Józef Gielniak. Grafika

Dział Grafiki
27 X 2017 - 28 II 2018

Adres.Godziny otwarcia

 

 


Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

zapraszają

na wernisaż wystawy

Józef Gielniak
Grafika
ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

27 października (piątek) 2017 o godz. 17.00
do Oddziału Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47

Imprezy towarzyszące:
www.mhk.katowice.pl

Wystawę można zwiedzać do 28 lutego 2018 roku

-----------------------

Po wielu latach starań wystawa grafik Józefa Gielniaka zagości w Katowicach. Artysta tworzył niemal wyłącznie w technice linorytu, czasami także mezzotinty. Pozostawił po sobie niewielki zbiór zaledwie 68 prac, łącznie z 15 ekslibrisami. Mimo tak znikomego dorobku, zaliczany jest do grona najwybitniejszych współczesnych grafików polskich. Zadebiutował w 1956 r., a w 1958 r. na podstawie swoich prac został przyjęty do ZPAP (Związku Polskich Artystów Plastyków). Od tego czasu wystawiał na wszystkich liczących się przeglądach grafiki współczesnej w kraju i zagranicą. Jego twórczość jest zjawiskiem niezwykle oryginalnym, osobnym i samoistnym. Powstawała całkowicie obok głównych nurtów i modnych stylistyk.

Na wystawie prezentujemy 40 prac artysty z cyklów linorytów: Sanatorium (1958–1967), Improwizacje (1958–1959) oraz Improwizacja dla Grażynki (1965–1971) oraz 6 rysunków piórkiem. Możemy podziwiać wyjątkowy kunszt, ale też niezwykłą walkę o życie i miłość, którą artysta przegrał z gruźlicą. Melancholia i nostalgia wydobywające się z jego prac poruszają uczucia odbiorców, ale też wywołują refleksję i zadumę nad bezcennym darem, jakim jest życie.

Pokazywane zjawiskowe dzieła niezwykłego twórcy pochodzą ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, które zgromadziło kompletny zbiór dzieł Józefa  Gielniaka, większość płyt linorytniczych, księgozbiór, kalendarze, pamiątki. Serdeczne dziękuję dyrektorowi Muzeum Karkonoskiego Pani Gabrieli Zawile i całemu zespołowi przygotowującemu wystawę do ekspozycji w naszym Oddziale.
Składam serdeczną podziękowanie dyrektorom i pracownikom Teatru Śląskiego im.St. Wyspiańskiego, Teatru "Apart",Teatru "Korez" za zaangażowanie, życzliwą współpracę oraz wypożyczenie rekwizytów do wystawy "Józef Gielniak - Grafika".


kurator wystawy Ewa Liszka


Józef Gielniak (1932–1972) przyszedł na świat w rodzinie polskich emigrantów w Danain we Francji. Ukończył szkołę średnią, przez rok studiował w słynnej École des Beaux-Arts w Valenciennes. Odrzucił stypendium na studia artystyczne, a przyjął od działaczy polonijnych propozycję studiów konsularno-dyplomatycznych w Polsce. Jeszcze przed wyjazdem do Polski zachorował na gruźlicę. Początkowo zamieszkał z rodziną w Grudziądzu, gdzie pracował jako dekorator wystaw. Próby podjęcia studiów przerywały kolejne pobyty w szpitalach. W 1953 r. trafił  do sanatorium przeciwgruźliczego „Bukowiec” w Kowarach, które stało się jego domem. Talent plastyczny, przejawiany już wcześniej, w pełni rozwinął się pod wpływem prof. Stanisława Dawskiego z PWSSP we Wrocławiu, który zaproponował mu studia indywidualne, a także wskazał dalszy kierunek rozwoju plastycznego, zalecając zajęcie się linorytem. Gielniak ukończył studia plastyczne, a prace młodego twórcy szybko osiągnęły szczyt wirtuozerii, były często eksponowane i nagradzane na polskich i międzynarodowych wystawach.

Od 1977 r. Muzeum Karkonoskie organizuje Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka poświęcony technikom druku wypukłego. Początkowo miał on zasięg ogólnopolski, a od 1993 r. został otwarty dla artystów z całego świata i cieszy się dużym zainteresowaniem. Prace laureatów pozostają w zbiorach Muzeum Karkonoskiego, tworząc nieustannie powiększającą się kolekcję grafiki współczesnej.