Lp.RokImię, nazwiskoKlubKonkurencjaMiejsce
1. 1931 Alfred Treuer ŚTŁ Katowice pary sportowe 2
2. 1931 Wanda Żmudzińska ŚTŁ Katowice pary sportowe 2
3. 1932 Alfred Treuer ŚTŁ Katowice pary sportowe 2
4. 1932 Wanda Żmudzińska ŚTŁ Katowice pary sportowe 2
5. 1932 Edyta Popowicz ŚTŁ Katowice solistki 1
6. 1933 Walter Grobert   soliści 3
7. 1933 Elza Czorówna ŚTŁ Katowice solistki 2
8. 1933 Alfred Treuer ŚTŁ Katowice pary sportowe 2
9. 1933 Wanda Żmudzińska ŚTŁ Katowice pary sportowe 2
10. 1933 Edyta Popowicz ŚTŁ Katowice solistki 1
11. 1934 Paweł Breslauer ŚTŁ Katowice soliści 3
12. 1934 Czorówna Elza ŚTŁ Katowice solistki 3
13. 1934 Erwin Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 3
14. 1934 Stefania Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 3
15. 1934 Anna Bzdokówna ŚTŁ Katowice solistki 2
16. 1934 Edyta Popowicz ŚTŁ Katowice solistki 1
17. 1935 Paweł Breslauer ŚTŁ Katowice soliści 3
18. 1935 Joanna Ziaja ŚTŁ Katowice solistki 3
19. 1935 Erwin Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 3
20. 1935 Stefania Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 3
21. 1935 Jadwiga Preiss ŚTŁ Katowice solistki 2
22. 1935 Artur Grobert ŚTŁ Katowice soliści 1
23. 1935 Edyta Popowicz ŚTŁ Katowice solistki 1
24. 1937 Janina Ziaja ŚTŁ Katowice solistki 2
25. 1937 Paweł Breslauer ŚTŁ Katowice soliści 1
26. 1937 Erwin Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 1
27. 1937 Stefania Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 1
28. 1937 Erna Schreibert ŚTŁ Katowice solistki 1
29. 1938 Zuzanna Macura ŚTŁ Katowice solistki 3
30. 1938 Paweł Breslauer ŚTŁ Katowice soliści 2
31. 1938 Janina Ziaja ŚTŁ Katowice solistki 2
32. 1938 Artur Breslauer ŚTŁ Katowice soliści 1
33. 1938 Erwin Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 1
34. 1938 Stefania Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe 1
35. 1938 Erna Schreibert ŚTŁ Katowice solistki 1
36. 1949 Walter Grobert Stal Katowice soliści 3
37. 1949 Janina Ziaja Stal Katowice pary sportowe 2
38. 1949 Paweł Wrocławski Stal Katowice soliści 1
39. 1949 Paweł Wrocławski Stal Katowice pary sportowe 1
40. 1949 Janina Ziaja Stal Katowice solistki 1
41. 1950 Walter Grobert Stal Katowice soliści 3
42. 1950 Janina Leszczyna Stal Katowice pary sportowe 3
43. 1950 Janina Leszczyna Stal Katowice solistki 3
44. 1950 Leon Osadnik Stal Katowice pary sportowe 3
45. 1950 Janina Ziaja Stal Katowice pary sportowe 2
46. 1950 Leon Osadnik Stal Katowice soliści 1
47. 1950 Paweł Wrocławski Stal Katowice pary sportowe 1
48. 1950 Janina Ziaja Stal Katowice solistki 1
49. 1951 Walter Grobert Stal Katowice soliści 3
50. 1951 Paweł Wrocławski Stal Katowice pary sportowe 3
51. 1951 Janina Ziaja Stal Katowice pary sportowe 3
52. 1951 Leon Osadnik Stal Katowice pary sportowe 2
53. 1951 Leon Osadnik Stal Katowice soliści 2
54. 1951 Andrzej Strzelec Stal Katowice pary sportowe 2
55. 1951 Janina Jajszczok Stal Katowice pary sportowe 1
56. 1951 Karol Sojka Stal Katowice soliści 1
57. 1951 Karol Sojka Stal Katowice pary sportowe 1
58. 1952 Helena Czakon Stal Katowice pary sportowe 3
59. 1952 Janina Jajszczok Stal Katowice pary sportowe 1

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł