E

 

EDA zob. ►Edward Antoni Herman

ELPEL Ernest (? – ?), lekkoatleta, sprinter; zawodnik KS „06” Załęże (1926), Pogoni Katowice (1931); 1 (0–1–0) medal MP: 2 m. w sztafecie 4 x 100 m (1931).
H. Kurzyński, L. Luftman, J. Rozum, M. Rychwalski, A. Socha: Historia finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski 19222011. Konkurencje kobiece. Bydgoszcz 2011.

EMMERLING Maksymilian (6 II 1922, Katowice – po 1985, Wuppertal, Niemcy) – piłkarz, zawodnik Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Katowice (do 1939), Deutsche Reichsbahn Kattowitz, w l. 1945–1948 Związku Zawodowego Kolejarzy Katowice; na rok został zawieszony za brutalny faul; grał pod fałszywym nazwiskiem Czekański m.in. w I-ligowym AKS Chorzów (1951) oraz „Gwardii” Warszawa, Górniku „20” Katowice. Wyjechał do Niemiec.
A. Gowarzewski: Mistrzostwa Polski. 100 lat prawdziwej historii. T. 3: Ludzie: 1945–1962. Katowice 2017.

ERICH, zob. Antoni ►Wróbel.

ERYCZEK zob. ►Ślossorz Eryk

EUSTACHEWICZ Lechosław (30 III 1933, Kałusz – 31 XII 1973, Katowice), działacz sportowy, członek KS Gwardia Katowice; pierwszy prezes Śląskiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej (1957–1960); wiceprezes śląskiego Związku Gimnastyki Sportowej. Był mężem Barbary E. Przygody – uczestniczki IO w l. 1960–1964.  Pochowany na cmentarzu w Józefowcu.
APK, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej Katowice, sygn. 368; Pismo USC Katowice z 12 VI 2017.

EZI zob. ►Wilimowski Ernest

 


LEKSYKON LUDZI KATOWICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WSTĘP

W leksykonie Ludzie katowickiej kultury fizycznej i turystyki zamieszczono wyłącznie notki biograficzne osób już nieżyjących związanych z kulturą fizyczną i turystyką urodzonych bądź działających w Katowicach (we współcześnie obowiązujących granicach). Celem zebrania i opracowania dotąd rozproszonych informacji jest zaspokojenie elementarnych potrzeb Czytelników, przede wszystkim zaś leksykon ma służyć pomocą tym, którzy interesują się historią śląskiego i katowickiego sportu i chcą poznać sylwetki ludzi mających trwałe już miejsce w galerii zasłużonych dla kultury fizycznej.

Przyjęta forma prezentacji ma dostarczyć podstawowych wiadomości o zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach i innych postaciach związanych z katowicką kultura fizyczną, tzn. niezbędnych danych biograficznych oraz uwag o działalności i osiągnięciach. W zwięzły sposób podano niezbędne informacje, pozwalające na szybkie skojarzenie sylwetki z epoką i określona dziedziną sportową. Treść biogramów została ograniczona do spraw najistotniejszych. W treści haseł uwzględniono przede wszystkim pionierskie dokonania w rozwoju dyscyplin sportowych, działalność w ogólnopolskich i regionalnych związkach sportowych (turystycznych), aktywność w zakładaniu sekcji i klubów sportowych oraz gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w informacjach o sportowcach ich osiągnięcia, takie jak: medale mistrzostw Polski i innych ważnych zawodów regionalnych i ogólnopolskich, osiągnięcia jako reprezentanta Polski (olimpijczyka, uczestnika mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych zawodów wysokiej rangi międzynarodowej).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł