Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1958 Barbara Langer solistki 3
2. 1958 Bogusław Hnatyszyn soliści 3
3. 1958 Irena Konieczny, Klaus Konieczny pary sportowe 2
4. 1958 Krystyna Wąsik solistki 2
5. 1958 Henryk Hanzel soliści 2
6. 1959 Barbara Langer solistki 3
7. 1959 Krystyna Skorupa solistki 2
8. 1959 Franciszek Spitol soliści 2
9. 1959 Krystyna Wąsik solistki 1
10. 1959 Henryk Hanzel soliści 1
11. 1960 Jerzy Zawadzki soliści 3
12. 1960 Krystyna Wąsik solistki 2
13. 1960 Franciszek Spitol soliści 2
14. 1960 Krystyna Wąsik, Zygmunt Kaczmarczyk pary sportowe 1
15. 1960 Henryk Hanzel soliści 1
16. 1961 Krystyna Wąsik, Zygmunt Kaczmarczyk pary sportowe 1
17. 1961 Krystyna Wąsik solistki 1
18. 1962 Jerzy Zawadzki soliści 3
19. 1962 Krystyna Skorupa solistki 2
20. 1964 Halina Bartlakowska solistki 2
21. 1965 Janina Porembska, Piotr Szczypa pary 1
22. 1965 Halina Bartlakowska solistki 2

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł