Lp.Nazwa klubuMiejscowośćOkres działalności
1. Gwiazda Załęże 1932–1934
2. Harcerski Klub Pingpongowy Nikiszowiec 1934
3. Harcerski Klub Sportowy Szopienice 1936
4. Jaskółka Dąbrówka Mała 1934
5. Jedność Zawodzie 1934
6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Bogucice 1936
7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Janów 1932–1936
8. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Katedra Katowice 1932
9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Parafia Mariacka Katowice 1931–1939
10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Panewniki 1932
11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej Zawodzie 1932–1939
12. Katowicki Klub Tenisowy Katowice 1930–1931
13. Klub Pingpongowy Wełnowiec 1932–1934
14. Klub Świetlicowy „Zorza" Zawodzie 1934–1935
15. Odrodzenie Dąbrówka Mała 1934
16. OMP Dąb 1933–1935
17. OMP Ligota 1936–1938
18. OMP Murcki 1933–1935
19. OMP Nikiszowiec 1934–1937
20. OMP Szopienice 1933–1934
21. OMP Wspólnota Interesów Katowice 1936
22. OMP Załęże 1936
23. OMP Zawodzie 1933–1939
24. Orlęta Bogucice  
25. Orlęta Dąbrówka Mała 1936
26. Pierwsze Towarzystwo Sportowe Szopienice 1937–1939
27. Polski Związek Pracowników Katowice 1933
28. Strzelec Nikiszowiec 1934–1939
29. Strzelec Szopienice 1938–1939
30. Śląski Klub Hokejowy Katowice 1934–1936

A.Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł