J

 

JANGO KATOWICE, jednosekcyjny klub futsalowy, zał. XI 1997; siedziby mieściły się w: Gliwiceach, Mysłowicach (2003–2005), Katowicach (2006–2008). W 2009 nastąpiła fuzja z Nova Gliwice; do 2011 występował jako Nova Katowice. Odrodził się w 2016 pod nazwa Jango Katowice. Osiągnięcia: rozgrywki w ekstraklasie – I liga (1999–2011, 2016 – nadal); 2 (0–1–1) medale MP – 2 m. (2009), 3 m. (2007), 1 m. w Pucharze Polski (2007).
http://www.futsalekstraklasa.pl/historia/archiwum-wynikow-fe.

JANTOR, popularna nazwa sztucznego lodowiska przy ul. Z. Nałkowskiej w Nikiszowcu. Budowę obiektu (z hotelem, restauracją i kawiarnią) rozpoczęto z inicjatywy Waltera Gansińca na pocz. l. 60. XX w.; oddano do użytku 4 XII 1964, w 1970 zadaszono. 4 XII 1982 oddano do użytku drugie sztuczne lodowisko: Jantor II. Obiekt był własnością kopalni „Wieczorek”, użytkowany przez sekcje hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego GKS ►Naprzód Janów. Na pocz. l. 90. XX w. został przekazany klubowi, który wynajął Jantor II firmie handlowej, która przeznaczyła go na hurtownię. W 1997 resztę obiektów sprzedano różnym podmiotom gospodarczym. Na pocz. XXI w. obiekt odkupiło miasto, w 2004 został ponownie otwarty – obecnie najnowocześniejsze lodowisko w Polsce z trybunami na 1,5 tys. miejsc, użytkowany przez sekcję hokeja na lodzie ►Naprzód Akuna, przystosowany też do zawodów w curlingu, administrowany przez ►Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Katowicach.
J. Tofilska: Nikiszowiec 1908–2008. Z dziejów osiedla i parafii. Katowice 2008.

JÓZEFINKA, koło terenowe (zał. 1986) ►Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Klubie Osiedlowym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Józefinka” na ►Józefowcu; pod koniec l. 80. XX w. prężny ośrodek biegów masowych (m.in. kontakty zagraniczne z NRD), który przekształcił się w Klub Biegacza „Józefinka”.

JÓZEFOWSKA Sala Gimnastyczna, powstała w dawnym Domu Kultury (1945) w Józefowcu. Pierwotnie, od 1964 r. użytkowany przez ►GKS Katowice, w 1989–1990 ośrodek zapaśniczy ►Rapidu Wełnowiec, po 1990 w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach, użytkowany przez: zapaśników UKS ►Orzeł Katowice oraz klub gimnastyki artystycznej. W sali gimnastycznej ćwiczyli członkowie sekcji aikido, karate, shidokan i capoeira, a także ekipy gier zespołowych; obiekt wyposażony jest również w siłownię.
www.mosir.katowice.pl/obiekty/39-hala-sportowa-jozefowska.html

JUGENDVEREIN JANÓW, niemiecka organizacja młodzieżowa, także pierwsza organizacja kultury fizycznej w Janowie, zał. ok. 1911. Członkowie uprawiali biegi gońców, piąstkówkę i tamburyno.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

JUNAK KATOWICE, klub turystyki motorowej przy ►Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Katowice – Wschód, zał. 1958, wyodrębnił się z Oddziałowej Komisji Motorowej tego oddziału. Zlikwidowany w l. 80. XX w. W 1969 skupiał 79 członków, w tym 12 przewodników turystyki motocyklowej. W l. 1959–1970 organizował Śląski Rajd Samochodowo-Motocyklowy, po 1970 – Ogólnopolski Rajd Samochodowo-Motocyklowy; w l. 1962–1968 – Nocny Rajd Samochodowo-Motocyklowy, w 1966 – IV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Motocyklowych. Osiągnięcia: I nagroda Polskiej Federacji Campingowej za najlepiej zorganizowany camping (1970).
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych Katowice, sygn. 4/73; Katowicki Oddział PTTK w latach 1922–1975. Katowice 1975.

JUNGA KATOWICE, uczniowski KS, żeglarski, zał. ok. 2005, należy do ►Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Żeglarskiego. Specjalizuje się w klasie Omega; uczestniczy w regatach szkolnych i młodzieżowych w rejonie.
http://bazy.ngo.pl/profil/172693/Uczniowski-Klub-Sportowy-Junga.

JUNGMANNER-UND JUGENDVEREINS SZOPIENICE, zob. ►Deutsche Jugend Kraft Szopienice

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł