Lp. Klub Lata działalności
1. Dąb Katowice 1939
2. 22 Dąbrówka Mała 1929–1930
3. Jedność Dąb 1925
4. HKS Bogucice 1929–1930
5. HKS Janów 1938
6. HKS Szopienice 1936
7. KSM Bogucice 1936–1939
8. KSM Katowice 1937–1939
9. KPW Piotrowice 1934–1939
10. Mars Bogucice 1934
11. OMP Bogucice 1934–1935
12. OMP Brynów 1934
13. OMP Janów 1935
14. OMP Katowice Centrum 1935
15. OMP Katowice Dąb 1935
16. OMP Katowice Kolonia I. Mościckiego 1935
17. OMP Katowice Ligota 1934–1939
18. OMP Katowice Załęże 1933–1935
19. OMP Katowice Zawodzie 1935
20. OMP Dąbrówka Mała 1935
21. OMP Panewniki 1935
22. OMP Szopienice 1933–1935
23. I RKS Katowice 1932–1939
24. I TS Szopienice 1938
25. Pogoń Katowice 1934-1939
26. PZP Katowice 1937-1939
27. PZP Szopienice 1934
28. PZP Wielkie Hajduki 1934–1939
29. Przyszłość Dąb 1930–1934
30. Siła Giszowiec 1929
31. Siła Janów 1930
32. Siła Mała Dąbrówka 1932
33. Strzelec Bogucice 1934
34. Strzelec Katowice 1937
35. Strzelec Katowice Dąb 1937
36. SMP Katowice Katedra 1936–1938
37. SMP Katowice Zawodzie 1936–1937
38. SMP Murcki 1938
39. SMP Panewniki 1936–1938
40. Śląski Klub Lekkoatletyczny Katowice 1930
41. Świetlica I Katowice-Dąb 1934
42. Świetlica III Katowice Zawodzie 1934
43. TG „Sokół” Dąb 1934–1935
44. TG „Sokół” Giszowiec 1938
45. TG „Sokół I” Katowice 1937–1939
46. TG „Sokół II” Katowice 1937
47. TG „Sokół”Załęże 1934
48. TG „Sokół” Załęska Hałda 1939
49. Związek Harcerstwa Polskiego Bogucice 1930
50. Związek Urzędników Skarbowych Katowice 1938–1939

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł