Lp.RokNazwisko i imięKlubRodzajKlasaMiejsce
1 1931 Jan Bogusławski Śląski Klub Motocyklowy Katowice wyścigi bez klasy 1
2 1959 Jan Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 500 1
3 1960 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 125 A 1
4 1960 Jan Wieteska Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 250 1
5 1962 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi Formuła A 125 ccm 1
6 1962 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 175 B 1
7 1962 Jan Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 350 1
8 1962 Jan Wieteska Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 250 W 1
9 1963 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 175 B 1
10 1963 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi Formuła B 1
11 1963 Jan Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 250 1
12 1964 Ginter Hennek Automobilklub Śląski wyścigi 175 1
13 1964 Jan Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi klasa wolna (bezlitrażowa) 1
14 1965   Automobilklub Śląski wyścigi drużynowo 1
15 1965 Jan Hennek Automobilklub Śląski wyścigi klasa wolna 1
16 1969 Jan Wieteska Automobilklub Śląski Katowice wyścigi Formuła junior 1
17 1958 Jan Wieteska Automobilklub Śląski wyścigi 250 2
18 1959 Jan Wieteska Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 250 2
19 1960 Jan Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 500 2
20 1960 Alfred Janas Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 125 A 2
21 1964   Automobilklub Śląski Katowice wyścigi drużynowo 2
22 1965 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 175 2
23 1965 Alfred Janas Automobilklub Śląski Katowice wyścigi klasa wolna (bezlitrażowa) 2
24 1960 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 125 3
25 1962 Ginter Hennek Automobilklub Śląski Katowice wyścigi 125 3
26 1962 Alfred Janas Automobilklub Śląski Katowice wyścigi Formuła A 125 ccm 3
27 1964 Jan Wieteska Automobilklub Śląski Katowice wyścigi klasa wolna (bezlitrażowa) 3

A. Steuer, Kultura fizyczna w województwie śląskim 1922–1939 Opole 2008; 40 lat w służbie motoryzacji: historia Polskiego Związku Motorowego. Warszawa 1991.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł