Agnieszka Fedorów-Skupień

Asystent muzealny w Dziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic

Urodzona 31.05.1979 r. w Katowicach

Absolwentka studiów etnologicznych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów kulturoznawczych (specjalizacja stosunki etniczne i migracje międzynarodowe) w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Od 2011 r. jest pracownikiem Działu Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic

PUBLIKACJE

Kto jest "u siebie"? Recepcja pogranicza słowacko-węgierskiego przez jego mieszkańców, [w:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. T. 2, pod red.: Małgorzaty Bieńkowskiej-Ptasznik, Kazimierza Krzysztofka, Andrzeja Sadowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, s. 399-416

Mniejszość węgierska na Słowacji. Karta Węgra , Akt o Węgrach mieszkających w sąsiednich państwach jako sposób regulowania stosunków narodowościowych na pograniczu, [w:] Przegląd Polonijny, Rok XXXIII, zeszyt 1/2007, s.79-96

WYSTAWY

Czarno-biały świat Franciszka Kurzei. Opowieść o Śląsku, którego już nie ma (2012)

Powijaki, chusty, wózki. Wielkie podróże małego człowieka (2013)