Lp. Rok Imię, nazwisko Kategoria Miejsce
1. 1974 Włodzimierz Schmidt blitz 1
2. 1975 Włodzimierz Schmidt klasyczne 1
3. 1975 Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne 3
4. 1976 Włodzimierz Schmidt blitz 3
5. 1977 Włodzimierz Schmidt blitz 1
6. 1978 Włodzimierz Schmidt blitz 2
7. 1978 Krystyna Radzikowska-Hołuj klasyczne 3
8. 1979 Włodzimierz Schmidt blitz 1
9. 1980 Włodzimierz Schmidt blitz 1
10. 1981 Włodzimierz Schmidt blitz 1
11. 1982 Włodzimierz Schmidt blitz 3
12. 1983 Włodzimierz Schmidt blitz 3
13. 1984 Włodzimierz Schmidt blitz 1
14. 1985 Włodzimierz Schmidt blitz 1
15. 1986 Włodzimierz Schmidt blitz 1
16. 1988 Włodzimierz Schmidt blitz 1
17. 1988 Włodzimierz Schmidt, Jan Adamski, Artur Sygulski, Jacek Dawidów blitz drużynowo 1
18. 1989 Włodzimierz Schmidt, Jan Adamski, Artur Sygulski, Jacek Dawidów blitz drużynowo 1
19. 1989 Włodzimierz Schmidt szybkie 3
20. 1990 Włodzimierz Schmidt klasyczne 1
21. 1991 Włodzimierz Schmidt blitz 1
22. 1992 Włodzimierz Schmidt blitz 2
23. 1994 Włodzimierz Schmidt klasyczne 1
24. 1994 Włodzimierz Schmidt szybkie 3
25. 1997 Włodzimierz Schmidt blitz 1

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł