VIRIBUS UNITIS

Dział Grafiki
od 24 I 2017

Adres.Godziny otwarcia

 

 

Muzeum Historii Katowic

zaprasza na wystawę grafik Witolda Zaręby

pt. VIRIBUS UNITIS

w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera

ul. Kościuszki 47