Lp.RokImię nazwiskoKlubKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 1939 Jan Czepczor Śląski Klub Narciarski Katowice bieg patrolowy brązowy
2. 1995 Krzysztof Wańczyk AZS AWF Katowice bieg na 15 km U złoty
3. 1995 Krzysztof Wańczyk AZS AWF Katowice bieg na 30 km U srebrny
4. 1995 Krzysztof Wańczyk AZS AWF Katowice sztafeta 3 x 10 km U srebrny
5. 2003 Grzegorz Sobczyk AZS AWF Katowice skoki indywidualne U srebrny
6. 2003 Łukasz Kruczek AZS AWF Katowice skoki indywidualne U brązowy
7. 2005 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 15 km stylem klasycznym U złoty
8. 2005 Marcin Bachleda AZS AWF Katowice skoki narciarskie drużynowo U srebrny
9. 2005 Rafał Śliż AZS AWF Katowice skoki narciarskie drużynowo U srebrny
10. 2005 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 5 km stylem dowolnym U srebrny
11. 2006 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 30 km IO brązowy
12. 2007 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 5 km stylem dowolnym U złoty
13. 2007 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 10 km łaczony U złoty
14. 2007 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice sprint stylem dowolnym U złoty
15. 2007 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg sztafetowy 3 x 5 km U brązowy
16. 2009 Justyna Kowalczyk  AZS AWF Katowice bieg na 10 km stylem klasycznym brązowy
17. 2009 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 30 km stylem dowolnym złoty
18. 2009 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 15 km łączony złoty
19. 2010 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 30 km IO złoty
20. 2010 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice sprint IO srebrny
21. 2010 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 15 km IO brązowy
22. 2011 Justyna Kowalczyk  AZS AWF Katowice bieg na 15 km łączony srebrny
23. 2011 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 10 km stylem klasycznym srebrny
24. 2011 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 30 km stylem dowolnym brązowy
25. 2013 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
26. 2013 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja klasyczna – Gundersen U złoty
27. 2013 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja start wspólny U srebrny
28. 2013 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 30 km stylem klasycznym srebrny
29. 2014 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice bieg na 10 km IO złoty
30. 2015 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja start wspólny U złoty
31. 2015 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja start wspólny U złoty
32. 2015 Justyna Kowalczyk AZS AWF Katowice sprint drużynowy brązowy
33. 2017 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja start wspólny U złoty
34. 2017 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
35. 2017 Adam Cieślar AZS AWF Katowice kombinacja klasyczna – Gundersen U srebrny
36. 2017 Paweł Słowiok AZS AWF Katowice kombinacja norweska U brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł