIAT, Śląski Klub Karate, istnieje od 1992, największy klub odmiany Oyama Karate na terenie Górnego Śląska i jeden z największych w Polsce. Skupia ponad 1000 członków w wieku od 4 do 66 lat; prowadzi zajęcia w 50 sekcjach we wszystkich dzielnicach Katowic, Siemianowic, Tychów, w Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Chorzowie, Bytomiu, Mikołowie, Mysłowicach, Łaziskach, Gliwicach, Orzeszu oraz w Świętochłowicach (licencja na teren całego województwa śląskiego). Członków i zawodników trenuje grupa wykwalifikowanych instruktorów, w tym kilkunastu z czarnymi pasami. Od 1998 rozszerzono naukę o Full-Contact / Thai Boxing Karate, Aikido. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal MŚ (1999) zdobyty przez Danutę Fydę, pierwszą Polkę, która odniosła sukces na zawodach tej rangi Full Contact Karate 63 kg; 15 (6–6– 3) medali ME (2011, 2013); 327 (137–88–102) medali MP (1997–2011) w konkurencjach: kata, kumite, kobudo. Szefem i założycielem jest sensei Jerzy Walaszczyk.
http://www.karategoliat.pl

ulotka-klubu-goliat

Ulotka klubu karate Goliat

GÓRNIK, staw (pow. 1,25 ha) położony w lesie między ul. Adama w Giszowcu a Wesołą; zagospodarowany i zarybiony przez sekcję wędkarską „Staszic” Giszowiec (1977), z dobrze zachowaną roślinnością nadwodną i lęgowiskiem płazów. W pobliżu przebiega ►Szlak Dolinki Murckowskiej. Staw jest częścią Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Katowicach; od 2011 bez wody.
http://www.wazki.pl/katowice_gornik_giszowiec.html.

„GÓRNIK”, nazwy kół sportowych (1950–1957) przy kopalniach: „Boże Dary” (Kostuchna), „Eminencja – Gottwald” (Dąb), „Katowice” (Bogucice), „Kleofas” (Załęże), „Murcki” (Murcki), „Wieczorek” (Janów, Giszowiec, Szopienice), „Wujek” (Ligota/Brynów), w fabrykach maszyn górniczych (Piotrowice, Wełnowiec, Załęże, Zawodzie) oraz Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego (Katowice) i Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego (Katowice Koszutka); do 1952 nazwę „Górnik” przyjmowały koła sportowe przy zasadniczych szkołach zawodowych Ministerstwa Górnictwa i w technikach górniczych.
A. Steuer: Górnicze kluby i koła sportowe Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo kulturowe na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Red. A. Barciak. Katowice 2010, s. 408–433.

GÓRNIK DĄB-ZAŁĘŻE zob. ►Dąb Katowice.

GÓRNIK KATOWICE, śląski klub sportowy przy Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego (siedziba znajdowała się w Katowicach przy ob. al. W. Korfantego 3). Powstał w 1947 jako Koło Sportowe Górnik przy Z.D.P.W.; do 1952 dominowała rekreacja w sportach zimowych i siatkówka; od 1952 wprowadzono działalność wyczynową. W 1957 przekształcony w KS z sekcjami: saneczkarstwa (1952) i narciarstwa (1953). W 1957 sekcja narciarstwa skupiała 19 członków (m.in. Jan Legierski, Erwin Fiedor, Józef Kubica, Paweł Stolecki, Jerzy Wykrota). Działacze: Józef Kaszper, Tadeusz Opolski, Jurand Jarecki, Irena Pawełczyk, bracia Sienkiewicz. W 1964 połączył się z ►GKS Katowice. Osiągnięcia: 2 (1–1–0) medale MP (1964) w narciarstwie; 14 (6–3–5) medali MP (1959–1964) w saneczkarstwie
APK, zesp. Wojewódzka Rada Narodowa Katowice Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 169 II.

Osiągnięcia sportowe KS Górnik Katowice

MP w narciarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1964 Erwin Fiedor kombinacja 1
1964 Jan Legierski kombinacja 2

W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002.

MP w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1959 Mieczysław Pawełkiewicz jedynki 1
1960 Irena Pawełczyk, Mieczysław Pawełkiewicz, Ryszard Siuda, Władysław Szczęść drużynowo 1
1961 Zdzisław Siuda, Władysław Szczęść dwójki 1
1961 Irena Pawełczyk, Mieczysław Pawełkiewicz, Kazimierz Kubica, Ryszard Siuda, Gębalski, Władysław Szczęść drużynowo 1
1962 Ryszard Siuda / Kazimierz Kubica, Gębalski, Władysław Szczęść, Helena Macher, Nęcka, Pawlik, Malarz drużynowo 1
1964 Irena Pawełczyk-Kowalska jedynki 1
1962 Irena Pawełczyk, Ryszard Siuda drużynowo 2
1962 Władysław Szczęść jedynki 2
1964 Ryszard Pędrak, Szczyrba dwójki 2
1956 Śmigielski, Hampel, dwójki 3
1962 Zdzisław Siuda, Władysław Szczęść dwójki 3
1963 Edward Fender jedynki 3
1963 (brak składu) drużynowo 3
1964 Helena Macher jedynki 3

W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002.

GÓRNIK 1920 KATOWICE, wielosekcyjny polski klub sportowy. Nawiązywał do plebiscytowych tradycji sportowych ►KS „Gwiazda”. Reaktywowany 20 II 1945 jako jeden z pierwszych klubów w Katowicach pod nazwą Towarzystwo Sportowe „1920” Bogucice. Przyjął mecenat Związku Robotniczych Klubów Sportowych Województwa Śląsko-Dąbrowskiego. Występował jako RKS „20” Bogucice; od X 1945 do V 1948 pod nazwą KS „Kopalnia Katowice”. Związał się z przemysłem wydobywczym, od 1948 tworząc wielosekcyjny KS „Górnik”. W l. 1950–1956 działał jako ►Koło Sportowe Górnik nr 4 przy kopalni „Katowice”. Przekształcił się w największą jednostkę górniczego sportu w Katowicach z bazą sportową rozrzuconą po całym mieście; dysponował m.in. basenem „Rybka”, Sztucznym Torem Łyżwiarskim, kortami tenisowymi przy ul. Bankowej (1950), ►Torkatem.

mecz-hokeistow-gk-torkat

Mecz hokeistów Górnika Katowice na Torkacie (1957 r.)

dyplom-penczek-1

Dyplom dla Romana Penczka - członka drużyny hohejowej Górnik Katowice (1952)

dyplom-penczek-2

Dyplom dla Romana Penczka - członka drużyny hohejowej Górnik Katowice (1958)

W l. 1957–1964 połączył się z innymi klubami górniczymi południowej części Katowic i utworzył ►GKS Katowice. Prowadził sekcje: bokserską, gimnastyki, hokeja na lodzie, koszykówki męskiej (1950), lekkoatletyki, piłki nożnej, pływania, siatkówki (1950), szermierki, tenisa. Reaktywowany w l. 1991–1994 jako klub hokeja na lodzie. Drużyny klubowe uczestniczyły w rozgrywkach I ligi: hokej na lodzie (1955–1964), siatkówka (1957–1964), tenis (1956, 1960–1961). Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal IO (1956); 4 (0–1–3) medale ME (1954–1959) w szermierce; 42 (21–12–7) medale MP (1950–1964), w tym 3 (1–1–1) medale (1950, 1955–1956) w boksie, 8 (3–4–1) medali w hokeju na lodzie (1955–1963), 2 (1–0–1) medale w lekkoatletyce, 4 (2–2–0) medale w pływaniu (1960–1963), 5 (0–2–3) medali w siatkówce mężczyzn (1960–1964), 24 (14–4–6) medale w szermierce (1950–1963), 4 (1–1–2) medale w tenisie (1951–1957). Wybitni sportowcy: Anna Adamczyk, Wanda Fukałowa, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Sylwia Julito, Henryk Grabowski, Krystian Langer, Roman Niestrój, Zygmunt Pawlas, Elżbieta Pawlasowa, Tadeusz Siwek. Działacze: Rudolf Fastriok, Tadeusz Fukała, Zbigniew Grajkowski, Wacław Walnik, Zygmunt Żurawski.
Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; „Dziennik Zachodni-Wieczór” 1950, nr 82.

Osiągnięcia sportowe Górnik 1920 Katowice

MP w boksie

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1950 Maksymilian Grzywocz kogucia 1
1955 Jan Brychlik kogucia 3
1956 Jan Brychlik piórkowa 2

P. Osmólski: Leksykon boksu. Warszawa 1989.

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1955 Alfred Gansiniec, Wiktor Gburek, Kazimierz Jędrol, Stanisław Jończyk, Józef Klys, Roman Pęczek, Hilary Skarżyński, Antoni Stachoń, Janusz Świerc, Antoni Wróbel, Alfred Wróbel, Janusz Zawadzki 3
1956 Karol Burek, Alfred Gansiniec, Marian Gburek, Wiktor Gburek, Józef Klys, Jerzy Ogórczyk, Roman Pęczek, Hilary Skarżyński, Antoni Stachoń, Janusz Świerc, Jerzy Trójca, Alfred Wróbel, Antoni Wróbel, Janusz Zawadzki 2
1957 Bobrowski, Karol Burek, Alfred Gansiniec, Józef Kompała, Kazimierz Małysiak, Jerzy Ogórczyk, Marian Pawełczyk, Perkal, Roman Pęczek, Henryk Reguła, Rypyść, Hilary Skarżyński, Augustyn Skórski, Antoni Stachoń, Janusz Świerc, Sylwester Wilczek, Alfred Wróbel, Antoni Wróbel 2
1958 Karol Burek, Stanisław Jończyk, Kazimierz Małysiak, Jerzy Ogórczyk, Marian Pawełczyk, Roman Penczek, Henryk Ryguła, Janusz Świerc, Józef Kompała, Hilary Skarzyński, Jerzy Trójca, Augustyn Skórski, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II 1
1959 Karol Burek, Edward Hermann, Stanisław Jończyk, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Jerzy Ogórczyk, Henryk Ryguła, Hilary Skarzyński, Paweł Śpiewok, Jerzy Trójca, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II, Marian Zawada, Janusz Zawadzki 2
1960 Karol Burek, Andrzej Fonfara, Marian Gburek, Edward Hermann, Jan Konieczny, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Jerzy Ogórczyk, Henryk Ryguła, Paweł Śpiewok, Józef Wacław, Janusz Świerc, Jerzy Trójca, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II, Marian Zawada, Janusz Zawadzki 1
1961 Stefan Dziadkiewicz, Andrzej Fonfara, Stanisław Gawliczek, Witold Gawliczek, Marian Gburek, Jan Konieczny, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Hubert Sitko, Szlapa, Jerzy Trójca, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II 2
1962 Jerzy Duras, Stefan Dziadkiewicz, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Stanisław Gawliczek, Witold Gawliczek, Marian Gburek, Jan Konieczny, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Hubert Sitko, Szlapa, Paweł Śpiewok, Jerzy Trójca, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II, Marian Zawada, Janusz Zawadzki 1
1963 Jerzy Duras, Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Witold Gawliczek, Stanisław Gawliczek, Marian Gburek, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Kazimierz Małysiak, Eugeniusz Michalik, Alfred Milota, Tadeusz Przewoźnik, Hubert Sitko, Józef Wacław, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II 3
1994 Mirosław Bartnicki, Tomasz Demkowicz, Jarosław Dziuba, Adam Fonfara, Paweł Gołda, Tomasz Jóźwik, Jacek Kuc, Olgierd Langner, Czesław Niedziwedź, Mieczysław Niekurzak, Jarosław Nocuń, Marek Nowak, Wojciech Olszewski, Tomasz Szczepański, Janusz Strzępek, Marek Szamański, Józef Szuba, Wojciech Tkacz, Marek Trybuś, Walery Usolcew, Walery Vaulin, Rufin Włodarczyk, Bogdan Wojtas, Mariusz Wójtowicz, Jacek Zając, Paweł Zych 3

W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica Zdrój 2006.

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1955 Henryk Grabowski skok w dal 1
1959 Ernest Stokłosa bieg na 800 m 3

H. Kurzyński: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1920–2007: konkurencje męskie. Szczecin 2008.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1956 Helena Kuciel 200 m styl motylkowy 2
1956 Helena Kuciel 4 x 100 m styl zmienny 2
1960 Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1961 Krystian Langer 800 m styl dowolny 2
1962 Krystian Langer 400 m styl dowolny 1

A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

MP w siatkówce

RokImię, nazwiskoMiejsce
1959 Jerzy Białek, Kazimierz Feliszewski, Roman Galusek, Aleksander Gamza, Tadeusz Kiełpiński, Leon Kolano, Jerzy Kołodziejczyk, Jan Matyja, Edward Nitka, Czesław Ryp, Tadeusz Siwek, Piotr Sorgo 3
1960 Roman Galusek, Tadeusz Kiełpiński, Leon Kolano, Jerzy Kołodziejczyk, Jan Kuśka, Edward Nitka, Czesław Ryp, Tadeusz Siwek, Piotr Sorgo 2
1961 Roman Galusek, Tadeusz Kiełpiński, Leon Kolano, Jerzy Kołodziejczyk, Edward Nitka, Czesław Ryp, Tadeusz Siwek, Piotr Sorge 2
1963 Stanisław Binkiewicz, Janusz Ciapała, Aleksander Gamza, Franciszek Kempa, Jerzy Kołodziejczyk, Edward Nitka, Tadeusz Siwek, Adolf Skowron, Piotr Sorge 3
1964 Józef Białek, Stanisław Binkiewicz, Janusz Ciapała, Edmund Ćwikliński, Aleksander Gamza, Franciszek Kempa, Jerzy Kołodziejczyk, Antoni Mocarski, Edward Nitka, Tadeusz Siwek, Piotr Sorge 3

K. Mecner: Mistrzostwa Polski w siatkówce 1929–2010: 10 lat Plus Ligi. Warszawa 2011.

Medale zdobyte przez zawodnika KS Górnik 1920 Katowice w reprezentacji Polski na imprezach międzynarodowych w szermierce

RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1953 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy
1954 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo srebrny
1956 IO Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy
1957 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy
1958 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1954 Mieczysław Czypionka szpada 1
1955 Anna Adamczyk floret 1
1956 Kazimierz Reychman floret 1
1957 Sylwia Julito floret 1
1957 Anna Adamczyk, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Urszula Koch, Elżbieta Mnich-Pawlas floret drużynowy kobiet 1
1958 Sylwia Julito floret 1
1958 Anna Adamczyk, Stefania Hombek-Świerkot, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas floret drużynowy kobiet 1
1959 Sylwia Julito floret 1
1959 Anna Adamczyk, Stefania Hombek-Świerkot, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Sylwia Julito, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1960 Anna Adamczyk, Stefania Hombek-Świerkot, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1961 Anna Adamczyk, Antonina Gburska, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1962 Sylwia Julito floret 1
1962 Anna Adamczyk, Halina Balon, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1963 Anna Adamczyk, Halina Balon, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1954 Kazimierz Reychman szpada 2
1955 Urszula Koch floret 2
1957 Arkadiusz Białecki, Percival Borucki, Mieczysław Czypionka, Czesław Pawlas, Henryk Zimoch szpada drużynowa mężczyzn 2
1960 Arkadiusz Białecki, Marian Lachowski, Czesław Pawlas, Kazimierz Reychmann, Wojciech Rydz, Henryk Zimoch szpada drużynowa mężczyzn 2
1955 Julito Sylwia floret 3
1955 Kazimierz Reychman floret 3
1955 Zygmunt Pawlas szabla 3
1956 Henryk Zimoch szpada 3
1958 Arkadiusz Białecki, Percival Borucki, Mieczysław Czypionka, Czesław Pawlas, Henryk Zimoch, szpada drużynowa mężczyzn 3
1959 Marian Lachowski, Marian Pawlas, Kazimierz Reychman, Wojciech Rydz floret drużynowy mężczyzn 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w tenisie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1951 Roman Niestrój, Romuald Kowalczewski („Stal” Radom, AZS Kraków?) debel 1
1952 Roman Niestrój singel 2
1952   zespołowo 3
1953 Roman Niestrój singel 2
1954 Roman Niestrój, Alfred Buchalik („Stal” Gliwice) debel  
1957 Zenneg, Zimorkówna, Zofiński drużynowo 3

Czterdzieści lat Polskiego Związku Tenisowego. Warszawa 1960.

GÓRNIK LIGOTA, KS kopalni „Wujek” (w l. 1950–1952 występował też jako „Górnik” Brynów). Prowadził sekcje: koszykówki męskiej (1950), motocyklową (organizacja kursów na prawo jazdy), siatkówki mężczyzn (1950-1951) i kobiet (1950–1951). Osiągnięcia: udział w rozgrywkach klasy B w koszykówce męskiej (19500, siatkówce męskiej (1950), siatkówce żeńskiej (1950).
„Dziennik Zachodni-Wieczór” 1950, nr 89, 90; 1951, nr 31.

GÓRNIK MURCKI, KS, zakładowy, związany z kopalnią Murcki; zał. 1945, do 1948 RKS, do 1950 KS, do 1956 Koło, w l. 1957–1977 GKS „Górnik” Murcki, w 1977 połączył się z „Górnikiem” Kostuchna (zob. ►MK Katowice). Odegrał pionierską rolę w rozwoju rugby w Polsce. Prowadził sekcje: gimnastyki sportowej, hokeja na lodzie (1955–1969; po połączeniu z „Górnikiem Wesoła” i „Polonią” Tychy dała początek GKS Tychy), piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, siatkówki, szachową, tenisa stołowego. Działacze: Stanisław Bronowicki, Antoni Koźlik. Osiągnięcia: udział w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie (1964). Reprezentanci Polski: Henryk Handy, Karol Burek (hokej na lodzie).
Z klubowych kronik Górnika Murcki. „Echo” 1964, nr 12–13; Ach te Murcki. Katowice 2013.

GÓRNIK PIOTROWICE, KS przy Piotrowickiej Fabryce Maszyn Górniczych, zał. 16 V 1946, pierwotnie p.n. Klub Sportowy, od 25 VII 1946 PIOTFAMA Piotrowice, od 25 VIII 1946 P.F.M. Piotrowice; w l. 1949–1956 Koło Sportowe „Górnik”; od 12 II 1959 powrócił do struktur klubowych; zarejestrowany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pod nr 1687. W 1959 skupiał 61 członków. 5 II 1968 połączył się z GKS ►„Rozwój” Katowice (Południowe). Prowadził sekcje: piłki nożnej, koszykówki mężczyzn, motocyklową, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego, zapaśniczą. Dysponował boiskiem przy ul. Wczasowej; siedziba mieściła się w lokalu przy ul. Dworcowej. Zapaśnicy występowali w lidze wojewódzkiej; w 1952 klub był gospodarzem MP w zapasach. Działacze (1955): Jeremi Bukowski, Edmund Siedlaczek, Jan Hoenhe, Jan Gondzik, J. Bukowski, Robert Zientek.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urząd Spraw Wewnętrznych Katowice, sygn. 103 III; Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Katowicach, sygn. 75; Starostwo Powiatowe Katowice, sygn. 302a; E. Błażyca, J. Śledzikowski i in., Klub Sportowy „Rozwój" Kopalni „Wujek” w Katowicach, Katowice 2001; A.Głaz i in., Historia polskich zapasów 1922–2012, Warszawa 2012; „Biuletyn Sportowy”, Stalinogród 1954–1956.
tlok-gornik-piotrowice

Odcisk tłoka pieczętnego KS Górnik Piotrowice,  1968 r.

GÓRNIK SZOPIENICE, zmitologizowana struktura organizacyjna stworzona w I poł. l. 50. XX w. dla celów statystycznych przez urzędników ►Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Szopienicach; jedna z trzech występujących równolegle nazw GKS ►Naprzód Janów; na swoje konto zapisywała też osiągnięcia medalowe zapaśników z Janowa Miejskiego (dzielnica Mysłowic).
A. Steuer: Górnicze kluby i koła sportowe w Katowicach w latach 1945–1989. W: Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2010.

GÓRNIK ZAŁĘŻE, KS przy kopalni „Kleofas” w Załężu. Powstało w 1949 po secesji Koła Sportowego „Górnik” przy kopalni „Eminencja” w Dębie. W 1950 połączyło się z Kołem Sportowym „Górnik” przy Fabryce Maszyn Górniczych „MOJ”.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; „Dziennik Zachodni-Wieczór” 1950, nr 12.

GÓRNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI zob. ►Śląska Izba Turystyki.

GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK CIĘŻKIEJ ATLETYKI, centrala regionalna polskich klubów w podnoszeniu ciężarów i w zapasach w stylu klasycznym, zał. 13 X 1920 z inicjatywy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu; 19 XII 1922 przeniesiony i reaktywowany w Katowicach; zrzeszał od 18 (1923) do 21 (1924) towarzystw i sekcji ciężkoatletycznych, przekształcił się w ►Polski Związek Ciężkiej Atletyki (1924). Był organizatorem: I (1920) i II (1923) mistrzostw Śląska. Funkcję prezesów pełnili: Stanisław Flieger, Alojzy Budniok, Marcin Kuczmik. W 1925 odrodził się jako ►Śląski Okręgowy Związek Ciężkiej Atletyki.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986.

GWARDIA – BŁĘKITNI SZOPIENICE, gwardyjski KS, zał. 16 IX 1966 przy ORMO w Szopienicach (w l. 40.–50. XX w. KS Gwardia w Szopienicach). Działały sekcje: piłki nożnej, pływania, strzelectwa sportowego, siatkówki. Funkcję prezesa pełnił Władysław Sroga. Brak obiecanych przez różne zakłady pracy środków finansowych spowodował przekształcenie klubu w ognisko terenowe TKKF.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Urząd Spraw WewnętrznychAPK, sygn. 99 III.

 

H

HALA PARKOWA, budowla w pobliżu ►Parku Kościuszki w Katowicach, pierwotnie drewniana (1930), po II wojnie światowej przebudowana (murowana). W l. 1930–1939 była miejscem organizacji Targów Katowickich. 22 VII 1953 oddana do dyspozycji sportowców (z widownią na 1,5 tys. osób) jako zadośćuczynienie za odebranie ►Domu Sportowego przekazanego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Odbywały się tam imprezy sportowe (m.in. ME w podnoszeniu ciężarów, 1957) i muzyczne (m.in. występy Jana Kiepury, Paula Anki, Marino Mariniego), funkcjonowało kino „Parkowe”. Po otwarciu ►Spodka zainteresowanie organizatorów imprez jej wykorzystaniem spadało. Obiekt przeznaczono na placówkę handlową (supermarkety: Billa, Elea, od 8 III 2008 Alma).
A. Ligocki i in.: Informator kulturalny Katowic. Katowice 1969.

HALA SPORTOWA „BAILDON”, obiekt sportowy funkcjonujący w l. 1969–2003 przy skrzyżowaniu ul. Żelaznej i Chorzowskiej w Katowicach; mógł pomieścić ok. 1,5 tys. widzów. Dzięki specyficznej architekturze (proj. Wojciech Zabłocki) hala była jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów i rozpoznawalnych miejsc przy drodze z Chorzowa do Katowic. Zbudowana przez Hutę Baildon, wykorzystywana była m.in. przez KS ►„Baildon” Katowice. Organizowano tam imprezy sportowe (m.in. mecze koszykówki, siatkówki, MP w tenisie stołowym i kulturystyce, w 1987 MEJ w zapasach klasycznych) i imprezy muzyczne (Metalmania). W 1981 w hali odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Województwa Katowickiego NSZZ „Solidarność”. Ostatnią ważną imprezą sportową w hali były 63. MP w tenisie stołowym (1995). W połączonym z halą budynku znajdował się Zespół Szkół Zawodowych Huty Baildon. Pęknięcie pod wpływem zalegającego śniegu jednej z pięćdziesięciu lin podtrzymujących dach (1996) i brak zabezpieczeń przeciwpożarowych (drewniane krzesełka) zapoczątkowały stopniowy upadek budynku. Po sądowym ogłoszeniu upadłości Huty Baildon (2001) z powodu braku funduszy na remont obiektu (2 mln zł) decyzją jego właściciela firmy Vox Industrie z Poznania halę wyburzono (2003).
M. Bulsa: Ulice i place Katowic. Katowice 2012.

HKS SZOPIENICE, Hutniczy Klub Sportowy (po upadku mecenatu przemysłowego nazwa wyłącznie historyczna), jeden z najbardziej zasłużonych klubów Katowic, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 11, spadkobierca tradycji wielu organizacji sportowych Szopienic: KS ►„Roździeń” Szopienice, ►„24” Szopienice, ►„Kościuszko” Szopienice, KS ►„35” Wilhelmina, scalonych w 1937 w Zjednoczonym Towarzystwie Sportowym (w l. 1940–1945 Reichsbahnsportverein). Reaktywowany 4 III 1945. Początkowo objęty mecenatem samorządowym; 17 XI 1945 przemianowany na HKS. W l. 1949–1956 funkcjonował jako Koło Sportowe ►„Stal” przy Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice; prowadził sekcje: boks (1945–1961), brydż (l. 90. XX w.), gimnastyka sportowa (1945–1960), gry sportowe (1945–1949), hokej na lodzie (1945–1957), kolarstwo (1945), lekkoatletyka (1945–1957), palant (1945), pływanie (1945–1949), podnoszenie ciężarów (1949 – nadal, od 1998 z udziałem kobiet), siatkówka (1949 – ok. 2005), tenis (1945–1957), tenis stołowy (1956–1957), zapasy (1949–1952). Swoich korzeni dopatruje się także w Towarzystwie Ciężkoatletycznym ►„Roland”, Towarzystwie Ciężkoatletycznym ►„Biały Orzeł” Szopienice; ►Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Szopienice, KS ►„Roździeń” Szopienice. W 1965 klubowi powierzono organizację 9. Drużynowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów. W l. 80. XX w. prowadził działalność gospodarczą w ramach Zakładu Budowlano-Remontowego; obecnie objęty mecenatem miejskim. Dał początek piłkarskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu (2005). Jest organizatorem Memoriału Czesława Białasa. Od 1969 działa ►Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Podnoszeniu Ciężarów. 12 I 2008 klub otrzymał nową halę sportową z siłownią. Prezesi: Jerzy Osiecki, Tadeusz Nowak, Jan Chmielowski, Józef Mann, Jerzy Plutecki, Kazimierz Jurasiński, Ginter Płaza. Działacze: Augustyn Musioł, Ginter Płaza, Franciszek Szmelcerczyk. Szkoleniowcy: Augustyn Musioł, Czesław Białas, Franciszek Benedik, Jan Flasza, Dionizy Rutkowski. Wśród zawodników klubu było 2 olimpijczyków, 4 uczestników MŚ, 3 uczestników ME, 1 rekordzista świata. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal IO (1980), 3 (1–0–2) medale MŚ (1959–1979), 2 (0–1–1) medale MŚJ +20 l., 8 (2–1–5) medali ME (1955–1978); 4 (1–1–2) medale MEJ, 6 (4–2–0) medali DMP (1964–1969), 44 (14–18–12) medale IMP (1951–1986, 2008–2009) zdobytych przez 15 sportowców w podnoszeniu ciężarów. W l. 1964–1997, 2006–2009 zawodnicy klubu występowali w I lidze. Wybitni sportowcy: Franciszek Benedik, Czesław Białas, Edmund Copa, Ernest Richter, Walter Szołtysek, Marek Seweryn, Leszek Skorupa, Hubert Zimmermann.
A. Steuer: 100-lecie szopienickiej sztangi. W: „Kronika Katowic”. Katowice 2007; M.Szyk: 80 lat polskiej sztangi [Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 1925-2005]. Warszawa 2005; legacy.pzpc.pl/pliki/hks.pdf.
hks-szopienice

HKS Szopienice - drużyna piłki nożnej (lata 30. XX w.)

hks-szopienice

HKS Szopienice, Brzeziny Śląskie 1954

naglowek-druku-firmowego

Nagłówek druku firmowego Związkowego Klubu Sportowego Stal Szopienice, 1949 r.

tlok-hks-szopienice

Odcisk tłoka pieczętnego HKS Szopienice, 1946 r.

Osiągnięcia sztangistów HKS Szopienice na arenie międzynarodowej

RokImię, nazwiskoKlubKategoriaRanga zawodówMiejsce
1957 Czesław Białas Stal Szopienice 90 kg ME 1
1955 Czesław Białas Stal Szopienice 82,5 ME 3
1959 Czesław Białas Stal Szopienice 90 kg ME 3
1959 Czesław Białas Stal Szopienice 90 kg 3
1980 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa IO 3
1979 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa 1
1978 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa 2
1980 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa 3
1968 Walter Szołtysek HKS Szopienice 52 kg ME 2
1969 Walter Szołtysek HKS Szopienice 56 kg ME 3
1970 Walter Szołtysek HKS Szopienice 56 kg ME 3
1971 Walter Szołtysek HKS Szopienice 56 kg ME 3
1970 Walter Szołtysek HKS Szopienice 52 kg 2
1969 Walter Szołtysek HKS Szopienice 52 kg 3

 

Osiągnięcia sztangistów HKS Szopienice na MP

RokImię, nazwiskoKlub sportowyKategoriaMiejsce
1951 Czesław Białas Stal Szopienice półciężka 2
1954 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 3
1955 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 2
1956 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 2
1957 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 3
1958 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 2
1961 Czesław Białas HKS Szopienice ciężka 2
1963 Ernest Richter HKS Szopienice kogucia 1
1964 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 2
1965 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 1
1965 Czesław Białas HKS Szopienice ciężka 2
1965 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 2
1966 zespołowo HKS Szopienice 1
1966 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 2
1966 Skowyra Longin HKS Szopienice średnia 2
1966 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
1966 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 3
1967 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 3
1967 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
1967 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 1
1968 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 3
1968 Ernest Richter HKS Szopienice piórkowa 3
1968 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
1968 Zimmermann Hubert HKS Szopienice półciężka 1
1969 Wojtasik Jerzy HKS Szopienice ciężka 3
1969 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 1
1970 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 2
1970 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
1971 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 2
1971 Władysław Bielecki HKS Szopienice kogucia 3
1971 Waloszek Henryk HKS Szopienice średnia 2
1972 Leszek Skorupa HKS Szopienice kogucia 3
1973 Foryś HKS Szopienice lekkociężka 3
1973 Leszek Skorupa HKS Szopienice kogucia 2
1974 Oliwkiewicz HKS Szopienice lekka 2
1974 Leszek Skorupa HKS Szopienice piórkowa 3
1975 Marek Seweryn HKS Szopienice musza 1
1976 Leszek Skorupa HKS Szopienice piórkowa 2
1979 Z Czypionka HKS Szopienice 56 kg 3
1979 Marek Seweryn HKS Szopienice 60 kg 2
1983 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 1
1984 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 2
1985 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 1
1986 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 1

 

HOHENLOHENHÜTHER TURN- UND SPORTVEREIN zob. ►Orzeł Wełnowiec.

HOKEJ CLUB GÓRNOŚLĄSKI KLUB SPORTOWY KATOWICE (HC GKS), zał. 2000, jednosekcyjny klub hokeja na lodzie, z siedzibą przy al. W. Korfantego 35. Dokooptowany przez Polski Związek Hokeja na Lodzie, w miejsce rozwiązanego ►Katowickiego Klubu Hokejowego Hortex 100% Katowice, do rozgrywek Polskiej Ligi Hokejowej (2001–2005). Funkcję prezesa pełni Leszek Tokarz. Osiągnięcia: 3 (0–3–0) medale: MP (2001–2003); zawodnicy: Sebastian Łabuz i Michał Szymański występowali w reprezentacji Polski.
http://www.hcgks.katowice.pl/historia.html.

HOŁDUNOWSKI SZLAK TURYSTYCZNY, znakowany (niebieski) szlak turystyczny (dł. 14,1 km). Przebiega od stawów ►Janina i ►Barbara przez Giszowiec – Starą Wesołą – ►„Wesołą Falę” – KWK „Wesoła” – Ławki do ►Hamerli.
http://www.old.katowice.eu/pl/wypoczynek-i-rekreacja/atrakcje-turystyczne/trasy-wycieczkowe.htm.

 

I

INSPEKTORAT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO W KATOWICACH, ogniwo terenowe Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie, działające w l. 1946–1948, odpowiedzialne za rozwój kultury fizycznej na terenie miasta. Funkcję inspektora miejskiego sprawował Wacław Walnik.
APK, zesp. Zarząd Miasta Katowice, sygn. 16; A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

J

JANGO KATOWICE, jednosekcyjny klub futsalowy, zał. XI 1997; siedziby mieściły się w: Gliwiceach, Mysłowicach (2003–2005), Katowicach (2006–2008). W 2009 nastąpiła fuzja z Nova Gliwice; do 2011 występował jako Nova Katowice. Odrodził się w 2016 pod nazwa Jango Katowice. Osiągnięcia: rozgrywki w ekstraklasie – I liga (1999–2011, 2016 – nadal); 2 (0–1–1) medale MP – 2 m. (2009), 3 m. (2007), 1 m. w Pucharze Polski (2007).
http://www.futsalekstraklasa.pl/historia/archiwum-wynikow-fe.

JANTOR, popularna nazwa sztucznego lodowiska przy ul. Z. Nałkowskiej w Nikiszowcu. Budowę obiektu (z hotelem, restauracją i kawiarnią) rozpoczęto z inicjatywy Waltera Gansińca na pocz. l. 60. XX w.; oddano do użytku 4 XII 1964, w 1970 zadaszono. 4 XII 1982 oddano do użytku drugie sztuczne lodowisko: Jantor II. Obiekt był własnością kopalni „Wieczorek”, użytkowany przez sekcje hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego GKS ►Naprzód Janów. Na pocz. l. 90. XX w. został przekazany klubowi, który wynajął Jantor II firmie handlowej, która przeznaczyła go na hurtownię. W 1997 resztę obiektów sprzedano różnym podmiotom gospodarczym. Na pocz. XXI w. obiekt odkupiło miasto, w 2004 został ponownie otwarty – obecnie najnowocześniejsze lodowisko w Polsce z trybunami na 1,5 tys. miejsc, użytkowany przez sekcję hokeja na lodzie ►Naprzód Akuna, przystosowany też do zawodów w curlingu, administrowany przez ►Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Katowicach.
J. Tofilska: Nikiszowiec 1908–2008. Z dziejów osiedla i parafii. Katowice 2008.

JUGENDVEREIN JANÓW, niemiecka organizacja młodzieżowa, także pierwsza organizacja kultury fizycznej w Janowie, zał. ok. 1911. Członkowie uprawiali biegi gońców, piąstkówkę i tamburyno.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

K

KANDAHAR KATOWICE, Klub Skialpinistyczny, zał. 2001. Pierwszy, a obecnie największy w Polsce klub zrzeszający miłośników narciarstwa wysokogórskiego. Działalność zainicjowała grupa narciarzy wywodzących się ze śląskich środowisk górskich (studenckie koła przewodnickie, kluby wysokogórskie). Prowadzone formy działalności: skialpinizm, biegi górskie, wspinaczka sportowa i wysokogórska, turystyka narciarska, maratony rowerowe. Skupia 80 członków z całego kraju (sportowcy wyczynowi i amatorzy, miłośnicy turystyki narciarskiej). Był organizatorem 2 edycji zawodów w narciarstwie wysokogórskim: Pucharu Pilska (zawody z tradycjami, rozgrywane od 2001; kilkakrotnie miały rangę edycji Pucharu Europy Środkowej oraz Mistrzostw Polski; najbardziej prestiżowy wyścig w kategorii zespołowej rozgrywany w Polsce) oraz Pucharu Czantorii (zawody z reguły rozpoczynające sezon rywalizacji skialpinistów w Polsce; rozgrywane od 2008, od 2011 poświęcone pamięci tragicznie zmarłego zawodnika Klubu – Kubie Soińskiemu; kilkakrotnie były eliminacjami do Mistrzostw Europy; jedyny w naszym kraju wyścig rozgrywany wieczorem, częściowo przy świetle czołówek startujących w nim zawodników). Członkowie Klubu startowali w najbardziej prestiżowych zawodach zagranicznych: Pierra Menta, Adamello Ski Raid, Patrouille des Glaciers, Trofeo Mezzalama czy Sellaronda. Osiągnięcia: wielokrotne zwycięstwa w Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski, medale Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata i Europy. Klubowicze odnoszą sukcesy także w innych dyscyplinach, startując z powodzeniem w polskich i zagranicznych górskich zawodach biegowych, maratonach rowerowych czy rajdach typu Adventure Racing.

KATOWICKI KLUB KAJAKOWY (Kattowitzer Kannoe Klub – KKK), druga w Polsce, jednostka organizacyjna sportu i turystyki kajakowej, funkcjonująca w okresie 5 IX 1928 – 1939, wyodrębniła się z Klubu Kajakowców „Hellas” w Mysłowicach. W 1933 niemieccy członkowie klubu zasilili sekcję kajakową ►Schlesische Wintersport Club Katowice. Osiągnięcia: 11 (7–2–2) medali MP (1933–1937). Założyciel i reprezentant Polski: Wilhelm Pyka; czołowi sportowcy: Emil i Ryszard Brozdeczko, Jadwiga i Ernest Hadamieccy.
APK, zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 125–126; A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice w minionej rzeczywistości. Katowice 2006, s. 167–201; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

katowicki-klub-kajakowy

Katowicki Klub Kajakowy, Polonia z 28 VI 1931, nr 2415

Osiągnięcia sportowe Katowickiego Klubu Kajakowego

MP w kajakarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1933 Wilhelm Pyka S-1 10 km 1
1933 Alojzy Schenk - Jan Tinscher S-2 10 km 1
1933 Weidermann S-1 10 km 2
1933 Skulicz – Kremer T-2 10 km 2
1933 Zuber S-1 10 km 3
1934 Ryszard Brozdeczko SW-1 12, 5 km 1
1934 Jan Tinscher – Günter Fuchs S-2 10 km 3
1935 Emil Brozdeczko kajaki wyścigowe (K-W1) 1
1935 Emil Brozdeczko kajaki turystyczne (KT-1) 1
1937 Jadwiga Hadamiecka K-1 10 km 1
1937 Jadwiga Hadamiecka K-1 10 km 1

A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; tenże: Kultura fizyczna. W: Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny. Red. F. Serafin. Katowice 1996.

KATOWICKI KLUB ŁYŻWIARSKI, zał. 1957 w efekcie popaździernikowych zmian w organizacji kultury fizycznej dzięki porozumieniu rozwiązanych sekcji łyżwiarskich kół sportowych: ►„Budowlani”, ►„Górnik”, ►„Stal” w Katowicach. W 1958 skupiał 330 członków. Do końca l. 50. XX w. najlepszy klub łyżwiarski w Polsce. Od 1962 prowadzi dziecięcą szkółkę jazdy figurowej. W 1964 przekształcony w sekcję łyżwiarstwa figurowego ►GKS „Katowice”. Działacze: Artur Bałdy, inż. Mazur, Marian Lubina, Paweł Breslauer. Osiągnięcia: 20 (6–9–5) medali MP (1958–1964). Reprezentanci Polski: Marian Czakon, Bogusław Hnatyszyn, Henryk Hanzel, Zygmunt Kaczmarczyk, Krystyna Wąsik (uczestnicy ME).
W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa–Wrocław 2002.

Osiągnięcia sportowe Katowickiego Klubu Łyżwiarskiego na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1958 Barbara Langer solistki 3
1958 Bogusław Hnatyszyn soliści 3
1958 Irena Konieczny, Klaus Konieczny pary sportowe 2
1958 Krystyna Wąsik solistki 2
1958 Henryk Hanzel soliści 2
1959 Barbara Langer solistki 3
1959 Krystyna Skorupa solistki 2
1959 Franciszek Spitol soliści 2
1959 Krystyna Wąsik solistki 1
1959 Henryk Hanzel soliści 1
1960 Jerzy Zawadzki soliści 3
1960 Krystyna Wąsik solistki 2
1960 Franciszek Spitol soliści 2
1960 Krystyna Wąsik, Zygmunt Kaczmarczyk pary sportowe 1
1960 Henryk Hanzel soliści 1
1961 Krystyna Wąsik, Zygmunt Kaczmarczyk pary sportowe 1
1961 Krystyna Wąsik solistki 1
1962 Jerzy Zawadzki soliści 3
1962 Krystyna Skorupa solistki 2
1964 Halina Bartlakowska solistki 2
1965 Janina Porembska, Piotr Szczypa pary 1
1965 Halina Bartlakowska solistki 2

 

KATOWICKI KLUB TENISOWY (KKT), pierwszy w Katowicach klub tenisowy zał. 1908; oficjalna nazwa w l. 1924–1939: Kattowitzer Tennis Vereinigung; pod silnym wpływem Volksbundu. Prowadził sekcje: hokeja na lodzie (1931–1932), tenisa (1908–1945), tenisa stołowego [1929]; organizator MP w tenisie (1928). Próby polonizacji nie przynosiły większych efektów; komisaryczny prezes płk. Antoni Nawratil i sekretarz Mainessenfelden wystąpili z zarządu po prowokacjach niemieckich członków klubu; ►Śląski Związek Tenisowy zawiesił klub (1933). Był siedzibą ośrodka dywersji hitlerowskiej; z obiektów KTT przy ul. Bankowej padły strzały w kierunku wycofującego się z Katowic (1 IX 1939) 73. Pułku Piechoty. Działacze: Otto Ulitz. Osiągnięcia: 17 (8–9–0) medali MP (1924–1938), które zdobyły 2 sportsmenki: Ella Stephan i  Gertruda Volkmer-Jacobsenowa.
T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. 2002; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; Tenże: Kultura fizyczna. W: Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny. Red. F. Serafin. Katowice 1996; http://yadda.icm.edu.pl.

Osiągnięcia sportowe Katowickiego Klubu Tenisowego

MP w tenisie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1924 Ella Stephanówna singel 2
1931 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z L. Popławskim mixt 1
1931 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
1932 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Marią Rudowską debel 1
1932 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Józefem Hebdą mixt 1
1933 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Jadwigą Jędrzejowską debel 2
1933 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Józefem Hebdą mixt 2
1934 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Jadwigą Jędrzejowską debel 1
1934 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Józefem Hebdą mixt 1
1934 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
1935 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Jadwigą Jędrzejowską debel 1
1935 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
1936 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Kazimierzem Tarłowskim mixt 2
1936 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
1937 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z J. Gajdzianką („Pogoń” Katowice) debel 2
1938 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 1
1938 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Elli Stephanówną debel 1

Czterdzieści lat Polskiego Związku Tenisowego. Warszawa 1960.

KATOWICKI YACHT CLUB ZSP zob. ►Armada.

KATTOWITZER BALLSPIEL VERBAND, pierwsza niemiecka centrala sportowa w Katowicach (1906), utworzona przez 6 klubów, m.in. Preußen 05 Kattowitz (Erster Fußballclub Kattowitz – zob. ►I FC Katowice), Sport Club ►Diana, Sport Club ►Germania, 06 Zalenze (zob. ►06 Katowice). Zajmowała się organizacją piłki nożnej w Katowicach; przyłączyła się do Süd- Ostdeutscher Fußball Verband we Wrocławiu.
A. Gowarzewski, J. Waloszek: 75 lat OZPN [Okręgowego Związku Piłki Nożnej] Katowice 1920–1995. Ludzie, historia, fakty. Księga pamiątkowa. Katowice 1996.

KATTOWITZER ISRAELITISCHER TURNVEREIN, pierwsza na Górnym Śląsku żydowska organizacja kultury fizycznej; zał. 1909 w Katowicach. Początkowo organizacja gimnastyczna, przyczyniła się do rozwoju narodowej turystyki żydowskiej. Od 1919 organizacja sportowa, przekształciła się w Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe ►Bar-Kohba. Związana z środowiskiem asymilatorów, proniemiecka.
W. Jaworski: Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939. Katowice 1997.

KATTOWITZER KANNOE KLUB, alternatywna (1928–1933) nazwa ►Katowickiego Klubu Kajakowego.

KATTOWITZER TENNIS VEREINIGUNG zob. ►Katowickie Towarzystwo Tenisowe

KKK zob. ►Katowicki Klub Kajakowy.

KLEOFAS 06 KATOWICE, KS z siedzibą w Załężu-Obrokach (hala sportowa), zał. 1957 na bazie Koła Sportowego ►Górnik przy kopalni „Kleofas” (utworzonego w 1954), zarejestrowany 8 V 1958. W l. 1965–1989 w strukturach ►GKS Katowice. Reaktywowany 21 X 1990; najstarszy istniejący górniczy klub sportowy w Polsce (zob. ►Górnicze Kluby Sportowe), jest spadkobiercą 06 Zalenze, ►Robotniczego Klubu Sportowego Załęże, Górniczego Zakładowego Klubu Sportowego „Kleofas”, Klubu Sportowego „Górnik” Kleofas-Eminencja. Prowadzone sekcje: boks (1957 – nadal), szkółka karate kyokushin (1994–1997), kickboxing (l. 90 XX w.), skat (od 1984 w strukturach klubu, zał. l. 50. XX w.), szachy (2001–2009). W 1998 odegrał pionierską rolę w rozwoju boksu kobiecego. Od 2002 organizuje memoriał im. Alberta Opały. Działacze: S. Alijew, W. Andrzejczak, J. Kilka, A. Opala, M. Strogij; trener: Franciszek Kik. Czołowi sportowcy: S. Chorzela, M. Gruszecki, S. Kimla, D. Maj, A. Rybacki, M. Walas, M. Wygrabek. Osiągnięcia: w boksie –międzynarodowe: 1 (0–0–1) medal na Światowych Igrzyskach Wojskowych (1997), ogólnopolskie: I liga (1993–1994), 15 sportowców wywalczyło 26 (5–6–15) medali MP (1993–2009) w konkurencji męskiej, 7 sportsmenek zdobyło 12 (2–4–6) medali w rywalizacji kobiecej (2004–2015); w kickboxingu – 1 (0–0–1) medal MP (1995); w skacie – 2 (0–2–0) medale MPJ (2000, 2003)
A. Steuer: 100-lecie Klubu Sportowego 06 Kleofas Katowice. Katowice 2006; A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.
tlok-gzks

Odcisk tłoka pieczętnego GZKS przy kopalni Kleofas, 1948 r.

Osiągnięcia Kleofas 06 Katowice na MP w boksie

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1993 Andrzej Charmułowicz superciężka 3
1993 Mariusz Matusiak lekka 3
1994 Marek Gruszecki ciężka 2
1994 Adam Kaczmarek półśrednia 3
1995 Krzysztof Kusz papierowa 1
1996 Marcin Walas kogucia 1
1996 Andrzej Włodarczyk ciężka 2
1996 Marek Gruszecki ciężka 3
1996 Marek Gruszecki ciężka 3
1996 Albert Rybacki półciężka 3
1997 Marcin Walas kogucia 1
1997 Albert Rybacki półciężka 3
1998 Adam Kaczmarek lekkośrednia 3
1998 Albert Rybacki półciężka 2
1998 Krzysztof Kusz papierowa 3
1998 Krzysztof Suchomski lekka 3
1999 Marcin Walas piórkowa 1
1999 Sikora Rafał lekka 3
1999 Andrzej Ziora musza 3
2000 Andrzej Ziora musza 2
2000 Przemysław Maszczyk musza 3
2001 Arkadiusz Małek półśrednia 3
2002 Arkadiusz Małek lekkośrednia 2
2002 Przemysław Maszczyk musza 2
2002 Michał Jurek musza 3
2002 Katarzyna Nizio 67,5 kg 3
2004 Monika Chorzela 57 kg 1
2005 Magdalena Wygrabek 70 kg 2
2006 Magdalena Wygrabek 70 kg 2
2007 Sylwia Kimla 75 2
2007 Magdalena Wygrabek 70 kg 3
2009 Reinhold Bromboszcz kogucia 1
2012 Angelika Grońska 48 kg 3
2012 Izabela Gil 81 kg 3
2014 Angelika Grońska 48 kg 2
2014 Aleksandra Talaga 69 kg 3
2015 Angelika Grońska 48 kg 1

A. Steuer: 100-lecie Klubu Sportowego 06 Kleofas Katowice. Katowice 2006.

KLUB SZYBOWCOWY PODOKRĘGU ZWIĄZKU STRZELECKIEGO ŚLĄSK, zał. 1935; prezes: inż. Marian Wojciechowski, sekretarz: Stefan Madej; kapitan sportowy: Józef Urbański. Prowadził szkołę szybowcową w Libiążu Małym (szkolenia w kat. A i B). Skupiał od 46 do 71 członków.
Sprawozdanie Zarządu i Komendy Podokregu Związku Strzeleckiego „Śląsk” za lata 1937–1938 i 1938–1939. [b.m. i r.w.]; A. Steuer: Z dziejów szybownictwa w województwie śląskim 1928–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 5. Katowice 1995.

KOSZUTKA, KS, zał. 27 VI 1957; początkowo Koło Sportowe Górnik nr 22 przy Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego w Katowicach; zarejestrowany 30 VII 1957. Prezes: inż. Jan Waniek; działacze: Aleksander Dulczewski, Ernest Mikoszek, Wiktor Kozik, Franciszek Rak, Feliks Demuth. Sekcja piłki nożnej rozgrywała mecze w kl. B. Siedziba mieściła się kolejno: w biurowcu, budynku ZBOwiD-u w Wełnowcu, Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej w Bogucicach.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 166.
pismo-ks-koszutka

Pismo na druku firmowym KS Koszutka, 1962 r.

boisko-koszutka

Boisko po dawnym KS Koszutka, 1972 r.

KOŚCIUSZKO GISZOWIEC, klub strzelecki (broń myśliwska, rzutki), zał. ok. 1930, korzystał ze strzelnicy w Wesołej. Należeli do niego członkowie zarządu i urzędnicy Koncernu Giesche. Funkcję prezesa pełnił Ernest Klepetko.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; J. Tofilska: Giszowiec. Monografia historyczna. Katowice 2016.

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE KATOWICE, zał. VIII 1926, jedno z najmłodszych w Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej Polskiej; zarejestrowane 16 II 1934 pod nr 56. Było organizatorem Czwartego Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach (1932). Dysponowało strzelnicami: w parku Kościuszki (1927–1938), Starą Strzelnicą w Zawodziu (1926–1928), na Bugli (1938–1939). Wydawało „Rocznik Kurkowych Bractw Strzeleckich w Polsce” (1938–1939). Zlikwidowane w 1939, prawnie 24 II 1950. Działacze: Stanisław Beszczynski, Wincenty Czaplicki, Ludwik Broda, Karol Gogołok, Jan Karol Frelich, Jan Flieger, Karol Koźlik, ks. Franciszek Ksawery Ścigała, Jan Widuch, Jan Badura, Antomni Chmielewski, Augustyn Płaczek. Prezesi: Frelich, Karol Pakuła.
APK, zesp. Prez WRN USW, sygn. Kat 6; K. Gwóźdź: W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego. Katalog wystawy czasowej Muzeum w Tarnowskich Górach 9 września 1911 – 31 stycznia 2012. Tarnowskie Góry 2011.

 

kurkowe-bractwo-strzeleckie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Katowice (1928 r.)

naglowek-druku-firmowego

Nagłówek druku firmowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Katowicach, lata 30. XX w.

 

 

L

LEGION KATOWICE – AZS L.K. Lacrosse Team, zał. 2010, pierwszy w województwie śląskim, piąty w Polsce klub Lacrosse. Od początku współpracuje z klubem ►„Kolejarz” Katowice (drużyna korzysta ze stadionu klubu do prowadzenia treningów i rozgrywania sparingów); od 17 IX 2010 z Akademickim Związkiem Sportowym, stanowiąc jedną z sekcji ►AZS Uniwersytet Śląski.

 

M

MAKS MURCKI, Murckowski Amatorski Klub Sportowy, zał. na przełomie XX–XXI w. w Murckach. Pionier amatorskiej ligi hokeja na lodzie w Polsce (Śląska Amatorska Liga Hokeja na Lodzie. Osiągnięcia: 2-krotne mistrzostwo w Ślaskiej Amatorskiej Lidze Hokeja na Lodzie. Działacze: Zenon Kozik, Mirosław Niedbała, Zbigniew Tomiło. Wybitny sportowiec: Janusz Adamiec.
Ach te Murcki. Katowice 2013.

MÄNNER TURNVEREIN zob. ►Altes Turnverein Katowice.

MÄNNER TURNVEREIN DEUTSCHE FORPOSTEN zob. ►Altes Turnverein Kattowitz.

MÄNNER TURN VEREIN ZALENZE, zał. 1895, pierwsza niemiecka organizacja kultury fizycznej w Załężu. Należała do I Okręgu Deutsche Turnerschaft. W 1906 skupiała 20 członków. Uczestniczyła w akcji Volks- und Jugendspiele. Ok. 1921–1922 nastapiła ewolucja w kierunku ruchu sportowego (sekcja piłki nożnej). Rozwiązana decyzją ►Deutsche Turnschaft in Polnisch Schlesien. W okresie okupacji hitlerowskiej do jej tradycji odwoływała się niemiecka organizacja Sport und Turnverein „1895” Zalenze. Działacze: Johann Adamek, Kober.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

MEWA SZOPIENICE, Policyjny KS, zał. 1924. Prowadził sekcję piłki nożnej. W 1925 wchłonięty przez ►Policyjny KS Katowice.

MIĘDZYSZKOLNY KS KATOWICE, utworzony 27 IX 1935, obejmował zasięgiem Katowice –Mysłowice – Mikołów. Prowadził sekcje: hokeja na lodzie, piłki nożnej, narciarską, gier sportowych, pływacką, łyżwiarstwa figurowego, tenisową. Funkcję prezesa pełnił Marian Bogdanowicz. Działacze: Stanisław Rybicki, Stefan Jagielski, Józef Tatarczyk, Józef Grzbiela, Wincenty Karuga.
W. Pietrzak: Sport w szkołach polskich województwa śląskiego w latach 1922–1939. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Red. B. Woltmanna. Gorzów Wlkp. 1998.

MOJ KATOWICE, KS przy Fabryce Maszyn Górniczych MOJ w Katowicach-Załężu, zał. 4 VII 1946 przez Józefa i Jerzego Arndtów, Jerzego Niedzielskiego, Ernesta Fojta. Siedziba mieściła się przy ul. Tokarskiej (ob. ul. ks. Strzybnego). Kolejne nazwy: RKS MOJ (do 27 VII 1946), KS „Napęd” Załęże (do 1949), „Górnik” Załęże-Dąb (do 1950, po fuzji z GKS „Eminencja” Dąb i GZKS „Kleofas”, zob. ►06 Kleofas Katowice), Koło Sportowe nr 15 „Górnik” przy Fabryce Maszyn Górniczych (1950–1957), w źródłach prasowych „Górnik” Katowice (nazwa utrzymywała się do końca l. 50. XX w.), KS MOJ (26 IV 1957 – 1963), KS ►RAPID – MOJ (1963–1964), włączony do GKS Katowice 1 I 1965). W 1962 skupiał 60 członków. Działacze: Filomen Hoffmann, Norbert Kurzaj, Wiesław Tyrlik. Osiągnięcia: 10 (1–3–6) medali MP. Wybitni sportowcy: Jan Adamaszek, Henryk Przygoda, Wiesław Wielgus, Piotr Zimoląg, Henryk Kukuła. Trenerzy: Antoni Gołaś, Ryszard Dworok, Robert Zientek.

odcisk-tloka-rks-naped

Odcisk tłoka pieczętnego RKS Napęd Załęże, 2. poł. lat 40.  XX  w.

Osiągnięcia sportowców KS MOJ Katowice na MP

RokImię, nazwiskoDyscyplinaWagaMiejsce
1958 Jan Adamaszek zapasy styl wolny lekka 1
1958 Henryk Przygoda zapasy styl wolny półśrednia 3
1961 Henryk Przygoda zapasy styl wolny półśrednia 2
1958 Wiesław Wielgus zapasy styl wolny lekka 2
1961 Piotr Zimoląg zapasy styl wolny musza 2

A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T.8. Katowice 1999.

 

N

NAPRZÓD SZOPIENICE, RKS, zał. ok. 1934, reaktywowany 27 VII 1946. W 1948 połączył się z KS ►Atom Katowice II i występował jako „Atom – Naprzód” Katowice. Prowadził sekcję piłki nożnej.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej Katowice, sygn. 43; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.
tlok-naprzod-szopienice

Odcisk tłoka pieczętnego RKS Naprzód Szopienice, 1947 r.

NAPRZÓD „1912” ZAŁĘŻE (także KS „Naprzód 1912” Katowice III), jednosekcyjny klub piłkarski (wg relacji Pawła Chrószcza, jednostka pierwotnie miała być piłkarskim oddziałem ►TG „Sokół” Załęże. Od 1920 należał do ►Katowickiego Okręgu Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej; w 1923 połączył się z ►Spiel Freudenschaft Załęże. W 1939 liczył 363 członków. W 1937 powstała sekcja lekkoatletyczna. Prezesi: Antoni Potyka (1923), Franciszek Spyra (1928–1931), Ludwik Przystolik (1938–1939). Działacz: Jan Laband. Osiągnięcia: występy drużyny piłki nożnej w rozgrywkach klasy A. W 1939 został zlikwidowany, w 1952 wykreślony z rejestru przez władze wojewódzkie. Korzystał z boiska „robotniczego” (Arbeiter Sport Platz) przy ul. Wojciechowskiego (pogranicze Załęża i Katowic), które później użytkował KS „Baildon” Katowice (ob. obiekty: Punkt 44, Multikino).
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; M. Bulsa: Ulice i place Katowic. Katowice 2012.

NIKISZ 20, KS, zał. 1919 lub1920; od 1938 KS ►„Pułaski” Janów. Siedziba mieściła się przy ob. ul. B. Krawczyka. Prowadził sekcję piłki nożnej; w l. 1923–1924 budowano własne boisko. Funkcję sekretarza pełnił Franciszek Guzy, a aktywnym działaczem był Jan Engelman. Należał do ►Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej i ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007; „Siedem Groszy” 1934, nr 3.

NIKISZOWIEC 23, KS, działał w l. 1923–1927; prowadził tylko sekcję palanta. Założycielami byli: Głowicka i Zok, a aktywnymi członkami m.in. Wilhelm Leś i Wilhelm Labus. Klub, zrzeszony w okręgu katowickim ►Górnośląskiego Związku Lekkoatletycznego, uczestniczył w rozgrywkach o MP w palancie, w 1927 zajmując 3 m.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007.

 

O

OKRĘGOWY KOMITET SZYBOWCOWY KATOWICE, regionalna centrala ►Szybownictwa (w okresie od V 1933 do 1936) przy ►Aeroklubie Śląskim w Katowicach. Zrzeszał 29 terenowych sekcji szybowcowych ►Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Województwa Śląskiego i powiatów: zawierciańskiego i będzińskiego (od 1934), które później stały się kołami szybowcowymi. Powołał do życia Szkołę Szybowcową na górze Chełm k. Goleszowa.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009; A. Steuer: Z dziejów szybownictwa w województwie śląskim 1928–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 5. Katowice 1995.

OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH, zał. 1 I 1927 dla woj. śląskiego oraz powiatów woj. kieleckiego i krakowskiego. Pracami kierował Józef Uhacz. Ośrodek prowadził szkolenie instruktorów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, służył pomocą metodyczną, sprawował opiekę lekarską nad zawodnikami, zajmował się popularyzacją sportu, organizował kursy dla instruktorów (3–4 tygodnie) i dla pomocników instruktorów (8–12 tygodni), a także kursy przodowników dla poszczególnych dyscyplin. Wykładowcami byli: Józef Hładysz, Antoni Szamański, Roman Ostałowski. Od 1927 miał własną przychodnię sportową. Od 1935 siedziba mieściła się w budynku przy ul. Raciborskiej w Katowicach.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; R. Sobecki: Koszykówka mężczyzn na Górnym Śląsku w latach 1922–1998. Katowice 2010.

ORZEŁ WEŁNOWIEC, KS, zał. w Józefowcu. Kolejne nazwy: KS Orzeł Dąb-Józefowiec (1920–1924), KS Orzeł Wełnowiec (1924–1939, 5 III 1957 – 22 I 1962), Hohenlohehütter Turn- Und Sportverein Hohenlohehütte, RKS Orzeł Wełnowiec (25 II 1945 – 1948), KS „Metalowiec” Wełnowiec (1948–1949), Koło Sportowe „Stal” przy Zakładach Cynkowych „Silesia” w Wełnowcu; fuzja z KS ►„Rapid” Wełnowiec (zob. ►RAPID-Orzeł Wełnowiec). W 1949 skupiał 375 członków. Prowadził sekcje: boksu (1925–1934, 1945), gimnastyki sportowej (1948–1950), gier sportowych (1945), hokeja na lodzie (1945), lekkoatletyczną (1924–1928), piłki nożnej (1920–1939, 1945–1962), tenisa (1925–?), tenisa stołowego (1945–1951), zapasów (1945–1962). Osiągnięcia: występy w I lidze zapasów w stylu klasyczny (1960–1961); 9 (3–2–4) medali MP (1946–1963) w zapasach. Działacze: E. Dróźdż, Tadeusz Klukowski, Wilhelm Rusecki, Sussek. Prezesi: Stefan Madej, Karol Hetwer, Filip Copik. Wybitni sportowcy: Eugeniusz Dziewior, Stanisław Maruszewski, Eugeniusz Skowronek, Ernest Szmatloch.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej, sygn. Kat 87a; A. Baran: 100 lat sportu zapaśniczego w Katowicach. Katowice 2005; http://www.zapasy.org.pl „Kattowitzer Zeitung” 1924, nr 191; „Polonia” 1926, nr 151.

 

ks-orzel-welnowiec

KS Orzeł Wełnowiec - drużyna piłki nożnej (lata 30. XX w.)

 

Osiągnięcia KS Orzeł (Stal) Wełnowiec w zapasach w stylu klasycznym na MP

RokImię, nazwiskoNazwa klubu / koła organizacji sportowejKategoria wagowaMiejsce
1946 Wilhelm Grajcarek Orzeł Wełnowiec musza 2
1950 Stanisław Maruszewski Stal Wełnowiec półciężka 1
1953 Eugeniusz Skowronek Stal Wełnowiec lekka 3
1954 Ernest Szmatłoch Stal Wełnowiec półśrednia 1
1955 Józef Dziewior Stal Wełnowiec musza 1
1955 Eugeniusz Skowronek Stal Wełnowiec lekka 3
1960 Jan Hanusek Orzeł Wełnowiec musza 3
1961 Józef Weidermann Orzeł Wełnowiec piórkowa 2
1963 Józef Weidermann Orzeł Wełnowiec piórkowa 3

 

 

P

PACO TEAM KATOWIC, jednosekcyjny klub kickboxingu, zał. 2003 przez Witolda Kostkę; pierwotnie Club Paco, od 2006 pod obecną nazwą. Siedziba mieści się Giszowcu przy ul. Adama 33, a siłownia i solarium przy ul. Adama 22. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie samoobrony i poprawy kondycji oraz sportową dla amatorów, szkoli również profesjonalistów. Od 2006 uczestniczy w zawodach sportowych. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal MŚ (2006) w muay-thai, 2 (0–1–1) medale ME (2009–2010) w muay-thai, 10 (4–5-1) medali MP (2006-2010) w formułach: rules (K-1) i Low Kick, muay-thai. Wybitni sportowcy: Michał Królik, Piotr Lepich, Kamil Małysz, Kamil Sokołowski.
http://www.pacoteam.katowice.pl.

P.F.M. PIOTROWICE zob. ►Górnik Piotrowice.

PIAST KATOWICE, Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne, zał.1918. Wyodrębniło się wyniku secesji z gniazda ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół I” Katowice. Statut zawierał zastrzeżenie, że członkami klubu mogli być wyłącznie rodowici Górnoślązacy (znalazł naśladowców jedynie w TGS Piast w Mikołowie). Prowadził sekcję piłki nożnej. Z braku perspektyw rozwojowych rozwiązał się w 1924. Działacz: Franciszek Mueller.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009.

PIERWSZY ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY KATOWICE (I RKS), organizacja sportowa związana z Polską Partią Socjalistyczną miała siedzibę przy ul. Pierackiego. Prowadziła działalność w l. 1928–1939; sekcje: koszykówki, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki ręcznej, piąstkówki, gier sportowych (ok. 1937), gimnastyczna, szachowa, tenisa stołowego, turystyczna. Klub należał do ►Związku Robotniczych Klubów Sportowych, ►Stowarzyszeniu Robotniczych Klubów Sportowych Województwa Śląskiego, ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. Działacze: Stanisław Rochowiak, Rosenbaum, Karol Palenga, Walter Kleinert, Franciszek Ziółkiewicz.
APK zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn. 121.

PIERWSZY ŚLĄSKI KLUB LOTNICTWA ŻAGLOWEGO W KATOWICACH, pierwsza w województwie śląskim zorganizowana jednostka szybownictwa, początkowo Stowarzyszenie dla Popierania Lotnictwa Bezsilnikowego (1928–1930) z siedzibą w Pawłowie. Działała pod patronatem ►Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Katowicach (od 23 V 1930). Nawiązała kontakty z ośrodkiem szkolenia szybowcowego w Bezmiechowej. Z ►Śląskim Klubem Lotniczym w Katowicach, ►Kolejową Kadrą Lotniczą w Katowicach utworzyła ►Aeroklub Śląski w Katowicach (19 VIII 1931). Z tego klubu wywodził się Roman Koncki.
A. Steuer: Z dziejów szybownictwa w województwie śląskim 1928–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 5. Katowice 1995, s. 65–85.

PIERWSZY [I] ŚLĄSKI KLUB SZERMIERCZY KATOWICE, zał. 1930 na bazie Śląskiego Klubu Szermierczego; od 1931 z żeńską sekcją floretu. Statut z 4 II 1935 kładł nacisk na działalność w środowiskach dziecięco-młodzieżowych. Siedziby: przy ul. Dyrekcyjnej 10, Reymonta 6/8, w kawiarni Gogoloka przy ul. Kościuszki 53, w Śląskich Zakładach Naukowo-Technicznych, w kasynie policji przy ul. Głowackiego. Subwencji udzielał mu Walter Amman, dyr. Elektrowni Łaziska (szermierz, reprezentant Austrii, olimpijczyk z 1912). Działacze: Bartuś, Teodor Jakub Hostyński, Golling, Edward Koerner. Wybitni sportowcy: Helena Jeziorowska, Cecylia Malczyk, Herta Stanoszek-Liszkowska, Edward Koerner. Osiągnięcia: 7 (5–2–0) medali MP (1934–1939).
APK, zesp. Kluby szermiercze, sygn 1, 3; H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

 

i-slaski-klub-szermierczy

I Śląski Klub Szermierczy Katowice (lata 30. XX w.)

 

Osiągnięcia Pierwszego Śląskiego Klubu Szermierczego na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1932 Herta Stanoszek floret kobiet 2
1934 Herta Stanoszek floret kobiet 2
1935 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1936 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1937 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1938 Herta Stanoszek floret kobiet 1
1938   floret drużynowy kobiet 1

 

PIK KATOWICE, UKS przy VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, zał. 24 IX 1998 z inicjatywy Teresy Zając. Prowadził sekcje: siatkówki, siatkówki plażowej, trójboju siłowego (2001–2004). Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal ME – 3 m. w wadze 90 kg w trójboju siłowym kobiet (2002). Wybitni sportowcy: Anna Śliwińska, Lidia Makowska.
www.ukspik.8lo.pl/historia.html

PIOTFAMA PIOTROWICE zob. ►Górnik Piotrowice.

PŁOMIEŃ KATOWICE, Towarzystwo Sportowe Zawodowej Straży Pożarnej Katowice z siedzibą w remizie strażackiej; zał. 24 III 1945. Działały sekcje: piłki nożnej, gier sportowych z drużyną siatkówki, pływacka, bokserska. Działacze: mjr Stanisław Zarzycki, Kazimierz Lebiedzik, Walter Mrozek, Alfred Niewiadomski; Był czlonkiem ►Okręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Skreślony z listy X 1945.
APK, zesp. Okręg Śląski Polskiego Związku Piłki Nożnej, sygn. 26; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

POGOŃ DĄB, klub szachowy, zał. 1924, jeden z inicjatorów powstania ►Polskiego Związku Szachistów Województwa Śląskiego. Przejściowo nieczynny odrodził się jako ►„Pogoń 1928” Dąb. Działacz inż. Tiuka.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Polska Zachodnia” 1929, nr 92.

POGOŃ KATOWICE, Klub Tenisowy, wyodrębnił się w 1931 z sekcji tenisowej KS ►„Pogoń” Katowice, jednosekcyjny. W 1938 skupiał 180 członków. Należał do ►Śląskiego Związku Tenisowego. Po II wojnie nie wznowił działalność. Działacze: Henryk Jonszta, Jan Lilpop, Szymon Rudowski, Kazimierz Skulicz. Wyróżniający się sportowcy: Artur Baworowski, Kazimierz Tarłowski. Osiągnięcia: 7 (5–2–0) medali MP.
A. Steuer: Z dziejów katowickich klubów sportowych – „Pogoń” Katowice 1920–1949. W: „Kronika Katowic”. T. 11. Katowice 2010.
naglowek-pogon-katowice

Nagłówek druku firmowego Klubu Tenisowego Pogoń Katowice, 1938 r.

Osiągnięcia Klubu Tenisowego „Pogoń” Katowice na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1937 J. Gajdzianka, E. Stephanówna (KKT) debel 2
1937 Kazimierz Tarłowski singel 1
1937 Walenty Bratek, [?] debel 1
1937 Kazimierz Tarłowski, [?] debel 1
1937 Artur Baworowski, Ignacy Tłoczyński debel 1
1938 Aldona Bemówna, Ignacy Tłoczyński („Legia” Warszawa) mikst 3
1938 Artur Baworowski, Volkmer-Jacobsenowa (KKT) mikst 3
1939 Artur Baworowski singel 2
1939 Artur Baworowski, Jadwiga Jędrzejowska („Legia” Warszawa) mikst 1

A. Kosecki, A. Królak, K. Tarasiewicz: Tenis w Polsce w latach 1921–1971. Warszawa 1971.

POGOŃ KATOWICE, pierwszy polski KS i sztandarowy dla dziejów kultury fizycznej w Katowicach; zał. 16, 18 lub 20 I 1920). Połączył się z KS ►„Siła” Zawodzie (7 X 1920), KS ►„Słowian” Katowice (1938). Reaktywowany 20 I 1945, przyjął do swoich szeregów sportowców ze zniszczonej Warszawy, Lwowa oraz klubów i organizacji, takich jak: ►Policyjny Klub Sportowy Katowice, ►„Strzelec” Katowice, których reaktywowanie w nowych warunkach ustrojowych było niemożliwe. W 1949, po fuzji z KS ►„Baildon” Katowice i KS ►„Ferrum” Zawodzie, utworzył KS ►„Stal” Katowice. Próba wznowienia działalności w IV 1957 ze względów „ideologicznie słusznych” została storpedowana przez Romana Stachonia. Pierwotnie klub jednosekcyjny (piłkarski), działający pod patronatem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, zachował swój byt i charakter dzięki pomocy finansowej Komisji Likwidacyjnej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Po 1922 wybudował boiska przy ul. Kościuszki w Katowicach. W 1926 skupiał 100 członków. W l. 30. XX w. przekształcił się w organizację wielosekcyjną pod patronatem Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Dysponował rozbudowaną bazą (m.in. basen ►Bugla, korty tenisowe przy ul. Astrów (zob. ►Korty im. Jadwigi Jędrzejowskiej, ►tor motocyklowy na Muchowcu). Prowadził sekcje: boks (1931), gry sportowe (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka); hokej na lodzie (1934–1939), lekkoatletyka (1930–1939) – sekcja ta wchłonęła podobne struktury z KS ►„06” Katowice, KS ►„22” Mała Dąbrówka, KS ►„Roździeń” Szopienice, sport motocyklowy (1946–1949), pływanie (1934–1949), piłka nożna (1920–1949), piłka wodna (1934–1939), szermierka (1945–1949), tenis (1926–1930, 1945–1949) – w 1947 liczył 500 członków i był największą sekcją tenisa w Polsce (w l. 1931–1939 wyodrębniony Klub Tenisowy ►„Pogoń” Katowice), tenis stołowy (1945–1949). Protektorat nad klubem sprawowała Centrala Zbytu Żelaza i Stali. Na przełomie 1945/1946 funkcjonował jako sekcja sportowa ►Wojewódzkiego Domu Kultury Związków Zawodowych w Katowicach. Działacze: Piotr Bałowski, Alojzy Budniok, Franciszek Głowacki, Henryk Jonszta, Jan Klukowski, Paweł Lubina Kazimierz Skulicz, Baltazar Szaflik, Paweł Wybierski. W klubie trenowało 37 reprezentantów Polski, w tym 4 olimpijczyków. Osiągnięcia: 167 (55–51–61) medali MP, w tym 77 (21–26–30) w lekkoatletyce (1928–1949), 5 (2–1–2) w piłce ręcznej (1930–1939), 1 (0–0–1) medal w piłce wodnej (1948), 42 (18–12–12) medale w pływaniu (1936–1949), 1 (1–0–0) w skokach do wody (1946), 27 (12–10–5) w szermierce (1946–1949), 14 (1–2–11) w tenisie (1945–1948); drużyna piłki wodnej uczestniczyła w rozgrywkach I ligi (1947–1949). Wybitni sportowcy: Spirydion Albański, Helmut Barysz, Adam Baworowski, Walenty Bratek, Magdalena Bregulanka, Ludwig Draga, Franciszek Drozdowski, Irena Hajducka, Jan Hynek, Jadwiga Jędrzejowska, Rajmund Karwicki, Gertruda Kilos-Czorny, Franciszek Klukowski, Antoni Janik, Leon Kończak, Paweł Lubina, Witalis Ludwiczak, Irena Nawrocka, Jan Nawrocki, Erwin Nyc, Antoni Palica, Zygfryd Piechula, Norbert Procel, Karol Ramola, Florian Rozpendowski, Wojciech Rydz, Wacław Sąsiadek, Władysław Skonecki, Wilhelm Schneider, Antoni Sobik, Adam Szczepański, Maria Szuas, Franciszek Szołtysek, Kazimierz Tarłowski, Ernest Wilimowski, Anna Włodarczyk-Skupień, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk. Z tradycjami klubu utożsamiał się KS ►„Baildon” Katowice.
A. Steuer: Z dziejów katowickich klubów sportowych – „Pogoń” Katowice 1920–1949. W: „Kronika Katowic”. T. 11. Katowice 2010.

Osiągnięcia sportowców KS Pogoń Katowice

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1930 Antoni Kabut bieg na 5 km 3
1930 Wilhelm Chmiel skok wzwyż 1
1931 Paweł Breslauer, Ernest Elpel, Mieczysław Kamieniecki, Walter Tetzner sztafeta 400 x 300 x 200 x 1000 m 2
1931 Anna Breuer bieg na 100 m 2
1931 Antoni Kabut bieg na 5 km 3
1931 Anna Breuer bieg na 60 m 2
1931 Getruda Kilos bieg na 800 m 1
1931 Maria Szuas bieg na 800 m 2
1931 Anna Breuer skok w dal 3
1931 Elżbieta Bytomska skok wzwyż 3
1932 Jan Hilmann dziesięciobój 2
1932 Białas Elżbieta, Anna Breuer, Elżbieta Bytomska, Elżbieta Preiss sztafeta 4 x 100 m 1
1932 Anna Breuer bieg na 60 m 1
1932 Anna Breuer bieg na 60 m (hala) 1
1932 Erna Lebek bieg na 800 m 2
1932 Jan Hilmann dziesięciobój 2
1932 Elżbieta Bytomska skok wzwyż 3
1933 Elżbieta Białas bieg na 100 m 2
1933 Elżbieta Białas bieg na 100 m 2
1933 Elżbieta Białas bieg na 200 m 3
1933 mężczyźni (brak składu) sztafeta 4 x100 m 3
1933 Elżbieta Białas, Anna Breuer, Elżbieta Preiss, Maria Szuas sztafeta 4 x 200 m 3
1933 Elżbieta Bytomska bieg na 50 m (hala) 3
1933 Elżbieta Białas bieg na 50 m przez płotki (hala) 1
1933 Maria Szuas bieg na 500 m (hala) 3
1933 Elżbieta Białas bieg na 80 m przez płotki 3
1933 Maria Szuas bieg na przełaj 0,8 km 3
1933 Elżbieta Białas skok w dal z miejsca (hala) 3
1933 Maria Lubkowicz pchniecie kulą (hala) 3
1933 Janina Wasilewska skok w dal z miejsca (hala) 2
1933 Elżbieta Bytomska skok w dal z miejsca (hala) 3
1933 Wilhelm Schneider skok o tyczce 2
1934 Stefan Nowosielski bieg na 110 m przez płotki 1
1934 Elżbieta Białas, Elżbieta Bytomska, Elfryda Preiss, Helena Rakoczy sztafeta 4 x 100 m 3
1934 Paweł Orłowski bieg na 3 km (hala) 1
1934 Jan Brehmer, Edward Danielak, Jan Rakoczy sztafeta 3 x 800 m (hala) 3
1934 Elżbieta Białas, Hildegarda Kieronim, Helena Rakoczy, Maria Szuas sztafeta 4 x 200 m 3
1934 Maria Szuas bieg na 800 m 3
1934 Wilhelm Chmiel skok wzwyż (hala) 2
1934 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1935 Helena Gediga bieg na przełaj 2
1935 Wilhelm Schneider skok o tyczce 2
1936 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1937 Hubert Skolik bieg na 1500 m 3
1937 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1938 Kazimierz Drozdowski bieg na 400 m 2
1938 Roman Kaszta bieg na 400 m przez płotki 3
1938 Kazimierz Drozdowski bieg na 800 m (hala) 3
1938 Aleksy Bankowiak skok o tyczce (hala) 3
1938 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1939 Edward Danielak, Kazimierz Drozdowski, Roman Kaszta, Jan Rakoczy sztafeta 4 x400 m 3
1939 Edward Danielak bieg na 400 m 3
1939 Roman Kaszta bieg na 400 m przez płotki 2
1939 Wilhelm Schneider skok o tyczce 1
1945 Irena Serafin bieg na 100 m 3
1945 Edward Danielak bieg na 400 m 3
1945 Irena Serafin bieg na 60 m 2
1946 Kazimierz Drozdowski bieg na 400 m 3
1946 Franciszek Deja rzut młotem 3
1947 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek sztafeta 4 x100 m 2
1947 Irena Hajducka trójbój 2
1947 Irena Hajducka bieg na 100 m 2
1947 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek, sztafeta 4 x100 m 2
1947 kobiety (brak składu) sztafeta 4 x200 m 2
1947 Irena Hajducka bieg na 60 m 2
1947 Irena Hajducka bieg na 60 m (hala) 1
1948 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek sztafeta 4 x 100 m 1
1948 Irena Hajducka bieg na 100 m 2
1948 Irena Hajducka, Małgorzata Paździor, Magdalena Piwowar, Sonia Wieczorek sztafeta 4 x 100 m 1
1948 Irena Hajducka, Michalina Piwowarówna,Sonia Wieczorek, Małgorzata Paździor, sztafeta 4 x 200 m 1
1948 Irena Hajducka bieg na 60 m 1
1948 Magdalena Bregulanka pchniecie kulą 2
1949 Magdalena Bregulanka pięciobój 1
1949 Michalina Piwowarówna pięciobój 3
1949 Magdalena Bregulanka pchniecie kulą (hala) 1
1949 Magdalena Bregulanka pchniecie kulą 1
1949 Bogumiła Herdówna skok wzwyż (hala) 2

H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011: konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński, S. Pietkiewicz, M. Rynkowski: Od Adamczaka do Zasłony. Leksykon lekkoatletów polskich okresu międzywojennego: mężczyźni. Warszawa 2004.

MP w piłce ręcznej

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1930 (brak danych) 11 2
1934 Eugeniusz Baron I, Herbert Baron II, Wilhelm Grolik, Jan Kaczmarz, Kluk, Franciszek Klukowski, Hubert Kosma, Eryk Kurek, Zygfryd Piechula, Karol Szulik 11 1
1935 Eugeniusz Baron I, Herbert Baron II, Wilhelm Grolik, Jan Kaczmarz, Franciszek Klik, Franciszek Klukowski, Hubert Kosma, Eryk Kurek, Zygfryd Piechula, Karol Szulik 11 1
1937 Dyrna, Jan Kaczmarz, Kazek, Franciszek Klukowski, Eryk Kurek, Witlold Piechula I, Zygfryd Piechula II, Stokłosa, Karol Szulik, Zgrzebniok 11 3
1939 Baron, Dyrna, Kazek, Franciszek Klukowski, Antoni Palica, Witold Piechula I, Zygfryd Piechula II, Pukocz, Rudolf Ziaja 11 3

„Polska Zachodnia” 1937, nr 267 (287); „Przegląd Sportowy” 1939, nr 59.

MP w piłce wodnej

RokImię, nazwiskoMiejsce
1948 Bochenek, Oskar Hallor, Kałuża, Kulawik, Jan Nogaj, Jerzy Procel, Adam Szczepański, Szyndzielorz, Wąs 3

 

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1936 Helmut Barysz 1500 m styl dowolny 3
1936 Helmut Barysz 400 m styl dowolny 3
1946 Karol Ramola 100 m styl dowolny 1
1946 Karol Ramola 1500 m styl dowolny 1
1946 Karol Ramola 200 m styl dowolny 1
1946 Karol Ramola 400 mstyl dowolny 1
1946 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 2
1946 mężczyźni (brak danych) 4 x 100 m styl dowolny 2
1947 Franciszek Szołtysek 100 m styl klasyczny 1
1947 Z Jan Nogaj, Franciszek Szołtysek, Jan Wąs 3 x 100 m styl zmienny 1
1947 Z Maria Madej 400 m styl dowolny 1
1947 Z Maria Madej 300 m styl zmienny 1
1947 Z Maria Madej 100 m styl dowolny 1
1947 Z Kokotówna 100 m styl grzbietowy 1
1947 Z Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 1
1947 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 2
1947 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 2
1947 Z W. Niedziela 300 m styl zmienny 2
1947 Z kobiety (brak danych) 4 x 100 m styl dowolny 2
1947 Z Jan Nogaj 100 m styl dowolny 2
1947 Z Franciszek Szołtysek 200 m styl klasyczny 2
1947 Z mężczyźni (brak danych) 4 x 200 m styl dowolny 2
1947 Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 3
1947 Z Kałuża 400 m styl dowolny 3
1947 Z Kiecka 200 m styl klasyczny 3
1947 Z Kałuża 200 m styl dowolny 3
1948 Franciszek Szołtysek 100 m styl klasyczny 1
1948 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m styl zmienny 1
1948 Z Franciszek Szołtysek 100 m styl klasyczny 1
1948 Z kobiety (brak danych) 4 x 100 m styl dowolny 2
1948 Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 3
1948 Jerzy Procel 100 m styl dowolny 3
1948 Z Neblikówna 100 m styl grzbietowy 3
1948 Z Zygmunt Szczok 100 m styl klasyczny 3
1949 Franciszek Szołtysek 200 m styl klasyczny 1
1949 Z Franciszek Szołtysek 100 m styl motylkowy 1
1949 Z Jerzy Procel 100 m styl dowolny 1
1949 Franciszek Szołtysek 100 m styl motylkowy 2
1949 Procel Jerzy 50 m z granatem 2
1949 Z Jan Wąs, 100 m styl grzbietowy 2
1949 Z Franciszek Szołtysek 200 m styl klasyczny 3
1949 Z Szafrankówna 100 m styl grzbietowy 3

Legenda: (z) – zawody zimowe.
A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

MP w skokach do wody

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1946 Karol Skorupka wieża 1

„Sport” 1946, nr 48.

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1946 Anna Skupień-Włodarczyk floret 1
1946 Teodor Zaczyk szabla 1
1946 Irena Nawrocka, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard floret kobiet drużynowo 1
1946 Jan Nawrocki floret 2
1946 Irena Nawrocka floret 2
1946 Jerzy Wójcik szabla 2
1946 Teodor Zaczyk szpada 2
1946 Jan Nawrocki szpada 3
1947 Jan Nawrocki szpada 1
1947 Antoni Sobik szabla 1
1947 Hałupka Augustyn, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk szabla mężczyzn drużynowo 1
1947 Antoni Sobik floret 2
1947 Teodor Zaczyk szabla 2
1947 Anna Skupień-Włodarczyk floret 2
1947 Genowefa Ozimina, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard floret kobiet drużynowo 2
1947 Antoni Sobik floret 3
1948 Augustyn Hałupka, Rajmund Karwicki, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk szabla mężczyzn drużynowo 1
1948 Antoni Sobik szabla 2
1948 Augustyn Hałupka, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk szpada mężczyzn drużynowo 2
1948 Jan Nawrocki szpada 3
1949 Augustyn Hałupka, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk szabla mężczyzn drużynowo 1
1949 Herta Liszkowska-Stanoszek, Irena Nawrocka, Anna Skupień -Włodarczyk, Elżbieta, Strzępka, Helena Żyłka-Richard floret kobiet drużynowo 1
1949 Herta Liszkowska-Stanoszek floret 1
1949 Antoni Sobik floret 1
1949 Antoni Sobik Szabla 1
1949 Antoni Sobik szpada 3
1949 Anna Skupień-Włodarczyk floret 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w tenisie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1945 Krystyna Rudowska singel 3
1946 Leon Kończak singel 3
1946 Leon Kończak, Irmina Popławska mikst 3
1946 Leon Kończak, Walenty Bratek debel 3
1946 Walenty Bratek, Leon Kończak debel 3
1947 Leon Kończak, Walenty Bratek debel 3
1947 Roman Niestrój, Jan Chytrowski debel 3
1947 Walenty Bratek, Leon Kończak debel 3
1947 Jan Chytrowski, Roman Niestrój debel 3
1948 Jadwiga Jędrzejowska singel 1
1948 Leon Kończak singel 2
1948 Walenty Bratek, Irmina Popławska mikst 2
1948 Jan Chytrowski, Walenty Bratek debel 3
1948 Walenty Bratek, Jan Chytrowski debel 3

A. Kosecki, A. Królak, K. Tarasiewicz: Tenis w Polsce w latach 1921–1971. Warszawa 1971; Czterdzieści lat Polskiego Związku Tenisowego. Warszawa 1960; „Sport” 1946, nr 63; „Sport i Wczasy” 1948, nr 39.

POLONIA GISZOWIEC, KS, zał. 1920, pierwsza polska organizacja sportowa w Giszowcu. Prowadziła sekcje: lekkoatletyczną, palantową, piąstkówki, piłki nożnej, piłki uszatej, tamburyna. Był członkiem Obwodu Mysłowickiego ►Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Zakończył działalność w 1921 lub 1922. Działacz: Wilhelm Pyrlik.
E. Długajczyk: Geneza i rozwój polskiego ruchu sportowego na Górnym Śląsku w latach powstań i plebiscytu. W: „Szkice Archiwalno-Historyczne”. Nr 2. Katowice 2000; B. Cimała, A. Steuer: Ruch sportowy na Górnym Śląsku w okresie powstań śląskich (1918–1922). „Studia Śląskie” 1982, T. 40, s.321; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009.

POLSKI ZWIĄZEK ATLETYCZNY, pierwsza pod względem prawnym (ale nie faktycznym) ogólnopolska centrala terenowych związków atletycznych w Polsce; w l. 1925–1939 z siedzibą w Katowicach, w l. 1945–1950 w Warszawie. Założona z inicjatywy ►Polskiego Związku Ciężkiej Atletyki w Katowicach i Związku Polskich Związków Sportowych w Warszawie; działalność opierała na statutach z 1925 i 1931. Skupiała 9 okręgów, w tym ►Śląski Okręgowy Związek Atletyczny, 63 kluby, 1613 sportowców (1939). Należał do Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów i Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej, co umożliwiło zrzeszonym w niej sportowcom udział: w IO (1928, 1936), ME w zapasach w stylu klasycznym (1927, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937), w podnoszeniu ciężarów (1930). Utrzymywał stosunki bilateralne z 7 państwami. Był organizatorem: MP w zapasach w stylu klasycznym, podnoszeniu ciężarów i 2 razy w zapasach w stylu wolnym. W 1951 przekształcił się w Sekcję Atletyki Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Na 10-lecie związku przygotował wydawnictwo jubileuszowe oraz Odznaka PZA. Organ prasowy: „Wiadomości Polskiego Związku Atletycznego”. Funkcję prezesa pełnili: Mieczysław Orłowicz, Adam Kocur, Eugeniusz Chotomski.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1945. Katowice 1986.
naglowek-pza

Nagłowek druku firmowego Polskiego Związku Atletycznego, 1926 r.

karta-startowa-pza

Karta startowa Polskiego Związku Atletycznego, 1938 r.

POWSTANIEC ZAWODZIE, także Koło Sportowe ZPŚL nr 3 Towarzystwo Ciężkoatletyczne, zał. 1926. Wyodrębnił się z Towarzystwa Ciężkoatletycznego ►„Promień” w Bogucicach. Prowadził sekcje: bokserską, podnoszenia ciężarów, zapaśniczą, W 1929 członkowie przeszli do ►TG „Sokół” II Katowice. Osiągnięcia: 3 (2–1–0) medale MP w podnoszeniu ciężarów (1926–1928). Czołowi sportowcy: Karol Rychlik, J. Szwarc.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1876–1945. Katowice 1986.

Osiągnięcia sportowców KS Powstaniec Zawodzie w podnoszeniu ciężarów na MP

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1926 Karol Rychlik ciężka 1
1927 Cichoń musza 1
1928 Cichoń musza 1

PRYWATNY KLUB SPORTOWY KATOWICE (Privat Sport Club), jeden z pierwszych na Górnym Śląsku klubów bokserskich, zorganizowany ok. 1921. Był własnością Jerzego (Georga) Rieschke, Floriana Malinowskiego i Pratscha. Skupiał pionierów pięściarstwa śląskiego. W jego barwach występował angielski mjr Fred Hanff, osławiony mistrz różnych terytoriów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W l. 1923–1925 tworzył trójporozumienie z „Boxing Club” Królewska Huta i „Pentsching Club” Nowy Bytom. W 1923 i 1924 organizował w Katowicach mistrzostwa Śląska w boksie. W 1924 był jednym z założycieli Związku Pięściarzy Województwa Śląskiego. Przed secesją w 1925 największa w województwie śląskim struktura sportu pięściarskiego, skupiająca 52 członków. Po wyodrębnieniu ►Bokserskiego Klubu Sportowego Katowice, pozostali członkowie PKS stworzyli zawodowy klub bokserski ►„Pięść” Katowice. Zasługą klubu było ustawienie pierwszego ringu bokserskiego w jednej z pustych hal cegielni w Karbowej (dzielnica Katowic).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

PUŁASKI JANÓW, KS, jeden z kilku przy koncernie „Giesche”, zał. 1937 przy szybie „Pułaski”, na bazie KS ►Nikisz 20. Prowadził sekcję piłki nożnej. Ww 1945 z inicjatywy jego działaczy powstał RKS ►„Naprzód ” Janów.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007.

 

 

R

RACKET, klub tenisowy, zał. 1929 na Obrokach z inicjatywy grupy polskich inżynierów kopalni „Kleofas”. Był zrzeszony w Śląskim Związku Lawn-Tenisowym. Zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach tenisowych klasy B. Zbudował własne korty i domek klubowy. Funkcję prezesa pełnił Ślossorz. Rowiązany w 1936.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

RADA SPORTOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO zob. ►Śląska Rada Sportowa.

RADFAHRER VEREIN "SPORT 1905" KATTOWITZ zob. ►Towarzystwo Cyklistów „1905” Katowice.

REKORD JANÓW, Towarzystwo Cyklistów, zał. 1931, od 1934 lokal klubowy mieścił się przy ul. Sosnowieckiej. Działały sekcje: kolarstwa szosowego i piłki rowerowej. Działacze: Władysław Buechs, Stefan Kucharski, dr Jan Wowczak. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal mistrzostw Śląska (1937) – 1 m. Jana Saternusa w wyścigu szosowym.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009; J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007; „Siedem Groszy” 1934, nr 11.
rekord-janow

Klub cyklistów Rekord Janów, 1930 rok

ROZWÓJ KATOWICE, KS z siedzibą w Brynowie, zał. 1924. Funkcjonował jako Koło Sportowe Związku Powstańców Śląskich nr 19 przy kopalni „Wujek” (1927–1930), KS „Kopalnia Wujek” (1946–1949), Koło Sportowe „Górnik” Kopalni Wujek w Ligocie (bądź w Brynowie, lokalizacja równoległa); aktualna nazwa od 1 I 1958. Nadal działa pod patronatem górnictwa (jeden z nielicznych klubów w Katowicach). W 1949 nastąpiła fuzja z KS ►„Ligocianka” Ligota, a w 1968 z KS ►„Górnik” Piotrowice. Prowadził sekcje: bokserską (1927–1939, 1951), brydża sportowego (1978–1981), gimnastyki artystycznej (1984–1989), gimnastyki sportowej (1951), koszykówki (1971–1991), lekkoatletyczną (1951, 1962–1968, 1977–1982), piłki nożnej (1924 – nadal), piłki ręcznej (1963–1991), rugby, siatkówki (1927–1939), tenisa stołowego (1951–1967), szachową (1984–1991). Obiekty sportowe: przy ul. Koszarowej, RKS Wolność Załęska Hałda przy ul. Mikołowskiej, Zadole przy ul. Załęskiej. Działacze: Robert Neumann, Emanuel Wackerman. Osiągnięcia: udział w rozgrywkach I ligi rugby (1960–1962) i II ligi koszykówki mężczyzn (1982–1991).
E. Błażyca: Klub Sportowy „Rozwój” kopalni Wujek. Katowice [ok. 2000]; A. Steuer: Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. W: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Red A.Barciak. Katowice 2007.

 

S

SCHLESISCHE WINTERSPORT CLUB KATOWICE, niemiecki klub sportowy, zał. 1929. Był członkiem ►Deutsche Turnerschaft in Polen i ►Deutsche Turnerbund. Prowadził sekcje: hokeja na lodzie (uczestniczyła w mistrzostwach Śląska), kajakarską (powstała w wyniku rozłamu w ►Katowickim Klubie Kajakowym), narciarską (będącą członkiem Polskiego Związku Narciarskiego) ze szkółką narciarską w Szczyrku. Filia klubu działała w Nowej Wsi (Wirek, dz. Rudy Śl.). W 1933 klub skupiał 500, w 1936 – 700, w 1938 – 650 członków. Prezesem był Benno Libera. Klub nie miał osiągnięć sportowych.

SIŁA GISZOWIEC, stowarzyszenie kultury fizycznej, zał. 1922, ideowo związane z działalnością kulturalno-oświatową Polskiej Partii Socjalistycznej. Pierwotnie występowało pod nazwą: Organizacja Młodzieży Robotniczej Siła Giszowiec i było związane z ruchem gimnastycznym, w l. 30. XX w. z ruchem sportowym jako Robotniczy Klub Sportowy. Reaktywowany 11 III 1945, w 1948 występował przejściowo jako Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i połączył się z GKS ►„Naprzód” Janów. Prowadził sekcje: gier sportowych, gimnastyki (1922–1939), hokeja na lodzie (1945–1948), lekkoatletyki (l. 20. i 30. XX w.), piłki nożnej (1945–1948), pływania (1947–1948), siatkówki (1945–1948). Działacze: Walter Gansiniec, Jan Guzik, Paweł Hajduk, Jan Piecha, Wiktor Piecha, Paweł Witczak, Tomasz Wójcik. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal MP – 3 m. w hokeju na lodzie (1946). Wybitni sportowcy: Henryk Bromowicz Alfred Gansiniec, Wiktor Gburek, Hilary Skarżyński, Adolf Wróbel, Alfred Wróbel, Antoni Wróbel.
sila-giszowiec-1

RKS Siła Giszowiec - drużyna hokeja na lodzie, 1948

sila-giszowiec-2

RKS Siła Giszowiec - drużyna piłkarska, 1946

sila-giszowiec-legitymacja

Legitymacja członkowska RKS Siła Giszowiec, 1945 rok

SŁOWIAN KATOWICE, KS w Zawodziu. Powstał w 1920, początkowo jako „Siła” Zawodzie, w 1924 reaktywowany jako „Słowian” Zawodzie. W 1939 połączył się z KS ►„Pogoń” Katowice, w l. 1945–1949 działał pod nazwą Zakładowy Klub Sportowy Ferrum, w 1949 fuzja z KS ►„Pogoń” Katowice i KS ►„Baildon” Katowice; w l. 1950–1959 Koło Sportowe „Stal” Huty Ferrum, od 1957 „Słowian” Katowice. Zlikwidowany w 2001. Prowadził sekcje: piłki nożnej i piłki ręcznej (1958–1973). Osiągnięcie: udział w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej kobiet (1962–1967). Obiekt sportowy: stadion przy ul. 1 Maja (ob. administrowany przez MOSiR). Działacze: Rudolf Niemczyk, Paweł Wybierski.
APK, zesp. Okręgowy. Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 56; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie: monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; H. Marzec: Piłka ręczna na Śląsku (1929–2004). W: Z dziejów Bogucic: materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011.

ks-stal

Koło Sportowe Stal przy Hucie Ferrum, lata  50.  XX  w.

SOKÓŁ 43 KATOWICE, UKS, zał. 1997 przy Szkole Podstawowej nr 43 (Gimnazjum nr 13) w Szopienicach. Prowadzi sekcje siatkówki i tenisa stołowego. Działacze: Krzysztof Turek, Krzysztof Nowosielski. Osiągnięcia: udział w rozgrywkach II ligi w siatkówce męskiej (2011– nadal); zwycięstwa w zawodach różnej rangi młodszych grup wiekowych.
www.sokol43katowice.pl.

SPARTAKUS, Klub Sportowo-Rekreacyjny ►Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach. Pierwotnie (1974–1975) nosił nazwę Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; od 1975 jako Spartakus, od 1998 pod aktualną nazwą KSR TKKF Spartakus. Dyscypliny sportu uprawiane w klubie: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, kulturystyka, gimnastyka korygująca, yoga, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, jogging, narciarstwo oraz żeglarstwo. Odegrał pionierską rolę w rozwoju sztuk walki (karate kyokushin i ju-jitsu) w Katowicach. Obecnie prowadzone są zajęcia w sekcjach rekreacyjnych: karate kyokushin, ju-jitsu, kulturystyki, callanetics, gimnastyki korygującej, tenisa stołowego, narciarskiej i żeglarskiej. Jedna z najprężniej działających jednostek w strukturach organizacyjnych TKKF na Górnym Śląsku; współorganizator zawodów wysokiej międzynarodowej rangi w katowickim ►Spodku: w karate kyokushin – Puchar Europy (1986), ME (1987), Puchar Świata (1993), w kulturystyce – MŚ (1991, 1996), w hokeju na lodzie – MŚ grupy „B” (1997, 2000), a także masowych imprez sportowo-rekreacyjnych: Śląska Liga Tenisa Stołowego, Śląska Amatorska Liga Siatkówki, biegi uliczne im. Wojciecha Korfantego, Turnieje Tenisa im. Jadwigi Jędrzejowskiej, Rajdy Rowerowe. Działacz: Andrzej Badura.
http://spartakus.katowice.pl.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN BRYNÓW, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Brynowie, zał. 1913. Brak informacji o sekcjach.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN DĄB, niemiecka organizacja działająca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. ok. 1911. Uprawiane gry: palant, piąstkówka, tamburyno, trójbój i pięciobój lekkoatletyczny.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN JÓZEFOWIEC, organizacja występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. 1912. Uprawiane gry: bieg gońców, palant, piąstkówka, tamburyno.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN KATOWICE, organizacja występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. ok. 1909. Uprawiane dyscypliny: łyżwiarstwo figurowe, piąstkówka, tamburyno, trójbój i pięciobój lekkoatletyczny. Zakończyła działalność (jako jedyna w Katowicach, jedna z dwóch na terenie województwa śląskiego) w l. 30. XX w.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN MAŁA DĄBRÓWKA, organizacja występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. ok. 1912. Członkowie uprawiali łyżwiarstwo figurowe.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIELVEREIN BORKI, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Borkach, zał. 1913 występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. 1913. Prowadziła sekcję palanta.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIELVEREIN KOSTUCHNA, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Kostuchnie Podleskiej, zał. 1912. Członkowie trenowali grę w palanta.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIELVEREIN ZAWODZIE. pierwsza organizacja kultury fizycznej w Zawodziu, zał. ok. 1909.

SPIN KATOWICE, Uczniowski Klub Łyżwiarski (UKŁ), zał. 1998, pod patronatem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego SPIN sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej w Janowie. Kontynuuje tradycje sekcji łyżwiarskiej ►„Naprzodu” Janów. W 2009 skupiał 25 członków; prowadzi szkółkę łyżwiarską w ►Spodku. Zawodnicy Przemysław Domański i Maciej Kuś występowali jako reprezentanci Polski. Osiągnięcia: 11 (7–2–2) medali MP (2003–2012) zdobytych przez 3 sportowców.

