„Lato z Kilarem” – zapraszamy do udziału w międzypokoleniowych warsztatach i prelekcjach.
Szczegóły na stronie głównej Muzeum oraz w kalendarzu wydarzeń.

Dział Etnologii Miasta Oddział Muzeum Historii Katowic w dniu 25.07.2021 r. podczas Odpustu u Babci Anny,
będzie czynny od 12.00 do 18.00.

Dział Grafiki im. Pawła Stellera Oddział Muzeum Historii Katowic jest nieczynny dla zwiedzających od 20.07.2021 r.

Przed zwiedzaniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem porządkowym,
dostępnym pod adresem https://www.mhk.katowice.pl/index.php/dla-zwiedzajacych/regulamin-porzadkowy

Zachęcamy do skorzystania z wirtualnego przewodnika po naszych wystawach,
który jest dostępny pod adresem https://mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/wirtualny-przewodnik