REGULAMIN PORZĄDKOWY
Muzeum Historii Katowic

 

Definicje:

 • Grupa zorganizowana – grupa osób chcących zwiedzić ekspozycje w muzeum licząca więcej niż 5 osób i reprezentowana we wszystkich sprawach formalnych (rezerwacja, płatność) przez jedną konkretną osobę.
 • Muzeum – Muzeum Historii Katowic

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin ustala zasady pobytu zwiedzających i uczestników imprez w budynkach Muzeum.
 2. Obiekty muzeum otwarte są w godzinach i dniach ustalonych zarządzeniem dyrektora, aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej www.mkh.katowice.pl, telefonicznie oraz bezpośrednio we właściwych oddziałach.
 3. Muzeum zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia bądź ograniczenia dostępu do wystaw, o czym informuje we właściwych oddziałach lub na stronie internetowej.
 4. Na terenie obiektów muzeum dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy oraz wózków inwalidzkich.
 5. Wszelkie osoby przebywające w muzeum zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników muzeum oraz pracowników ochrony.
 6. Osoba niepełnoletnia do 13 roku życia może zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką opiekuna faktycznego. Opiekun w pełni odpowiada za zachowanie i szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią.
 7. W Muzeum toalety są płatne. Opłaty dokonuje się w kasie. Z opłaty zwolnieni są zwiedzający wystawy i uczestnicy imprez organizowanych w Muzeum.
 8. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jak również używania elektronicznych papierosów.
 9. Osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą przebywać na terenie Muzeum. W razie wątpliwości co do stanu odwiedzającego decyzję podejmuje pracownik Muzeum.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych takich jak:
  • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
  • urządzenia do ogłuszania;
  • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią;
  • narzędzia robocze;
  • tępe narzędzia;
  • materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające;
  • substancje radioaktywne lub oksydujące, środki wybielające;
  • środki trujące, jak spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska;
  • materiały i płyny o właściwościach żrących;
  • spraye służące samoobronie;
  • napoje alkoholowe.
 1. Na terenie Muzeum znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt, zakaz nie dotyczy osób uprawnionych z psem przewodnikiem.
 3. Podczas przebywania w Muzeum zwiedzających obowiązuje wymóg zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki ochronnej lub w inny sposób, oraz wymóg dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do muzeum. Płyn dezynfekcyjny jest udostępniony przy stanowisku ochrony.
 4. W sklepie muzealnym przy ulicy Szafranka 9 oraz bezpośrednio przy ladzie w pozostałych punktach sprzedażowych w Oddziałach terenowych Muzeum może przebywać maksymalnie jedna osoba. Pozostali klienci są proszeni o ustawienie się w kolejce, w odległości minimum 2 metrów od siebie.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru temperatury zwiedzających zaraz przy wejściu do Muzeum. W przypadku odmowy wykonania pomiaru lub gdy wynik przekroczy 37 stopni Celsjusza, pracownik ochrony lub Muzeum ma prawo odmowy wpuszczenia na teren Muzeum.
 6. W przypadku osób z objawami zakażenia wirusem typu SARS-CoV-2 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności), Muzeum zastrzega sobie prawo powiadomienia służb sanitarnych.
 7. W Muzeum obowiązuje ograniczenie liczby osób, jednocześnie przebywających na wystawach

W budynku głównym

wystawa stała „W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni” – 7 osób.
Wystawa stała „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność” – 14 osób.
Wystawa stała „Z dziejów Katowic” – 22 osoby.
Wystawa czasowa „Witkacy i Asymetryczna Dama. Opowieść w odcinkach czyli cotygodniowa wystawa efemeryczna” - 4 osób
Sala im. Witkacego - 5 osób
Sala wystaw czasowych na II piętrze maks. 15 osób.

W Dziale Etnologii Miasta

Wystawa stała „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”, „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej” – 22 osoby.
Wystawa czasowa „W żeńskości kryje się moc Boga – malarstwo Erwina Sówki” – 5 osób.
Sala Sala warsztatów - 2 osoby.

W Dziale Teatralno-Filmowym

Wystawa stała „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” – 8 osób.

W kościele pw. św. Michała Archanioła – 4 osoby.

 1. Zwiedzający, którzy nie zmieszczą się we wskazanym limicie, zostaną wpuszczeni na wystawy dopiero wówczas, gdy zmniejszy się liczba osób przebywających na wystawach.
 2. Szatnia jest dostępna dla zwiedzających, wszystkie większe przedmioty (parasole, torby, plecaki itp.) należy w niej zostawić przed wejściem na zwiedzanie.
 3. Muzeum obsługuje grupy zorganizowane, w tym grupy szkolne oraz świadczy usługę przewodnicką na podstawie rezerwacji.
 4. Zwiedzanie wystaw przez osoby indywidualne bez przewodnika w godzinach otwarcia Muzeum nie wymaga rezerwacji.
 5. Obowiązuje zakaz dotykania i przeglądania wydawnictw oraz innych towarów przed zakupem.

