XVII Katowicka Konferencja Naukowa. Cz II.

Kategoria
Konferencja
Termin
14 września 2017 09:00 - 18:00
Miejsce
Siedziba Główna Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9
Załącznik

13 września
OTWARCIE KONFERENCJI
Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

9.30 Referat wprowadzający
prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI
Miejsce Katowic w kulturze Górnego Śląska

9.50 Dyskusja panelowa
Moderator prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

Udział biorą: prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,
dr Łucja GINKO, Prezydent Katowic Marcin KRUPA,
dr Ryszard NAKONIECZNY, prof. dr hab. Grzegorz OPALA,
Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna SIEJNA,
Dyrektor naczelny i programowy NOSPR Joanna WNUK-NAZAROWA,
prof. dr hab. Jan Paweł WOJTYŁA, prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI

11.50 Przerwa

KATOWICE Z WIELU PERSPEKTYW
Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

13.30 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA
Juliany Tomann obraz historii Katowic

13.50 mgr Tadeusz DONOCIK
Rola Regionalnej Izby Gospodarczej w promowaniu
nauki i kultury Katowic

14.10 dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
Katowice – Kraków współpraca czy rywalizacja – refleksje historyka

14.30 prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.
Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech
20. století (na příklade Severomoravského kraje)

14.50 Dyskusja

15.10 Przerwa

KATOWICE OŚRODKIEM NAUKOWYM NA MAPIE POLSKI

15.30 dr Andrzej DROGOŃ
Kulturotwórcza i społeczna rola Uniwersytetu Śląskiego – pierwszej
humanistycznej uczelni wyższej na Górnym Śląsku

15.50 dr hab. Maciej FIC
„Dążymy do organizacji uniwersytetu”, czyli o staraniach utworzenia
Uniwersytetu Śląskiego u progu lat sześćdziesiątych XX wieku

16.10 prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA
Katowice jako ośrodek nauk medycznych w XX i XXI wieku

16.30 dr n. med. Marcin LEŚNIEWSKI
Osiągnięcia naukowe katowickiej akademickiej medycyny zabiegowej w wieku XX

16.50 Dyskusja

18.00 Koncert okolicznościowy
Dział Etnologii MHK ul. Rymarska 4 Katowice-Nikiszowiec

14 września
Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

9.00 prof. dr hab. Jan MALICKI
Matka Żywicielka śląskiej humanistyki. Biblioteka Śląska w Katowicach

9.20 prof. dr hab. Helena SYNOWIEC, dr Bożena CZĄSTKA-SZYMON
Wkład językoznawców Uniwersytetu Śląskiego w badania
nad językową przeszłością regionu

9.40 dr hab. Lech KRZYŻANOWSKI
Nauki prawne w międzywojennych Katowicach

10.00 dr hab. prof. UE Alojzy CZECH, dr hab. prof. UE Krystyna MELICH-IWANEK
Statystycy i instytucje statystyczne w Katowicach w okresie międzywojennym

10.20 dr hab. Aleksandra SKRZYPIETZ
Profesor Michał Komaszyński, katowicki badacz stosunków polsko-francuskich
i jego wkład w rozwój polskiej historiografii epoki nowożytnej

10.40 Dyskusja

11.00 Przerwa

KATOWICE OŚRODKIEM KULTURY W XX I XXI WIEKU

11.20 dr Jacek SIEBEL
Rola Muzeum Historii Katowic w promowaniu kultury tego miasta i regionu

11.40 prof. sztuk plastycznych Mariusz PAŁKA
Wkład katowickiego środowiska artystycznego w kulturę Polski

12.00 dr Aneta BOROWIK
Historia w murach zapisana – śródmiejski kampus uniwersytecki
w Katowicach w latach 60. i 70. XX wieku

12.20 prof. dr hab. Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ „Wieża spadochronowa” Kazimierza Gołby
i „Ptaki ptakom” Wilhelma Szewczyka – dwie książki o Katowicach

12.40 mgr Hanna BIAS
Co działo się w murach Akademii Muzycznej w Katowicach w latach 1939–1945?

13.00 Dyskusja

13.20 Przerwa

14.20 dr Zdzisław JEDYNAK
Recepcja symboliki budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

14.40 dr hab. Danuta KRZYŻYK
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando” i jego rola w rozbudzaniu
zainteresowań językowych Polaków oraz w propagowaniu wzorców
poprawnej pisowni

15.00 prof. dr hab. Ewa KOSOWSKA
Katowickie organizacje i stowarzyszenia kulturalne – działalność i cele

15.20 ks. dr hab. Henryk OLSZAR
Wkład duchowieństwa archidiecezji katowickiej w rozwój polskiej teologii

15.40 dr Andrzej SZNAJDER
Katowickie epizody biografii ks. Franciszka Blachnickiego

16.00 dr hab. prof. UE Aleksandra PETHE
„Gość Niedzielny” jako inspirator wydarzeń kulturalnych w Katowicach w latach 1974–2003

16.20 mgr Natalia KRUSZYNA
Geneza i zaczątek kolekcji prac Hansa Bellmera w Muzeum Historii Katowic

16.30 Dyskusja i zakończenie konferencji

 
 

Terminy

  • 14 września 2017 09:00 - 18:00

Wspierane przez iCagenda