I

 

IGŁA, zob. Krzysztof ►Turek.

ILEK, zob. Wilhelm Jan ►Bańczyk.

IMIOŁCZYK Eugeniusz (27 II 1930, Siemianowice Śląskie – 15 III 2017, Siemianowice Śląskie) – hokeista na lodzie; zawodnik HKS „Siemianowiczanka” Siemianowice, „Stali” Katowice, „Gwardii” Katowice, „Ogniwa” Kraków, KS „Baildon” Katowice, GKS Katowice. Trenował kadrę narodową juniorów (uczestnictwo w ME 1987–1988, zdobycie 2 (1–1–0) medali MP juniorów) oraz kadrę młodzieżową (1991–1992); jego wychowankami byli m.in.: Bogdan Kądziołka i Tadeusz Obłój. Był działaczem i wiceprezesem Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie, członkiem Rady Trenerów Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (1984–1988). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Kultury Fizycznej.
W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica 2013; hokej.net/pl/news.artykul.

 


LEKSYKON LUDZI KATOWICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WSTĘP

W leksykonie Ludzie katowickiej kultury fizycznej i turystyki zamieszczono wyłącznie notki biograficzne osób już nieżyjących związanych z kulturą fizyczną i turystyką urodzonych bądź działających w Katowicach (we współcześnie obowiązujących granicach). Celem zebrania i opracowania dotąd rozproszonych informacji jest zaspokojenie elementarnych potrzeb Czytelników, przede wszystkim zaś leksykon ma służyć pomocą tym, którzy interesują się historią śląskiego i katowickiego sportu i chcą poznać sylwetki ludzi mających trwałe już miejsce w galerii zasłużonych dla kultury fizycznej.

Przyjęta forma prezentacji ma dostarczyć podstawowych wiadomości o zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach i innych postaciach związanych z katowicką kultura fizyczną, tzn. niezbędnych danych biograficznych oraz uwag o działalności i osiągnięciach. W zwięzły sposób podano niezbędne informacje, pozwalające na szybkie skojarzenie sylwetki z epoką i określona dziedziną sportową. Treść biogramów została ograniczona do spraw najistotniejszych. W treści haseł uwzględniono przede wszystkim pionierskie dokonania w rozwoju dyscyplin sportowych, działalność w ogólnopolskich i regionalnych związkach sportowych (turystycznych), aktywność w zakładaniu sekcji i klubów sportowych oraz gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w informacjach o sportowcach ich osiągnięcia, takie jak: medale mistrzostw Polski i innych ważnych zawodów regionalnych i ogólnopolskich, osiągnięcia jako reprezentanta Polski (olimpijczyka, uczestnika mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych zawodów wysokiej rangi międzynarodowej).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł