Lp.Nazwa sekcjiMiejscowośćOkres działalności
1. Baildon Katowice 1984–1999
2. Czyn (Ogniwo) – przy Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik" Katowice 1948–1950
3. Górnik PZGUG Katowice 1949
4. Gwardia Katowice 1954
5. Kleofas Katowice-Załęże 1948–1956
6. Kopalnia 20 Katowice-Bogucice 1949
7. Kopernik Katowice 1949–1950
8. Leader Katowice 2007–2010
9. Płomień Katowice 1949
10. Pogoń Katowice 1946
11. Słowian Katowice 1949
12. Sparta Katowice 1954–1956
13. STS przy Hucie „Baildon" Katowice 1949–1956
14. STS Żydowski Dom Kultury Katowice (Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalne) 1949–1950
15. Union Katowice 1949
16. WKKF Katowice 1950
17. Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe „Gwardia" Katowice 1949
18. Związek Młodzieży Polskiej Katowice-Dąb 1949
19. Zryw Katowice 1954
20. ZTK Katowice 1950
21. Związkowiec Katowice 1950

W Pięta: Tenis stołowy na Górnym Śląsku w latach 1929–2004. Częstochowa 2005.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł