Paweł Steller 125. rocznica...

Dział Grafiki
10 I - 20 II 2020

Adres.Godziny otwarcia

 

W 2020 roku przypada 125. rocznica urodzin Pawła Stellera, znakomitego artysty plastyka, nestora śląskiej grafiki. Już za życia artysty jego dorobek był znany w krajowych i światowych kręgach artystycznych. Doceniano go wielokrotnie, czego wyrazem były nagrody i wyróżnienia oraz medale, jakie otrzymywał za swoje dzieła. Jego prace prezentowano na prestiżowych wystawach, miedzy innymi w Paryżu, Padwie, Rzymie, Berlinie, Londynie, Atenach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago, a także Ottawie. Brał czynny udział we wszystkich Wystawach Okręgowych Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach oraz w Ogólnopolskich Wystawach „Grupy Zachęta". Prasa francuska nazwała go „polskim Dürerem”, a polska „śląskim Skoczylasem”. Zasłynął jako autor drzeworytów, takich jak: Ignacy Mościcki, Rybak, Ślązaczka z Wełnowca, Baca, Hutnik, Wojciech Korfanty, Józef Piłsudski, Juliusz Ligoń. Uznany krytyk Stefan Rossalski na łamach pisma „Jutro Pracy” chwalił artystę, przyrównując jego mistrzostwo w wykonaniu rysunku do wielkich artystów. Pisał: „[...] pyszne polskie twarze, pełne blasku i wyrazu, mistrzowskim dłutem wyryte, wspaniały rysunek równy niemal rysunkowi Rubensa czy Rembrandta każe postawić Stellera na czołowym miejscu wśród grafików europejskich.”

Paweł Steller – niestrudzony wędrownik, piewca i orędownik piękna natury – malował najczęściej pejzaże i portrety, ale też studia kwiatów i owoców. Zachwycał się surowym górskim krajobrazem, rwącymi strumykami, wiejskimi chałupami, płaczącymi wierzbami. Ukochał ośnieżone choinki, polne kwiaty, wschody i zachody słońca, przede wszystkim człowieka zmagającego się z życiem. Ta wielka fascynacja przyrodą znajdowała odbicie w delikatnych, subtelnych w kolorach akwarelach, które były ulubionym rozdziałem w jego twórczym życiu. Chociaż był wybitnym grafikiem – twórcą świata czarno-białego, zwykł mówić: .„Dobrze, że są cztery pory roku, a każda tak bogata w rozmaitość kolorów”.

Prezentowana wystawa sztuki Pawła Stellera jest uzupełnieniem ekspozycji stałej: Paweł Steller (1895–1974) – katowiczanin z wyboru. Możemy na niej zobaczyć i podziwiać akwarele, drzeworyty i rysunki, na których artysta uwiecznił góralki i górali w strojach regionalnych, pejzaże mające swoją historię i dokumentalną wartość (przeminęły już bowiem bezpowrotnie) oraz malowane najchętniej kwiaty.

Wystawę można zwiedzać do 20 lutego 2020 roku.