My.Wy.Oni.

Dział Grafiki
26 II - 19 IV 2020

Adres.Godziny otwarcia

 

Na wystawie prezentuję grafiki i obrazy, które powstały w ciągu ostatnich lat (2016–2018). Ich liryczny i poetycki wymiar pozwala odbiorcy na własne „patrzenie” i „widzenie”. Niejednokrotnie stają się ilustracją do „czyjejś” opowieści. Zaspakajają zmysł wizualno-estetyczny odbiorcy, pobudzając jego wyobraźnię. Obrazy jawią się kolorem i niesprecyzowaną biologiczną formą, krajobrazem, zjawiskowymi postaciami i myślą zamkniętą w ludzkim ciele. Tytuł wystawy MY – WY – ONI sugeruje odniesienie do wielości, mnogości, nawiązując do „jakiejś” zbiorowości, a nie konkretnej jednostki.

Anna Flaga

 

Anna Flaga, magister sztuki, doktorantka w dziedzinie sztuk plastycznych Akademii Sztuk Pięknych Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Żorach (kuratorka wystaw sztuki i specjalistka ds. promocji i wydawnictw). Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Laureatka nagród w dziedzinie sztuki i muzealnictwa. Uczestniczka wielu wystaw i plenerów w kraju i za granicą. Nominowana przez Kapitułę „Dziennika Zachodniego” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii kultura (Żory) oraz do żorskiej nagrody „Phoenix Sariensis 2020”.