F

 

FABRYKA KARTONAŻY, nazwa zapożyczona od macierzystego zakładu pracy przez sekcję lub drużynę (nie wiadomo dokładnie) tenisa stołowego zorganizowaną przy świetlicy fabryki w Kostuchnie; członek ►Śląskiego Związku Tenisa Stołowego; występy w kl. C w ramach rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Śląska (1950).
APK zesp. Śląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, sygn.1.

FAUSTBALL, zob. ►Piąstkówka

FERRUM KATOWICE, klub skata, członek ►Polskiego Związku Skata; działał m.in. w l. 80. XX w., od ok. 1992 w strukturach Dzielnicowego Domu Kultury w Katowicach-Zawodziu. Osiągnięcia: 7 (1–1–5) medali MP.

FERRUM KATOWICE II, KS, założony w 1945 roku przy Hucie „Ferrum”, z siedzibą przy ul. Hutniczej 3 w Katowicach-Zawodziu; jednosekcyjny; w 1949, jako Koło Sportowe „Stal”, wszedł w skład Terenowego Koła Sportowego „Stal” w Katowicach (wraz z KS ►Baildon i KS ►Pogoń Katowice); drużyna piłki nożnej występowała w klasie C; działacz: Stanisław Rudowski.
APK, zesp. Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach, sygn.50.

FIDELITAS KATOWICE, jeden z klubów kręglarskich; wzmiankowany z okazji prowadzonej w 1933 w prasie śląskiej akcji (o jej rezultatach brak relacji) mającej na celu utworzenie regionalnego związku kręglarstwa województwa śląskiego.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Polonia” 1933, nr 3047.

FISTBALL, zob. ►Piąstkówka

FLOORBALL, zob. ►Unihokej.

FREIER TURNER niem. Stowarzyszenie RKS, Pierwsze wzmianki 1923; siedziba ul. Dworcowa 11 w Katowicach; działacze Alfred Miron, Hubert Schweda, Ernest Lippok, Bernard Hoffman, Wilem Rzytki, Leon Stibel, Jadwiga Palenga, Ludwik Palenga; w poł. l. 30. XX w. wpływy młodzieży komunistycznej; sekcje: koszykówki, lekkoatletyczna, piłki ręcznej.
APK. Dyrekcja Policji Katowice sygn. 118; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922-1939. Opole 2008.

FREITAG KATOWICE, zob. ►kręglarstwo

FRISCHAUF KATTOWITZ, pierwsza drużyna (sekcja lub klub) piłki nożnej w Katowicach, zał. 1903 lub 1904 przy parafii św. Piotra i Pawła. Rozpadła się na: Sport Club ►Diana, Sport Club ►Germania, Sport Club 05 Preußen (Erster Fußballclub Kattowitz – zob. ►I FC Katowice). Dysponowało placem do gry (boiskiem) w kwadracie ul. Plebiscytowej (Heinzelstraße), Ligonia (Charlotenstraße), Królowej Jadwigi (Königin Luisestraße), Powstańców (Bernhardistraße).
P. Czado: Początki piłki nożnej w Katowicach. W: „Zeszyty Metodyczno-Naukowe”. Nr 18. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Katowice 2005.

FUTSAL, dyscyplina sportu, dawniej używana w Polsce oficjalna nazwa: piłka nożna halowa 5-osobowa, zespołowa gra sportowa, odmiana piłki nożnej rozgrywana w hali. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego futebol de salão i hiszpańskiego fútbol sala lub fútbol de salón, co można przetłumaczyć jako „halowa piłka nożna”. W obecnej postaci 5-osobowej (rozgrywano także zawody w 6- i 7-osobowych składach) utrwaliła się w Polsce w 1992. W Katowicach pierwsze, krótkotrwale działające struktury powołano w l. 90. XX w., obecnie 4 jednostki organizacyjne w zasadzie kontynuują tradycje futsalowe Gliwic i Mysłowic. Osiągnięcia: ekstraklasa (dawna I liga): Telsport Katowice (1998–2001), Radio Flesz Katowice (1998/1999), ►Jango Katowice (1999–2008), FC ►Nova Katowice (2009–nadal), I liga (dawna II): ►AZS Uniwersytet Śląski Katowice (2007 – nadal); w I lidze kobiet występuje ►IFC Katowice (2008 – nadal); 3 (0–1–2) medale MP: 2 m. (2006/2007), 3 m. (2006/2007, 2009/2010).

FÜRSTLICHE GASTHAUS, gospoda w Lasach Murckowskich, miejsce rekreacji mieszkańców Murcek (na przełomie XIX – XX w.), w którym letnicy mieli do dyspozycji pokoje gościnne oraz kilka sal jadalnych z kilkuset miejscami restauracyjnymi. salę teatralną, miejsce dla orkiestry, krąg taneczny, strzelnicę i kręgielnię; zburzona w latach 70. XX w.
https://wachtyrz.eu/piotr-zdanowicz-zielona-perla-industrialnej-krainy/


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł