Lp.Imię i nazwiskoKlub sportowyKonkurencjaRanga zawodów
1. Helena Bartlakowska GKS Katowice soliści U 1965
2. Helena Chwila Naprzód Janów soliści ME 1977, 1978; U 1983
3. Bogusław Czakon GKS Katowice soliści U 1965
4. Marian Czakon Śląski Klub Łyżwiarski soliści ME 1958
5. Grażyna Dudek Centrum Katowice soliści IO 1976; MŚ 1973, 1975, 1976; ME 1975–1977
6. Mirella Gawłowska Naprzód Janów soliści ME 1987–1989
7. Grzegorz Głowania Centrum Katowice soliści ME 1976–1979; U 1981, 1983
8. Walter Grobert Śląskie Towarzystwo Łyżwiarskie Katowice soliści ME 1935
9. Henryk Hanzel Katowicki Klub Łyżwiarski Katowice soliści ME 1958–1960
10. Bogusław Hnatyszyn Stal Katowice soliści ME 1957
11. Barbara Jankowska Stal Katowice soliści, pary sportowe ME 1955, 1957–1959
12. Zygmunt Kaczmarczyk  Budowlani Katowice pary sportowe ME 1955, 1957–1959
13. Erwin Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe ME 1936, 1938–1939
14. Stefania Kalus ŚTŁ Katowice pary sportowe ME 1936, 1938–1939
15. Krzysztof Kiewrek Naprzód Janów soliści U 1993
16. Emanuel Koczyba Budowlani Katowice łyżwiarstwo figurowe ME 1955
17. Maciej Kuś Spin Katowice  soliści MŚ 2003, 2005; ME 2003, 2005
18. Leon Osadnik Budowlani Katowice soliści ME 1955
19. Janina Porembska Iskra Katowice, GKS Katowice, Naprzód Janów pary sportowe IO 1968; ME 1966–1970
20. Piotr Sczypa Iskra Katowice, Centrum Katowice, Naprzód Janów pary sportowe IO 1968; ME 1966–1975
21. Teresa Skrzek Naprzód Janów pary sportowe ME 1971–1975
22. Franciszek Spitol KKŁ Katowice soliści ME 1963–1964
23. Krystyna Wąsik KKŁ Katowice soliści ME 1958–1959
24. Jerzy Zawadzki KKŁ Katowice soliści U 1965

IO – igrzyska olimpijskie, ME – mistrzostwa Europy; MŚ –mistrzostwa świata, U – uniwersjada

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł