Maria Katarzyna Gliwa

Kierownik Pracowni Teatralno-Filmowej

Urodzona: 05.03.1967 w Katowicach

WYKSZTAŁCENIE

studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalność ‒ teatrologia,

Szkoła Muzyczna II stopnia w klasie śpiewu solowego,

Podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytucie Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

PRZEBIEG PRACY W MUZEALNICTWIE

od 1998 roku zatrudniona w Muzeum Historii Katowic

stanowisko: kierownik Pracowni Teatralno-Filmowej

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE I WYSTAWY

∙ wystawa Drodzy nieobecni Tadeusza Kantora (wspólnie z Urszulą Rzewiczok) oraz katalog pod tym samym tytułem;

∙ wystawy poświęcone wybitnym aktorom polskim: Zbigniewowi Cybulskiemu, Ryszardowi Zaorskiemu;

∙ wystawa Teatr Stanisława Rychlickiego poświęcona sylwetce aktora teatru Cricot 2;

∙ książka Krytycy o Swinarskim; wybór recenzji ze spektakli Konrada Swinarskiego;

∙ sesja naukowa pt. Swinarski dzisiaj (publikacja materiałów z sesji w: „Kronika Katowic”. T. XI. Katowice 2010);

∙ sesja naukowa Wspomnienie o Zbyszku Cybulskim;

∙ wystawa stała Drodzy nieobecni Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim ‒ miejscu urodzenia artysty;

∙ wystawa Proces twórczy reżysera wybitnego poświęcona Konradowi Swinarskiemu.

∙ Ewa Starowieyska SCENOGRAF (2012)