logo-nszz

Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
Muzeum Historii Katowic

tel.: 511 057 841
e-mail: solidarnoscmhk@gmail.com