Informujemy, że Dział Fotografii MHK od 6 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.
nie będzie realizował kwerend oraz nie będzie udostępniał zbiorów z powodu prac inwentaryzacyjnych.
Zapraszamy na naszą stronę https://zbiory.mhk.katowice.pl/

Zachęcamy do skorzystania z wirtualnego przewodnika po naszych wystawach,
który jest dostępny pod adresem https://mhk.katowice.pl/index.php/muzeum-on-line/wirtualny-przewodnik