Lp.RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1. 1993 Andrzej Charmułowicz superciężka 3
2. 1993 Mariusz Matusiak lekka 3
3. 1994 Marek Gruszecki ciężka 2
4. 1994 Adam Kaczmarek półśrednia 3
5. 1995 Krzysztof Kusz papierowa 1
6. 1996 Marcin Walas kogucia 1
7. 1996 Andrzej Włodarczyk ciężka 2
8. 1996 Marek Gruszecki ciężka 3
9. 1996 Albert Rybacki półciężka 3
10. 1997 Marcin Walas kogucia 1
11. 1997 Albert Rybacki półciężka 3
12. 1998 Adam Kaczmarek lekkośrednia 3
13. 1998 Albert Rybacki półciężka 2
14. 1998 Krzysztof Kusz papierowa 3
15. 1998 Krzysztof Suchomski lekka 3
16. 1999 Marcin Walas piórkowa 1
17. 1999 Rafał Sikora lekka 3
18. 1999 Andrzej Ziora musza 3
19. 2000 Andrzej Ziora musza 2
20. 2000 Przemysław Maszczyk musza 3
21. 2001 Arkadiusz Małek półśrednia 3
22. 2002 Arkadiusz Małek lekkośrednia 2
23. 2002 Przemysław Maszczyk musza 2
24. 2002 Michał Jurek musza 3
25. 2002 Katarzyna Nizio 67,5 kg 3
26. 2004 Przemysław Maszczyk 54 kg 3
27. 2004 Monika Chorzela 57 kg 1
28. 2005 Magdalena Wygrabek 70 kg 2
29. 2006 Magdalena Wygrabek 70 kg 2
30. 2007 Robert Talarek 75 kg 3
31. 2007 Sylwia Kimla 75 kg 2
32. 2007 Magdalena Wygrabek 70 kg 3
33. 2009 Reinhold Bromboszcz kogucia 1
34. 2012 Angelika Grońska 48 kg 3
35. 2012 Izabela Gil 81 kg 3
36. 2014 Angelika Grońska 48 kg 2
37. 2014 Aleksandra Talaga 69 kg 3
38. 2015 Angelika Grońska 48 kg 1
39. 2016 Angelika Grońska 48 kg 1
40. 2016 Monika Serafin 57 kg 3
41. 2016 Aleksandra Talaga 64 kg 3
42. 2017 Angelika Grońska 51 kg 1
43. 2017 Aleksandra Talaga 64 kg 2
44. 2018 Monika Serafin 60 kg 2
45. 2018 Aleksandra Talaga 64 kg 3
46. 2019 Anna Bilous 75 kg 3
47. 2021 Witold Lisek 92 kg 3
48. 2021 Karolina Tracz 57 kg 3
49. 2021 Monika Talar 60 kg 3

A. Steuer: 100-lecie Klubu Sportowego 06 Kleofas Katowice. Katowice 2006.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł