Zaginiony element

Budynek Główny
8 X - 20 X 2019

Adres.Godziny otwarcia

 

Zaginiony element”. Wernisaż wystawy instalacji malarskiej z udziałem: Ireneusza Walczaka, Ewy Sychy, Jerzego Kosałki, Marka Kamieńskiego, Tadeusza Ginko, Zbigniewa Blukacza, Justyny Adamczyk oraz Piotra Szmitke.

Wystawa dotyczy historii jednego obrazu i jego zaginionego elementu. Dyptyk malarski Piotra Szmitke z cyklu „Alegorie i Apoteozy” pt. „Bitwa pod Stolcami” nie powrócił kompletny po jednej z wystaw. Romb, scalający dwie części obrazu, zaginął w podróży. Ów brak stał się inspiracją do powstania niniejszej wystawy, której pomysł zasadza się na stworzeniu nowego elementu w miejsce zaginionego. Do akcji zaproszeni zostali artyści wizualni, którzy w sposób zupełnie dowolny i swobodny stworzyli swoje wersje brakującego rombu. Dlatego też ekspozycja ta będzie miała charakter procesualny i będzie się zmieniać w trakcie jej trwania. Obraz Piotra Szmitke będzie ożywiany, bo dopełniany przez nowe, odmienne wizje artystyczne.

Po wernisażu odbędzie się kameralny koncert Mieczysława Litwińskiego.

 

Justyna Adamczyk ur. w 1981 roku, malarka, zajmuje się także rysunkiem, instalacjami, rzeźbą oraz wideo; malarstwo jest dla niej formą wypowiedzi, oddającej emocje

Zbigniew Blukacz ur. w 1961 roku, malarz, prowadzi pracownię malarstwa na katowickiej ASP w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby, tworzy w nurcie polskiego koloryzmu

Tadeusz Ginkour. w 1955 roku, malarz, grafik, od wczesnego dzieciństwa chciałem zostać fizykiem eksperymentalnym a zostałem artystą

Marek Kamieński ur. w 1958 roku, malarz, rysownik, grafik, autor filmów, instalacji i performance, łączy malarstwo z fotografią, jego twórczość przepełniona jest ironią i erotyką

Jerzy Kosałka ur. w 1955 roku, artysta multimedialny, buduje obiekty, makiety, tworzy instalacje, sztukę site specific, uprawia performance, członek słynnej Grupy LUXUS

Ewa Sycha ur. w 1966 roku, doktor sztuki, malarka, grafik, projektant; w swojej twórczości dokonuje transpozycji obrazów otaczającego świata i nadaje im nowe znaczenia

Ireneusz Walczak ur. w 1961 roku, malarz, profesor zwyczajny, prowadzi pracownię malarską w ASP w Katowicach, postmodernistyczny modernista

 

Wernisaż wystawy odbędzię się 8 października o godz. 17.00

Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9

Wystawa potrwa do 20.10.

Wstęp wolny