Osiągnięcia łyżwiarzy figurowych na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2003 Maciej Kuś soliści 1
2004 Maciej Kuś soliści 1
2005 Maciej Kuś soliści 1
2006 Przemysław Domański soliści 1
2007 Laura Czarnota solistki 3
2007 Domański Przemysław soliści 1
2008 Laura Czarnota solistki 3
2008 Przemysław Domański soliści 2
2009 Przemysław Domański soliści 1
2011 Przemysław Domański soliści 1
2012 Sebastian Iwasaki soliści 2

Kronika sportu polskiego 2003 [i kolejne edycje za lata: 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012]. Warszawa 2004–2013.

STRZAŁ KARBOWA, jedyny polski klub piłkarski w dziejach miejscowości, zał. w I poł. 1920. Występował w rozgrywkach o mistrzostwo obwodu katowickiego Górnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Dysponował własnym boiskiem; znany z krewkich kibiców i sportowców. Po 1922 nie został reaktywowany.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Sportowiec” 1920, nr 1, 17.

STRZELEC GISZOWIEC, oddział Związku Strzeleckiego „Śląsk”, zał. 1923. Prowadził sekcje sportowe: boksu, ciężkiej atletyki, gier sportowych (szczypiorniak, koszykówka, siatkówka), kolarstwa, krótkofalowców, lekkoatletyki, pływania, strzelectwa (najlepsza drużyna w podokręgu) tenisa stołowego. Funkcje sprawowali: komendantka sekcji kobiet – Elżbieta Maruszczakówna, prezeska – Euzebia Gołygowska, komendant – Józef Pacuła (podchor.).
Sprawozdanie Zarządu i Komendy Związku Strzeleckiego Powiatu Katowice za czas od 13 maja do 23 marca 1935 r.

STRZELEC WEŁNOWIEC, organizacja paramilitarna – Oddział Związku Strzeleckiego „Śląsk” z sekcjami: boksu, ciężkiej atletyki, gier sportowych, kolarstwa, lekkoatletyki, narciarstwa, tenisa stołowego. Funkcję prezesa sprawowała: Felicja Madejowa, a komendantami byli: Róża Szczepanikówna i Romuald Kempa. Sekcja ciężkoatletyczna (dawniej ►„Biały Orzeł” Wełnowiec) w latach 1935–1939 była klubem sportowym zrzeszonym w ►Polskim Związku Atletycznym i ►Śląskim Okręgowym Związku Atletycznym. W 1938 zasilony sztangistami „Powstańca” Siemianowice. Działacz: Wincenty Morcinek. Osiągnięcia: 4 (2–0–2) medale MP w podnoszeniu ciężarów (1938–1939), 2 (0–0–2) medale MP w zapasach w stylu wolnym (1937–1938). Wyróżniający się sportowcy: Wilhelm Augustyn, Wilhelm Boba, Stefan Niedziela.
Sprawozdanie Zarządu i Komendy Związku Strzeleckiego Powiatu Katowice za czas od 13 maja do 23 marca 1935 r. s.11

Osiągnięcia sportowe

MP w podnoszeniu ciężarów

RokImię, nazwiskoWagaMiejsce
1938 Stefan Niedziela piórkowa 1
1939 Stefan Niedziela piórkowa 1

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986.

MP w zapasach (styl wolny)

RokImię, nazwiskoWagaMiejsce
1937 Wilhelm Korfanty kogucia 3
1938 Wilhelm Boba ciężka 3

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986; http://www.zapasy.org.pl.

STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W KATOWICACH (SKPB), powstało w 1963 z inicjatywy grupy najbardziej doświadczonych turystów, tworzących od 1961 Akademicki Klub Turystyczny ►Gronie w Katowicach, podlegało Związkowi Studentów Polskich. W 1963 utworzono Oddział Międzyuczelniany PTTK, przy którym SKPB działa do dzisiaj, prowadząc corocznie kursy na przewodnika beskidzkiego. Od początku działalności przeszkolono ok. 300 przewodników. Członkami honorowymi są: Janusz Kamocki, Roman Reinfuss, Tadeusz Staich. SKPB działa społecznie na rzecz środowiska akademickiego Górnego Śląska. Od 1964 organizuje też wyjazdy zagraniczne. Wielu członków uprawia nie tylko trekking, ale i wspinaczkę, wspinaczkę wysokogórską, narciarstwo – najczęściej skiturowe, biegi na orientację itp. Działalność  odbywa się na zasadzie pracy społecznej. Imprezy turystyczne organizowane przez SKPB Katowice: Rajd Nocny, Jesienne Bacowanie, Wyrypa Beskidzka, Fasolka. W III 2012 Koło stało się właścicielem chatki studenckiej (Chata na Zagroniu) w Beskidzie Żywieckim. Od 1985 prowadzi studenckie bazy namiotowe na Hali Górowej w Beskidzie Żywieckim oraz na Polanie Wały w Beskidzie Wyspowym, a od 1992 roku na Przełęczy Głuchaczki. Funkcję prezesów kolejno pełnili: Krystyna Marys, Stefan Kowalski, Adam Fostiak, Piotr Bednorz, Edward Kudelski, Krystyna Nizio, Jan Dulewski, Andrzej Pałubicjki, Maria Wojtaszek, Franciszek Chwila, Wojciech Siwek, Bogusław Sanowiski, Mateusz Drożdżowski, Ryszard Woźnica, Stanisław Iwańczak, Dariusz Filip Gacek, Paweł Balcerowski Michał Żemła Elżbieta Machander, Edward Pyrtek, Remigiusz Bonk, Magdalena Tukaj, Sebastian Lampart, Aleksandra Długosz, Jakub Pasieka, Krzysztof Latosiński, Michał Wolf Wilczek, Marta Olszówka, Agnieszka Kalisz Dzik, Bartosz Piekaruś, Piotr Bednorz.
Ale to już było...: historia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach 1963–2013. Red. E. Wieczorek, współpr. P. Bednorz, D. Filip. Katowice 2013.

SZABELKA, UKS przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 22 Katowice w Brynowie, działał w l. 2000–2004. Zorganizował turniej szablowy o puchar prezesa Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Trenerem był Sebastian Góra.
www.bazy.ngo.pl

SZAROTKA MAŁA DĄBRÓWKA, Towarzystwo Cyklistów, kontynuator zał. w 1901 na terenie Siemianowic Towarzystwa Cyklistów „1901” (po zmianach administracyjnych znalazło się w granicach Dąbrówki Małej). Specjalizowało się w piłce rowerowej; odegrało pionierską rolę w popularyzacji jej boiskowej – 6-osobowej – odmiany. Jedno z większych w województwie śląskim; w 1929 skupiało 67 członków. W 1924 zorganizowało szosowe wyścigi kolarskie (pierwszy na Górnym Śląsku wyścig drużynowy – 10 VIII). Propagowało piłkę rowerową i akrobatykę rowerową, podjęło próbę wprowadzenia do programu działalności polo rowerowego. W 1928 zorganizowało MP w piłce rowerowej w hali Muca na Burowcu; w 1930 uczestniczyło w rozgrywkach o MP w piłce rowerowej. Działacze: A. Ziemba, B. Mycielski. Zlikwidowane w 1939.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Kattowitzer Zeitung” 1924, nr 148; „Polonia” 1925, nr 47, 1930, nr 1823; „Polska Zachodnia” 1928, nr 355.

szarotka-mala-dabrowka1

Członkowie Towarzystwa Cyklistów Szarotka Mała Dąbrówka, lata 20. XX w.

szarotka-mala-dabrowka2

Mecz piłki rowerowej Tow. Cyklistów Szarotka i Tow. Cyklistów 1899 Siemianowice, lata 20. XX w.

poczet-sztandarowy-szarotka

Poczet sztandarowy Tow. Cyklistów Szarotka Mała Dąbrówka, lata 30. XX w.

SZKWAŁ KATOWICE, klub żeglarski, utworzony 29 III 1957 przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłu Węglowego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Powstańców 5. Prowadził szkolenia w klasie „Finn”, później „Cadet” i „Omega”. Dysponował bazą na jeziorze Pogoria. Funkcje prezesów pełnili: Władysław Mikołajko, Zygmunt Kłaszczak. Działacze: Stefan Grodzki, Waldemar Wasilewski, Karol Marek, Ignacy Żelanowski, Krystyna Raszka, Mieczysław Miller, Marian Lesicki. Andrzej Szczygielski. Członkowie brali udział w rywalizacji w okręgu i w kategorii juniorów. W 1964 nastąpiła fuzja z ►GKS Katowice.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 168 II.

odcisk-tloka-szkwal

Odcisk tłoka pieczętnego Górniczego Klubu Żeglarskiego Szkwał, 1962 r.

SZLAK BOHATERÓW WIEŻY SPADOCHRONOWEJ, znakowany (czerwony) szlak turystyczny w województwie śląskim (dł. 38,4 km). Wiedzie przez miejscowości i miejsca, w których we IX 1939 żołnierze Wojska Polskiego, oddziały powstańców śląskich i harcerze stoczyli bitwy i potyczki z wkraczającymi na Śląsk oddziałami hitlerowskimi. Prowadzi przez wszystkie ważniejsze punkty obrony, m.in. okolice bunkrów i śladów umocnień należących do Obszaru Warownego Śląsk. Na jego drodze znajdują się m.in.: pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, ►Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, ►Wieża Spadochronowa, Ligota, Stare Panewniki, Zadole, Starganiec, Jamna, Mikołów, Goj, Mokre, Kolonia Huta, Sośnia Góra, Bujaków, zamek w Chudowie.
http://www.old.katowice.eu/pl/wypoczynek-i-rekreacja/atrakcje-turystyczne/trasy-wycieczkowe.htm.

SZLAK DOLINKI MURCKOWSKIEJ, pieszy, znakowany (czarny) szlak turystyczny (dł. 6,8 km). Biegnie z Ośrodka Wypoczynkowego ►Bolina przez Giszowiec do ►Dolinki Murckowskiej.
http://www.old.katowice.eu/pl/wypoczynek-i-rekreacja/atrakcje-turystyczne/trasy-wycieczkowe.htm.

SZTAG YACHT CLUB AWF KATOWICE, zał. 1973 przy Komitecie Turystyki i Sportu Rady Uczelnianej ZSP (SZSP WSWF Katowice) przez Tadeusza Szostoka, dr. Piotra Gałeckiego, Bogdana Zahajkiewicza, Jana May-Majewskiego, Zdzisława Gołębiowskiego. Organizuje rejsy żeglarsko-stażowe po jeziorach mazurskich, rywalizuje w regatach o Puchar Śląska, prowadzi szkolenia na stopnie żeglarskie. Od 1979 dominowali byli mieszkańcy akademika filii AWF w Raciborzu: Bogdan Burzyński, Ryszard Kumalski, Andrzej Snopczyński. Od 2013 bierze udział w rejsach morskich, zadebiutował też w regatach o MP (kl. Omega).

 

Ś

ŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU, związek stowarzyszeń sportowych działający na podstawie: statutu oraz ustawy o kulturze fizycznej z 18 I 1996 (Dz.U. 1996, nr 25, poz. 113 z późn. zm.), ustawy z 7 IV 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 IV 2003 (Dz.U. 2003, nr 96, poz.873); posiada osobowość prawną. Terenem jej działania jest obszar województwa śląskiego; siedziba władz mieści się w Katowicach przy ul. Kościuszki 191. Celem działania Federacji jest: popularyzacja i rozwój sportu, przede wszystkim w środowisku dziecięco-młodzieżowym; realizacja zadań zleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, bądź jego następcę prawnego, w zakresie specjalistycznego szkolenia, utalentowanych sportowo, dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwa w systemie sportu młodzieżowego; obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w zakresie sportu, dotyczących współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia i doszkalania kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej, realizowanych przez Wojewódzkie (Okręgowe) Związki Sportowe; współpraca przy realizacji zadań zleconych Wojewódzkim (Okręgowym) Związkom Sportowym przez Polskie Związki Sportowe i inne organizacje; organizowanie imprez o charakterze ogólnopolskim, w tym olimpiad młodzieży w sportach letnich, zimowych i halowych, przyznanych do organizacji Województwu Śląskiemu. Prezesem jest Jerzy Waligóra. Zob. też ►Wojewódzka Federacja Sportu w Katowicach.
http://www.federacja.net.pl.

ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI (Ś.I.T. – nazwa zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie członków 23 VI 2006), pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej w Katowicach; pierwotnie Górnośląska Izba Turystyki (1991/1992–2006). Po wypromowaniu znaku firmowego jako symbolu profesjonalizmu w turystyce Ś.I.T. wywarła wpływ na kształtowanie ustawy o usługach turystycznych i jej nowelizację. Uczestniczy w pracach Rady Krajowej Izby Turystyki w Polsce, współpracuje z regionalnymi izbami gospodarczymi i organizacjami turystycznymi z obszaru całej Polski, Polską Izbą Turystyki, Polską Izbą Pielgrzymkową, przedstawicielstwami narodowymi, ►Urzędem Marszałkowskim i ►Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, Ministerstwem Gospodarki, szkołami pomaturalnymi i uczelniami wyższymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej. Organizuje kursy pilotów wycieczek dla członków, współpracuje z agentami ►Biur Turystycznych, szkołami wyższymi, przewoźnikami i ubezpieczycielami. Członkowie honorowi, przyjmując tytuł, wspierają jej działania i przyczyniają się do promocji znaku Izby i jej dobrego imienia. Obszarem działania Ś.I.T. jest województwo śląskie.
http://www.izbaturystyki.org.

ŚLĄSKA RADA SPORTOWA W KATOWICACH (ŚRS lub Rada Sportowa Województwa Śląskiego), związek związków sportowych dla Województwa Śląskiego, odpowiednik Związku Polskich Związków Sportowych w Warszawie, który w VII 1925 opracował regulamin i statut ŚRS. Nawiązywała do tradycji plebiscytowej Związku Polskich Towarzystw Sportowych na Górnym Śląsku; początkowo (III 1925) Komitet Związków i Towarzystw Sportowych, od III 1926 ŚRS; rozwiązana III 1930. Reprezentowała ruch sportowy województwa śląskiego na zewnątrz, koordynowała działalność regionalnych związków sportowych. Była terenem ścierania się kilku koncepcji rozwoju kultury fizycznej w województwie śląskim: pomiędzy zwolennikami ścisłej integracji miejscowych klubów sportowych z ruchem sportowym II Rzeczpospolitej i zwolennikami jego szerokiej autonomii, a także zwolennikami utworzenia szerokiej ŚRS opartej nie tylko na związkach sportowych (oznaczonych dyscypliną sportu), ale również na centralach ruchu sportowego związanych z ruchem młodzieżowym, podporządkowanych partiom robotniczym (Polska Partia Socjalistyczna, Narodowa Partia Robotnicza) i przeciwnikami tej koncepcji. W 1928 z ŚRS wyodrębnił się ►Śląski Podkomitet Olimpijski; 2 członków ŚRS wchodziło do ►Śląskiej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Katowicach. Prezesi: Stanisław Nogaj, Józef Nowakowski, Stanisław Flieger, dr Tadeusz Saloni.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; H. Rechowicz: Polska kultura fizyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim do 1939. Katowice 1991; R. Sobecki: Koszykówka mężczyzn na Górnym Śląsku w latach 1922–1998. Katowice 2010; W. Laskiewicz: Rozwój organizacyjny ruchu sportowego województwa śląskiego w latach 1922–1939. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Red. H. Rechowicz. Katowice 1989.

ŚLĄSKA RADA SPORTOWA W KATOWICACH, instancja opiekuńcza powołana w celu odrodzenia polskiego ruchu sportowego w województwie śląsko-dąbrowskim; w nazwie nawiązywała do tradycji organizacji kultury fizycznej (►Śląska Rada Sportowa) w przedwojennym województwie śląskim. Objęła zasięgiem Zagłębie Dąbrowskie i Śląsk Opolski. Zał. 17 II 1945 w lokalu redakcyjnym „Dziennika Zachodniego” podczas konferencji działaczy sportowych; ukonstytuowana 24 II 1945, zlokalizowana w strukturach Referatu Sportu ►Wydziału Informacji i Propagandy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tworzyli ją: dr Franciszek Głowacki (przewodniczący), Tomasz Kowalczyk (zastępca), chor. Jan Dawidziński (referent ds. szkolenia), Jan Antoszewski (sekretarz), Władysław Guzy, Stanisław Ziemba (referent prasowy); w jej składzie znalazł się także Wiktor Lebek, przedstawiciel ►Robotniczych Klubów Sportowych. ŚRS decydowała o obsadzie funkcji prezesa w regionalnych związkach sportowych, prowadziła weryfikację sportowców pod kątem ich przynależności narodowej (wydawała generalnie opinie pozytywne), zajmowała się przejmowaniem poniemieckich obiektów i sprzętu sportowego. Zlikwidowana na początku 1946.
H. Rechowicz: Dzieje sportu w województwie śląsko-dąbrowskim (1945–1950). Katowice 1999; B.Cimała, A.Steuer: Sport w województwie katowickim (struktura, baza, kadry). W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. T. 1: Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919–1989. Red. M. Ponczek, K.H. Schodrok. Katowice 2009.

ŚLĄSKI KLUB CURLINGOWY KATOWICE, jednosekcyjny klub sportowy, zarejestrowany 1 IV 2003, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej w Katowicach. Prowadzi działalność sportową w krytej hali lodowiska ►Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Katowice w kompleksie ►„Spodka” i na lodowisku ►Jantor. Strukturę klubu tworzą drużyny: męskie – Śląskie Kamole, To Se Ne Da, Chęć Team, kobiece – Toxic, Spark, mixty – Z Wisienką, Skip, od 2004 biorące udział w MP. 8 zawodników w l. 2005–2007 reprezentowało Polskę na ME mężczyzn. Organizator MP: mikstów 2005 (Janów), kobiet 2005 (Katowice). Osiągnięcia: 19 (11–7–2) medali MP – 1 m. w rywalizacji mężczyzn (2005–2007, 2010–2011, 2013, 2015), w rywalizacji kobiet (2010, 2013, 2015) i w mikstach (2008), 2 m. w konkurencji mężczyzn (2006, 2008, 2012, 2016) i w konkurencji kobiet (2005–2006, 2008), 3 m. w rywalizacji kobiet (2009, 2016).

Osiągnięcia Śląskiego Klubu Curlingowego na MP

RokSkład drużynyKonkurencjaMiejsce
2005 Maciej Cesarz, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 1
2005 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Justyna Zalewska kobiety 2
2006 Krzysztof Beck, Damian Herman, Piotr Podgórski, Tomasz Sapiński mężczyźni 1
2006 Maciej Cesarz, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 2
2006 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Magdalena Szyszko, Justyna Zalewska, kobiety 2
2007 Krzysztof Beck, Damian Herman, Piotr Podgórski, Tomasz Sapiński mężczyźni 1
2008 Maciej Cesarz, Maciej Cylupa, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 2
2008 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Agnieszka Pluta, Magdalena Szyszko kobiety 2
2008 Damian Herman, Agnieszka Ogrodniczek miksty 1
2009 Katarzyna Dołęga, Patrycja Mach, Joanna Warot, Justyna Zalewska kobiety 3
2010 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski, mężczyźni 1
2010 Katarzyna Dołęga, Patrycja Mach, Joanna Warot, Justyna Zalewska kobiety 1
2011 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
2012 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski, mężczyźni 2
2013 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Konrad Stych, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
2013 Magdalena Dumanowska, Agata Musik, Elżbieta Ran, Magda Strączek, Justyna Wojtas kobiety 1
2015 Justyna Beck, Barbara Karwat, Magdalena Muskus, Marta Szeliga-Frynia, Magdalena Szyszko kobiety 1
2015 Bartosz Dzikowski, Karol Kołodziej, Michał Kozioł, Konrad Stych, Tomasz Zioło mężczyźni 1
2016 Bartosz Dzikowski, Jakub Głowania, Michał Kozioł, Konrad Stych mężczyźni 2
2016 Justyna Beck, Barbara Karwat, Magdalena Kołodziej, Marta Szeliga-Frynia kobiety 3

 

ŚLĄSKI KLUB HOKEJOWY KATOWICE, jednosekcyjny klub hokeja na lodzie, powstał w 1933 z połączenia sekcji hokeja na lodzie ►Śląskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego i ►Śląskiego Towarzystwa Tenisowego w Katowicach. W 1937 przyłączył się do KS ►Dąb Katowice. Trenował w nim olimpijczyk Mieczysław Kasprzycki.

ŚLĄSKI KLUB JAZDY KONNEJ KATOWICE, jednosekcyjna (skoki, ujeżdżanie) jednostka sportu hippicznego działająca w l. 1929–1939, członek Polskiego Związku Jeździeckiego, pierwsza na Śląsku i w Katowicach dostępna dla ludności cywilnej, z siedzibą przy ul. Lompy 14 w Katowicach. Obiekty: kryta ujeżdżalnia na zamku w Siemianowicach, hipodrom na Stadionie WF i PW w Chorzowie. Klub utrzymywał kontakty z Polskim Klubem Jazdy Konnej (przy Konsulacie RP) w Opolu. W 1936 ufundował kapliczkę p.w. św. Huberta w Brynowie. Był organizatorem zawodów ogólnopolskich gromadzących liczne grono jeźdźców cywilnych (wówczas w Polsce rzadko spotykane zjawisko). Wybitny sportowiec: Stanisław Grabianowski. Działacze: Michał Grażyński, Bolesław Grodziecki, Elza Schön, Wilhelm Schön.
AKAD, zesp. Akta lokalne, sygn. 03001; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; W. Pruski: Dzieje konkursów hipicznych w Polsce. Warszawa 1982.
slaski-klub-jazdy-konnej

Śląski Klub Jazdy Konnej w Katowicach (Polonia 1930, nr 1913)

skjk-odznaka

Odznaka Śląskiego Klubu Jazdy Konnej, lata 30. XX w.

ŚLĄSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY KATOWICE (ŚLKLA), samorządowo-wojskowy KS przy ►Miejskim Komitecie Wychowania Fizycznego w Katowicach działający w l. 1928–1931. Prowadził sekcje: lekkoatletyczną (1928–1931), piłki wodnej i pływacką (1928–1931), tenisa stołowego (1930–1931). Był zrzeszony w Polskim Związku Lekkoatletycznym i Polskim Związku Pływackim. Osiągnięcia: 7 (4–3–0) medali MP (1928–1931) w pływaniu. Wybitni sportowcy: Felicjan Gilewski, Oskar Halor, Aniela Niedobecka-Jarkulisz, Jan Kaputek.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998.
slaski-klub-lekkoatletyczny

Śląski Klub Lekkoatletyczny - sztafeta 4x100 m. (por. Gilewski, Kamieniecki, Mirecki i Grzesik, 1930 r.)

odcisk-tloka-pieczetnego

Odcisk tłoka pieczętnego Śląskiego Klubu Lekkoatletycznego w Katowicach, 1930 r.

Osiągnięcia Śląskiego Klubu Lekkoatletycznego w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1928 Jerzy Kłaputek 200 m stylem klasycznym 2
1930 Raszford 100 m stylem dowolnym 2
1930 Jerzy Kłaputek 200 m stylem klasycznym 1
1930 Aniela Niedobecka-Jarkulisz 200 m stylem klasycznym 1
1930 Aniela Niedobecka-Jarkulisz 400 m stylem dowolnym 1
1931 Aniela Niedobecka-Jarkulisz 200 m stylem klasycznym 1
1931 Aniela Niedobecka-Jarkulisz 400 m stylem dowolnym 2

A.W. Parczewski, współpr. H. Kurzyński: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

ŚLĄSKI KLUB LOTNICZY W KATOWICACH, druga w województwie śląskim struktura sportu samolotowego, zał. 25 V 1929, zastępując ►Klub Pilotów Województwa Śląskiego. Klub zapoczątkował szkolenie praktyczne pilotów samolotowych na lotnisku ►Muchowiec. 19 XII 1930 społeczeństwo śląskie przekazało klubowi dwa samoloty: „Powstaniec” i „Ślązak”, poświęcone przez biskupa Stanisława Adamskiego. Z ►Kolejową Kadrą Lotniczą i ►Śląskim Klubem Lotnictwa Żaglowego przyczynił się do powstania (19 VIII 1931) ►Aeroklubu Śląskiego. Działacze: Filip Bronder, Felicjan Gilewski.
http://lotniczapolska.pl/W-kregu-historii-Aeroklub-Slaski-i-lotnisko-Muchowiec,5960; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

ŚLĄSKI KLUB MOTOCYKLOWY KATOWICE, jednosekcyjne stowarzyszenie sportowe, zał. 1925, jedno z pierwszych w Polsce, z siedzibą przy ul. Jordana w Katowicach. Wyspecjalizowane w sportach motocyklowych (rajdy, wyścigi szosowe, gymkhana). Prowadziło oddziały zamiejscowe (m.in. w Rybniku). Z inicjatywy ►Związku Strzeleckiego klub w 1933 połączył się z ►Polskim Klubem Motocyklowym. Działacze i sportowcy: Jan Bogusławski, Rudolf Breselauer, Piotr Paweł Breslauer, Florian Malinowski, Maks Żmuda. Pierwszy klub śląski, który wywalczył tytuł MP (1931) w szosowych wyścigach motocyklowych. Osiągnięcia: 3 (3–0–0) medale MP – w wyścigach szosowych (1931) i w speedway (1932).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; Rocznik sportowy 1934. Warszawa 1934.
skm-naglowek

Nagłówek druku firmowego Śląskiego Klubu Motocyklowego w Katowicach, 1925 r.

skm-druk

Druk informacyjny Śląskiego Klubu Motocyklowego, 1925 r.

trasa-rajdu

Trasa 3-go Śląskiego Rajdu Motocyklowego , 1928 r.

Osiągnięcia sportowców Śląskiego Klubu Motocyklowego na MP (1932)

RokImię, nazwiskoDyscyplinaKonkurencjaMiejsce
1931 Jan Bogusławski wyścigi szosowe bez klasy 1
1932 Rudolf Bresslauer żużel 350 ccm 1
1932 Rudolf Bresslauer żużel 500 ccm 1

A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

ŚLĄSKI KLUB PARALOTNIOWY zob. ►Altus.

ŚLĄSKI KLUB SZERMIERCZY KATOWICE zob. ►Pierwszy Śląski Klub Szermierczy Katowice.

ŚLĄSKI KLUB TAŃCA KATOWICE, pionierska w województwie śląskim organizacja tańca sportowego, powstała w 1959 pod patronatem Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach. Kolejne siedziby mieściły się w kamienicach przy ul. Wawelskiej 5, Stawowej 28, Dworcowej 15. W 1961 klub skupiał 120 członków. Był zrzeszony w Polskim Towarzystwie Tańca w Krakowie. W 1960 zorganizował turniej tańca w ►Hali Parkowej z udziałem 32 par. Uległ likwidacji ze względu na fatalne warunki lokalowe. Funkcję prezesa pełniła Anna Wierzbica.

ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI W KATOWICACH, regionalna centrala sportu bokserskiego w województwie śląskim; zał. 8 III 1925 w Katowicach z inicjatywy Stanisława Nogaja. Zastąpił trójporozumienie prywatnych klubów bokserskich (w literaturze dotąd pokutuje mit utożsamiający obydwie struktury). Od XII 1925 był członkiem Polskiego Związku Bokserskiego, z którym na przełomie l. 20. i 30. XX w. wszedł w konflikt, co odbiło się fatalnie na kondycji katowickiego boksu. W 1928 działał pod komisarycznym zarządem Z. Rosady. Do 1930 obejmował tereny województwa krakowskiego; od połowy lat 30. XX w. należały do niego kluby z Sosnowca. Skupiał 600 członków w 20 klubach. Reaktywowany 15 III 1945, objął zasięgiem Częstochowę i przejściowo Opolszczyznę. Od 1951 działał jako Społeczna Sekcja Boksu ►Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Katowicach; w 1957 reaktywowany jako związek, w 1975 Sekcja Bokserska ►Wojewódzkiej Federacji Sportu. Był organizatorem MP (1927, 1929, 1939, 1971, 1977, 1981, 1990, 1994, 1998, 2008), współorganizatorem ME (1975). Funkcje prezesów pełnili m.in.: J. Guziur, W. Wieczorek, H. Roszada, J. Jezierski, A. Keller, Strzelczyk, H. Sadłowski, L. Łukaszewski, J. Zapłatka, R. Markowski, A. Imielski, A. Pawełek, A. Filipek. Zrzeszał: 17 (1925), 10 (1945), 48 (1949), 15 (1983), 13 (2003) jednostek organizacyjnych. Siedziby mieściły się m.in. w Strzesze Górniczej, ►Wojewódzkim Domu Kultury, aktualnie w budynku przy ul. Krzywej 4.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.

naglowek-druku-firmowego

Nagłówek druku firmowego Śląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, 1969 r.

ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK GIER SPORTOWYCH W KATOWICACH, w l. 1928–1935 regionalna centrala dla gier sportowych i gier ruchowych, jedno z ogniw terytorialnych Polskiego Związku Gier Sportowych w Warszawie. Organizator mistrzostw Śląska w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce, a także MP w palancie i piąstkówce. W 1932 związek skupiał 37 klubów, w 1933 – 27, 1934 – 29, w 1935 – 44; w 1934 zrzeszał 475, a w 1935 – 1050 członków (po warszawskim OZGS druga największa z central w Polsce). Funkcję prezesów pełnili: Stanisław Żuławski-Szeliga, Tadeusz Len, mjr Bronisław Schichtlinger, Tadeusz Lindner, Wilhelm Wacławek, Karol Wielgosz.
W. Laskiewicz: Rozwój organizacyjny ruchu sportowego województwa śląskiego w latach 1922–1939. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Red. H. Rechowicz. Katowice 1989; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; S. Jarecki, A. Zach: Początki piłki ręcznej na Śląsku. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5. Red B. Woltmann. Gorzów Wielkopolski 2002.

ŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK JEŹDZIECKI, regionalna centrala jeździectwa dla województwa katowickiego i opolskiego, w 1957 przekształcona z Sekcji Jeździeckiej ►Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Katowicach. Siedziba mieściła się przy ul. Jana w Katowicach, a stadnina na Muchowcu. W 1966 przeniósł się do Opola.

ŚLĄSKI ZWIĄZEK SIATKÓWKI w KATOWICACH, zał. 1957, z podokręgami: Cieszyn i Częstochowa; od 1959 działał wydział szkoleniowy. Od 8 V 1958 w rejestrze związku znajdowało się 65 klubów; w 1959 skupiał 995 zawodników, w tym 511 kobiet. Do 2000 działał jako Związek Okręgowy. Funkcję prezesów pełnili: Władysław Głuszyński, Bolesław Sosnowski (1959–1969), Witold Grochowski (1968–2004), Marek Kisiel (od 2004). W strukturach związku działają Wydziały: Szkolenia, Sędziowski, Gier i Dyscypliny, Siatkówki Plażowej. Związek był organizatorem: MŚ w siatkówce mężczyzn ligi światowej (2014), Europejskiego Turnieju Kwalifikacyjnego do IO (2000); MŚ w siatkówce plażowej do l. 21 (2005) i do l. 19 (2007) oraz ME mężczyzn w hali (2009).
M. Palej: Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach w latach transformacji ustrojowej (1989–2008). Katowice 2009 – praca magisterska napisana pod kier. M. Pączka na AWF w Katowicach.

ŚLĄSKIE CENTRUM SPORTÓW WODNYCH I SYSTEMÓW NURKOWYCH w Katowicach (ŚCSWiSN; od III 2011 NHN – Nurkowanie, Hydrografia, Nawigacja), zał. 30 IV 1999, z siedzibą przy ul. Powstańców 19 w Katowicach (zał. Maciej Rokus, Klaudiusz Siedlaczek, Magdalena Rokus, Mikołaj Hassa, Maciej Ciesielski, Dariusz Dzierżęga, Krzysztof Kowalski). Prowadzi działalność szkoleniową, a także zadania humanitarne i ratownicze, zajmuje się dystrybucją i wypożyczaniem sprzętów (nurkowego, pływackiego), prowadzi komis sprzętu nurkowego, organizuje wyjazdy związane z nurkowaniem. Dysponuje bazą nurkowa oraz stadniną koni na Pojezierzu Mazurskim. Przy ŚCSWiSN działa także klub nurkowy. Jest jedną ze struktur sieci OMS Ocean Management Systems (Nurkowanie Techniczne i Rekreacyjne).
http://www.nhnpolska.com/index.php/kontakt.

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE KATOWICE, zał. w 1930 z inicjatywy wicewojewody śląskiego dr. Tadeusza Saloniego. Wielosekcyjny klub sportowy (hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, tenis, tenis stołowy), po redukcji sekcji w 1933 (zob. ►Śląski Klub Hokejowy Katowice) przekształciło się w wyspecjalizowany klub łyżwiarski z szkółką dziecięcą. Zlikwidowany w 1939. Nie został reaktywowany. Zasłużeni działacze: Michał Alberg, Paweł Lubina, Tadeusz Saloni, Lucjan Sikorski, Feliks Wiliński. Przełamał dominację ośrodka lwowskiego w łyżwiarstwie figurowym w Polsce. Zawodnicy klubu uczestniczący w Mistrzostwach Świata i Europy: Erwin i Stefania Kalus; Artur Breslauer, Paweł Wrocławski (Breslauer). Osiągnięcia: 33 (11–12–10) medale MP (1931–1938). Wybitni zawodnicy: Edyta Popowicz, Walter Grobert, Erna Schreibert. Obiekt: ►Torkat (Sztuczny Tor Łyżwiarski) przy ul. Bankowej w Katowicach.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002.

 

odznaka-slaskiego-towarzystwa-lyzwiarskiego

Odznaka Śląskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego (1932-1939 r.)

 

 

Osiągnięcia Śląskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego w Katowicach w łyżwiarstwie figurowym na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1931 Wanda Żmudzińska, Alfred Treuer pary sportowe 2
1932 Edyta Popowicz solistki 1
1932 Wanda Żmudzińska, Alfred Treuer pary sportowe 2
1933 Edyta Popowicz solistki 1
1933 Elza Czorówna solistki 2
1933 Wanda Żmudzińska, Alfred Treuer pary sportowe 2
1933 Walter Grobert soliści 3
1934 Edyta Popowicz solistki 1
1934 Anna Bzdokówna solistki 2
1934 Paweł Breslauer soliści 3
1934 Elza Czorówna solistki 3
1934 Stefania Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 3
1935 Artur Grobert soliści 1
1935 Edyta Popowicz solistki 1
1935 Jadwiga Preiss solistki 2
1935 Paweł Breslauer soliści 3
1935 Joanna Ziaja solistki 3
1935 Stefania Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 3
1937 Paweł Breslauer soliści 1
1937 Stefania Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 1
1937 Erna Schreibert solistki 1
1937 Joanna Ziaja solistki 2
1938 Artur Breslauer soliści 1
1938 Stefabua Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 1
1938 Erna Schreibert solistki 1
1938 Paweł Breslauer soliści 2
1938 Janina Ziaja solistki 2
1938 Zuzanna Macura solistki 3

 

ŚLĄSKO-DĄBROWSKI OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOCYKLOWEGO w Katowicach, centrala regionalnego sportu motocyklowego w województwach: śląskim i śląsko-dąbrowskim, zał. 1931 (do 1939 jedyna w Polsce); reaktywowana 12 V 1946 w Katowicach, w 1950 wraz z ►Automobilklubem Śląskim w Katowicach została włączona do ►Okręgu Katowickiego Polskiego Związku Motorowego. W 1949 okręg skupiał 30 klubów i 1,6 tys. członków. Funkcję prezesów pełnili: inż. Henryk Levitoux, Henryk Wiosna-Rajdowicz, Wacław Feige. Organizator imprez: Rajd do Odry (1946), Rajd „Szlakiem Powstańców Śląskich” (1946).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; H. Rechowicz: Sport na Górnym Śląsku: do 1939 roku. Katowice 1997; H. Rechowicz: Dzieje sportu w województwie śląsko-dąbrowskim (1945–1950). Katowice 1999.

 

 

T

TOPOLE KATOWICE, UKS, zał. 2000 w Giszowcu. Prowadzi zajęcia takie, jak: koszykówka (kobiet i mężczyzn), boks, kickboxing, boks zawodowy.
J. Tofilska: Giszowiec. Monografia historyczna. Katowice 2016.

TORKAT, nieistniejące już sztuczne lodowisko w Katowicach. Obiekt rekreacyjno-sportowy powstał (zaprojektowany przez inż. Koldę, budowany od 1 IV do 7 XII 1930 przez Pierwszą Brneńską Fabrykę Maszyn w Brnie) jako pierwsze w Polsce i 13. na świecie lodowisko sztucznie chłodzone w kompleksie sportowym (m.in. letni brodzik dla dzieci, korty tenisowe, plansze szermiercze, kino panoramiczne, estrada) przy ul. Bankowej nad rz. Rawą w Katowicach. Wybudowanie Torkatu było warunkiem przyznania Polsce organizacji Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w 1931 jako zabezpieczenie, gdyby warunki pogodowe nie pozwoliły rozegrać turnieju na lodowisku naturalnym w Krynicy. Otwarcie lodowiska miało miejsce 7 XII 1930. Prowadzenie obiektu finansowała Spółdzielnia Sztuczny Tor Łyżwiarski w Katowicach, w 1933 został przejęty przez budżet miejski. Od 1936 obiekt dysponował przenośną trybuną na 10 tys. osób. Na przełomie 1938/1939 wszczęta została procedura przejęcia obiektu przez Hutę Baildon. Totkat, zdewastowany wskutek działalności wojsk hitlerowskich i sowieckich, repatriantów, ludności cygańskiej, huta odbudowała w l. 1945–1949 – odnowiono betonową płytę lodowiska o wymiarach 60 x 30 m, pod którą zainstalowano 12 km rurek wypełnionych solanką, zbudowano nowe trybuny obliczone na 15 tys. miejsc, nad maszynownią wzniesiono nowy budynek, w którym znalazły pomieszczenia szatnie, umywalnie z natryskami, punkt sanitarny, hotelik z pokojami dla 65 osób, restauracja i kawiarnia. Od 1950 administrację obiektem przejęła kopalnia „Katowice” (w l. 1953–1956 Torstal). Obiekt dwukrotnie był niszczony przez pożar (1954, 1973). Torkat był miejscem międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów sportowych w hokeju na lodzie, łyżwiarstwie figurowym, szermierce, tenisie, zapasach (występowali tu m.in. Karl Schaeffer, Maxi Herber i Ernst Bayer, Sonja Henie, drużyny hokejowe Kanady). Sportowe imprezy (np. hokejowe spotkania „Górnika” Katowice z „Legią” Warszawa, których stawką było mistrzostwo Polski) gromadziły na trybunach tysiące kibiców. Latem obiekt zamieniał się w boisko lub salę koncertową. Katowiczanie oglądali wtedy m.in. występy amerykańskich koszykarzy z Harlem Globetrotters albo słuchali wokalistów Elli Fitzgerald, Paula Robesona, Michaja Burano, a wieczorami od maja do końca września na panoramicznym ekranie o szerokości 18,5 m wyświetlało filmy w kinie letnim. Z Torkatem była związana działalność kilku jednostek organizacyjnych sportu katowickiego m.in.: ►Katowickiego Klubu Łyżwiarskiego, ►Śląskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, ►Śląskiego Klubu Hokejowego; sekcji hokeja na lodzie i szermierki ►Górnika 1920 Katowice. Od 1994 nieczynny. W 2010 w tym miejscu rozpoczęto budowę, a w 2012 otwarto Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA).
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; Tenże: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice w minionej rzeczywistości. Red. A. Barciak. Katowice 2006.

torkat

Torkat (lata 30. XX w.)

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW „1905” KATOWICE, jednosekcyjna struktura sportowa, zał. 1905; pierwotna nazwa: Radfahrer Verein „Sport 1905” Kattowitz, od 1923 Towarzystwo Cyklistów 1905 Katowice. Siedziby: „Strzecha Górnicza” (1930), ul. Królewskohucka 75 (Katowice IV). Członkowie uprawiali kolarstwo szosowe i kolarski sport halowy. W Katowicach towarzystwo odegrało pionierską rolę w rozwoju piłki rowerowej; było jednym z głównych współzałożycieli ►Związku Cyklistów i Motocyklistów Województwa Śląskiego. W 1926 skupiało 24 członków. Działacze: Jan Ćwięczek, Gotfryd Grytzmann, Augustyn Skiba. Osiągnięcia: 6 (6–0–0) medali MP w piłce rowerowej (1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928) braci Jellinek. Zlikwidowane w 1939.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice. W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A Barciak. Katowice 2006.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” BRYNÓW, gniazdo, zał. 12 VIII 1919 pod nazwą Katowicka Hałda; wpisane do rejestru stowarzyszeń pd nr. 93, wykreślone 7 II 1950. Sztandar został poświęcony 3 V 1919. Prowadziło sekcje: gimnastyczną i lekkoatletyczną. W 1919 skupiało 144, a w 1937 – 70 członków. Wybitni sportowcy: Marta Majowska-Szyndler. Działacze: Jan Kluzik, Robert Neumann, Kazimierz Kasprzak, Konstanty Woźniczka, a także: Tadeusz Kamieniecki, Kazimierz Surzyński, Antoni Kurzyca, Teodor Ryguła. Osiągnięcia: 2 (1–0–1) medale MŚ (1938) i 6 (3–3–0) medali MP (1936–1938).
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. 6 I; W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” DĄBRÓWKA MAŁA, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Dąbrówce Małej, zał. 6 lub 12 I 1919, od 1920 posiadająca własny sztandar. W 1919 TG skupiało 105 członków. Początkowo realizowało klasyczny program wychowania fizycznego, od 1928 z sekcjami sportowymi: szermierki (jedyną w strukturach polskiego ruchu gimnastycznego na terenie Katowic), lekkoatletyki; należało do Katowickiego Okręgu ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Działacze: ks. Wawrzyniec Pucher (założyciel), Dominik Magiera, Jan Hofman, Franciszek Ledwoń, Leopold Rasek, Alojzy Świerczyński.
W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.
sokol-dabrowka-szermierka

Drużyna szermiercza z TG Sokół w Dąbrówce Małej (Polonia, 1930r., nr 1892)

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ I” KATOWICE, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Katowicach, zał. 15 III 1896, reaktywowana w 1902 i 1917; drugie po Bytomiu gniazdo na Górnym Śląsku. U genezy powstania legła aktywność organizacyjna wielkopolskich pionierów sokolstwa polskiego; skupiało elity narodowo-niepodległościowe miasta. Do grona założycieli należeli: Stanisław Beszczyński (starszy), Wincenty Czaplicki, Jan Henryk i Wiktor Jesionek, Jan Joks, Adolf Ligoń, Aleksander Lewandowski, Jan Skiba, Wacław Okulicz, Wojciech Zając; później dołączyli m.in.: Franciszek Głowacki, Wojciech Korfanty, Jan Jakub Kowalczyk, Tomasz Kowalczyk, Stanisław Rożanowicz, Wacław Szyperski. TG należało do Okręgu VI Związku Sokołów w Państwie Niemieckim (1896–1919), Okręgu II (Katowickiego) ►Dzielnicy Śląskiej Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (1919–1939). Dało początek gniazdom ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Bogucice, ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Dąb, ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Załęże, Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego ►„Piast” Katowice (1918). Początkowo – mimo szykan administracji niemieckiej – prowadziło działalność narodowo-niepodległościową (prelekcje, wieczornice, ćwiczenia gimnastyczne, musztra, lekcje języka polskiego, zalążki turystyki, udział w regionalnych i ogólnopolskich zlotach sokolich – Zlot Grunwaldzki) w oddziałach męskim, żeńskim, młodzieżowym i oldbojów; wydało też Srebrną Księgę „Sokoła” katowickiego. W l. 20. XX w. nacisk położono na pracę w sekcjach sportowych (kajakarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, siatkówka), odnosząc osiągnięcia o znaczeniu regionalnym.
APK, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 789; W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” PIOTROWICE, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Piotrowicach, gniazdo zał. 13 lub 15 V 1920. Realizowało klasyczny program polskiego ruchu gimnastycznego; w 1920 skupiało 30 członków. Działacze: Gerard Kotucha, Jan Materla, Szczepan Żychoń.
W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” PODLESIE, pierwsza polska organizacja kultury fizycznej w Podlesiu, gniazdo zał. 1 VI 1919. Początkowo prężne, w l. 1926–1930 działalność osłabła – skreślone z listy członków Okręgu Mikołowskiego ►Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (1931). Realizowało klasyczny program polskiego ruchu gimnastycznego. W 1919 skupiało 32 członków. Działacze: Franciszek Domagała, Maciej Jargoń, Jan Latusek.
W. Ogrodziński: Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937.

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” ZAŁĘSKA HAŁDA, gniazdo zał. 25 I 1920. W l. 1924–1926 nieczynne. W 1927 objęte mecenatem kopalni „Wujek”. Poświęciło sztandar 15 VI 1930). Ok. 1935 założyło sekcję ciężkiej atletyki. W l. 1939–1945 zawiesiło działalność, a w 1950 zostało zlikwidowane. Jako jedna z pierwszych organizacji w województwie śląskim wprowadziło do programu zapasy w stylu wolnym. Siedziby mieściły się w restauracji Guentera i restauracji Karola Mroncza (ob. Szkoła Podstawowa nr 25). W 1920 skupiało 72, a w 1930 – 140 członków. Należało do ►Katowickiego Okręgu Dzielnicy Śląskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Utrzymywało kontakty z sokolstwem polskim we Francji. Działacze: Franciszek Gola, Teodor Otremba, Jan Patalong, Otton Patalong, M. Przybyła, Wiktor Sławiński, Jan Śmigiel.
W.Ogrodziński: Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice 1937; A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ KOBIET KATOWICE, jeden z 10 oddziałów centrali organizacji zał. w 1933 w Warszawie; działalność zapoczątkowało ok. 1935. Łączyło działalność kulturalną z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym; pracowały zespoły: gimnastyki, plastyki i rytmiki, siatkówki; organizowano kursy narciarskie, szermiercze, łucznicze, tenisa, obrony przeciwgazowej, nauki jazdy na łyżwach, kandydatek na kwatermistrzynie oraz wychowawczynie letnich obozów młodzieży. W Radio Katowice prowadziło audycje na temat kultury fizycznej. Było inicjatorem założenia oddziału lokalnego w Siemianowicach Śląskich. Osiągnięcia: 8 (7–0–1) medali MP w łucznictwie. Największą indywidualnością była Irena Skorupska.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Miejsce Katowic w ruchu sportowym II Rzeczpospolitej. W: Katowice. W 140. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A Barciak. Katowice 2006.

TURN- UND SPIELVEREIN LIGOTA, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Ligocie, zał. przed 1911. Członkowie uprawiali: palanta, piąstkówkę, tamburyno.
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

TURN- UND SPIELVEREIN MURCKI, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Murckach,  zał. ok. 1911. Prowadziła sekcje palanta i piłki uszatej.
A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

TURYSTA, Spółdzielnia Turystyczna, zał. 1957 w Katowicach, pod pierwotną nazwą: Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa Turysta jako jeden z 6 pierwszych oddziałów centrali w Warszawie. Organizator turystyki krajowej i zagranicznej – od 1957 z usług spółdzielni skorzystało 3,7 tys. osób. Jest członkiem Centralnego Związku Spółdzielczości (1982) oraz ►Śląskiej Izby Turystyki (1991). Siedziba mieściła się przy ul. Mariackiej 1. Działacz: Włodzimierz Borkowski.

druk-firmowy-turysta

Nagłówek druku firmowego Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej Turysta, 1962 r.

TYTAN 92 KATOWICE, klub zapaśniczy, zał. 1992 w Giszowcu, spadkobierca zapaśniczych tradycji Katowic oraz działającego w l. 20. i 30. XX w. KS ►Cel Giszowiec. Często zmieniał siedzibę (Szkoła Podstawowa nr 54, hala widowiskowo-sportowa kopalni „Staszic”, budynek „Niski Gwarek”). Działacze: Henryk Przygoda, Damian Przygoda, Leszek Hanf. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal MP (2005) w kategorii muszej Piotra Kniecia (reprezentanta Polski).
A. Baran: 100 lat sportu zapaśniczego w Katowicach. Katowice 2005.

 

U

UNIA LIGOTA zob. ►Budowlani Ligota.

 

V

VERBAND KATTOWITZER BALLSPIEL, pierwsza niemiecka centrala sportowa w Katowicach, zał. 1906. Tworzyło ją 6 klubów, m.in.: Preußen 05 Kattowitz (zob. ►Erster Fußballclub Kattowitz), Sport Club ►Diana Katowice, Sport Club ►Germania, 06 Zalenze (zob. ►06 Katowice). Zajmowała się organizacją piłki nożnej w Katowicach; przyłączyła się do Süd- Ostdeutscher Fußball Verband we Wrocławiu.
P. Czado: Początki piłki nożnej w Katowicach. W: Z dziejów polskiej i niemieckiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Red. M. Ponczek. „Zeszyty Metodyczno-Naukowe”. Nr 18. AWF, Katowice 2005.

VEREIN ZALENZER SPORTFREUNDE, niemieckie stowarzyszenie sportowe, zał. III 1922, jednosekcyjny klub piłkarski. Siedziba mieściła się w restauracji Ani Ebel. Do VI 1923 członek Oberschlesische Fußballverband, w 1923 przyłączyło się do Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Nie wykazało żadnej aktywności sportowej. Zastrzeżenia do pracy klubu miały katowicka i załęska policja, traktując klub jako siedlisko szowinistów niemieckich. Funkcję prezesa pełnił Paweł Ameske.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

VORWÄRTS KATOWICE, Turnverein V. Kattowitz, zał. 1882, druga organizacja turnerska w Katowicach, której założycielami byli: Bonk, Gierth, Hoinks, Hoffmüller, Glombik, Hermann. Siedziba mieściła się przy ul. Grundmannstraße (ob. ul. 3 Maja). Organizacyjnie przydzielona do I Oberschlesische Turn Gau, ►Deutsche Turnschaft in Polnisch Schlesien, ►Deutsche Turnschaft in Polen. Od 1903 działała sekcja kobieca, wg niektórych opracowań pierwsza w rejencji opolskiej. W l. 1904–1905 organizacja dała początek klubom sportowym: ►Erster Fußball Club (I FC) i ►„Diana”; włączyła się do akcji ►Volks- und Jugendspiele (brała udział w kongresie tej akcji w Gliwicach w 1909). Sekcja piłki ręcznej jedenastoosobowej w l. 1933–1939 należała do ►Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej, uczestniczyła w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez tę centralę. Istniała do 1945.
T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp.– Poznań 2008.

druk-firmowy-vorwarts

Nagłówek druku firmowego Turnverein Vorwärts ( 1927 r.)

 

W

WODNIK 29 KATOWICE, jednosekcyjny klub pływacki, zał. 2007 przy Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach. W 2016 skupiał 14 zawodników, którzy trenują na basenie w Kostuchnie; działa też oddział Master. Klub jest członkiem ►Śląskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Pływackiego; zawodnicy uczestniczą w Mistrzostwach Śląska w dziecięcych kategoriach wiekowych. Kadrę trenerską tworzą absolwenci AWF Katowice. Funkcje prezesa pełni Michał Spławiński.
http://wodnik29.pl/zawody.html.

WOJEWÓDZKI MILICYJNY KLUB SPORTOWY KATOWICE, zał. 1945, pierwszy milicyjny KS w Katowicach. Po połączeniu w l. 1946 i 1949 z KS ►„Piechur” Katowice, KS ►„Płomień” Katowice i ►„ORMO-Zryw” Katowice dał początek KKS ►„Gwardia” Katowice. Zapoczątkował rozwój organizacyjny boksu (angażując m.in. kadrę bezdomnych po II wojnie światowej pięściarzy warszawskich) w województwie śląsko-dąbrowskim.
H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.

naszywka-wmks

Naszywka Wojewódzkiego Milicyjnego Klubu Sportowego (1946 r.)

 

WYDZIAŁ SPORTOWY STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ w Katowicach, centrala regionalna dla parafialnych młodzieżowych sekcji sportowych, zał. 1925. Utworzony w strukturze ►Śląskiego Związku Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Katowicach, z odrębną administracją dla Okręgu Przemysłowego i Cieszyńskiego; podlegał centrali poznańskiej. Powstał z inicjatywy prymasa Augusta Hlonda oraz ks. Leopolda Biłko; początkowo jednoosobowe kierownictwo pełnił naczelnik sportu Wiktor Madejczyk, później ks. Alfons Krawczyk. Realizował prekursorską ideę wychowania młodzieży przez sport ks. Jana Bosco; skoordynował dotychczasowe jednostkowe działania katolickich grup młodzieży polskiej, m.in. w Królewskiej Hucie, Frydenshucie (szczególnie w okresie plebiscytowym). Był członkiem Sekretariatu Generalnego ►Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, komórki z której w 1929 powstały Wydział Sportu (Wincenty Karuga) i Wydział Szachowy (Roman Bąk). Podlegali mu naczelnicy w 7 wyodrębnionych okręgach (katowickim, kochłowickim, mysłowickim, tarnogórskim, mikołowskim, rybnickim, cieszyńskim). Prowadził mistrzostwa okręgowe Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w skali diecezji śląskiej (koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, narciarstwo, szachy, hokej na lodzie, tenis stołowy), zorganizował wymianę przygraniczną z polskimi katolickimi klubami sportowyni rejencji opolskiej i na Zaolziu. Należał do ►Śląskiej Rady Sportowej. W ►Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej (1933) miejsce Wydziału Sportowego zajęły Komisja Wychowania Fizycznego i Komisja Szachowa. Działacze: ks. J. Matuszek. Sportowcy: Wilhelm Chmiel, bracia Jan i Franciszek Klukowscy, Matylda Majowska-Szyndler, Werba.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; M. Ponczek: Z działalności Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej w dziedzinie kultury fizycznej na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Red. B. Woltmann. T. 3. Gorzów Wlkp. 1998.

WYDZIAŁ SPORTU ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW, zał. 1931. Miał oddziały w Chorzowie, Katowicach, Nowym Bytomiu, Mysłowicach, Siemianowicach, Szopienicach, Świętochłowicach, Wielkich Hajdukach, które należały do: Okręgowych Związkow Sportowych (ŚLOZLA, ŚLZWTS). Działacze: Jerzy Dziuba, J. Dziura, E. Latka, A. Loch, G. Poloczek, R. Wielgosz.
R. Sobecki: Koszykówka mężczyzn na Górnym Śląsku w latach 1922–1998. Katowice 2010 – praca licencjacka napisana pod kier. prof. M. Ponczka na AWF w Katowicach; A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

 

Y

YACHT CLUB ŚLĄSKI W KATOWICACH, oddział Yacht Clubu Polskiego w Warszawie, zał. 1938. Komandor: Tadeusz Stadnikiewicz, wicekomandor: Stanisław Wachowiak, działacze: Stefan Krasnodębski, Włodzimierz Dąbrowski, Antoni Rostek, Feliks Bocheński. Skupiał 50 członków, którzy korzystali z przystani nad zalewem w Porąbce.
APK, zesp. Dyrekcja Policji Katowic, sygn 136; J. Żyła: Dzieje żeglarstwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1924–1999. Kraków 2000.

YACHT CLUB ZWIĄZKU STUDENTÓW POLSKICH KATOWICE zob. ►Armada.

 

Z

06 KATOWICE (także: „06” Zalenze, „06” Załęże), KS zał. 23 VIII 1906 pod patronatem kopalni „Kleofas” („Cleofasgrubbe”), pierwszy górniczy klub sportowy na ziemiach polskich. z boiskiem (1907) wchodzącym w skład górniczego kompleksu rekreacyjno-sportowego nad Rawą, w bliskim sąsiedztwie Arbeiterheim. Pierwotnie jednosekcyjny, należał do ►Süd-Ostdeutsche Fußballverband. Siedziby: w restauracji u Golczyka, od 1925 – Ani Ebel, przy ul. Zamułkowej 1 w budynku gminy Załęże. Finansowo był związany z Volksbundem. Spolonizowany w l. 30. XX w. Od poł. l. 20. XX w. wielosekcyjny – sekcje: bokserska (1925), ciężkoatletyczna (1925), hokeja na lodzie (1935–1939), lekkoatletyczna (1926–1931, połączyła się z sekcją lekkoatletyczną KS ►„Pogoń” Katowice), piłki nożnej (1906–1939), tenisowa (1928–1933). Władze hitlerowskie przekazały sprzęt i boisko Turn- und Sportverein 1895. Należał do Śląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, Górnośląskiego Okręgowego Związku Lekkoatletycznego, Górnośląskiego (Śląskiego) Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Związku Tenisistów Województwa Śląskiego. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal w lekkoatletyce kobiet (1928), udział w rozgrywkach tenisowych klasy A (1932–1933). Działacze: Heinrich Am Ende, Kołodziej (boks), Paweł Talaga, Karol Michatz, Łukasz Gruszka. Wyróżnione odznaką na X-lecie piłki nożnej.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1998, s. 67–68; „Siedem Groszy” 1933, nr 81; G. Grzegorek, A. Frużyński, P. Rygus: Kopalnie i huty Katowic. Katowice 2017.

 

ks-06-katowice

KS O6 Katowice - sekcja lekkoatletyczna (1929 r.)

 

ZWROT, Stowarzyszenie Żeglarskie Z. w Giszowcu, zał. 1996, zarejestrowane 30 XII 2001; siedziba: Izba Śląska („Gawlikówka”) przy Domu Kultury w Giszowcu. Nawiązuje do tradycji Górniczego Klubu Żeglarskiego ►„Staszic”. Działalność rozpoczęło od zakupu 2 jachtów typu Sasanka 660s, Tango 770s. Dysponuje bazą żeglarską nad zalewem Dziećkowice (dzierżawa od Klubu Żeglarskiego „Opty”), wyposażoną w jachty typu „Zefir” oraz katamaran; a także kemping. Członkowie biorą udział w rejsach śródlądowych oraz morskich. Działacze wyróżnieni odznaką Zasłużony dla Żeglarstwa Śląskiego: Witold Janus, Zenon Łaska, Jerzy Andrzej Sikora (pełniący funkcję prezesa), Grzegorz Szoepe oraz członek honorowy Ryszard Leszczewski.
http://zwrot.org/history.php

 

Ż

ŻACZEK KATOWICE, UKS, zał. 1999. Prowadzi sekcje: judo i piłki nożnej. Członkowie trenują na boisku klubu ►„Słowian” Katowice-Zawodzie, korzystaja też z kompleksu sportowego klubu ►„Rapid” Katowice-Koszutka, sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach, hali przy ul. Ceglanej oraz ►Spodka.

ŻEGLARSKI KLUB MORSKI, zał. 1 VI 1978. Założycielami byli: Barbara Chłap, Jan Chłap, Antoni Durnaś, Barbara Goering-Pierożek, Romuald Jezierski, Stanisław Kapuściński, Janusz Makiełło, Teresa Makiełło, Andrzej Matys, Jan Mazur, Janina Petecka, Bogumił Pierożek, Barbara Rogowska, Tadeusz Rogowski, Ludosław Rusek, Józef Strzelczyk, Tadeusz Ślusarek, Józef Żyła. Pierwszym komandorem został Jan Chłap. 7 IX 1978 ŻKM został przyjęty w poczet członków ►Katowickiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i zarejestrowany pod numerem 106. Klub od powstania realizował główne cele statutowe: uprawianie żeglarstwa morskiego, propagowanie żeglarstwa morskiego o charakterze wyczynowym, krzewienie wiedzy żeglarskiej, oraganizowanie morskiech rejsów turystycznych i szkoleniowych, przygotowywanie wysoko kwalifikowanych kadr dla żeglarstwa morskiego, organizowanie rekreacji i życia towarzyskiego członków Klubu

ŻYDOWSKI KLUB SPORTOWY KATOWICE, organizacja sportowa, zał. ok.1932 pod nazwą Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi (1934–1939). W 1934 skupiał 60 członków. Reaktywowany w l. 1948–1950. Prowadził sekcje: boks, lekkoatletyka, turystyka, taniec; po II wojnie światowej tenis stołowy. Działacze: Bella Fuchs, Bruno Freund.
W. Jaworski: Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939. Katowice 1997

ŻYDOWSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE BAR KOCHBA KATOWICE zob. ►Bar Kochba Katowice.