Lp.Imię i nazwiskoKlub sportowyImpreza
1.   Kazimierz Tarłowski Pogoń Katowice PD 1934, 1935, 1936, 1937
2.   Artur Baworowski Pogoń Katowice PD 1935
3.   Walenty Bratek Pogoń Katowice PD 1935
4.   Jan Chytrowski Stal Katowice PD 1951
5.   Andrzej Licis  Stal Katowice PD 1956, 1957, 1960
6.   Krystyna Makowska (Żmijanka)  Baildon Katowice U 1961
7.   Józef Orlikowski Baildon Katowice PD 1961, 1962
8.   Wiesław Biełanowicz Baildon Katowice PD 1962, 1963
9.   Danuta Wieczorek Baildon Katowice MEA 1969–1976; 1978–1979; PF 1968
10.   Barbara Olsza Górnik 1920 Katowice, GKS Katowice MEA 1969–1976, 1978–1979; PF 1974
11.   Barbara Włochowicz Budowlani Katowice MEA 1972–1974
12.   Andrzej Wiśniewski Baildon Katowice MEA 1979, PD 1980
13.   Monika Waniek Budowlani Katowice DME 1986. PF 1986
14.   Sylwia Czopek Budowlani Katowice PF 1989
15.   Monika Starosta GTT Giszowiec DME 1994
16.   Aleksandra Olsza GTT Giszowiec IO 1996; PF 1995. 1996; DME 1994, 1996, 1998–1999

PD – Puchar Davisa; PF – Puchar Federacji (Fed Cup); U – uniwersjada, IO – igrzyska olimpijskie; DME – Drużynowe Mistrzostwa Europy; MEA – Mistrzostwa Europy Amatorów

https://historiapolskiegotenisa.pl/

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł