Lp.RokImię i nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1974 Jacek Żylski soliści 1
2. 1975 Grażyna Dudek solistki 1
3. 1975 Grzegorz Głowania soliści 1
4. 1976 Grażyna Dudek solistki 1
5. 1976 Grzegorz Głowania soliści 1
6. 1977 Grażyna Dudek solistki 1
7. 1977 Grzegorz Głowania soliści 1
8. 1978 Grażyna Dudek solistki 1
9. 1978 Grzegorz Głowania soliści 1
10. 1980 Grzegorz Głowania soliści 1
11. 1984 Helena Chwila solistki 1
12. 1973 Michalska –Sztok pary sportowe 2
14. 1977 Anna Garbocz solistki 2
15. 1977 Jacek Żylski soliści 2
16. 1979 Anna Garbocz solistki 2
17. 1979 Grzegorz Głowania soliści 2
18. 1981 Grzegorz Głowania soliści 2
19. 1981 Jacek Żylski pary sportowe 2
20. 1982 Grzegorz Głowania soliści 2
21. 1982 Helena Chwila solistki 2
22. 1983 Grzegorz Głowania soliści 2
23. 1985 Helena Chwila solistki 2
24. 1987 Andrzej Strzelec soliści 2
25. 1988 Andrzej Strzelec soliści 2
26. 1989 Jakub Domagała soliści 2
27. 1972 Prutek – Sztok pary sportowe 3
29. 1975 Anna Garbocz solistki 3
30. 1976 Anna Garbocz solistki 3
31. 1976 Jacek Żylski soliści 3
32. 1979 Grażyna Dudek solistki 3
33. 1979 Jacek Żylski soliści 3
34. 1980 Jacek Żylski soliści 3
35. 1981 Elżbieta Bober solistki 3
36. 1981 Grzegorz Kornia soliści 3
37. 1982 Andrzej Strzelec soliści 3
38. 1983 Andrzej Strzelec soliści 3
39. 1990 Olimpia Pabian solistki 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł