Młodzi artyści w "Kręgach Sztuki"

Dział Grafiki
19 IX 2017 - 20 X 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

Dyrektor Festiwalu „Kręgi Sztuki” i kurator wystawy
Wojtek Majewski

Kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

zapraszają na wernisaż wystawy

MŁODZI ARTYŚCI
W „KRĘGACH SZTUKI”

ALEKSANDRA BURY (grafika) GRZEGORZ TOMASIAK (ikony)


18 września (poniedziałek) 2017 o godz. 17.00
do Oddziału Muzeum Historii Katowic przy ul. T. Kościuszki 47


Wystawę można zwiedzać od 19 września do 20 października 2017 roku

Imprezy towarzyszące: www.mhk.katowice.pl

Przenikające się „kręgi sztuki” umożliwiają pokazanie osiągnięć z różnych dziedzin, pozwalają połączyć muzykę, teatr, film, sztuki wizualne oraz nowe media. Od kilku lat Dział Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic zaprasza miłośników sztuk plastycznych do zwiedzania wystaw przygotowanych w ramach Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”, prezentując co roku cztery ekspozycje odzwierciedlające przede wszystkim dokonania w dziedzinie grafiki. Serdecznie dziękuję Wojciechowi Majewskiemu – kuratorowi wystaw, reżyserowi, inicjatorowi i dyrektorowi Festiwalu „Kręgi Sztuki” – za wieloletnią serdeczną i owocną współpracę.

W tym roku w muzealnych przestrzeniach wystawienniczych gościliśmy już trzy ekspozycje 8. edycji Festiwalu. Zaczęliśmy od wystawy Next – grafika eksperymentalna Marka Sibinskiego z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu  w Ostrawie. Kolejne prezentacje to dwie wystawy plakatu, które promowały polską grafikę podczas I edycji festiwalu Polskie „Kręgi Sztuki” w Chinach: To see – ukazująca współczesny plakat polski oraz To hear – prezentująca plakaty związane z twórczością Fryderyka Chopina.

Ostatnia wystawa 8. edycji Festiwalu nosi tytuł Młodzi artyści w „Kręgach Sztuki”. Prezentuje twórczość Aleksandry Bury i Grzegorza Tomasiaka – doktorantów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ukazuje, jak odmienne mogą być oblicza sztuki graficznej. Aleksandra Bury zajmuje się grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym związanym z książką i rysunkiem, zaś Grzegorz Tomasiak – pisaniem ikon w układzie kodu QR, projektowaniem graficznym i fotografią cyfrową. Mam nadzieję, że to niezwykłe zestawienie dokonań młodych adeptów sztuki będzie interesującym doświadczeniem i twórczą inspiracją.

Ewa Liszka

 

ALEKSANDRA BURY (ur. 1988) ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zdobywając w 2012 roku dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki w Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Delekty oraz w Pracowni Projektowania Graficznego pod kierunkiem dr. Sebastiana Kubicy. W latach 2010–2011 studiowała w Glyndŵr University in Wales w Wrexham na kierunku ilustracji w ramach programu ERASMUS. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w roku akademickim 2011/2012 oraz 2016/2017). Obecnie studentka studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Brała udział w ponad 45 wystawach zbiorowych w Polsce, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii i Włoszech. W 2016 roku otrzymała pierwszą nagrodę podczas 1st International Print Biennale of Contemporary Art Prints Skopje, trzykrotnie wyróżniono jej prace na graficznych konkursach w kraju i za granicą.
-------------------------------------
Zajmuje się grafiką warsztatową, książką oraz rysunkiem. W grafikach podejmuje tematykę związaną z myślą i czymś, co nazywa ulotnością, konfrontując ją z trwałą, określoną formą matrycy i grafiki. Ulubionymi technikami druku wklęsłego są akwatinta i akwaforta. Realizując przez wiele lat odmienne tematycznie cykle, artystka zawsze odnosi je do swojej przeszłości i wiążących się z nią wspomnień. Jeden z cyklów nawiązuje do dzikiej, lecz w jakimś stopniu udomowionej natury zwierząt, inne prace do obserwacji linii produkcyjnej oraz człowieka umieszczonego w industrialnym pejzażu narzucającym mu swój rytm, wymogi oraz tempo działania. Graficzne formy o niekoniecznie figuratywnym charakterze opowiadają o świecie istoty społecznej (jej myślach, marzeniach i nadziejach). W pracach nie ma dosłowności, co pozwala wciąż na nowo formować obraz nie tylko w wyobraźni artysty, lecz również inspirować do dalszych przemyśleń odbiorcę, widzącego i tworzącego w nich swój własny świat.

GRZEGORZ TOMASIAK (ur. 1986) jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. W 2010 roku uzyskał dyplom pod kierunkiem prof. zw. Marka Zaborowskiego w II Pracowni Malarstwa w Zakładzie Malarstwa i Teorii Sztuki. W latach 2005–2008 studiował w Instytucie Sztuki w PWSZ w Raciborzu (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – wychowanie plastyczne z grafiką użytkową z dodatkową specjalnością nauczycielską), uzyskując dyplom pod kierunkiem prof. Kazimierza Cieślika w Pracowni Malarstwa. Od 2010 roku uzupełnia swoje wykształcenie na studiach podyplomowych. Aktualnie jest doktorantem Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Swoje prace plastyczne, znajdujące się w wielu krajach (m.in. na Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Walii, Watykanie oraz Ameryce Południowej) w zbiorach prywatnych i cieszące się sporym zainteresowaniem, wielokrotnie prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
-------------------------------------
Zajmuje się sztuką neosakralną, pisaniem ikon, malarstwem, grafiką i projektowaniem graficznym oraz fotografią cyfrową. Nie tylko biegle posługuje się tradycyjnymi technikami w sztukach plastycznych, ale również zadziwia pomysłowością w użyciu nowych mediów w sztuce. Od 2012 roku jego zainteresowania koncentrują się wokół problematyki perspektywy kodu QR w malarstwie tablicowym. Zajmuje się pisaniem ikon w układzie kodu QR. Jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy – modularny i stałowymiarowy, będący czynnikiem sfery w wymiarze perspektywy w ikonie. Jest to nowy rodzaj przedstawień współczesnych ikon, gdzie główną kompozycją jest treść ukryta w kodzie. Skonstruowane formy zawierają tekst opisu ikony. Wygenerowany kod napisany na ikonie daje się odczytać w pełni przez aplikację na smartfonie.

 

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

17.09.2017 r. o godz. 12.00 warsztaty poprowadzi Aleksandra Bury

29.09.2017 r. o godz. 19.00 wykład Grzegorza Tomasiaka "Wokół malarstwa/pisania tablicowego" połączony z prezentacją i zwiedzaniem wystawy "Młodzi Artyści w Kręgach Sztuki"

18.10.2017 r. o godz. 17.00 wykład st.kustosz Zofii Szoty "Pokazać niewidzialne"