MADE IN OPAVA

Kategoria
Wernisaż
Termin
16 stycznia 2019 18:00 - 20:00
Miejsce
Gmach główny muzeum ul. Szafranka 9

Kuratorzy: Vladimír Birgus i Michał Szalast, współpraca Ondřej Durczak

Wystawa Made in Opava nawiązuje do ekspozycji 36, na której w 2010 r. w Rondzie Sztuki w Ka-towicach przedstawiono prace 36 śląskich studentów i absolwentów ITF-u , oraz do wystawy Miej-sca osobiste. Młoda czeska fotografia prezentowanej w 2017 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Made in Opava obejmuje wybór prac obecnych studentów lub niedawnych absolwentów ITF-u z całej Polski. Są to dzieła znanych już i doświadczonych twórców, doktorantów instytutu np.: Ra-fała Milacha, Jana Brykczyńskiego, Mariusza Foreckiego, Arkadiusza Goli, Karola Grygoruka, Mi-chała Luczaka, Rafała Siderskiego, Adama Pańczuka, Katarzyny Sagatowskiej, Magdy Sokalskiej, Krzysztofa Szewczyka, oraz autorów rozpoczynających dopiero studia licencjackie. Opawska szkoła stała się miejscem szczególnym, domem, w którym spotykają się ludzie z przeróżnym bagażem doświadczeń, ale wspólnymi celami – aby przedstawić światu własny sposób widzenia siebie i ota-czającej rzeczywistości oraz by sposób i treść tego przedstawienia potrafiła poruszyć innych. Wy-stawie Made in Opava towarzyszy pokaz slajdów oraz ekspozycja studenckich książek fotograficz-nych i teoretycznych prac dyplomowych.

W roku 1990, kiedy powstał Instytut Twórczej Fotografii (ITF) na Uniwersytecie Śląskim w Opa-wie, we wszystkich krajach postkomunistycznej Europy tylko na 2 uczelniach wyższych można było studiować fotografię jako samodzielny kierunek – na FAMU w Pradze i na Hochschule für Grafik und Buchkunst w Lipsku. Dzisiaj tylko w Czeskiej Republice jest 9 publicznych i prywatnych szkół wyższych z Wydziałem Fotografii. ITF jest pośród nich największa. Przez lata udało się z ITF-u stworzyć szanowaną instytucję, która oferuje licencjackie, magisterskie i doktoranckie studia, a także akredytacje dla docentur i habilitacji oraz powoływania profesorów. Dzięki bogatemu programowi studiów, który kładzie nacisk nie tylko na fotografię artystyczną i użytkową, lecz także na historię i teorię fotografii, liczni absolwenci uczelni sprawdzają się nie tylko jako fotografowie, ale także pedagodzy w średnich i wyższych szkołach, kuratorzy wystaw, szefowie galerii, redakto-rzy czy publicyści. Duża część obecnych studentów ITF-u pochodzi z zagranicy, przede wszystkim z Polski i ze Słowacji. Wśród wykładowców są także trzej Polacy – Jan Brykczyński, Rafał Milach oraz Michał Szalast. Wielu polskich absolwentów i studentów zyskało mocną pozycję nie tylko na polskiej, ale i międzynarodowej scenie fotograficznej. Zdobycie doświadczeń zawodowych, nawią-zanie przyjaznych relacji w czeskiej szkole, gdzie studenci poznają również czeską historię
i kulturę, to doskonały przykład nieformalnej współpracy polsko-czeskiej.

 
 

Terminy

  • 16 stycznia 2019 18:00 - 20:00

Wspierane przez iCagenda