Informacja o dofinansowaniu projektu

Informacja o dofinansowaniu projektu konserwacji sztandarów ze środków MKiDN

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przeprowadzona zostanie konserwacja trzech sztandarów ze zbiorów Działu Historii Muzeum Historii Katowic. Sztandary pochodzą z okresu międzywojennego, kiedy Katowice jako stolica autonomicznego województwa śląskiego rozwijały się bardzo intensywnie. Reprezentują różne dziedziny aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców miasta: przemysł (sztandar oddziału maszynowego kopalni „Ferdynand”), rzemiosło (sztandar cechu piekarzy) i kulturę (sztandar Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Dębie). Duża wartość historyczna i wysokie walory estetyczne obiektów predysponują je do umieszczenia na ekspozycji muzealnej, jednak stan zachowania uniemożliwiał dotąd ich eksponowanie. Po konserwacji będą mogły zostać umieszczone na wystawie stałej "Z dziejów Katowic".

 

logo-MKiDN