Lp.RokNazwa
Okres 1923–1939
1. 1923 Freier Turner
2. 1923 Siła Giszowiec
3. 1924 Siła Janów
4. 1924 Siła Mała Dąbrówka
5. 1926 Siła Zawodzie
6. 1926 Siła Wełnowiec
7. 1928 Pierwszy Robotniczy KS Katowice
8. 1929 Przyszłość Dąb
9. 1930 Wolność Załęska Hałda
10. 1930 Przebój Ligota
11. 1930 Ceramik Zawodzie
12. 1930 Przebój Ligota
13. 1931 Robotniczy Klub Pływacki Katowice
14. 1931 Freier Schachverein Mała Dąbrówka
15. 1931 Gwiazda Borki
16. 1931 Freier Schachverein Wełnowiec
17. 1931 Freier Schachverein
18. 1932 Jedność Załęże
19. 1932 TUR Roździeń
20. 1932 Żeński RKS Jedność Załęże
21. 1932 Naprzód Murcki
22. 1932 RKS Wilhelmina
23. 1933 RKS Roździeń
24. 1933 Gwiazda Borki
25. 1933 Typografia
26. 1933 Kolejarz Ligota
27. 1934 Haopel Katowice
28. 1934 Drukarz Katowice
29. 1934 Fryzjerski RKS Katowice
30. 1934 Zgoda przy Kopalni Noglik i S-ka
31. 1934 Naprzód Roździeń
32. 1936 Wolność Wełnowiec
Okres 1945–1948
1. 1945 RKS Kopalnia Katowice
2. 1945 RKS Załęże (Kleofas)
3. 1945 RKS Moj Załęże
4. 1945 Gwiazda Borki
5. 1945 Siła Giszowiec
6. 1945 Naprzód Janów
7. 1945 OMTUR Janów
8. 1945 TUR 22 Dabrówka Mała
9. 1945 TUR Szopienice
10. 1945 RKS Orzeł Wełnowiec
11. 1945 Towarzystwo Sportowe Murcki
12. 1946 Naprzód Szopienice
13. 1947 OMTUR Katowice

A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; A. Steuer: Kultura fizyczna w Katowicach. W: Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S, Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł