Zofia Szota

Urodzona 11 lipca 1963 r. w Sosnowcu.

starszy kustosz muzealny

Ukończyła studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom w 1988 r.) oraz Podyplomowe Studia w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Historii Sztuki) w Krakowie. Od 2010 r. doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W Muzeum Historii Katowic pracuje od 1993 r., zatrudniona jako pracownik merytoryczny, od 1996 roku na stanowisku kustosza a od 2008, starszego kustosza w Dziale Fotografii. Obecnie prowadzi Pracownię Fotografii Artystycznej, pozyskując i opracowując eksponaty z tej dziedziny. Pracą naukową i badawczą, zajmuje się głównie w obszarze fotografii współczesnej.
Opracowuje spuściznę Anny Chojnackiej, znanej i cenionej artystki fotografki związanej z Katowicami. Postać i twórczość Chojnackiej przybliżyła, organizując w 100. lecie urodzin artystki cykl wydarzeń w tym monograficzna ekspozycję i publikację albumu jej prac.
Zajmując się fotografią artystyczną, współpracuje ze Śląskim Okręgiem ZPAF. Wymiana doświadczeń pozwala jej tworzyć cenną dla Muzeum kolekcję prac współczesnych artystów fotografików śląskich.
Pracując wcześniej nad zbiorem kart pocztowych także osiągnęła interesujące rezultaty, kiedy poza oczywistym wymiarem ikonograficznym pocztówki, podniosła ją do rangi małego dzieła sztuki.
Jest autorką scenariuszy i kuratorem ponad 20 wystaw, zorganizowanych zarówno w oparciu o materiały archiwalne jak i prace współczesnych artystów fotografików. Wystawy prezentowano w Muzeum i poza jego siedzibą oraz za granicą. Jest także autorką publikacji powstałych w zakresie opracowywanych tematów. Tak wystawy jak i publikacje zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców, były też nagradzane w Konkursie Marszałkowskim na Wydarzenie Muzealne Roku. (szczegóły w załączniku)
Ponadto bierze czynny udział w sesjach naukowych, będąc autorem wykładów, prezentacji i artykułów.

WYSTAWY (wybór)
1995 r. – Kościoły drewniane na Górnym Śląsku – fotografia Józefa Dańdy.
1996 r. – w/w wystawa prezentowana poza MHK; Warszawa, Miasteczko Śląskie
1997 r. – jw.; Niemcy (Essen – Muzeum Diecezjalne)
1997 r. – Dawne pocztówki świąteczne i noworoczne – wystawa kart pocztowych
2002 r. – Katowice w okresie międzywojennym – fotografie i pocztówki
2003 r. – Złom i Strachy – fotografia artystyczna Anny Chojnackiej
2003 r. – Jan Paweł II w Katowicach. Wspomnienie – wystawa historyczna
2004 r. – Pozdrowienia z Katowic – wystawa kart pocztowych
2008 r. – Secesja na karcie pocztowej – wystawa kart pocztowych (Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku – kat. wystawy)
2012 r. – Od portretu do aktu. Katarzyna Łata-Wrona – wystawa fotografii artystycznej
2014 r. – „Czas u-płynął.” Anna Chojnacka. Fotografia – wystawa monograficzna

PUBLIKACJE (wybór)
1. Kościoły drewniane na Górnym Śląsku, Katowice 1995,1997 – katalog wystawy
2. Pozdrowienia z Katowic (współautorski album), Katowice 2004, 2008 (Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku – kat. publikacje).
3. Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego (praca zbiorowa) Katowice 2006
4. Secesja na karcie pocztowej, Katowice 2008
5. Secesja i jej górnośląskie formy (praca zbiorowa) Katowice 2009
6. Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa Śląskiego (praca zbiorowa), Katowice 2011
7. Od portretu do aktu, Katowice 2012 – katalog wystawy
8. Muzea Kościelne. W perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa (praca zbiorowa), Katowice 2013
9. Anna Chojnacka- Wśród plastyków śląskich, Katowice 2014 (tekst i oprac. biogramów)
10. Anna Chojnacka. Fotografia, Katowice 2015

Była jednym z inicjatorów powstania w 1999 roku Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, istniejącego w Polsce od roku 1998. Od początku powstania Oddziału Śląskiego, należała do Zarządu tegoż Oddziału, pełniąc m.in. funkcję sekretarza. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Oddziału Śląskiego należąc tym samym do Zarządu Głównego SMP.
Od roku 2008 powołana do Rady Muzealnej Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku.
Od roku 2011 zasiada w Radzie Fundacji Paryż. Celem Fundacji jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie działań propagujących sztukę współczesną oraz wspieranie rozwoju i promocja uzdolnionych młodych artystów obok  wybitnych  twórców. (Fundacja założona przez artystę malarza Piotra Szmitke)
Zajmuje się także malarstwem. W swoich poszukiwaniach twórczych stosowała różne techniki: akwarelę, pastel, olej, temperę (ikony). W ostatnim czasie tworzy kolaże na bazie własnych prac, głównie akwarel. Część jej działań poza pracą stricte muzealną wiąże się również z fotografią. Na przestrzeni lat 1994-2015 zorganizowała 9 wystaw indywidualnych, brała także udział w kilku wystawach zbiorowych.
Zainteresowania teologiczne skupiają się obok sztuki sakralnej wokół spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Zaangażowana w Inicjatywę TJC II. Bierze czynny udział w konferencjach, tematycznych sesjach oraz spotkaniach świeckich teologów.