XVII Katowicka Konferencja Naukowa

Kategoria
Konferencja
Termin
13 września 2017 09:15 - 14 września 2017 16:20
Miejsce
Siedziba Główna Muzeum, ul. ks. J. Szafranka 9
Załącznik

 

13 września

OTWARCIE KONFERENCJI

Willa Goldsteinów pl. Wolności 12a

 

9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

 

9.30 Referat wprowadzający

prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI

Miejsce Katowic w kulturze Górnego Śląska

 

9.50 Dyskusja panelowa

Moderator prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

 

Udział biorą: prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,

dr Łucja GINKO, Prezydent Katowic Marcin KRUPA,
dr Ryszard NAKONIECZNY, prof. dr hab. Grzegorz OPALA,
Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna SIEJNA,
Dyrektor naczelny i programowy NOSPR Joanna WNUK-NAZAROWA,

prof. dr hab. Jan Paweł WOJTYŁA, prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI

 

11.50 Przerwa

 

KATOWICE Z WIELU PERSPEKTYW

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

 

13.30 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA

Juliany Tomann obraz historii Katowic

 

13.50 mgr Tadeusz DONOCIK

Rola Regionalnej Izby Gospodarczej w promowaniu

nauki i kultury Katowic

 

14.10 dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA

Katowice – Kraków współpraca czy rywalizacja – refleksje historyka

 

14.30 prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.

Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech
20. století (na příklade Severomoravského kraje)

 

14.50 Dyskusja

 

15.10 Przerwa

 

 

 

KATOWICE OŚRODKIEM NAUKOWYM NA MAPIE POLSKI

 

15.30 dr Andrzej DROGOŃ

Kulturotwórcza i społeczna rola Uniwersytetu Śląskiego – pierwszej
humanistycznej uczelni wyższej na Górnym Śląsku

 

15.50 dr hab. Maciej FIC

„Dążymy do organizacji uniwersytetu”, czyli o staraniach utworzenia
Uniwersytetu Śląskiego u progu lat sześćdziesiątych XX wieku

 

16.10 prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA
Katowice jako ośrodek nauk medycznych w XX i XXI wieku

 

16.30 dr n. med. Marcin LEŚNIEWSKI

Osiągnięcia naukowe katowickiej akademickiej medycyny zabiegowej w wieku XX

 

16.50 Dyskusja

 

18.00 Koncert okolicznościowy

Dział Etnologii MHK ul. Rymarska 4 Katowice-Nikiszowiec

 

14 września

Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9

 

 

9.00 prof. dr hab. Jan MALICKI

Matka Żywicielka śląskiej humanistyki. Biblioteka Śląska w Katowicach

 

9.20 prof. dr hab. Helena SYNOWIEC, dr Bożena CZĄSTKA-SZYMON

Wkład językoznawców Uniwersytetu Śląskiego w badania

nad językową przeszłością regionu

 

9.40 dr hab. Lech KRZYŻANOWSKI

Nauki prawne w międzywojennych Katowicach

 

10.00 dr hab. prof. UE Alojzy CZECH, dr hab. prof. UE Krystyna MELICH-IWANEK
Statystycy i instytucje statystyczne w Katowicach w okresie międzywojennym

 

10.20 dr hab. Aleksandra SKRZYPIETZ

Profesor Michał Komaszyński, katowicki badacz stosunków polsko-francuskich

i jego wkład w rozwój polskiej historiografii epoki nowożytnej

 

10.40 Dyskusja

 

11.00 Przerwa

 

KATOWICE OŚRODKIEM KULTURY W XX I XXI WIEKU

 

11.20 dr Jacek SIEBEL

Rola Muzeum Historii Katowic w promowaniu kultury tego miasta i regionu

 

11.40 prof. sztuk plastycznych Mariusz PAŁKA

Wkład katowickiego środowiska artystycznego w kulturę Polski

 

12.00 dr Aneta BOROWIK

Historia w murach zapisana – śródmiejski kampus uniwersytecki

w Katowicach w latach 60. i 70. XX wieku

 

12.20 prof. dr hab. Krystyna HESKA-KWAŚNIEWICZ „Wieża spadochronowa” Kazimierza Gołby
i „Ptaki ptakom” Wilhelma Szewczyka – dwie książki o Katowicach

 

12.40 mgr Hanna BIAS

Co działo się w murach Akademii Muzycznej w Katowicach w latach 1939–1945?

 

13.00 Dyskusja

 

13.20 Przerwa

 

14.20 dr Zdzisław JEDYNAK
Recepcja symboliki budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

14.40 dr hab. Danuta KRZYŻYK
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando” i jego rola w rozbudzaniu
zainteresowań językowych Polaków oraz w propagowaniu wzorców
poprawnej pisowni

 

15.00 prof. dr hab. Ewa KOSOWSKA

Katowickie organizacje i stowarzyszenia kulturalne – działalność i cele

 

15.20 ks. dr hab. Henryk OLSZAR

Wkład duchowieństwa archidiecezji katowickiej w rozwój polskiej teologii

15.40 dr Andrzej SZNAJDER
Katowickie epizody biografii ks. Franciszka Blachnickiego

 

16.00 dr hab. prof. UE Aleksandra PETHE
„Gość Niedzielny” jako inspirator wydarzeń kulturalnych w Katowicach w latach 1974–2003

 

16.20 mgr Natalia KRUSZYNA

Geneza i zaczątek kolekcji prac Hansa Bellmera w Muzeum Historii Katowic

 

16.30 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 
 

Terminy

  • Od 13 września 2017 09:15 do 14 września 2017 16:20

Wspierane przez iCagenda