II. Opłaty i rezerwacje

 1. Zwiedzanie wystaw jest płatne za wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty oraz jednego dnia w tygodniu, w którym każdy zwiedzający zwolniony jest z opłaty za zwiedzanie.
 2. Ceny wstępów, wykaz osób zwolnionych z opłaty, przysługujące ulgi oraz wykaz programów rabatowych w których uczestniczy muzeum zawarte są w zarządzeniu dyrektora i ogłaszane na stronie internetowej www.mkh.katowice.pl i w oddziałach.
 3. Opłata za zwiedzanie upoważnia do jednorazowego zwiedzenia wszystkich dostępnych wystaw w oddziale, na terenie którego opłata została uiszczona, niezwłocznie po transakcji bądź w przypadku płatności przelewowej w dniu zadeklarowanym w rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia opłaty za zwiedzenie wybranej wystawy.
 4. Usługi świadczone przez muzeum oraz udział w imprezach na terenie muzeum mogą być płatne. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.mkh.katowice.pl lub we właściwych oddziałach.
 5. Płatność odbywa się w kasach oddziałów muzeum, gotówką lub kartą płatniczą.
 6. Za usługi świadczone przez Muzeum usługi grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności przelewem na konto muzeum w formie przedpłaty lub faktury z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku konieczne jest przesłanie na adres mailowy bądź pocztowy Muzeum stosownego pisma.
 7. W razie niezrealizowania usługi opłaconej przelewem z winy nabywcy, kwota pieniężna może być zwrócona na podstawie pisemnego podania z określeniem danych do przelewu.
 8. Muzeum wystawia faktury VAT w terminie do 2 tygodni od daty zwiedzania/usługi. Zastrzega sobie możliwość niewystawienia faktury na miejscu. Dane do faktury (nazwa, adres, NIP) należy przekazać pracownikowi na miejscu lub poprzez e-mail.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia trasy zwiedzania ze względów bezpieczeństwa. W takim wypadku nie przysługuje częściowy ani całkowity zwrot kosztu biletu.

III. Fotografowanie/filmowanie

 1. Na salach ekspozycyjnych podczas zwiedzania zezwala się na bezpłatne fotografowanie i/lub filmowanie lecz wyłącznie bez używania statywu oraz dodatkowych źródeł światła, w szczególności lamp błyskowych.
 2. Nagrane na ekspozycjach filmy oraz zrobione fotografie przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego.
 3. W Muzeum nie ma możliwości zorganizowania sesji zdjęciowej.

IV. Zwiedzanie

 1. Na sale ekspozycyjne zabronione jest wnoszenie:
  • parasoli,
  • nakryć wierzchnich,
  • plecaków, walizek, torebek damskich o wymiarach większych niż 35 x 30 x 15 cm,
  • statywów (za wyjątkiem sesji zdjęciowych),
  • żywności i napoi,
  • szklanych butelek,
  • wózków dziecięcych,
  • sprzętu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego.
 1. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania jakichkolwiek elementów wyposażenia znajdujących się budynkach Muzeum, w szczególności na wystawach, w tym ścian, drzwi, klamek, barierek, ekranów dotykowych i innych urządzeń multimedialnych. Zaleca się korzystanie z poręczy wyłącznie w razie konieczności. Część ekspozycji jest wyłączona ze zwiedzania (niektóre urządzenia multimedialne na wystawie „Z Dziejów Katowic”, multimedialny infokiosk w Dziale Etnologii Miasta). Pozostałe urządzenia uruchamiać będą wyłącznie pracownicy Muzeum.
 2. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania min. 1,5 m odległości od innych osób, chyba że zachowanie tej odległości jest niemożliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną.
 3. W trosce o komfort zwiedzania ostatnie wejście na wystawy odbywa się na 30 minut przed zamknięciem muzeum.
 4. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych na salach wystawienniczych muzeum.
 5. Zabrania się przekraczanie barierek, odgradzających słupków i sznurów znajdujących się na ekspozycjach.
 6. Zabrania się fotografowania przy użyciu lampy błyskowej, z zastrzeżeniem pkt. III.3.

V. Uwagi końcowe

 1. Fakt dokonania opłaty czy rezerwacji zwiedzania wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie skargi i wnioski można przedłożyć:
  • ustnie do protokołu lub pisemnie w sekretariacie muzeum, ul. Szafranka 9,
  • listownie na adres: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice
  • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Skargi bądź wnioski anonimowe, nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu pracownik muzeum bądź pracownik ochrony poucza osobę, a w razie dalszego łamania regulaminu ma prawo wyproszenia takiej osoby bez prawa do zwrotu wniesionych w Muzeum opłat.
 3. Pracownik Muzeum lub pracownik ochrony mają prawo wezwać służby porządkowe, w tym policję w razie niezastosowania się do polecenia opuszczenia Muzeum.