R

 

RAKETT, klub tenisowy, zał. 1929 na Obrokach z inicjatywy grupy polskich inżynierów kopalni „Kleofas”. Był zrzeszony w Śląskim Związku Lawn-Tenisowym. Zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach tenisowych klasy B. Zbudował własne korty i domek klubowy. Funkcję prezesa pełnił Ślossorz. Rowiązany w 1936.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999.

RADA SPORTOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO zob. ►Śląska Rada Sportowa.

RADFAHRER VEREIN "SPORT 1905" KATTOWITZ zob. ►Towarzystwo Cyklistów „1905” Katowice.

REKORD JANÓW, Towarzystwo Cyklistów, zał. 1931, od 1934 lokal klubowy mieścił się przy ul. Sosnowieckiej. Działały sekcje: kolarstwa szosowego i piłki rowerowej. Działacze: Władysław Buechs, Stefan Kucharski, dr Jan Wowczak. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal mistrzostw Śląska (1937) – 1 m. Jana Saternusa w wyścigu szosowym.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009; J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007; „Siedem Groszy” 1934, nr 11.

ROZWÓJ KATOWICE, KS z siedzibą w Brynowie, zał. 1924. Funkcjonował jako Koło Sportowe Związku Powstańców Śląskich nr 19 przy kopalni „Wujek” (1927–1930), KS „Kopalnia Wujek” (1946–1949), Koło Sportowe „Górnik” Kopalni Wujek w Ligocie (bądź w Brynowie, lokalizacja równoległa); aktualna nazwa od 1 I 1958. Nadal działa pod patronatem górnictwa (jeden z nielicznych klubów w Katowicach). W 1949 nastąpiła fuzja z KS ►„Ligocianka” Ligota, a w 1968 z KS ►„Górnik” Piotrowice. Prowadził sekcje: bokserską (1927–1939, 1951), brydża sportowego (1978–1981), gimnastyki artystycznej (1984–1989), gimnastyki sportowej (1951), koszykówki (1971–1991), lekkoatletyczną (1951, 1962–1968, 1977–1982), piłki nożnej (1924 – nadal), piłki ręcznej (1963–1991), rugby, siatkówki (1927–1939), tenisa stołowego (1951–1967), szachową (1984–1991). Obiekty sportowe: przy ul. Koszarowej, RKS Wolność Załęska Hałda przy ul. Mikołowskiej, Zadole przy ul. Załęskiej. Działacze: Robert Neumann, Emanuel Wackerman. Osiągnięcia: udział w rozgrywkach I ligi rugby (1960–1962), II ligi koszykówki mężczyzn (1982–1991), II ligi piłki nożnej (2016–2019 – z których klub się wycofał ze względów finansowych).

E. Błażyca: Klub Sportowy „Rozwój” kopalni Wujek. Katowice [ok. 2000]; A. Steuer: Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. W: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2007.

ROŹDZIEŃ SZOPIENICE, KS, zał. 1922 pod nazwą Brynica Szopienice; przemianowany na Roździeń Szopienice funkcjonował w l. 1924–1938 jako wielosekcyjny; przystąpił do Zjednoczonego Towarzystwa Sportowego Szopienice (zob. ►HKS Szopienice). W 1925 liczył 80 członków; siedziba mieściła się w Starym Browarze. Prowadził sekcje: bokserską (1930), hokeja na lodzie (1933–1935), gier sportowych (koszykówka, palant, siatkówka, szczypiorniak – 1935), lekkoatletyczną (1924–), piłki nożnej, tenisa (1926), tenisa stołowego. Odegrał pionierską rolę w przeprowadzeniu rozdziału pomiędzy lekkoatletyką i grami ludowymi, przyczynił się do powstania odrodzonego ►Górnośląskiego Związku Lekkoatletycznego; objęty był mecenatem władz samorządowych. Działacze: Franciszek Bieniosek, Antoni Oska, Franciszek Bywalec, Teodor Pohl, Pluszczyk, Marian Zaporowski. Wyróżniający się sportowcy: Jerzy Anders, Anna Breuer, Karol Czyż, Gertruda Kilos-Czorny, Amand Rojek. Sekcja lekkoatletyki kobiecej w Polsce była jedną z najsilniejszych; 2 zawodniczki – Anna Breuer i Gertruda Kilos-Czorny – uczestniczyły w 1928 w IO w Amsterdamie. Osiągnięcia: 15 (4–5–6) medali MP w lekkoatletyce (1925–1932).
H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011. Konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011; ,,Polonia” 1925, nr 18, 22; „Siedem Groszy” 1934, nr 3, 1935, nr 33, 83.

Osiągnięcia KS Roździeń Szopienice na MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1925 Antoni Oska trójskok 3
1926 Gertruda Kilos 1 km 1
1926 Amand Rojek 400 m 3
1927 Jerzy Anders 110 m ppł. 3
1927 Anna Breuer 100 m 2
1927 Anna Breuer 60 m 3
1928 Elżbieta Białas, A. Kanuda, Helena Rakoczy, Anna Breuer 4 x 100 m 2
1928 Gertruda Kilos 800 m 1
1929 4 x 200 m 3
1929 Elżbieta Białas, A. Kanuda, Helena Rakoczy, Anna Breuer 4 x 100 m 2
1929 Anna Breuer 100 m 1
1929 Karol Czyż 100 m 2
1930 Anna Breuer 60 m 3
1930 Elżbieta Rakoczy 80 ppł. 2
1932 Anna Breuer 100 m 1

H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011. Konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł