Lp.RokSkład drużynyKonkurencjaMiejsce
1. 2005 Maciej Cesarz, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 1
2. 2005 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Justyna Zalewska kobiety 2
3. 2005 Tomasz Kierzkowski, Magdalena Jagielska, Adam Sterczewski, Anna Ostrowska, Maciej Kołodziej miksty 2
4. 2006 Krzysztof Beck, Damian Herman, Piotr Podgórski, Tomasz Sapiński mężczyźni 1
5. 2006 Maciej Cesarz, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 2
6. 2006 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Magdalena Szyszko, Justyna Zalewska kobiety 2
7. 2007 Krzysztof Beck, Damian Herman, Piotr Podgórski, Tomasz Sapiński mężczyźni 1
8. 2008 Maciej Cesarz, Maciej Cylupa, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 2
9. 2008 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Agnieszka Pluta, Magdalena Szyszko kobiety 2
10. 2008 Damian Herman, Agnieszka Ogrodniczek miksty 1
11. 2008 Krzysztof Beck, Justyna Zalewska, Piotr Podgórski, Joanna Warot miksty 3
12. 2009 Katarzyna Dołęga, Patrycja Mach, Joanna Warot, Justyna Zalewska kobiety 3
13. 2010 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
14. 2010 Katarzyna Dołęga, Patrycja Mach, Joanna Warot, Justyna Zalewska kobiety 1
15. 2011 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
16. 2012 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 2
17. 2013 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Konrad Stych, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
18. 2013 Magdalena Dumanowska, Agata Musik, Elżbieta Ran, Magda Strączek, Justyna Wojtas kobiety 1
19. 2015 Justyna Beck, Barbara Karwat, Magdalena Muskus, Marta Szeliga-Frynia, Magdalena Szyszko kobiety 1
20. 2015 Bartosz Dzikowski, Karol Kołodziej, Michał Kozioł, Konrad Stych, Tomasz Zioło mężczyźni 1
21. 2016 Bartosz Dzikowski, Jakub Głowania, Michał Kozioł, Konrad Stych mężczyźni 2
22. 2016 Justyna Beck, Barbara Karwat, Magdalena Kołodziej, Marta Szeliga-Frynia kobiety 3
23. 2017 Bartosz Dzikowski, Konrad Stych, Maciej Cesarz, Michał Kozioł, Jakub Głowania mężczyźni 1
24. 2017 Bartosz Dzikowski, Zuzanna Rybicka, Krzysztof Domin, Maria Stefańska miksty 2
25. 2018 Bartosz Dzikowski, Jakub Głowania, Jeremi Telak, Michał Kozioł mężczyźni 2
26. 2019 Bartosz Dzikowski, Ewa Nogły, Konrad Stych, Zuzanna Rybicka miksty 1

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł