S

 

SCHLESISCHE WINTERSPORT CLUB KATOWICE, niemiecki klub sportowy, zał. 1929. Był członkiem ►Deutsche Turnerschaft in Polen i ►Deutsche Turnerbund. Prowadził sekcje: hokeja na lodzie (uczestniczyła w mistrzostwach Śląska), kajakarską (powstała w wyniku rozłamu w ►Katowickim Klubie Kajakowym), narciarską (będącą członkiem Polskiego Związku Narciarskiego) ze szkółką narciarską w Szczyrku. Filia klubu działała w Nowej Wsi (Wirek, dz. Rudy Śl.). W 1933 klub skupiał 500, w 1936 – 700, w 1938 – 650 członków. Prezesem był Benno Libera. Klub nie miał osiągnięć sportowych.

SEKCJA GIMNNASTYKI WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ W KATOWICACH zob. ►Okręg Katowicki Polskiego Związku Gimnastycznego

SEKCJA GROTOŁAZÓW KOŁA PTTK PRZY ZAKŁADACH WYTWÓRCZYCH URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH zob. ►Katowicki Klub Speleologiczny

SEKCJA SPELEOLOGII KLUBU TURYSTYKI NARCIARSKIEJ I GÓRSKIEJ PTTK „WIERCHY” zob. ►Katowicki Klub Speleologiczny

SEKCJA SZYBOWCOWA PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEEGO W KATOWICACH, od 16 XI 1933 zrzeszona w ►Okręgowym Komitecie Szybowcowym w Katowicach. Liczyła 23 członków. Dysponowało szybowcem Komar przystosowanym do lotu za samolotem.
A. Steuer: Z dziejów szybownictwa w woj. śląskim 1928–1939. W: „Kronika Katowic”. T. 5. Katowice 1995.

SIŁA GISZOWIEC, stowarzyszenie kultury fizycznej, zał. 1922, ideowo związane z działalnością kulturalno-oświatową Polskiej Partii Socjalistycznej. Pierwotnie występowało pod nazwą: Organizacja Młodzieży Robotniczej Siła Giszowiec i było związane z ruchem gimnastycznym (od 1925 z sekcją żeńską); od l. 30. XX w. z ruchem sportowym jako Robotniczy Klub Sportowy. Reaktywowany 11 III 1945 przy Domu Robotniczym w Giszowcu; w 1948 występował przejściowo jako Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i połączył się z GKS ►„Naprzód” Janów. Prowadził sekcje: gier sportowych, gimnastyki (1922–1939), hokeja na lodzie (1945–1948), lekkoatletyki (l. 20. i 30. XX w.), palanta (1925), piłki nożnej (1945–1948), pływania (1947–1948), siatkówki (1945–1948), tamburyno (1925). Działacze: Walter Gansiniec, Jan Guzik, Paweł Hajduk, Jan Piecha, Wiktor Piecha, Paweł Witczak, Tomasz Wójcik. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal MP – 3 m. w hokeju na lodzie (1946). Wybitni sportowcy: Henryk Bromowicz Alfred Gansiniec, Wiktor Gburek, Hilary Skarżyński, Adolf Wróbel, Alfred Wróbel, Antoni Wróbel.
APK, Okręgowy Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 49, J. Tofilska: Giszowiec. Monografia historyczna. Katowice 2016; „Siłacz” 1925, nr 1; „Gazeta Robotnicza” 1925, nr 162, 178.

SIŁA MAŁA DĄBRÓWKA, zał. 1924 (utożsamiała się z nieznaną dotąd organizacją powstałą w Małej Dąbrówce w 1907, niewykluczone, że z „Rolandem” Szopienice); w 1927 – nawiązując do tradycji – obchodziła jubileusz XX-lecia klubu. W 1925 pierwsza polska organizacja związana z Polską Partią Socjalistyczną. Sekcja szachowa klubu zorganizowała pierwszy robotniczy turniej szachowy w woj. śląskim; działacz: Augustyn Iwan. Sekcja ciężkoatletyczna (1925) została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Ciężkoatletycznego ►„Biały Orzeł” Szopienice, z którym połączyła się 13 VI 1926; odtąd do 1928 w zawodach mistrzowskich organizowanych przez Polski Związek Atletyki i jego agendy terenowe występowała jako „Biały Orzeł”, a w zawodach Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych i jego agend jako RKS „Siła”. Działacze: Emanuel Hornik, Franciszek Wieczorek.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986; „Gazeta Robotnicza” 1925, nr 221; 1926, nr 148.

SIŁA WEŁNOWIEC, RKS zał. 1926 (wg innych źródeł w 1931), funkcjonował w l. 1930–1932; sekcje: piłki nożnej, piłki ręcznej; działacze: Paweł Zawisza, I, Paweł Zawisza II, Adam Kasperek; ostatnia źródłowa wzmianka w 1937.
APK. Dyrekcja Policji Katowice sygn. 118, A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Gazeta Robotnicza” 1932, nr 7, 39; U. Rzewiczok: Wełnowiec i Józefowiec. Dzieje dzielnicy Katowic. Katowice 2019.

SŁOWIAN KATOWICE, KS w Zawodziu. Powstał w 1920, początkowo jako „Siła” Zawodzie, w 1924 reaktywowany jako „Słowian” Zawodzie. W 1939 połączył się z KS ►„Pogoń” Katowice, w l. 1945–1949 działał pod nazwą Zakładowy Klub Sportowy Ferrum, w 1949 fuzja z KS ►„Pogoń” Katowice i KS ►„Baildon” Katowice; w l. 1950–1959 Koło Sportowe „Stal” Huty Ferrum, od 1957 „Słowian” Katowice. Zlikwidowany w 2001. Prowadził sekcje: piłki nożnej i piłki ręcznej (1958–1973). Osiągnięcie: udział w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej kobiet (1962–1967). Obiekt sportowy: stadion przy ul. 1 Maja (ob. administrowany przez MOSiR). Działacze: Rudolf Niemczyk, Paweł Wybierski.
APK, zesp. Okręgowy. Związek Piłki Nożnej Katowice, sygn. 56; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie: monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; H. Marzec: Piłka ręczna na Śląsku (1929–2004). W: Z dziejów Bogucic: materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011.

SMOK SZOPIENICE, KS, istniał w l. 1927–1928; sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyki; członek ►Śląskiego Związku Lekkoatletycznego.
A.Steuer, Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Katowice 2008.

SOKÓŁ 43 KATOWICE, UKS, zał. 1997 przy Szkole Podstawowej nr 43 (Gimnazjum nr 13) w Szopienicach. Prowadzi sekcje siatkówki i tenisa stołowego. Działacze: Krzysztof Turek, Krzysztof Nowosielski. Osiągnięcia: udział w rozgrywkach II ligi w siatkówce męskiej (2011– nadal); zwycięstwa w zawodach różnej rangi młodszych grup wiekowych.
www.sokol43katowice.pl.

SPARTA KATOWICE, Klub Sportowy, zał. 1946; nazwy: Tęcza Katowice (1946–1949), Koło Sportowe Spójnia Katowice (1950–1955), Sparta (1956–nadal); początkowo przy Wojewódzkim Zrzeszeniu Sportowym; S. połączyła się z KS ►Budowlani Ligota (1965), miał siedzibę przy ul. Dąbrówki 10, Korfantego (Dzierżyńskiego) 73a, Rolnej 43 w Katowicach, sponsorami były: Zakłady Mleczarskie w Katowicach, Zakłady Przemysłu Piekarniczego, Elektrobudowa Katowice; sekcje: akrobatyki sportowej, gimnastyki sportowej, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, podnoszenia ciężarów siatkówki, skoków do wody. Działacze: Stanisław Jarecki, Emil Kwaśny, Jan Łagdan, Edward Hałup, Tadeusz Ślusarek. Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal ME (1976) w akrobatyce sportowej oraz 25 (7–9–9) medali MP (1955–99): w akrobatyce sportowej 3 (1–1–1), gimnastyce sportowej 3 (0–1–2), piłce ręcznej 10 (6–3–1), skokach do wody 9 (0–4–5); sportowcy: Barbara Eustachewicz, Rudolf Hoeflich, Jan Suski, Stanisław Świetliński, Stanisław Wygas, Ryszard Zawadziński.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 150; S. Jarecki, B. Gryszczyk: 50 lat BKS Sparty Katowice. [1974]; W. Zieleśkiewicz: 90 lat polskiej piłki ręcznej. Warszawa 2008; W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998.

Osiągnięcia międzynarodowe

Imię, nazwiskokonkurencjaRodzaj zawodówrokmiejsce
Stanisław Wygas wielobój – układ I 1976 3

E. Polak: Akrobatyka sportowa w Polsce. Rzeszów 2003.

Osiągnięcia w akrobatyce sportowej

rokImię, nazwiskokonkurencjamiejsce
1979 Stanisław Wygas skoki na ścieżce FITA 1
1981 Stanisław Wygas skoki na ścieżce FITA 2
1982 Stanisław Wygas skoki na ścieżce FITA 3

E. Polak: Akrobatyka sportowa w Polsce. Rzeszów 2003.

Osiągnięcia w gimnastyce sportowej

rokImię, nazwiskokonkurencjamiejsce
1959 Alfred Kucharczyk wolne 2
1965 Rudolf Hoeflich kółka 3
1966 Rudolf Hoeflich drążek 3

Z. Bill, J. Rybiński: Sto lat ruchu gimnastycznego w Polsce. Warszawa 1967.

Osiągnięcia w piłce ręcznej

rokImiona nazwiskakonkurencjamiejsce
1955 Jan Kalinowski, Andrzej Limanowski, Józef Cieślak, Leszek Foksiński, Karol Gawliczek, Aleksander Gmyrek, Stanisław Piszczek, Jerzy Ryszka, Jan Sidełko, Jan Suski, Stanisław Świetliński, Mieczysław Tabaka, Emanuel Tomecki, Janusz Wójcik „7” b m 1
1956 Julian Kantorski, Andrzej Limanowski, Jerzy Warwas, Józef Cieślak, Leszek Foksiński, Karol Gawliczek, Aleksander Gmyrek, Ludwik Małolepszy, Stanisław Piszczek, Jerzy Ryszka, Paweł Rzymkowski, Henryk Solik, Jan Suski, Stanisław Świetliński, Mieczysław Tabaka, Emanuel Tomecki „7” b m 1
1956/1957 Jerzy Warwas, Julian Kantorski, Hieronim Mańka, Jerzy Warwas, Józef Cieślak, Leszek Foksiński, Tadeusz Kondola, Karol Kielich, Jan Kowalczyk, Stanisław Piszczek, Jerzy Ryszka, , Jan Suski, Stanisław Świetliński, Emanuel Tomecki, Ryszard Zawadziński „7” b m 1
1957   „11” m 3
1957/1958 Jerzy Warwas, Julian Kantorski, Hieronim Mańka, Józef Cieślak, Leszek Foksiński, Tadeusz Kondola, Karol Kielich, Jan Kowalczyk, Stanisław Piszczek, Jan Suski, Stanisław Świetliński, Emanuel Tomecki, Ryszard Zawadziński „7” b m 1
1957/1958 „7” h m 2
1958/1959 Jerzy Warwas, Antoni Langer, Julian Kantorski, Hieronim Mańka, Józef Cieślak, Leszek Foksiński, Marian Koerner, Karol Kielich, Stanisław Piszczek, Jan Suski, Henryk Solik, Henryk Sporys, Stanisław Świetliński, Emanuel Tomecki, Ryszard Zawadziński „7” b m 1
1959/1960 Jerzy Warwas, Antoni Langer, Julian Kantorski, Stanisław Chrobak, Józef Cieślak, Henryk Ciszek, Leszek Foksiński, Antoni Gryt, Lesław Jankiewicz,Tadeusz Kondola, Marian Koerner, Jerzy Książek, Stanisław Piszczek, Jan Suski, Henryk Solik, Stanisław Świetliński, Andrzej Tymoszyk, Ryszard Zawadziński „7” b m 1
1960/1961 „7” b m 2
1961/1962 Jerzy Warwas, Antoni Langer, Julian Kantorski, Stanisław Chrobak, Józef Cieślak, Henryk Ciszek, Leszek Foksiński, Antoni Gryt, Lesław Jankiewicz,Tadeusz Kondola, Marian Koerner, Jerzy Książek, Stanisław Piszczek, Jan Suski, Henryk Solik, Stanisław Świetliński, Andrzej Tymoszyk, Ryszard Zawadziński „7” b m 2
1962/1963 Julian Kantorski, Antoni Gryt, Lesław Jankiewicz,Tadeusz Kondola, Henryk Solik, Krawczyk, Ryszard Zawadziński, Krupa, Ziółkowski* „7” b m 3
1963/1964 „7” b m 2

*dane niekompletne, b – boisko, h - hala
W. Zieleśkiewicz: 90 lat polskiej piłki ręcznej. Warszawa 2008.

Osiągnięcia w skokach do wody

rokImię, nazwiskokonkurencjamiejsce
1999 Agnieszka Puto trampolina 1 m 3
1999 Anna Puto trampolina 3 m 2
1999 Agnieszka Puto trampolina 3 m 3
1999 Agnieszka Puto wieża 3
1999 z Agnieszka Puto trampolina 1 m 2
1999 z Anna Puto trampolina 3 m 3
1999 z Agnieszka Puto trampolina 3 m 2
1999 z Anna Puto wieża 3
1999 z Agnieszka Puto wieża 2
1999 z Dawid Pytel wieża 3

z – zimowe

SPARTAKUS, Klub Sportowo-Rekreacyjny ►Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach. Pierwotnie (1974–1975) nosił nazwę Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; od 1975 jako Spartakus, od 1998 pod aktualną nazwą KSR TKKF Spartakus. Dyscypliny sportu uprawiane w klubie: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, kulturystyka, gimnastyka korygująca, yoga, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, jogging, narciarstwo oraz żeglarstwo. Odegrał pionierską rolę w rozwoju sztuk walki (karate kyokushin i ju-jitsu) w Katowicach. Obecnie prowadzone są zajęcia w sekcjach rekreacyjnych: karate kyokushin, ju-jitsu, kulturystyki, callanetics, gimnastyki korygującej, tenisa stołowego, narciarskiej i żeglarskiej. Jedna z najprężniej działających jednostek w strukturach organizacyjnych TKKF na Górnym Śląsku; współorganizator zawodów wysokiej międzynarodowej rangi w katowickim ►Spodku: w karate kyokushin – Puchar Europy (1986), ME (1987), Puchar Świata (1993), w kulturystyce – MŚ (1991, 1996), w hokeju na lodzie – MŚ grupy „B” (1997, 2000), a także masowych imprez sportowo-rekreacyjnych: Śląska Liga Tenisa Stołowego, Śląska Amatorska Liga Siatkówki, biegi uliczne im. Wojciecha Korfantego, Turnieje Tenisa im. Jadwigi Jędrzejowskiej, Rajdy Rowerowe. Działacz: Andrzej Badura.
http://spartakus.katowice.pl.

SPELEOKLUB „GÓRNIK” ODDZIAŁU PTTK KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „WUJEK” zob. ►Katowicki Klub Speleologiczny

SPELEOKLUB KATOWICE zob. ►Katowicki Klub Speleologiczny

SPIEL- UND EISLAUVEREIN BRYNÓW, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Brynowie, zał. 1913. Brak informacji o sekcjach.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN DĄB, niemiecka organizacja działająca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. ok. 1911. Uprawiane gry: palant, piąstkówka, tamburyno, trójbój i pięciobój lekkoatletyczny.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN JÓZEFOWIEC, organizacja występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. 1912. Uprawiane gry: bieg gońców, palant, piąstkówka, tamburyno.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN KATOWICE, organizacja występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. ok. 1909. Uprawiane dyscypliny: łyżwiarstwo figurowe, piąstkówka, tamburyno, trójbój i pięciobój lekkoatletyczny. Zakończyła działalność (jako jedyna w Katowicach, jedna z dwóch na terenie województwa śląskiego) w l. 30. XX w.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIEL- UND EISLAUVEREIN MAŁA DĄBRÓWKA, organizacja występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. ok. 1912. Członkowie uprawiali łyżwiarstwo figurowe.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIELVEREIN BORKI, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Borkach, zał. 1913 występująca w ramach akcji Volks- und Jugendspiele, zał. 1913. Prowadziła sekcję palanta.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIELVEREIN KOSTUCHNA, pierwsza organizacja kultury fizycznej w Kostuchnie Podleskiej, zał. 1912. Członkowie trenowali grę w palanta.
A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

SPIELVEREIN ZAWODZIE. pierwsza organizacja kultury fizycznej w Zawodziu, zał. ok. 1909.

SPIN KATOWICE, Uczniowski Klub Łyżwiarski (UKŁ), zał. 1998, pod patronatem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego SPIN sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej w Janowie. Kontynuuje tradycje sekcji łyżwiarskiej ►„Naprzodu” Janów. W 2009 skupiał 25 członków; prowadzi szkółkę łyżwiarską w ►Spodku. Zawodnicy Przemysław Domański i Maciej Kuś występowali jako reprezentanci Polski. Osiągnięcia: 11 (7–2–2) medali MP (2003–2012) zdobytych przez 3 sportowców.

Osiągnięcia łyżwiarzy figurowych na MP

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2003 Maciej Kuś soliści 1
2004 Maciej Kuś soliści 1
2005 Maciej Kuś soliści 1
2006 Przemysław Domański soliści 1
2007 Laura Czarnota solistki 3
2007 Domański Przemysław soliści 1
2008 Laura Czarnota solistki 3
2008 Przemysław Domański soliści 2
2009 Przemysław Domański soliści 1
2011 Przemysław Domański soliści 1
2012 Sebastian Iwasaki soliści 2

Kronika sportu polskiego 2003 [i kolejne edycje za lata: 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012]. Warszawa 2004–2013.

SPOŁEM, Oddział Międzyzakładowy PTTK przy Oddziale Wojewódzkim Centralnego Zarządu Spółdzielni Spożywców w Katowicach, zał. 18 VII 1973 z inicjatywy Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego dysponującego 6 kołami PTTK; rajdy „O Zachodzie Słońca” (ok. 150 uczestników), Ogólnopolski Górski Rajd Spółdzielców i Handlowców; działalność gosp.: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego; 2 sklepy patronackie; 973 członków (1980); prezesi (m.in.): Jan Larysz, Leon Latusek.
J. Nowak: Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie katowickim w latach 1951–1985. Zarys historyczny. Katowice 1989.

SPÓJNIA KATOWICE zob. ►Sparta Katowice

STADION AWF KATOWICE, stadion lekkoatletyczny w Katowicach przy ulicy T. Kościuszki 84. Wybudowany w 1925 z inicjatywy Baltazara Szaflika. Pierwszym właścicielem obiektu był klub ►Pogoń Katowice (1925–1932), w l. 1933–1939 ►Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Katowicach, w l. 1957–1963 ►Baildon Katowice; do 1970 AZS Akademii Ekonomicznej w Katowicach; obecnie jest nim ►Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

STADION MIEJSKI, obiekt usytuowany w granicach administracyjnych miasta Chorzowa, przy ulicy Bukowej 1 w Katowicach, powstał w latach 80. XX w. Składa się z: 1. pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z trybunami na blisko 7 000 widzów, 2. boiska treningowego, 3. sali gimnastycznej. W ostatnich latach zmodernizowane zostały płyty boisk (m.in. podgrzewana murawa boiska głównego) oraz oświetlenie obiektu. Trwają prace projektowe nad modernizacją pozostałej infrastruktury obiektu. Na stadionie regularnie rozgrywane są treningi oraz mecze drużyny piłkarskiej. Dodatkowe udogodnienia: parking dla samochodów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych, specjalne miejsca na trybunach dla niepełnosprawnych
www.mosir.katowice.pl/obiekty/

STAL, Zrzeszenie Sportowe, w okresie odbudowy kraju i „zimnej wojny” najsilniejsze w województwie katowickim (stalinogrodzkim) i wśród finansowanych przez Centralną Radę Związków Zawodowych w Warszawie. Podlegało Radzie Okręgowej Zrzeszeń Sportowych Stal w Katowicach z siedzibą w gmachu Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych przy ul. Dąbrowskiego 23. Na terenie Katowic istniało 5 kół; 2 najsilniejsze działały przy Hucie Baildon (zob. ►Stal Katowice) i Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach (zob. ►HKS Szopienice), natomiast typowo rekreacyjne przy Hucie Ferrum w Katowicach-Zawodziu, Zakładach Budowy Urządzeń Kotłowych w Ochojcu i Centrostali w Katowicach. W 1955 w województwie katowickim działało 90 kół, skupiając 18 118 członków.
B. Cimała, A. Steuer: Sport w województwie katowickim (struktura, baza, kadry). W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1918–1989. Katowice 2009.

STARA STRZELNICA, pierwszy obiekt sportowy w Zawodziu, druga strzelnica sportowa w Katowicach, obiekt utrzymywany przez gminę bogucicką, po przyłączeniu do Katowic – przez władze miejskie. Wybudowana w 1878 przy ul. Krakowskiej 45, kryta, pierwotnie użytkowana przez niemiecką ►Gildię Strzelecką w Katowicach, w l. 1926–1928 przez ►Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Katowicach; przebudowana z inicjatywy Ryszarda Szefera i Rudolfa Niemczyka; stała się Domem Ludowym w Katowicach-Zawodziu; swoje siedziby miały tam oddziały organizacji paramilitarnych, a także restauracja prowadzona przez Jana Jandę, Antoniego Janusza, P. Sonnka, Ryszarda Szefera; w okresie międzywojennym mieścił się lokal wyborczy, a po 1945 restauracja Pod Ratuszem i strzelnica do strzelania z broni małokalibrowej; po 1950 pomieszczenia przejęła Szkoła Zawodowa i Szkolenia Pedagogicznego.
AUM, zesp. 1, sygn. 1203; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011; „Polak” 1924, nr 241.

START KATOWICE, KS ►Zrzeszenia Sportowego Start; do 1957 koło, od 1962 z Międzyspółdzielczym Ogniskiem Kultury Fizycznej Inwalidów Województwa Katowickiego, od 1978 w strukturze Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy Start. Prowadził sekcje: bokserską (poł. l. 50. XX w.); gimnastyki sportowej (poł. l. 50 XX w.); hokeja na lodzie (1953–1961); lekkoatletyczną (1958–1990); piłki rowerowej (1957–1962); saneczkarską (1955–1968), szachową (1955–1990). Miał stadion na Muchowcu i tor saneczkowy w Mikuszowicach. Działacze: Stefan Kolarczyk. Wyróżniający się sportowcy: Wiktor Balcarek, Roland Bielczyk, Roland Brehmer (olimpijczyk, 1968), Stefan Brzóska, Edward Bugała, Wilhelm Korc, Krystna Hołuj. Osiągnięcia: 66 (9–19–38) medali MP, w tym 1 ( 0–0–1) medal w hokeju na lodzie; 31 (7–18–17) medali w lekkoatletyce; 4 (1–2–1) medale w piłce rowerowej; 20 (1–6–13) medali w szachach.

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1956 [brak danych] 3

 

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1955 Julian Witkowski maraton 3
1958 Edward Bugała bieg na 110 m przez płotki 1
1958 Zofia Walasek bieg na przełaj 1,2 km 2
1958 Edward Bugała bieg na 200 m przez płotki 2
1958 Maria Stodolna bieg na 80 m przez płotki 2
1958 Zofia Walasek bieg na 800 m 2
1958 Julian Witkowski maraton 2
1959 Zdzisław Kumiszcze bieg na 200 m przez płotki 2
1959 Andrzej Stauffer skok wzwyż 2
1959 Zofia Walasek bieg na przełaj 1,2 km 3
1959 Zofia Walasek bieg na 800 m 3
1959 Julian Witkowski maraton 3
1960 Zofia Walasek bieg na przełaj 1,2 km 2
1960 Edward Bugała bieg na 110 m przez płotki 2
1960 Zofia Walasek bieg 800 m 2
1960 Julian Witkowski maraton 2
1960 Edward Bugała bieg na 400 m przez płotki 3
1961 Zofia Walasek bieg na 800 m 1
1961 h Michalina Wawrzynek bieg na 500 m 1
1961 Zofia Walasek bieg na przełaj 1,2 km 2
1961 Edward Bugała bieg na 110 m przez płotki 2
1961 Zofia Walasek bieg na 400 m 3
1961 Julian Witkowski maraton 3
1962 Edward Bugała bieg na 110 m przez płotki 1
1962 Edward Bugała bieg na 200 m przez płotki 1
1962 Julian Witkowski maraton 3
1963 Edward Bugała bieg na 110 m przez płotki 1
1963 Edward Bugała bieg na 110 m przez płotki 2
1965 Roland Brehmer bieg na 1500 m 3
1966 Roland Brehmer bieg na przełaj 5 km 2
1966 Roland Brehmer bieg na przełaj 3 km 2
1966 Roland Brehmer bieg na 5 km 3
1968 Roland Brehmer bieg na przełaj 6 km 3
1968 Roland Brehmer bieg na 5 km  3
1968 Lilianna Morawiec pchnięcie kulą 3
1969 Lilianna Morawiec pchnięcie kulą 3
1970 Roland Brehmer bieg na 5 km 3
1970 Mirosław Majchrzak bieg na 110 m przez płotki 3
1983 Jolanta Janota, Joanna Smolarek, Bożena Lebek, Barbara Sikora sztafeta 4 x 100 m  3
1983 h Joanna Janota bieg na 200 m 3
1984 Jolanta Janota, Joanna Smolarek, Bożena Lebek, Anna Brochocka sztafeta 4 x 100 m  3
1986 h Barbara Sikora bieg na 60 m 3
1987 h Joanna Smolarek bieg na 60 m 1
1988 Joanna Smolarek bieg na 100 m 3
1988 h Barbara Sikora bieg na 60 m przez płotki 3

L e g e n d a: h – zawody rozgrywane w hali.
H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1922–2011: konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński i in.: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1920–2007: konkurencje męskie. Szczecin 2008.

MP w piłce rowerowej

RokImię, nazwiskoMiejsce
1959 [brak danych] 2
1960 II drużyna 3
1961 [brak danych] 2
1961 Eugeniusz Skrzypiec, Werner Kulik, Wilhelm Korc 1

 

MPw szachach

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1955 Wiktor Balcarek, Emil Sojka, Stefan Brzóska, Emil Bytrtek, Henryk Śliwiński, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Klara Knapik klasyczne drużynowo 3
1956 Wiktor Balcarek, Emil Sojka, Stefan Brzóska, Emil Bytrtek, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Klara Knapik klasyczne drużynowo 3
1957 Wiktor Balcarek, Emil Sojka, Stefan Brzóska, Emil Bytrtek, Henryk Śliwiński, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Zyta  Knapik drużynowo 2
1957 Zyta Knapik klasyczne 3
1958 Wiktor Balcarek, Stefan Nahlik, Stefan Brzóska, Emil Bytrtek, Henryk Śliwiński, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Emil Olej, Klara Knapik, Kazimierz Badylak, Alojzy Przybyszewski klasyczne drużynowo 1
1959 Wiktor Balcarek, Edward Nahlik, Stefan Brzóska, Henryk Śliwiński, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Zyta Knapik, Antoni Sieroń, Alojzy Przybyszewski klasyczne drużynowo 2
1960 Wiktor Balcarek, Edward Nahlik, Adam Dzięciołowski, Stefan Brzóska, Emil Sojka, Henryk Śliwiński, Zygmunt Kloza, Antoni Sieroń,  Stanisław Kornasiewicz, Alojzy Przybyszewski, Wojciech Radowski, Krystyna Radzikowska, Marek Szpakowski, Malina Szpakowska klasyczne drużynowo 3
1962 Wiktor Balcarek, Edward Nahlik, Adam Dzięciołowski, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Wojciech Radecki, Malina Szpakowska drużynowo 2
1963 Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne 3
1963 Wacław Łuczynowicz, Wiktor Balcarek, Adam Dzięciołowski, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Malina Szpakowska, Marek Szpakowski, Edward Ledwoń, Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne drużynowo 3
1965 Wacław Łuczynowicz, Wiktor Balcarek, Adam Dzięciołowski, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Marek Szpakowski, Edward Ledwoń, Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne drużynowo 3
1968 Wacław Łuczynowicz, Wiktor Balcarek, Adam Dzięciołowski, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Marek Szpakowski, Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne drużynowo 3
1970 Wacław Łuczynowicz, Wiktor Balcarek, Adam Dzięciołowski, Zygmunt Kloza, Stanisław Kornasiewicz, Krystyna Radzikowska-Hołuj, Wacław Łuczynowicz, Stefan Kępiński, Jacek Bielczyk klasyczne drużynowo 3
1972 Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne 3
1973 Wiktor Balcarek, Adam Dzięciołowski, Stanisław Kornasiewicz, Krystyna Radzikowska-Hołuj,  Stefan Kępiński, Jacek Bielczyk, Karol Pinkas, Henryk Śliwiński, Jan Widera klasyczne drużynowo 2
1975 Jacek Bielczyk, Karol Pinkas, Jan Widera, Zbigniew Hurnik błyskawiczne drużynowo 2
1976 Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne 2
1976 Wiktor Balcarek, Adam Dzięciołowski, Stanisław Kornasiewicz, Krystyna Radzikowska-Hołuj,  Jacek Bielczyk, Karol Pinkas, Jan Widera, Zbigniew Hurnik, Marian Twardoń, Jan Widera klasyczne drużynowo 3
1981 Karol Pinkas, Jan Widera, Zbigniew Hurnik, Karol Zieleźnik  błyskawiczne drużynowo 3

 

START PODLESIE zob. ►Podlesianka Podlesie.

STAWIKI, jeden z pięciu stawów w zespole przyrodniczo-krajobrazowym ►Szopienice-Borki na granicy Katowic-Sosnowca; teren połowów wędkarskich (sandacze, okonie, szczupaki) o pow. 8,0 ha, administrowany przez ►Okręg Śląski Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.
B. Tokarska-Guzik i in.: Przyroda Katowic. Katowice 1995.

STAWY NA TYSIĄCLECIU, zob. ►Maroko.

STEPHAN FRÖLICH KNIPPEL PIOTROWICE zob. ►Efeska Piotrowice

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ DĄBRÓWKA MAŁA, w 1928 skupiało 85 członków; prowadziło sekcje: palanta, piłki nożnej, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Funkcję prezesa pełnił ks. Jan Osyra, naczelnikiem był Hubert Namysło.
Spis stowarzyszeń Związku Młodzieży Polskiej. Królewska Huta [b.r.w., po 1925]; Spis Stowarzyszeń Związku Młodzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej. Katowice. [b.r.w., 1929].

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ JANÓW, pod opieką św. Stanisława Kostki, organizacja katolicka młodzieży przy parafii św. Anny w Janowie, zał. 22 IV 1920; sztandar poświęcony 1 IX 1930. Należała do Okręgu Mysłowickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Prowadziła sekcje: lekkoatletyczną (1928), strzelecką (1932), tenisa stołowego (1933–1936). W 1933 była organizatorem mistrzostw Janowa w tenisie stołowym; w 1936 uczestniczyła w mistrzostwach Okręgu Mysłowickiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Czołowy sportowiec: Władysław Jelonek.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec. Miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007; „Polska Zachodnia” 1930, nr 225; „Siedem Groszy” 1936, nr 16.

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ KOLONIA BOERA, organizacja młodzieżowa, zał. w poł. l. 20. XX w. przez ks. Wiktora Matejczyka (proboszcza z Murcek); w okręgu katowickim SMP. Sekcja piłki nożnej została zrzeszona w ►Śląskim Związku Piłki Nożnej w Katowicach, a drużyna brała udział w rozgrywkach mistrzowskich centrali piłkarskiej Górnego Śląska. Stowarzyszenie skupiało 35 członków, posiadało też drużynę palanta; prezes Emil Foltys, działacz: Wiktor Mrozek.
Spis Stowarzyszeń Związku Młodzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej. Katowice [b.m.w.] 1929.

STOWARZSZENIE ŚLĄSKICH KLUBÓW TENISOWYCH zob. ►Śląski Związek Tenisowy

STARGANIEC, zbiornik wodny oraz ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w Katowicach przy ul. Owsianej, przy granicy z Mikołowem. W latach PRL-u staw S., od 1969 ośrodek wodno-rekreacyjny dla pracowników huty „Baildon”, z przystanią kajakową i basenem kąpielowym, obecnie ośrodek nie należy już do huty. S. leży w otulinie Leśnego Pasa Ochronnego GOP. Przez ośrodek przechodzą szlaki: ►Bohaterów Wieży Spadochronowej, ►Żwakowski oraz ►Dwudziestopięciolecia PTTK.
K. Szaraniec, L.Szaraniec: Katowice. Przewodnik. Katowice 1981.

STRZAŁ KARBOWA, jedyny polski klub piłkarski w dziejach miejscowości, zał. w I poł. 1920. Występował w rozgrywkach o mistrzostwo obwodu katowickiego Górnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Dysponował własnym boiskiem; znany z krewkich kibiców i sportowców. Po 1922 nie został reaktywowany.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Sportowiec” 1920, nr 1, 17.

STRZELEC DĄBRÓWKA MAŁA, organizacja paramilitarna związana z sanacją; skupiała młodzież męską i żeńską podzieloną na grupy młodocianych, zuchów, orląt, strzeleckich i strzelców; kilka sekcji sportowych: Związku Strzeleckiego „Śląsk” z oddziałem wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego; sekcje lekkoatletyczna, boksu, tenisa stołowego, ,narciarska lekkoatletyczna, tenisa stołowego
Sprawozdanie Zarządu i Komendy ZS powiatu Katowice [b.m.w.] 1935.

STRZELEC GISZOWIEC, organizacja paramilitarna, ok. 1924–1926, związana z Polską Partią Socjalistyczną (nacisk na szkolenie wojskowe), po przewrocie majowym z sanacją. Skupiała młodzież męską i żeńską, podzieloną na grupy: młodocianych, zuchów, orląt strzeleckich i strzelców. Prowadziła kilka sekcji sportowych: strzelecką (najlepsza w powiecie – podokręgu – katowickim), boksu, ciężkiej atletyki, gier sportowych (szczypiorniak, koszykówka, siatkówka), kolarską, lekkoatletyczną, pływacką, tenisa stołowego, krótkofalówkową. Dysponowała boiskiem przy ul. Modrzejewskiej (ul. Mysłowicka) – w 1938 wyposażonym w zaplecze gospodarcze i odnowy. Funkcje sprawowali: komendant – Józef Pacuła, komendantka sekcji kobiet – Elżbieta Maruszczakówna, prezeska – Euzebia Gołygowska.
J. Tofilska: Giszowiec. Monografia historyczna. Katowice 2016; „Gazeta Robotnicza” 1924, nr 33.

STRZELEC KATOWICE, KS ►Związku Strzeleckiego „Śląsk”, zał. 1933; prowadził sekcje: automobilizmu, bokserską, hippiczna, ciężkoatletyczną (podnoszenia ciężarów i zapaśnicza), kolarską, lekkoatletyczną, łuczniczą, piłki nożnej. W barwach klubu mogli występować członkowie sekcji sportowych terenowych oddziałów Związku Strzeleckiego; niekiedy był traktowany jako sportowa reprezentacja środowiska strzeleckiego województwa śląskiego (zob. też ►Klub Motocyklowy Związku Strzeleckiego w Katowicach, ►Klub Szybowcowy Podokręgu Związku Strzeleckiego „Śląsk” w Katowicach). Osiągnięcia: 16 (3–8–5) medali MP w lekkoatletyce zdobyte przez 4 zawodników.

Osiągnięcia zawodników klubu Strzelec Katowice na MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1936 h Henryk Praski pchnięcie kulą 1
1936 Henryk Praski pchnięcie kulą 2
1936 Hildegarda Kieronim bieg na 200 m 3
1937 Genowefa Cejzikowa rzut oszczepem 1
1937 Genowefa Cejzikowa pchnięcie kulą 2
1937 Henryk Praski pchnięcie kulą 2
1937 Genowefa Cejzikowa rzut dyskiem 3
1937 Henryk Praski rzut dyskiem 3
1938 h Genowefa Cejzikowa pchnięcie kulą 1
1938 h Henryk Praski pchnięcie kulą 2
1939 h Henryk Praski pchnięcie kulą 2
1938 h Henryk Praski pchnięcie kulą oburącz 2
1938 Henryk Praski rzut dyskiem 3
1938 Henryk Praski pchnięcie kulą 3
1939 Magdalena Breguła pchnięcie kulą 2
1939 h Magdalena Breguła pchnięcie kulą 2

Legenda: h – zawody rozgrywane w hali.

H. Kurzyński, L. Luftman, J. Rozum, M. Rychwalski, A. Socha: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 1922–2011. Bydgoszcz 2011; H. Kurzyński, S. Pietkiewicz, J. Rozum, T. Wołejko: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 1920–2007. Konkurencje męskie. Szczecin 2009.

STRZELEC WEŁNOWIEC, organizacja paramilitarna – Oddział Związku Strzeleckiego „Śląsk” z sekcjami: boksu, ciężkiej atletyki, gier sportowych, kolarstwa, lekkoatletyki, narciarstwa, tenisa stołowego. Funkcję prezesa sprawowała: Felicja Madejowa, a komendantami byli: Róża Szczepanikówna i Romuald Kempa. Sekcja ciężkoatletyczna (dawniej ►„Biały Orzeł” Wełnowiec) w latach 1935–1939 była klubem sportowym zrzeszonym w ►Polskim Związku Atletycznym i ►Śląskim Okręgowym Związku Atletycznym. W 1938 zasilony sztangistami „Powstańca” Siemianowice. Działacz: Wincenty Morcinek. Osiągnięcia: 4 (2–0–2) medale MP w podnoszeniu ciężarów (1938–1939), 2 (0–0–2) medale MP w zapasach w stylu wolnym (1937–1938). Wyróżniający się sportowcy: Wilhelm Augustyn, Wilhelm Boba, Stefan Niedziela.
Sprawozdanie Zarządu i Komendy Związku Strzeleckiego Powiatu Katowice za czas od 13 maja do 23 marca 1935 r. s.11

Osiągnięcia sportowe

MP w podnoszeniu ciężarów

RokImię, nazwiskoWagaMiejsce
1938 Stefan Niedziela piórkowa 1
1939 Stefan Niedziela piórkowa 1

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986.

MP w zapasach (styl wolny)

RokImię, nazwiskoWagaMiejsce
1937 Wilhelm Korfanty kogucia 3
1938 Wilhelm Boba ciężka 3

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986; http://www.zapasy.org.pl.

STRZELNICA GILDII STRZELECKIEJ W KATOWICACH, pierwszy obiekt sportowy w Katowicach (1869); wybudowany z inicjatywy Huberta ►Thiele-Wincklera dla ►Gildii Strzeleckiej w Katowicach, użytkowany do 1912; usytuowany na pograniczu Parku Południowego – Süd Park (dzisiejszego ►Parku Kościuszki).
K. Gwóźdź: W jedności siła: historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego. Katalog wystawy czasowej, Muzeum w Tarnowskich Górach 9 września 2011 - 31 stycznia 2012. Tarnowskie Góry 2011.

STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W KATOWICACH (SKPB), powstało w 1963 z inicjatywy grupy najbardziej doświadczonych turystów, tworzących od 1961 Akademicki Klub Turystyczny ►Gronie w Katowicach, podlegało Związkowi Studentów Polskich. W 1963 utworzono Oddział Międzyuczelniany PTTK, przy którym SKPB działa do dzisiaj, prowadząc corocznie kursy na przewodnika beskidzkiego. Od początku działalności przeszkolono ok. 300 przewodników. Członkami honorowymi są: Janusz Kamocki, Roman Reinfuss, Tadeusz Staich. SKPB działa społecznie na rzecz środowiska akademickiego Górnego Śląska. Od 1964 organizuje też wyjazdy zagraniczne. Wielu członków uprawia nie tylko trekking, ale i wspinaczkę, wspinaczkę wysokogórską, narciarstwo – najczęściej skiturowe, biegi na orientację itp. Działalność  odbywa się na zasadzie pracy społecznej. Imprezy turystyczne organizowane przez SKPB Katowice: Rajd Nocny, Jesienne Bacowanie, Wyrypa Beskidzka, Fasolka. W III 2012 Koło stało się właścicielem chatki studenckiej (Chata na Zagroniu) w Beskidzie Żywieckim. Od 1985 prowadzi studenckie bazy namiotowe na Hali Górowej w Beskidzie Żywieckim oraz na Polanie Wały w Beskidzie Wyspowym, a od 1992 roku na Przełęczy Głuchaczki. Funkcję prezesów kolejno pełnili: Krystyna Marys, Stefan Kowalski, Adam Fostiak, Piotr Bednorz, Edward Kudelski, Krystyna Nizio, Jan Dulewski, Andrzej Pałubicjki, Maria Wojtaszek, Franciszek Chwila, Wojciech Siwek, Bogusław Sanowiski, Mateusz Drożdżowski, Ryszard Woźnica, Stanisław Iwańczak, Dariusz Filip Gacek, Paweł Balcerowski Michał Żemła Elżbieta Machander, Edward Pyrtek, Remigiusz Bonk, Magdalena Tukaj, Sebastian Lampart, Aleksandra Długosz, Jakub Pasieka, Krzysztof Latosiński, Michał Wolf Wilczek, Marta Olszówka, Agnieszka Kalisz Dzik, Bartosz Piekaruś, Piotr Bednorz.
Ale to już było...: historia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach 1963–2013. Red. E. Wieczorek, współpr. P. Bednorz, D. Filip. Katowice 2013.

STUDIUM NAUCZYCIELSKIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH, zakład kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i biologii stopnia wyższego dla szkół wszelkich typów; utworzone zarządzeniem Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (16 XI 1957) w miejsce ►Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach; utworzone w jego siedzibie, przejęło po nim kadrę pedagogiczną (dyr. Tadeusz Madej); organizowało dzienne studia stacjonarne dla absolwentów liceów ogólnokształcących i wieczorowe dla pracujących nauczycieli; 1596 absolwentów (1959–1971); po utworzeniu ►Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach zakończyło działalność.
M. Sraga: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1970–2005 i jej rola w kształceniu kadr kultury fizycznej. Katowice 2009.

SZABELKA, UKS przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 22 Katowice w Brynowie, działał w l. 2000–2004. Zorganizował turniej szablowy o puchar prezesa Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Trenerem był Sebastian Góra.
www.bazy.ngo.pl

SZAROTKA MAŁA DĄBRÓWKA, Towarzystwo Cyklistów, kontynuator zał. w 1901 na terenie Siemianowic Towarzystwa Cyklistów „1901” (po zmianach administracyjnych znalazło się w granicach Dąbrówki Małej). Specjalizowało się w piłce rowerowej; odegrało pionierską rolę w popularyzacji jej boiskowej – 6-osobowej – odmiany. Jedno z większych w województwie śląskim; w 1929 skupiało 67 członków. W 1924 zorganizowało szosowe wyścigi kolarskie (pierwszy na Górnym Śląsku wyścig drużynowy – 10 VIII). Propagowało piłkę rowerową i akrobatykę rowerową, podjęło próbę wprowadzenia do programu działalności polo rowerowego. W 1928 zorganizowało MP w piłce rowerowej w hali Muca na Burowcu; w 1930 uczestniczyło w rozgrywkach o MP w piłce rowerowej. Działacze: A. Ziemba, B. Mycielski. Zlikwidowane w 1939.
A. Steuer: Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Kattowitzer Zeitung” 1924, nr 148; „Polonia” 1925, nr 47, 1930, nr 1823; „Polska Zachodnia” 1928, nr 355.

SZERMIERKA, pionierską rolę w województwie śląskim w rozwoju nowoczesnej szermierki odegrały Katowice i Rybnik (II poł. l. 20. XX w.); nacisk na nabycie umiejętności szermierczych kładli Franciszek Hrnczarek w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. Mikołaja Kopernika, Alojzy Świerczyński w ►Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Mała Dąbrówka, kpt. J. Szczerbiński w Śląskim Klubie Szermierczym (zob. ►Pierwszy Śląski Klub Szermierczy Katowice); przełomem było wprowadzenie tej dyscypliny w l. 30. XX w. do programu szkolenia Policji Państwowej Województwa Śląskiego (związane z etatową pracą fechmistrza Leona Kozy- Kozarskiego w ►Policyjnym Klubie Sportowym Katowice), organizacji paramilitarnych (►Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Katowice) oraz w kolejnych szkołach średnich miasta. W aktywizacji środowiska kobiecego ważną rolę odegrał ►Pierwszy Śląski Klub Szermierczy Katowice (Helena Jeziorowska, Cecylia Malczyk, Herta Stanoszek). Rozwój imprez szermierczych w Katowicach nastąpił w l. 30. XX w.: w 1930 rozegrano I Szermiercze Mistrzostwa Śląska, a w 1932 I Szermiercze Mistrzostwa Śląska w florecie kobiet (wznowione w 1945); Katowice były częstym organizatorem MP: w szabli i szpadzie (1939, 1946, 1947, 1948, 1955, 1957, 1961, 1973), w florecie (1960), w szabli, szpadzie i florecie (1974, 1984, 1987, 1990, 2002); Piotrowice w szabli i w szpadzie(1952). Od 1936 w Katowicach mieściła się siedziba ►Śląskiego Związku Szermierczego. Po II wojnie światowej Katowice były centrum odbudowy szermierki w skali ogólnokrajowej, w l. 1945–1948 w mieście funkcjonowała siedziba Polskiego Związku Szermierczego, którego prezesem był płk Włodzimierz Stahl. Po wojennej przerwie (nazanczonej stratami personalnymi: E. Koerner, K. Paszek, J. Szczerbiński) oparciem dla katowickiej szermierki była sekcja KS ►Pogoń Katowice (skupiała przedwojenne środowisko szermiercze miasta oraz bezdomnych szermierzy z Warszawy: Jana Nawrockiego i Irenę Nawrocką); do przedwojennych tradycji nawiązywały też szkoły średnie (m.in. Szkolne Koło Sportowe w Liceum im. Mikołaja Kopernika). To głównie z ich szeregów rekrutowała się kadra KS ►Górnik 1920 Katowice; kuźnią talentów była także sekcja szermiercza MKS ►Pałac Młodzieży Katowice; w obydwu fechmistrzem był Wacław Walnik. W l. 1928–2009 w Katowicach prowadziło działalność 25 sekcji szermierczych; Huta Baildon była producentem kling szermierczych. Do wzrostu osiągnięć sportowych przyczynił się wybitny węgierski trener Janos Kevey, od 1947 zamieszkały w Katowicach. Związane z okresem zimnej wojny działania na rzecz włączenia szermierki na bagnety preferowane w ►Lidze Przyjaciół Żołnierza (l. 50. XX w.) miały charakter epizodyczny, upadły w wyniku przemian popaździernikowych w 1956. Do osiągnięć organizacyjnych należało powstanie zakładu szermierki na ►Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, który w 1980 zorganizował Zbigniew Czajkowski. Dorobek sportowy: pierwszy medal mistrzostw Polski wywalczyła w 1932 Herta Stanoszek; w l. 1932–2019 łącznie 193 katowickich szermierzy z 7 klubów: ►Pierwszego Śląskiego Klubu Szermierczego 6 (4–2–0), ►Policyjnego Klubu Sportowego 20 (6–7–7), KS ►Pogoń Katowice 27 (12–10–5), KS ►Baildon (►Stal) Katowice 62 (16–25–21), ►AZS AWF Katowice 97 (30–37–30), ►Górnik 1920 Katowice 29 (14–4–11), ►GKS Katowice 69 (23–22–24) oraz w reprezentacji Katowic (Śląska, CRZZ) 15 (4–5–6) wywalczyło 327 (110–113–104) medali MP. Od 1934 katowiccy szermierze brali udział w ME – pierwszym medalistą został Antoni Sobik; po raz pierwszy wystąpili na IO w 1936, a podczas IO w 1956 Zygmunt Pawlas i Ryszard Zub po raz pierwszy zdobyli srebrne medale; od 1953 startowali w MŚ, zdobywając 13 (3–3–7) medali; na U wywalczyli 2 (0–1–1) medale.

Katowiccy medaliści MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKlubKonkurencjaMiejsce
1932 Herta Stanoszek Pierwszy Śląski Klub Szermierczy floret 2
1933 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Policyjny KS szabla  2
1934 Herta Stanoszek Pierwszy Śląski Klub Szermierczy floret 2
1934 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Policyjny KS szabla  2
1934 Teodor Zaczyk Policyjny KS szpada 2
1934 Karol Paszek Policyjny KS floret 3
1935 Herta Stanoszek Pierwszy Śląski Klub Szermierczy floret 1
1935 Edward Kamala, Rajmund Karwicki, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Policyjny KS szpada 1
1935 Anna Dębska, Herta Stanoszek, Helena Wieczorek reprezentacja Śląska  floret 1
1935 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Policyjny KS szabla  2
1936 Herta Stanoszek Pierwszy Śląski Klub Szermierczy floret 1
1936 Antoni Sobik Policyjny KS szabla 1
1936 Antoni Sobik Policyjny KS szpada 1
1936 Antoni Kaczmarczyk, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Policyjny KS szabla 2
1936 Bolendzanka, Stefania Herzog, Herta Stanoszek, Helena Wieczorek reprezentacja Śląska floret 2
1936 Karol Paszek Policyjny KS floret 3
1937 Herta Stanoszek Pierwszy Śląski Klub Szermierczy floret 1
1937 Antoni Sobik Policyjny KS floret  1
1937 Edward Kamala Policyjny KS szpada 2
1937 Bolendzanka, Stefania Herzog, Herta Stanoszek, Helena Wieczorek reprezentacja Śląska  floret 2
1937 Antoni Kaczmarczyk Policyjny KS szabla 3
1937 Antoni Sobik Policyjny KS szpada 3
1938 Herta Stanoszek Pierwszy Śląski Klub Szermierczy floret 1
1938 Teodor Zaczyk Policyjny KS szpada 1
1938 Edward Kamala, Jan Kandzia, Rajmund Karwicki, Teodor Zaczyk Policyjny KS szpada 3
1939 Antoni Sobik Policyjny KS floret 1
1939 Edward Koerner, Karol Paszek, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Policyjny KS szabla  2
1939 Antoni Sobik Policyjny KS szabla 3
1939 Karol Paszek Policyjny KS szabla 3
1939 Leokadia Mencel, Herta Stanoszek, Helena Wieczorek, Wypchałówna  reprezentacja Śląska  floret 3
1946 Anna Skupień-Włodarczyk Pogoń Katowice floret 1
1946 Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szabla 1
1946 Irena Nawrocka, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard Pogoń Katowice floret 1
1946 Jan Nawrocki Pogoń Katowice floret 2
1946 Irena Nawrocka Pogoń Katowice floret 2
1946 Jerzy Wójcik Pogoń Katowice szabla 2
1946 Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szpada 2
1946 Jan Nawrocki Pogoń Katowice szpada 3
1947 Jan Nawrocki Pogoń Katowice szpada 1
1947 Antoni Sobik Pogoń Katowice szabla 1
1947 Augustyn Hałupka, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szabla 1
1947 Antoni Sobik Pogoń Katowice floret 2
1947 Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szabla 2
1947 Anna Skupień-Włodarczyk Pogoń Katowice floret 2
1947 Genowefa Ozimina, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard Pogoń Katowice floret 2
1947 Antoni Sobik Pogoń Katowice floret 3
1948 Augustyn Hałupka, Rajmund Karwicki, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szabla 1
1948 Antoni Sobik Pogoń Katowice szabla 2
1948 Augustyn Hałupka, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szpada 2
1948 Jan Nawrocki Pogoń Katowice szpada 3
1949 Augustyn Hałupka, Jan Nawrocki, Antoni Sobik, Jerzy Wójcik, Teodor Zaczyk Pogoń Katowice szabla 1
1949 Herta Liszkowska-Stanoszek, Irena Nawrocka, Anna Skupień-Włodarczyk, Elżbieta Strzępka, Helena Żyłka-Richard Pogoń Katowice floret  1
1949 Herta Liszkowska-Stanoszek Pogoń Katowice floret  1
1949 Antoni Sobik Pogoń Katowice floret 1
1949 Antoni Sobik Pogoń Katowice szabla 1
1949 Antoni Sobik Pogoń Katowice szpada 3
1949 Anna Skupień-Włodarczyk Pogoń Katowice floret 3
1950 Augustyn Hałupka, Czesław Ludwiczak, Jan Nawrocki, Wojciech Rydz, Antoni Sobik, Antoni Uhma Stal Katowice szpada 1
1950 Anna Skupień-Włodarczyk Stal Katowice floret 1
1950 Wojciech Rydz Stal Katowice floret 2
1950 Anna Skupień-Włodarczyk, Herta Liszkowska-Stanoszek, Elżbieta Strzępka, Aleksandra Warczak  Stal Katowice floret 2
1950 Antoni Sobik, Wojciech Rydz, Teodor Zaczyk, Antoni Uhma Stal Katowice floret 2
1951 Marcin Lachowski, Czesław Ludwiczak, Jan Nawrocki, Wojciech Rydz, Antoni Uhma Stal Katowice szpada 1
1951 Wojciech Rydz, Antoni Sobik, Jerzy Twardokens, Antoni Uhma Stal Katowice floret 1
1951 Jerzy Twardokens Stal Katowice floret 1
1951 Genowefa Ozimina, Anna Skupień-Włodarczyk, Herta Liszkowska-Stanoszek, Elżbieta Strzępka, Aleksandra Warczak Stal Katowice floret 1
1951 Wojciech Rydz Stal Katowice szpada 2
1951 Herta Liszkowska-Stanoszek Stal Katowice floret 2
1951 Anna Skupień-Włodarczyk Stal Katowice floret 3
1951 Zygmunt Pawlas, Tadeusz Małodobry, Percival Borucki, Henryk Nielaba Górnik Katowice szpada 3
1952 Anna Skupień-Włodarczyk Stal Katowice floret 1
1952 Wojciech Rydz Stal Katowice szpada 1
1952 Wojciech Rydz, Jan Nawrocki, Henryk Zimoch, Marian Lachowski, Arkadiusz Białecki, Tadeusz Małodobry Katowice – reprezentacja miasta szpada 1
1952 Herta Liszkowska-Stanoszek, Elżbieta Strzępka, Anna Skupień-Włodarczyk, Genowefa Kuszmir-Wojtasik, Danuta Wróblewska  Katowice – reprezentacja miasta floret 1
1952 Wojciech Rydz Stal Katowice floret 2
1952 Wojciech Rydz, Antoni Uhma, Antoni Sobik, Kazimierz Reychman Katowice – reprezentacja miasta floret 3
1952 Zygmunt Pawlas, Tadeusz Małodobry, Percival Borucki Katowice – reprezentacja miasta szabla 3
1952 Herta Liszkowska-Stanoszek Katowice – reprezentacja miasta floret 3
1953 Anna Skupień-Włodarczyk Stal Katowice floret 1
1953 Herta Liszkowska-Stanoszek Stal Katowice floret 2
1953 Wojciech Rydz, Jan Nawrocki, Augustyn Hałupka, Marian Lachowski Stal Katowice szpada 2
1953 Anna Skupień-Włodarczyk, Genowefa Migas, Herta Liszkowska-Stanoszek, Genowefa Ozimina, Aleksandra Warczak Stal Katowice floret 2
1953 Tadeusz Małodobry AZS Rokitnica szabla 3
1953 Marian Lachowski  Górnik Katowice szpada 3
1953 Mieczysław Czypionka, Henryk Zimoch, Czesław Pawlas, Arkadiusz Białek, Henryk Smarzyk  Górnik Katowice szpada 3
1953 Zygmunt Pawlas, Henryk Zimoch, Henryk Smarzyk, Tadeusz Fukała, Percival Borucki Górnik Katowice szabla 3
1953 Wojciech Rydz Stal Katowice floret 3
1954 Mieczysław Czypionka Górnik Katowice szpada  1
1954 Anna Skupień-Włodarczyk, Anna Adamczyk, Genowefa Migas, Herta Liszkowska-Stanoszek Katowice – CRZZ floret 1
1954 Anna Skupień-Włodarczyk Stal Katowice floret 1
1954 Kazimierz Reychman Górnik Katowice szpada  2
1954 Magdalena Kuszmir-Wojtasik AZS Rokitnica floret 3
1955 Anna Adamczyk Górnik Katowice floret 1
1955 Wojciech Rydz Stal Katowice szpada 1
1955 Urszula Koch Górnik Katowice floret 2
1955 Anna Skupień-Włodarczyk, Anna Adamczyk, Edelgarda Salbach, Herta Liszkowska-Stanoszek Katowice – CRZZ I floret 2
1955 Wojciech Rydz, Jan Nawrocki, Henryk Zimoch, Marian Lachowski, Mieczysław Czypionka Katowice – CRZZ I szpada  2
1955 Zygmunt Pawlas, Zbigniew Czajkowski, Ryszard Zub, Percival Borucki Katowice – CRZZ I szabla 2
1955 Sylwia Julito Górnik Katowice floret 3
1955 Kazimierz Reychman Górnik Katowice floret 3
1955 Zygmunt Pawlas Górnik Katowice szabla 3
1955 Wojciech Rydz, Kazimierz Reychman, Zbigniew Czajkowski, Horst Tell Katowice – CRZZ I floret  3
1955 Genowefa Migas, Wanda Kaczmarczyk, Sylwia Julito, Danuta Wróblewska Katowice – CRZZ II floret 3
1956 Wojciech Rydz Baildon Katowice szpada 1
1956 Kazimierz Reychman Górnik Katowice floret 1
1956 Henryk Zimoch Górnik Katowice szpada 3
1957 Wojciech Rydz Baildon Katowice szpada 1
1957 Sylwia Julito Górnik Katowice floret 1
1957 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Sylwia Julito, Elżbieta Mnich-Pawlas, Urszula Koch Górnik Katowice floret 1
1957 Wanda Pastuszka-Macioszek Baildon Katowice floret 2
1957 Ryszard Zub Baildon Katowice szabla 2
1957 Mieczysław Czypionka, Henryk Zimoch, Percival Borucki, Arkadiusz Białecki, Czesław Pawlas Górnik Katowice szpada 2
1957 Genowefa Migas Baildon Katowice floret 3
1957 Wojciech Rydz, Henryk Mandera, Arnold Kulczyk, Marcin Szczyrba Baildon Katowice floret 3
1958 Sylwia Julito Górnik Katowice floret 1
1958 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Sylwia Julito, Stefania Hombek-Świerkot Górnik Katowice floret 1
1958 Genowefa Migas, Wanda Pastuszka-Macioszek, Herta Liszkowska-Stanoszek, Jon Barba, Alina Ciupka Baildon Katowice floret 2
1958 Ryszard Zub, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Marcin Szczyrba Baildon Katowice szabla 2
1958 Mieczysław Czypionka, Henryk Zimoch, Percival Borucki, Arkadiusz Białecki, Czesław Pawlas Górnik Katowice szpada 3
1959 Sylwia Julito Górnik Katowice floret 1
1959 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Sylwia Julito, Stefania Hombek-Świerkot, Krystyna Rój Górnik Katowice floret 1
1959 Genowefa Migas, Wanda Pastuszka-Macioszek, Herta Liszkowska-Stanoszek, Barbara Klimza Baildon Katowice floret 3
1959 Ryszard Zub, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Marcin Szczyrba Baildon Katowice szabla 3
1959 Marian Lachowski, Marian Pawlas, Kazimierz Reychmann, Wojciech Rydz Górnik Katowice floret 3
1960 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Sylwia Julito, Stefania Hombek-Świerkot, Krystyna Rój Górnik Katowice floret 1
1960 Ryszard Zub, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Marcin Szczyrba, Jerzy Wandzioch, Kubica Gerard Baildon Katowice szabla 2
1960 Marian Lachowski, Arkadiusz Białecki, Czesław Pawlas, Kazimierz Reychmann, Wojciech Rydz, Henryk Zimoch Górnik Katowice szpada 2
1961 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Sylwia Julito, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój, Antonina Gburska Górnik Katowice floret 1
1961 Franciszek Sobczak Baildon Katowice szabla 2
1962 Sylwia Julito Górnik Katowice floret 1
1962 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój, Halina Balon Górnik Katowice floret 1
1962 Genowefa Migas Baildon Katowice floret 2
1962 Marian Lachowski, Czesław Pawlas, Wojciech Rydz, Henryk Zimoch, Piotr Hrabia Górnik Katowice szpada 3
1963 Anna Adamczyk, Wanda Kaczmarczyk, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój, Sylwia Julito, Halina Balon Górnik Katowice floret 1
1963 Józef Nowara, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Marcin Szczyrba, Jerzy Wandzioch, Jerzy Chrobok Baildon Katowice szabla 3
1964 Eugeniusz Gos, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Dietmar Brehmer, Jerzy Wandzioch, Jerzy Chrobok Baildon Katowice szabla 3
1964 Anna Adamczyk, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Krystyna Rój, Halina Balon, Danuta Balon GKS Katowice floret 1
1965 Anna Adamczyk, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Krystyna Rój, Halina Balon, Danuta Balon, Świerczyńska GKS Katowice floret 1
1965 Franciszek Sobczak Baildon Katowice szabla 2
1965 Eugeniusz Gos, Franciszek Sobczak, Erwin Śmieszek, Marcin Szczerba, Jerzy Chrobok Baildon Katowice szabla 3
1966 Anna Adamczyk, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Halina Balon, Danuta Balon GKS Katowice floret 1
1966 Krystyna Urbańska Baildon Katowice floret 2
1966 Franciszek Sobczak Baildon Katowice szabla 2
1967 Franciszek Sobczak Baildon Katowice szabla 2
1967 Krystyna Urbańska Baildon Katowice floret 2
1967 Eugeniusz Gos, Jan Nowara, Erwin Śmieszek, Bogdan Żmidziński, Jerzy Kubiczek, Józef Nowara, Jerzy Wandzioch Baildon Katowice szabla 3
1968 Halina Balon, Danuta Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba-Rak GKS Katowice floret 1
1968 Halina Balon, Danuta Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba-Rak GKS Katowice floret 1
1969 Krystyna Urbańska Baildon Katowice floret  2
1970 Krystyna Urbańska Baildon Katowice floret 3
1971 Halina Balon GKS Katowice  floret 1
1971 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski GKS Katowice szpada  2
1971 Kinga Dybczyńska, Elżbieta Radziewska, Jadwiga-Dobrakowska, Krystyna Urbańska, Aleksandra Wirowska Baildon Katowice floret 3
1971 Jacek Burian, Sztok Jerzy, Marek Widera, Jan Żwak, Jerzy Bartecki GKS Katowice  floret 3
1972 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski GKS Katowice szpada  2
1972 Kinga Dybczyńska, Elżbieta Radziewska, Jadwiga Urbańska-Dobrakowska, Krystyna Urbańska, Aleksandra Wirowska Baildon Katowice floret 3
1972 Franciszek Sobczak, Bogusław Rosa, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Maciej Dmochowski GKS Katowice szabla  3
1972 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Jerzy Wandzioch GKS Katowice szabla  3
1973 Franciszek Sobczak GKS Katowice  szabla  1
1973 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki GKS Katowice szabla  2
1973 Danuta Balon, Halina Szczerba-Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska GKS KATOWICE floret 3
1973 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski GKS Katowice szpada 3
1974 Feliks Drożdżowski GKS Katowice szpada 1
1974 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Marek Klyta, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski GKS Katowice szpada 1
1974 Ludmiła Bortnowska-Zaczek GKS Katowice floret 1
1974 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska GKS Katowice floret 1
1974 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Marian Sobczak GKS Katowice szabla  2
1974 Edward Korfanty GKS Katowice  szabla  3
1975 Grażyna Staszak-Makowska GKS Katowice  floret 1
1975 Krystyna Urbańska Baildon Katowice floret 2
1975 Danuta Balon-Zugaj, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska GKS Katowice floret 2
1975 Wiech Marceli Baildon Katowice szpada 3
1975 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Marek Widera, Mirosław Nowakowski GKS Katowice  floret 3
1976 Grażyna Staszak-Makowska GKS Katowice  floret 1
1976 Henryk Fabian GKS Katowice  szpada 1
1976 Danuta Balon-Zugaj, Halina Balon, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska GKS Katowice floret 1
1976 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Misztal GKS Katowice szabla 2
1976 Feliks Drożdżowski GKS Katowice szpada  3
1976 Edward Korfanty GKS Katowice szabla 3
1976 Jacek Burian, Mirosław Nowakowski, Marek Widera, Jan Żwak, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak GKS Katowice  floret 3
1977 Jerzy Janikowski GKS Katowice  szpada 1
1977 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Baron-Burian GKS Katowice floret 1
1977 Grażyna Staszak-Makowska GKS Katowice floret 2
1977 Henryk Fabian GKS Katowice  szpada 2
1977 Edward Korfanty GKS Katowice szabla 3
1978 Urbańska Krystyna Baildon Katowice floret 1
1978 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Piotr Węgliński GKS Katowice szpada  2
1978 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Baron-Burian GKS Katowice floret 3
1979 Barbara Szeja-Wysoczańska Baildon Katowice floret 1
1979 Henryk Fabian GKS Katowice  szpada 1
1979 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek GKS Katowice szabla  1
1979 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Baron-Burian GKS Katowice floret 2
1979 Leszek Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak GKS Katowice  floret 2
1979 Krystyna Tchórz-Rachel GKS Katowice floret 3
1980 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek GKS Katowice szabla  2
1980 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Jerzy Tomala GKS Katowice szpada  2
1980 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak GKS Katowice  floret 3
1981 Leszek Bandach GKS Katowice  floret 1
1981 Jerzy Janikowski GKS Katowice  szpada 1
1981 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Jan Ryguła GKS Katowice szabla  2
1982 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Iwona Baron-Burian, Iwona Orzechowska-Pawlik GKS Katowice floret 2
1982 Krystyna Tchórz-Rachel GKS Katowice floret 3
1982 Leszek Bandach, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak, Artur Wojtyczka GKS Katowice szpada 3
1983 Jerzy Janikowski GKS Katowice  szpada 1
1984 Krystyna Tchórz-Rachel GKS Katowice floret 1
1984 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski GKS Katowice szpada 2
1984 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Artur Wojtyczka, Bogdan Urbaniak GKS Katowice  floret 3
1985 Leszek Bandach GKS Katowice  floret 2
1985 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak GKS Katowice  floret 2
1985 Adam Bandach GKS Katowice  floret 3
1985 Wojciech Mróz GKS Katowice szpada 3
1986 Krystyna Tchórz-Rachel Grażyna Staszak-Makowska, Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik, Iwona Klimczok GKS Katowice floret 2
1986 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Zbigniew Skrzypulec GKS Katowice  floret 2
1986 Krystyna Tchórz-Rachel GKS Katowice  floret 3
1986 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski, Marek Julczewski GKS Katowice szpada 3
1987 Elżbieta Niestolk-Krajewska, Ewa Jabłońska, Krystyna Salak, Joanna Witkowska, Jolanta Kozyra Baildon Katowice floret 3
1988 Anita Iwańska, Beata Rajca-Achenbach, Iwona Oleszyńska, Magdalena Jeziorowska, Iwona Skiba AZS AWF Katowice szpada 1
1989 Barbara Szewczyk GKS Katowice  floret 2
1989 Jadwiga Urbańska-Dobrakowska, Krystyna Urbańska, Elżbieta Niestolk-Krajewska, Jolanta Kozyra Baildon Katowice floret 2
1989 Leszek Gajda Baildon Katowice szabla 3
1989 Leszek Bandach GKS Katowice  floret 3
1989 Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Orzechowska-Pawlik, Barbara Malik GKS Katowice floret 3
1989 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Wyszyński, Maciej Kołodziejczyk, Paweł Warzycha GKS Katowice  floret 3
1990 Leszek Gajda Baildon Katowice szabla 1
1990 Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Marian Wojciechowski, Kordian Lisiecki AZS AWF Katowice floret 2
1990 Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadecka, Anna Stokłosa, Barbara Malik, Irena Korczyk AZS AWF Katowice floret 2
1990 Leszek Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Kordian Lisiecki, Marek Wojciechowski, Dariusz Zieliński AZS AWF Katowice floret 2
1990 Irena Korczyk, Barbara Malik, Anna Stokłosa, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka  AZS AWF Katowice floret 2
1990 Wojciech Strzała Baildon Katowice szabla 2
1990 Leszek Bandach AZS AWF Katowice floret 3
1990 Elżbieta Niestolk-Krajewska, Ewa Jabłońska, Krystyna Jabłońska, Krystyna Mysza, Jolanta Kozyra  Baildon Katowice floret 3
1990 Jacek Banaszewski, Leszek Gajda, Wojciech Strzała, Adam Skarbonkiewicz, Marcin Zieliński Baildon Katowice floret 3
1991 Leszek Bandach AZS AWF Katowice floret 1
1991 Magdalena Jeziorowska AZS AWF Katowice szpada 2
1991 Maciej Kołodziejczyk, Michał Morys, Piotr Sozański, Robert Sucharski, Dariusz Zieliński AZS AWF Katowice szpada 2
1991 Kołodziejczyk Maciej AZS AWF Katowice szpada 2
1991 Agnieszka Rachel, Anna Stokłosa, Hanna Zima, Krystyna Tchórz-Rachel, Agata Wysiadacka AZS AWF Katowice floret 2
1991 Leszek Gajda Baildon Katowice szabla 3
1991 Leszek Bandach, Adam Bandach, Maciej Kołodziejczyk, Dariusz Zieliński, Kordian Lisiecki AZS AWF Katowice floret 3
1992 Piotr Sozański AZS AWF Katowice szpada 2
1992 Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima AZS AWF Katowice floret 2
1992 Leszek Gajda, Jacek Magoska, Wojciech Strzała, Rafał Sznajder, Marcin Zieliński  Baildon Katowice szabla 3
1993 Magdalena Jeziorowska AZS AWF Katowice szpada 1
1993 Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 2
1993 Barbara Malik, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Agnieszka Rachel, Hanna Zima AZS AWF Katowice floret 2
1994 Magdalena Jeziorowska, Aneta Kirchner, Magdalena Pokładnik, Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 1
1994 Magdalena Jeziorowska AZS AWF Katowice szpada 2
1994 Anna Stokłosa AZS AWF Katowice floret 3
1995 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Iwona Orzechowska, Anna Stokłosa, Hanna Zima AZS AWF Katowice floret 2
1995 Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 3
1995 Krzysztof Bittner, Sebastian Góra, Piotr Kucięba, Maciej Litwiński Baildon Katowice szabla 3
1996 Stokłosa Anna AZS AWF Katowice floret 1
1996 Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 2
1996 Stokłosa Anna AZS AWF Katowice floret 3
1996 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Anna Stokłosa, Magdalena Jeziorowska  AZS AWF Katowice floret 3
1997 Magdalena Jeziorowska, Danuta Kozioł, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 1
1997 Elżbieta Niestolik-Krajewska, Anna Stokłosa, Barbara Szewczyk-Wolnicka, Hanna Zima  AZS AWF Katowice floret 2
1997 Barbara Szewczyk-Wolnicka AZS AWF Katowice floret 2
1998 Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 1
1998 Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński AZS AWF Katowice szabla 1
1998 Barbara Szewczyk-Wolnicka AZS AWF Katowice floret 3
1999 Dariusz Gilman, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Maciej Litwiński AZS/AWF Katowice szabla 2
1999 Magdalena Jeziorowska AZS AWF Katowice szpada 3
1999 Magdalena Jeziorowska, Ewa Klimowska, Justyna Szewczyk, Ewa Wolany AZS AWF Katowice szpada 3
2000 Jeziorowska Magdalena AZS AWF Katowice szpada 1
2000 Dariusz Zieliński, Tomasz Szklarski, Mariusz Zimmermann, Artur Fajkis AZS AWF Katowice szpada 2
2000 Dariusz Gilman AZS AWF Katowice szabla 2
2001 Piotr Kucięba AZS AWF Katowice szabla 3
2001 Małgorzata Bereza, Magdalena Jeziorowska AZS AWF Katowice szpada 3
2002 Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Monika Sozańska, Justyna Szewczyk AZS AWF Katowice szpada 2
2002 drużyna męska AZS AWF Katowice szabla 3
2003 Magdalena Jeziorowska AZS AWF Katowice szpada 3
2003 Adam Skrodzki  AZS AWF Katowice szpada 3
2004 Małgorzata Bereza,  Magdalena Jeziorowska, Agnieszka Kumiet, Aleksandra Magnowska AZS AWF Katowice szpada 1
2004 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2004 Jakub Ceranowicz AZS AWF Katowice szabla 3
2005 Marcin Koniusz, Piotr Kucięba, Adam Kufieta, Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2005 Magdalena Jeziorowska  AZS AWF Katowice szpada 2
2005 Marcin Koniusz  AZS AWF Katowice szabla 3
2005 Magdalena Jeziorowska, Małgorzata Bereza, Justyna Szewczyk, ? AZS AWF Katowice szpada 3
2006 Marcin Golda, Marcin Koniusz, Piotr Kucięba, Adam Skrodzki  AZS AWF Katowice szabla 1
2006 Małgorzata Bereza AZS AWF Katowice szpada 3
2007 Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Marczak AZS AWF Katowice szabla 2
2007 Wojciech Marczak AZS AWF Katowice szabla 3
2008 Marcin Koniusz AZS AWF Katowice szabla 1
2008 Jakub Ceranowicz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki, Wojciech Warczak AZS AWF Katowice szabla 1
2008 Jakub Ceranowicz AZS AWF Katowice szabla 2
2009 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2009 Małgorzata Bereza AZS AWF Katowice szpada 2
2009 Marcin Koniusz AZS AWF Katowice szabla 3
2010 Marcin Koniusz AZS AWF Katowice szabla 1
2010 konkurencja drużyn męskich AZS AWF Katowice szabla 1
2010 Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska AZS AWF Katowice szpada 2
2011 Marcin Koniusz AZS AWF Katowice szabla 1
2011 Jakub Ceranowicz, Maciej Radwański, Adam Skrodzki, Ryszard Szymik AZS AWF Katowice szabla 2
2011 Jakub Ceranowicz AZS AWF Katowice szabla 2
2011 Bartosz Koniusz, Krzysztof Koniusz, Marcin Koniusz, Piotr Koniusz AZS AWF Katowice szabla 3
2011 Małgorzata Bereza, Julita Głowacka, Dominika Mosler, Martyna Szymańska AZS AWF Katowice szpada 3
2012 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2012 Jakub Ceranowicz, Bartosz Koniusz, Marcin Koniusz, Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2012 Małgorzata Bereza AZS AWF Katowice szpada 2
2012 Małgorzata Bereza, Dominika Mosler, Karolina Mrochem, Martyna Szymańska AZS AWF Katowice szpada 2
2012 Marcin Koniusz AZS AWF Katowice szabla 2
2013 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2013 Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski AZS AWF Katowice szabla 2
2013 Kamil Marzec, Jakub Ociński, Adam Skrodzki, Marcin Wystel AZS AWF Katowice szabla 2
2014 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2014 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2014 Dominika Mosler, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska AZS AWF Katowice szpada 3
2014 Jan Wenglarczyk, Mateusz Antkiewicz, Adrian Dziedzic, Damian Merkel AZS AWF Katowice szpada 3
2014 Martyna Swatowska AZS AWF Katowice szpada 3
2014 Martyna Szymańska AZS AWF Katowice szpada 3
2015 Danuta Dmowska-Andrzejuk AZS AWF Katowice szpada 1
2015 Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski AZS AWF Katowice szabla 1
2015 Jakub Ociński AZS/AWF Katowice szabla 2
2015 Karolina Mrochem, Danuta Dmowska-Andrzejuk, Martyna Szymańska, Martyna Swatowska AZSAWF Katowice szpada 2
2016 Adam Skrodzki AZS AWF Katowice szabla 1
2016 Danuta Dmowska-Andrzejuk, Stella Klimek, Magdalena Lużyńska, Martyna Swatowska AZS AWF Katowice szpada 1
2016 Jakub Ociński, Marcin Wystel, Adam Skrodzki, Kamil Kowalewski AZS AWF Katowice szabla 2
2017 Jakub Ociński AZS AWF Katowice szabla 1
2017 Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Aleksandra Szklar AZS AWF Katowice szpada 2
2017 Mateusz Antkiewicz AZS AWF Katowice szpada 3
2018 Danuta Dmowska-Andrzejczuk, Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Aleksandra Szklar AZS AWF Katowice szpada 2
2018 Kamil Kowalewski, Jakub Ociński, Tomasz Pytel, Marcin Wystel AZS AWF Katowice szabla 3
2019 Ewa Trzebińska AZS AWF Katowice szpada 1
2019 Jakub Ociński AZS AWF Katowice szabla 3
2019 Karolina Mrochem, Martyna Swatowska, Ewa Trzebińska AZS AWF Katowice szpada 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002; H. Marzec: Medalowe riposty: 80 lat śląskiej szermierki. Katowice 2007.

 

SZKWAŁ KATOWICE, klub żeglarski, utworzony 29 III 1957 przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłu Węglowego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Powstańców 5. Prowadził szkolenia w klasie „Finn”, później „Cadet” i „Omega”. Dysponował bazą na jeziorze Pogoria. Funkcje prezesów pełnili: Władysław Mikołajko, Zygmunt Kłaszczak. Działacze: Stefan Grodzki, Waldemar Wasilewski, Karol Marek, Ignacy Żelanowski, Krystyna Raszka, Mieczysław Miller, Marian Lesicki. Andrzej Szczygielski. Członkowie brali udział w rywalizacji w okręgu i w kategorii juniorów. W 1964 nastąpiła fuzja z ►GKS Katowice.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 168 II.

SZLAK BOHATERÓW WIEŻY SPADOCHRONOWEJ, znakowany (czerwony) szlak turystyczny w województwie śląskim (dł. 38,4 km). Wiedzie przez miejscowości i miejsca, w których we IX 1939 żołnierze Wojska Polskiego, oddziały powstańców śląskich i harcerze stoczyli bitwy i potyczki z wkraczającymi na Śląsk oddziałami hitlerowskimi. Prowadzi przez wszystkie ważniejsze punkty obrony, m.in. okolice bunkrów i śladów umocnień należących do Obszaru Warownego Śląsk. Na jego drodze znajdują się m.in.: pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, ►Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, ►Wieża Spadochronowa, Ligota, Stare Panewniki, Zadole, Starganiec, Jamna, Mikołów, Goj, Mokre, Kolonia Huta, Sośnia Góra, Bujaków, zamek w Chudowie.
http://www.old.katowice.eu/pl/wypoczynek-i-rekreacja/atrakcje-turystyczne/trasy-wycieczkowe.htm.

SZLAK DOLINKI MURCKOWSKIEJ, pieszy, znakowany (czarny) szlak turystyczny (dł. 6,8 km). Biegnie z Ośrodka Wypoczynkowego ►Bolina przez Giszowiec do ►Dolinki Murckowskiej.
http://www.old.katowice.eu/pl/wypoczynek-i-rekreacja/atrakcje-turystyczne/trasy-wycieczkowe.htm.

SZLAK TURYSTYCZNY im. AUGUSTA CZARNYNOGI znakowany (żółty) szlak turystyczny (dł. 12,2 km). Prowadzi ze Starej Kuźnicy (Ruda Śląska) do zachodniej granicy Katowic w Starych Panewnikach (tereny leśne wzdłuż rzeki Kłodnicy); na wysokości ul. Panewnickiej skręca w kierunku ośrodka Radoszowy i dalej w kierunku dworca PKP w Chorzowie Batorym; w kompleksie Lasów Panewnickich przecina Szlak Obrońców Polskiej Granicy.
B. Tokarska-Guzik: Przyroda Katowic. Katowice 1995.

SZLAK TURYSTYCZNY im. MARIANA KANTORA-MIRSKIEGO, znakowany (czerwony) szlak turystyczny (dł. 19 km). Biegnie od stawów ►Janina i ►Barbara przez Giszowiec, ►Dolinę Murckowską, rezerwat ►Las Murckowski, ►Wesołą Falę, Wesołą, Morgi, szyb „Stanisława” do kąpieliska „Słupna”; krzyżuje się z ►Szlakiem Historii Górnictwa Górnośląskiego i ►Szlakiem Turystycznym 25-lecia PTTK.
B. Tokarska-Guzik: Przyroda Katowic. Katowice 1995.

SZLAK TURYSTYCZNY WESOŁEJ FALI, jednoetapowy, znakowany (zielony), pieszy szlak turystyczny (dł. 2,8 km). Łączy ►Dolinę Murckowską z Ośrodkiem ►Wesoła Fala; przebiega przez rezerwat przyrody ►Las Murckowski i koło zbiornika wodnego na potoku Przywra. Atrakcją jest widok na maszty radiostacji Telewizji Katowice w Kosztowach.
http://www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/Jola/Szlaki.doc.

SZOPIENICKI KLUB SZACHOWY, zał. 1923, z siedzibą w świetlicy dworcowej w Szopienicach; pierwszy pol. klub szachowy w woj. śląskim; dalsze losy nieznane.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

SZTAG YACHT CLUB AWF KATOWICE, zał. 1973 przy Komitecie Turystyki i Sportu Rady Uczelnianej ZSP (SZSP WSWF Katowice) przez Tadeusza Szostoka, dr. Piotra Gałeckiego, Bogdana Zahajkiewicza, Jana May-Majewskiego, Zdzisława Gołębiowskiego. Organizuje rejsy żeglarsko-stażowe po jeziorach mazurskich, rywalizuje w regatach o Puchar Śląska, prowadzi szkolenia na stopnie żeglarskie. Od 1979 dominowali byli mieszkańcy akademika filii AWF w Raciborzu: Bogdan Burzyński, Ryszard Kumalski, Andrzej Snopczyński. Od 2013 bierze udział w rejsach morskich, zadebiutował też w regatach o MP (kl. Omega).

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł