Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1933 Wilhelm Breguła trampolina 1
2. 1932 Wilhelm Breguła trampolina 2
3. 1935 Wilhelm Breguła trampolina 2
4. 1936 Wilhelm Breguła trampolina 3
5. 1937 Jan Jędrysek wieża 2
6. 1937 Jan Jędrysek trampolina 3
7. 1934 Jan Jędrysek wieża 2
8. 1928 Kuźma wieża 2
9. 1932 Lindnerówna wieża 2
10. 1927 Lindnerówna trampolina 3
11. 1929 Lindnerówna wieża 1
12. 1928 Lindnerówna trampolina 2
13. 1930 Lindnerówna wieża 3
14. 1931 Lindnerówna wieża 3
15. 1938 Rudolf März trampolina 2
16. 1939 z Rudolf März trampolina 2
17. 1939 z Rudolf März trampolina 2
18. 1939 Rudolf März trampolina 2
19. 1927 Rudolf März trampolina 3
20. 1935 Rudolf März trampolina 3
21. 1927 Rudolf März wieża 1
22. 1928 Rudolf März trampolina 1
23. 1928 Rudolf März wieża 1
24. 1929 Rudolf März trampolina 1
25. 1929 Rudolf März wieża 1
26. 1930 Rudolf März trampolina 1
27. 1930 Rudolf März wieża 1
28. 1931 Rudolf März wieża 1
29. 1931 Rudolf März trampolina 1
30. 1932 Rudolf März wieża 1
31. 1932 Rudolf März trampolina 1
32. 1934 Rudolf März wieża 1
33. 1934 Rudolf März trampolina 1
34. 1935 Rudolf März wieża 1
35. 1936 Rudolf März trampolina 1
36. 1937 Rudolf März wieża 1
37. 1937 Rudolf März trampolina 1
38. 1938 Z Rudolf März trampolina 1
39. 1939 Rudolf März wieża 1
40. 1936 Zofia Szczepańska trampolina 1
41. 1935 Alfred Ziaja trampolina 1
42. 1935 Alfred Ziaja wieża 2
43. 1936 Alfred Ziaja trampolina 2

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł